Dosje javnega naročila 003764/2020
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Gradnje: Rekonstrukcija ceste LC 468072 Drenov Grič - Lesno Brdo, v dolžini 225 m
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 249.342,75 EUR

JN003764/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.06.2020
JN003764/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN003764/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.07.2020
JN003764/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2020
JN003764/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003764/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360
SI041
Vrhnika
Slovenija
Ana Jurjevčič
ana.jurjevcic@vrhnika.si
+386 17555415
+386 17505158

Internetni naslovi
http://www.vrhnika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18869
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija ceste LC 468072 Drenov Grič - Lesno Brdo, v dolžini 225 m
Referenčna številka dokumenta: 430-17/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste LC 468072 Drenov Grič - Lesno Brdo, v dolžini 225 m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dela se izvajajo na območju občine Vrhnika, natančneje na LC 468072 Drenov Grič - Lesno Brdo, na odseku od regionalne ceste Ljubljana-Vrhnika do trgovine ''Mercator'', v dolžini 225m.
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija ceste LC 468072 Drenov Grič - Lesno Brdo, v dolžini 225 m
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2020   10:15
Kraj: preko informacijskega sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2020   11:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za pojasnilo za postavko 43 511 (doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm).
Kakšne cevi se uporabi? Betonske ali PVC (SN8 ali SN4)?

ODGOVOR
Spoštovani,

postavka se nanaša na kanalizacijo iz cevi PVC-U, SN 8 kN/m2, kot je v popisu specificirano. Gre izključno za doplačilo za izdelavo kanalizacije v "težjih" razmerah.'

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.06.2020   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali lahko priložimo referenco izvajalca, ki je bila potrjena dne 8.6.2020?

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik lahko predloži kopijo reference, ki ni na originalnem obrazcu, vendar mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani na obrazcu 12 in 12a.
V takem primeru ponavadi ponudniki predložijo obrazce iz razpisne dokumentacije (npr. 12 in 12a), zraven pa priložijo kopijo reference, ki je na drugem obrazcu.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.06.2020   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za nadomestitev postavke:"Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,5 m (z lovilcem olj)" s polietilenskim lovilcem olj.

ODGOVOR

Spoštovani,

cestni požiralniki so predvideni iz betonskih cevi fi 60 cm, z nameščenim PVC kolenom, ki deluje kot lovilec olja. Na spletni strani Občine Vrhnika pri predmetnem javnem naročilu bo naročnik objavil dodatne priloge in sicer: detajl cestnih požiralnikov iz projekta PZI.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.06.2020   11:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za navedbo vrste sadik pri postavki: "Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 40 do 80 cm"

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

upošteva se zasaditev z vrbovimi potaknjenci.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.06.2020   11:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za detajl ograje za pešce.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo objavil detajl ograje za pešce na prepustu na spletni strani Občine Vrhnika pri predmetnem javnem naročilu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.06.2020   14:39
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Namreč na isti dan ima naročnik razpisani dve javni naročili za istovrstna dela. Ker bi se ponudniki radi prijavili na obe javni naročili in ker je vmes še državni praznik vas naprošamo za podaljšanje roka.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb, saj imajo ponudniki do oddaje ponudb, ki je dne 1.7.2020, še dovolj časa.

Lep pozdrav.