Dosje javnega naročila 003824/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MIRNA, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 387.229,62 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003824/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.06.2020
JN003824/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.07.2020
JN003824/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2020
JN003824/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
JN003824/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
JN003824/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
JN003824/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2021
JN003824/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003824/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 116-281292
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA MIRNA
Cesta na Fužine 1
8233
SI
Mirna
Slovenija
Računovodstvo
alenka.kozolc@guest.arnes.si
+386 73435160
+386 73435170

Internetni naslovi
https://www.os-mirna.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357082/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA-OŠ_MIRNA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18908
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sveže sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoled
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Pecivo in slaščičarski izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pecivo in slaščičarski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi - naravni 100%
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sokovi - naravni 100%
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže in suho sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine in izdelki iz testa
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine in izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Paštete
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131310
15131500
15131700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Paštete
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje, zelenjava ter ostala živila
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirano sadje, zelenjava ter ostala živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki za dietno prehrano
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki za dietno prehrano
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno in trgovsko blago
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo prehrambeno in trgovsko blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15895000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2020   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA MIRNA
Cesta na Fužine 1
8233
Mirna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2020   13:01
VPRAŠANJE
3. SKLOP MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
- zaporedna številka artikla 3 mleko v vedru, prosimo, da napišete ali enakovredno, ker že v samem štartu dajete možnost prijave samo enemu ponudniku
- zaporedna števila 4 bilo mleko, ne sodi v ta sklop ampak med bio sklop
- zaporedna številka artikla 8, 9, 10, 11,LCA, napišite ali enakovredno, ker je znamka samo enega proizvajalca

ODGOVOR

3. SKLOP MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

- zaporedna številka artikla 3 mleko v vedru, prosimo, da napišete ali enakovredno, ker že v samem štartu dajete možnost prijave samo enemu ponudniku
3. Mleko 3,5 % mleč.maščobe 10/1

- zaporedna števila 4 bilo mleko, ne sodi v ta sklop ampak med bio sklop
artikel brišemo iz predračuna

- zaporedna številka artikla 8, 9, 10, 11,LCA, napišite ali enakovredno, ker je znamka samo enega proizvajalca

Popravljamo opise:
8. PROBIOTIČNI tekoči napitek, sadni kot LCA, 1,1% - 250 g
9. PROBIOTIČNI tekoči napitek kot LCA jab., žito 1,1% - 250 g
10. PROBIOTIČNI tekoči napitek kot LCA 1,5% - 180 g
11. PROBIOTIČNI tekoči napitek kot LCA, sadni - 180 g


Lp

Datum objave: 02.07.2020   12:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji navajate:
1.) da je potrebno cene podati na dve decimalni mesti natančno.

Iz izkušenj opozarjamo, da pri izstavitvi računov prihaja do razhajanj (zaokroževanje), zato prosimo, če lahko podamo cene brz ddv na 4 decimalna mesta .
ostalo na 2 mesti. Tako kot so cene izstavljene na računu.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR


Lahko podate cene brez ddv na 4 decimalna mesta, ostalo pa na 2 decimalni mesti. Tako kot so cene izstavljene na računu.

Lp

Datum objave: 08.07.2020   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da artikle Bio kefir in Bio kefir sadni v sklopu 5 dopolnite in jih poimenujete BIo kefir (iz kefirnega zrna) in Bio sadni kefir (iz kefirnega zrna). Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala.


ODGOVOR


Sklop 5: Bio mleko in mlečni izdelki

Pri spodaj navedenih artiklih dopolnjujemo opis:

1. BIO KEFIR iz kefirnega zrna, navadni min. 3,2% m.m., 150g
2. BIO KEFIR iz kefirnega zrna, min. 3,2% m.m., sadni (breskev, banana), 150g
3. KEFIR iz kefirnega zrna, min. 3,2% m.m., jagoda-vanilija, 150g
8. BIO KEFIR iz kefirnega zrna, SADNO ZELENJAVNI min. 3,2% m.m., 150g
9. BIO KEFIR iz kefirnega zrna, BRESKEV min. 3,2% Z ŽITI, 150g
10. BIO KEFIR iz kefirnega zrna, BREZ LAKTOZE 500G
12. BIO KEFIR iz kefirnega zrna,/ JOGURT SUHEC 1,5 % m.m. SADNI (jagoda), 150g

Objavili bomo popravek predračuna!

Lp

Datum objave: 08.07.2020   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za posredovanje odgovorov na zastavljena vprašanja

Sklop 11: Testenine in izdelki iz testa
10. Rezanci polnozrnati.široki valjani-Artikla nimamo v ponudbi Ali lahko ponudimo ajdove rezance?

Sklop 12: Paštete
4. Pašteta kokošja junior - 27 g, kot Argeta-Ali zahtevate otroško pašteto?
Sklop 13: Konzervirano sadje, zelenjava ter ostala živila
1. Komp.sadna solata - 4200 g-artikel imamo v pakiranju 2,5 KG.ali lahko ponudimo navedeno?
4. Marmelada sliva - 3 kg-arikel imamo v pakiranju 5kg.Ali lahkop ponudimo navedeno?
5. Marmelada jagoda - 3 kg-artikel imamo v pakiranju 5kg Ali lahko ponudimo navedeno?
6. Marmelada jagodna - 20 g-ali lahkjo ponudimo okud mešano sadje?
22. Čokoladno mlečni namaz - 2900 g-najbrž ste imeli v mislih kakavov mlečni namaz, kar je enakovredno.
28. Majoneza - 630 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1,1 kg?

Sklop 14: Izdelki za dietno prehrano
Namaz soja sirni 125 g -Ali ste imeli v mislih artikel ,od Valsoje.Ta ne vsebuje sira
Fermentiran sojin ekstrakt 75% (voda, sojina semena 8,4 %, mikrobiološke kulture), rastlinsko olje, prehranske vlaknine, gostilo (karagenan, natrijev alginat), stabilizator: pektin, kalcijev fosfat, morska sol, vitamin D2. Brez laktoze. Brez glutena. Izdelek je 100% rastlinskega izvora. Brez GSO.
Ali lahko ponudimo bio sojin namaz z bučo in zeleno piro 125g
8. Mešanice moke za kuho - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje (kv. SCHAR in podobno)-nismo prav razumeli katero mešanico DR.SCHAR. ste imeli vmislih A,B ALI C ?
9. Testenine polžki riž&koruza 250 g-Ali lahko ponudimo špirale v isti sestavi?
14. Keks polnozrnat bio sadni 150 g-ALI LAHKO PONUDIMO POLNOZRNATE BIO KEKSE Z POMARANČO?
15. Krekerji polnozrnat integ. 250 g-Artikel imamo v pakiranju 500g-Ali lahko ponudimo navedeno?
16. Prepečenec brez glutena 250 g-artikel imamo v pakiranju 175g kot Schar.Ali lahko ponudimo navedeno?
17. Kroglice, riževe BIO 150 g-artikla nismo našli, prosimo za izbris postavke
20. Puding rižev vanilija bio 4x100 g-Ali lahko ponudimo pakiranje 110*4 kose
21. Puding rižev kakao bio 4x100 g-Ali lahko ponudimo pakiranje 110*4 kose

Sklop 15: Ostalo prehrambeno in trgovsko blago
16. Zdrob kus kus - 500 g-Artikel imamo v pakiranju 1kg-Ali lahko ponudimo navedeno?
17. Zdrob kus kus polnozrnat - 500 g-artikel imamo v pakiranju 1kg-Ali lahko ponudimo navedeno?
21. Ovsena kaša - 1 kg-Artikla nismo našli, prosimo za izbris postavke
23. Kruhove kocke popečene-artikel je z okusom česna.Ali lahko ponudimo navedeno
26. Tune v pločevinki, v kosih, v rastlinskem olju - 1705 g-artikel imamo v sojinem olju (to je rastlinsko olje). Prosimo dovolite da ponudimo navedeno.
28. Tuna vrste tunnus albacares v olivnem olju 80 g kot RIO MARE-ali lahko ponudimo pakiranje 3*80g?
36. Piškoti s sadjem Bio - 250 g-Ali lahko ponudimo kekse bio 150g z dodatkom pomaranče
39. Grisini - 500 g- artikla nismo našli -artikel imamo v pakiranju 170g. Ali 250g. Ali lahko ponudimo navedeno?
40. Grisini polnozrnati - 2x125 g- artikla nismo našli .prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo pakiranje 250g
41. Grisini polnozrnati - 3x60 g-artikla nismo našli .prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo grisine 250g
47. Lovorov list - 250 g-artikel obstaja v pakiranju 100g.Dovolite da ponudimo navedeno
50. Bazilika drobljena - 100 g-artikel je v pakiranju 180g. Prosimo dovolite da ponudimo navedeno.
55. Šipek/hibiskus čaj v filter vrečki - 1 kg-artikel na tržišču obstaja v kombinaciji z šipkom.Ali lahko,ponudimo navedeno?
58. Koruzni kosmiči brez sladkorja - 375 g-Ali ste imeli v mislih kosmiče brez dodanega sladkorja.(sladkor je že v osnovnih sestsvinah)
67. Vanilni sladkor - 10 g-ali lahko ponudimo pakiranje 5/1 50g(5*10g)
79. Higienski leseni zobotrebci v zulcu 200/1-Artikel imamo v pakiranju 100/1 in 1000 /1-kaj ponudimo?
Hvla in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR

Sklop 11: Testenine in izdelki iz testa
10. Rezanci polnozrnati.široki valjani-Artikla nimamo v ponudbi Ali lahko ponudimo ajdove rezance?
potrebujemo artikel, kot ga navajamo


Sklop 12: Paštete
4. Pašteta kokošja junior - 27 g, kot Argeta-Ali zahtevate otroško pašteto?
Popravljamo opis:
4. Pašteta kokošja, min. 25% kuhanega kokošjega mesa - 27 g, kot Argeta Junior


Sklop 13: Konzervirano sadje, zelenjava ter ostala živila
1. Komp. sadna solata - 4200 g-artikel imamo v pakiranju 2,5 KG.ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

4. Marmelada sliva - 3 kg-arikel imamo v pakiranju 5kg.Ali lahkop ponudimo navedeno?
lahko

5. Marmelada jagoda - 3 kg-artikel imamo v pakiranju 5kg Ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

6. Marmelada jagodna - 20 g-ali lahkjo ponudimo okud mešano sadje?
ne

22. Čokoladno mlečni namaz - 2900 g-najbrž ste imeli v mislih kakavov mlečni namaz, kar je enakovredno.
lahko tudi kakavov-mlečni namaz


28. Majoneza - 630 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1,1 kg?
ne


Sklop 14: Izdelki za dietno prehrano
6.Namaz soja sirni 125 g -Ali ste imeli v mislih artikel ,od Valsoje.Ta ne vsebuje sira
Fermentiran sojin ekstrakt 75% (voda, sojina semena 8,4 %, mikrobiološke kulture), rastlinsko olje, prehranske vlaknine, gostilo (karagenan, natrijev alginat), stabilizator: pektin, kalcijev fosfat, morska sol, vitamin D2. Brez laktoze. Brez glutena. Izdelek je 100% rastlinskega izvora. Brez GSO.
Ali lahko ponudimo bio sojin namaz z bučo in zeleno piro 125g
lahko brez sira

8. Mešanice moke za kuho - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje (kv. SCHAR in podobno)-nismo prav razumeli katero mešanico DR.SCHAR. ste imeli vmislih A,B ALI C ?
enakovredno univerzal mix Farina

9. Testenine polžki riž&koruza 250 g-Ali lahko ponudimo špirale v isti sestavi?
ne

14. Keks polnozrnat bio sadni 150 g-ALI LAHKO PONUDIMO POLNOZRNATE BIO KEKSE Z POMARANČO?
kot navajamo

15. Krekerji polnozrnat integ. 250 g-Artikel imamo v pakiranju 500g-Ali lahko ponudimo navedeno?
ne

16. Prepečenec brez glutena 250 g-artikel imamo v pakiranju 175g kot Schar.Ali lahko ponudimo navedeno?
dovoljeno je +/- 35% odstopanje v teži

17. Kroglice, riževe BIO 150 g-artikla nismo našli, prosimo za izbris postavke
artikel obstaja na trgu

20. Puding rižev vanilija bio 4x100 g-Ali lahko ponudimo pakiranje 110*4 kose
lahko

21. Puding rižev kakao bio 4x100 g-Ali lahko ponudimo pakiranje 110*4 kose
lahko


Sklop 15: Ostalo prehrambeno in trgovsko blago
16. Zdrob kus kus - 500 g-Artikel imamo v pakiranju 1kg-Ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

17. Zdrob kus kus polnozrnat - 500 g-artikel imamo v pakiranju 1kg-Ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

21. Ovsena kaša - 1 kg-Artikla nismo našli, prosimo za izbris postavke
artikel potrebujemo

23. Kruhove kocke popečene-artikel je z okusom česna.Ali lahko ponudimo navedeno
ne

26. Tune v pločevinki, v kosih, v rastlinskem olju - 1705 g-artikel imamo v sojinem olju (to je rastlinsko olje). Prosimo dovolite da ponudimo navedeno.
lahko

28. Tuna vrste tunnus albacares v olivnem olju 80 g kot RIO MARE-ali lahko ponudimo pakiranje 3*80g?
ne

36. Piškoti s sadjem Bio - 250 g-Ali lahko ponudimo kekse bio 150g z dodatkom pomaranče
kot navajamo

39. Grisini - 500 g- artikla nismo našli -artikel imamo v pakiranju 170g. Ali 250g. Ali lahko ponudimo navedeno?
ne

40. Grisini polnozrnati - 2x125 g- artikla nismo našli .prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo pakiranje 250g
ne

41. Grisini polnozrnati - 3x60 g-artikla nismo našli .prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo grisine 250g
ne

47. Lovorov list - 250 g-artikel obstaja v pakiranju 100g.Dovolite da ponudimo navedeno
ne

50. Bazilika drobljena - 100 g-artikel je v pakiranju 180g. Prosimo dovolite da ponudimo navedeno.
ne

55. Šipek/hibiskus čaj v filter vrečki - 1 kg-artikel na tržišču obstaja v kombinaciji z šipkom.Ali lahko,ponudimo navedeno?
kot navajamo

58. Koruzni kosmiči brez sladkorja - 375 g-Ali ste imeli v mislih kosmiče brez dodanega sladkorja.(sladkor je že v osnovnih sestsvinah)
Popravljamo opis:
58. Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja - 375 g

67. Vanilni sladkor - 10 g-ali lahko ponudimo pakiranje 5/1 50g(5*10g)
ne

79. Higienski leseni zobotrebci v zulcu 200/1-Artikel imamo v pakiranju 100/1 in 1000 /1-kaj ponudimo?
kot navajamo

Lp
Datum objave: 08.07.2020   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ponovno prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja. Vostopku imamo v pripravi veliko ponudb in bi radi vašo ponudbo kvalitetno pripravili.

Sklop 11: Testenine in izdelki iz testa
10. Rezanci polnozrnati.široki valjani-Artikla nimamo v ponudbi Ali lahko ponudimo ajdove rezance?

Sklop 12: Paštete
4. Pašteta kokošja junior - 27 g, kot Argeta-Ali zahtevate otroško pašteto?
Sklop 13: Konzervirano sadje, zelenjava ter ostala živila
1. Komp.sadna solata - 4200 g-artikel imamo v pakiranju 2,5 KG.ali lahko ponudimo navedeno?
4. Marmelada sliva - 3 kg-arikel imamo v pakiranju 5kg.Ali lahkop ponudimo navedeno?
5. Marmelada jagoda - 3 kg-artikel imamo v pakiranju 5kg Ali lahko ponudimo navedeno?
6. Marmelada jagodna - 20 g-ali lahkjo ponudimo okud mešano sadje?
22. Čokoladno mlečni namaz - 2900 g-najbrž ste imeli v mislih kakavov mlečni namaz, kar je enakovredno.
28. Majoneza - 630 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1,1 kg?

Sklop 14: Izdelki za dietno prehrano
Namaz soja sirni 125 g -Ali ste imeli v mislih artikel ,od Valsoje.Ta ne vsebuje sira
Fermentiran sojin ekstrakt 75% (voda, sojina semena 8,4 %, mikrobiološke kulture), rastlinsko olje, prehranske vlaknine, gostilo (karagenan, natrijev alginat), stabilizator: pektin, kalcijev fosfat, morska sol, vitamin D2. Brez laktoze. Brez glutena. Izdelek je 100% rastlinskega izvora. Brez GSO.
Ali lahko ponudimo bio sojin namaz z bučo in zeleno piro 125g
8. Mešanice moke za kuho - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje (kv. SCHAR in podobno)-nismo prav razumeli katero mešanico DR.SCHAR. ste imeli vmislih A,B ALI C ?
9. Testenine polžki riž&koruza 250 g-Ali lahko ponudimo špirale v isti sestavi?
14. Keks polnozrnat bio sadni 150 g-ALI LAHKO PONUDIMO POLNOZRNATE BIO KEKSE Z POMARANČO?
15. Krekerji polnozrnat integ. 250 g-Artikel imamo v pakiranju 500g-Ali lahko ponudimo navedeno?
16. Prepečenec brez glutena 250 g-artikel imamo v pakiranju 175g kot Schar.Ali lahko ponudimo navedeno?
17. Kroglice, riževe BIO 150 g-artikla nismo našli, prosimo za izbris postavke
20. Puding rižev vanilija bio 4x100 g-Ali lahko ponudimo pakiranje 110*4 kose
21. Puding rižev kakao bio 4x100 g-Ali lahko ponudimo pakiranje 110*4 kose

Sklop 15: Ostalo prehrambeno in trgovsko blago
16. Zdrob kus kus - 500 g-Artikel imamo v pakiranju 1kg-Ali lahko ponudimo navedeno?
17. Zdrob kus kus polnozrnat - 500 g-artikel imamo v pakiranju 1kg-Ali lahko ponudimo navedeno?
21. Ovsena kaša - 1 kg-Artikla nismo našli, prosimo za izbris postavke
23. Kruhove kocke popečene-artikel je z okusom česna.Ali lahko ponudimo navedeno
26. Tune v pločevinki, v kosih, v rastlinskem olju - 1705 g-artikel imamo v sojinem olju (to je rastlinsko olje). Prosimo dovolite da ponudimo navedeno.
28. Tuna vrste tunnus albacares v olivnem olju 80 g kot RIO MARE-ali lahko ponudimo pakiranje 3*80g?
36. Piškoti s sadjem Bio - 250 g-Ali lahko ponudimo kekse bio 150g z dodatkom pomaranče
39. Grisini - 500 g- artikla nismo našli -artikel imamo v pakiranju 170g. Ali 250g. Ali lahko ponudimo navedeno?
40. Grisini polnozrnati - 2x125 g- artikla nismo našli .prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo pakiranje 250g
41. Grisini polnozrnati - 3x60 g-artikla nismo našli .prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo grisine 250g
47. Lovorov list - 250 g-artikel obstaja v pakiranju 100g.Dovolite da ponudimo navedeno
50. Bazilika drobljena - 100 g-artikel je v pakiranju 180g. Prosimo dovolite da ponudimo navedeno.
55. Šipek/hibiskus čaj v filter vrečki - 1 kg-artikel na tržišču obstaja v kombinaciji z šipkom.Ali lahko,ponudimo navedeno?
58. Koruzni kosmiči brez sladkorja - 375 g-Ali ste imeli v mislih kosmiče brez dodanega sladkorja.(sladkor je že v osnovnih sestsvinah)
67. Vanilni sladkor - 10 g-ali lahko ponudimo pakiranje 5/1 50g(5*10g)
79. Higienski leseni zobotrebci v zulcu 200/1-Artikel imamo v pakiranju 100/1 in 1000 /1-kaj ponudimo?


ODGOVOR

Sklop 11: Testenine in izdelki iz testa
10. Rezanci polnozrnati.široki valjani-Artikla nimamo v ponudbi Ali lahko ponudimo ajdove rezance?
potrebujemo artikel, kot ga navajamo


Sklop 12: Paštete
4. Pašteta kokošja junior - 27 g, kot Argeta-Ali zahtevate otroško pašteto?
Popravljamo opis:
4. Pašteta kokošja, min. 25% kuhanega kokošjega mesa - 27 g, kot Argeta Junior


Sklop 13: Konzervirano sadje, zelenjava ter ostala živila
1. Komp. sadna solata - 4200 g-artikel imamo v pakiranju 2,5 KG.ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

4. Marmelada sliva - 3 kg-arikel imamo v pakiranju 5kg.Ali lahkop ponudimo navedeno?
lahko

5. Marmelada jagoda - 3 kg-artikel imamo v pakiranju 5kg Ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

6. Marmelada jagodna - 20 g-ali lahkjo ponudimo okud mešano sadje?
ne

22. Čokoladno mlečni namaz - 2900 g-najbrž ste imeli v mislih kakavov mlečni namaz, kar je enakovredno.
lahko tudi kakavov-mlečni namaz


28. Majoneza - 630 g-ali lahko ponudimo pakiranje 1,1 kg?
ne


Sklop 14: Izdelki za dietno prehrano
6.Namaz soja sirni 125 g -Ali ste imeli v mislih artikel ,od Valsoje.Ta ne vsebuje sira
Fermentiran sojin ekstrakt 75% (voda, sojina semena 8,4 %, mikrobiološke kulture), rastlinsko olje, prehranske vlaknine, gostilo (karagenan, natrijev alginat), stabilizator: pektin, kalcijev fosfat, morska sol, vitamin D2. Brez laktoze. Brez glutena. Izdelek je 100% rastlinskega izvora. Brez GSO.
Ali lahko ponudimo bio sojin namaz z bučo in zeleno piro 125g
lahko brez sira

8. Mešanice moke za kuho - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje (kv. SCHAR in podobno)-nismo prav razumeli katero mešanico DR.SCHAR. ste imeli vmislih A,B ALI C ?
enakovredno univerzal mix Farina

9. Testenine polžki riž&koruza 250 g-Ali lahko ponudimo špirale v isti sestavi?
ne

14. Keks polnozrnat bio sadni 150 g-ALI LAHKO PONUDIMO POLNOZRNATE BIO KEKSE Z POMARANČO?
kot navajamo

15. Krekerji polnozrnat integ. 250 g-Artikel imamo v pakiranju 500g-Ali lahko ponudimo navedeno?
ne

16. Prepečenec brez glutena 250 g-artikel imamo v pakiranju 175g kot Schar.Ali lahko ponudimo navedeno?
dovoljeno je +/- 35% odstopanje v teži

17. Kroglice, riževe BIO 150 g-artikla nismo našli, prosimo za izbris postavke
artikel obstaja na trgu

20. Puding rižev vanilija bio 4x100 g-Ali lahko ponudimo pakiranje 110*4 kose
lahko

21. Puding rižev kakao bio 4x100 g-Ali lahko ponudimo pakiranje 110*4 kose
lahko


Sklop 15: Ostalo prehrambeno in trgovsko blago
16. Zdrob kus kus - 500 g-Artikel imamo v pakiranju 1kg-Ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

17. Zdrob kus kus polnozrnat - 500 g-artikel imamo v pakiranju 1kg-Ali lahko ponudimo navedeno?
lahko

21. Ovsena kaša - 1 kg-Artikla nismo našli, prosimo za izbris postavke
artikel potrebujemo

23. Kruhove kocke popečene-artikel je z okusom česna.Ali lahko ponudimo navedeno
ne

26. Tune v pločevinki, v kosih, v rastlinskem olju - 1705 g-artikel imamo v sojinem olju (to je rastlinsko olje). Prosimo dovolite da ponudimo navedeno.
lahko

28. Tuna vrste tunnus albacares v olivnem olju 80 g kot RIO MARE-ali lahko ponudimo pakiranje 3*80g?
ne

36. Piškoti s sadjem Bio - 250 g-Ali lahko ponudimo kekse bio 150g z dodatkom pomaranče
kot navajamo

39. Grisini - 500 g- artikla nismo našli -artikel imamo v pakiranju 170g. Ali 250g. Ali lahko ponudimo navedeno?
ne

40. Grisini polnozrnati - 2x125 g- artikla nismo našli .prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo pakiranje 250g
ne

41. Grisini polnozrnati - 3x60 g-artikla nismo našli .prosimo za izbris postavke ali dovolite da ponudimo grisine 250g
ne

47. Lovorov list - 250 g-artikel obstaja v pakiranju 100g.Dovolite da ponudimo navedeno
ne

50. Bazilika drobljena - 100 g-artikel je v pakiranju 180g. Prosimo dovolite da ponudimo navedeno.
ne

55. Šipek/hibiskus čaj v filter vrečki - 1 kg-artikel na tržišču obstaja v kombinaciji z šipkom.Ali lahko,ponudimo navedeno?
kot navajamo

58. Koruzni kosmiči brez sladkorja - 375 g-Ali ste imeli v mislih kosmiče brez dodanega sladkorja.(sladkor je že v osnovnih sestsvinah)
Popravljamo opis:
58. Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja - 375 g

67. Vanilni sladkor - 10 g-ali lahko ponudimo pakiranje 5/1 50g(5*10g)
ne

79. Higienski leseni zobotrebci v zulcu 200/1-Artikel imamo v pakiranju 100/1 in 1000 /1-kaj ponudimo?
kot navajamo

LpDatum objave: 10.07.2020   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 7 ribe, in 17 zelenjava zm.
je možna dobava 3x tedensko: pon, sreda, petek?
Hvala za odgovor

ODGOVOR

Za spodaj navedena sklopa je dostav možna 3 x tedensko:

Sklop 17: Zamrznjena zelenjava
Sklop 7: Ribe

LP

Datum objave: 10.07.2020   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

* v RD zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev. Menimo, da to ni primerno. Fiksnost cen 24 mesecev je dolgo obdobje, sploh glede na situacijo glede korona krize. Težko je predvideti cene na tako dolgi rok. Prosimo da popravite fiksnost cen na 12 mesecev. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bila fiksnost cen drugačna - kot predlagamo.

* V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov.
Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.

* za kakšno obdobje so navedene količine na predračunu (1 leto, 2 leti,...)?

* ali zahtevate oziroma je pogoj za sklop 1 slovensko poreklo?

* Sklop 1: Meso in mesni izdelki
5. Mladi goveji zrezki - Ali so iz stegna?
7. Svinjski zrezki, brez kosti - Ali so iz stegna?
13. Telečji zrezki - Ali so iz stegna?
14. Piščančja prsa - Ali so s kostjo in kožo?
15. Piščančja bedra - Ali so s kostjo in kožo?
18. Piščančji file - Ali so prsa?
19. Piščančji zrezki - Ali so prsa?
20. Piščančja nabodala - Ali so z zelenjavo?
21. Puranji file- Ali so prsa?
22. Puranji zrezki- Ali so prsa?
24. Hrenovke kot sevniške - Prosimo za opis artikla, sestavo.
28. Klobasa za kuhanje kot krajnske oz. sevniške - Ali povprašujete po kranjskih klobasah s certifikatom?
37. Salama trajna (suha) kot sevniška - Prosimo za opis artikla, sestavo.
39. Pršut rezan - Ali povprašujete po suhem pršutu?
41. Prekajena svinjska šunka brez kosti - Ali je za kuhanje?
42. Prekajen svinjski vrat brez kosti - Ali je za kuhanje?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Spoštovani,

* v RD zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24 mesecev. Menimo, da to ni primerno. Fiksnost cen 24 mesecev je dolgo obdobje, sploh glede na situacijo glede korona krize. Težko je predvideti cene na tako dolgi rok. Prosimo da popravite fiksnost cen na 12 mesecev. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bila fiksnost cen drugačna - kot predlagamo.

V TEM DELU RAZPISNE DOKUMENTACIJE NE BOMO SPREMINJALI.


* V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov.
Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.

DOVOLIMO, DA DOSTAVITE PODPISANE DOBAVNICE SAMO OB DOSTAVI.


* za kakšno obdobje so navedene količine na predračunu (1 leto, 2 leti,...)?

Popravljamo naš zapis v povabulu k sodelovanju v točki 7.OKVIRNE KOLIČINE IN ORIENTACIJSKE VREDNOSTI, in sicer zapis se po novem glasi:
"Okvirne količine za posamezno živilo so navedene v obrazcu predračuna in so ocenjene glede na trenutne potrebe naročnika ter preračunane za predvideno enoletno (štiriletno-se črta) porabo. "* ali zahtevate oziroma je pogoj za sklop 1 slovensko poreklo?
Naročnik želi, da ponudite čimveč artiklov slovenskega porekla.* Sklop 1: Meso in mesni izdelki
5. Mladi goveji zrezki - Ali so iz stegna?
Dopolnjujemo opis:
5. Mladi goveji zrezki, stegno

7. Svinjski zrezki, brez kosti - Ali so iz stegna?
Dopolnjujemo opis:
7. Svinjski zrezki, stegno, brez kosti

13. Telečji zrezki - Ali so iz stegna?
Dopolnjujemo opis:

14. Piščančja prsa - Ali so s kostjo in kožo?
Dopolnjujemo opis:
14. Piščančja prsa s kostjo, brez kože

15. Piščančja bedra - Ali so s kostjo in kožo?
Dopolnjujemo opis:
15. Piščančja bedra s kostjo in kožo

18. Piščančji file - Ali so prsa?
Dopolnjujemo opis:
18. Piščančji file, prsa

19. Piščančji zrezki - Ali so prsa?
Dopolnjujemo opis:
19. Piščančji zrezki, prsa

20. Piščančja nabodala - Ali so z zelenjavo?
Dopolnjujemo opis:
20. Piščančja nabodala z zelenjavo

21. Puranji file- Ali so prsa?
Dopolnjujemo opis:
21. Puranji file, prsa

22. Puranji zrezki- Ali so prsa?
Dopolnjujemo opis:
22. Puranji zrezki, prsa

24. Hrenovke kot sevniške - Prosimo za opis artikla, sestavo.
hrenovke s sestavo po pravilniku

28. Klobasa za kuhanje kot krajnske oz. sevniške - Ali povprašujete po kranjskih klobasah s certifikatom?
ne zahtevamo certifikata, lahko ponudite navadne klobase za kuhanje

37. Salama trajna (suha) kot sevniška - Prosimo za opis artikla, sestavo.
trajna suha salama z svinjskega in govejega mesa

39. Pršut rezan - Ali povprašujete po suhem pršutu?
Dopolnjujemo opis:
39. Pršut suh, rezan

41. Prekajena svinjska šunka brez kosti - Ali je za kuhanje?
Dopolnjujemo opis:
41. Prekajena svinjska šunka brez kosti, za kuhanje

42. Prekajen svinjski vrat brez kosti - Ali je za kuhanje?
Dopolnjujemo opis:
42. Prekajen svinjski vrat brez kosti, za kuhanje

Lp

Datum objave: 10.07.2020   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

Sklop 9: Sokovi - naravni 100%
1. Pomaranča sok, naravni 100% - 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
3. Jabolko sok, naravni 100% - 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?

Sklop 13: Konzervirano sadje, zelenjava ter ostala živila
8. Grah - 4000 g ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? Izdelek resnično minimalno odstopa od 4000g-35%. Hvala za razumevanje.
18. Paradižnikov koncentrat - 580 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Izdelek resnično minimalno odstopa od 580g+35%. Hvala za razumevanje.
19. Kis vinski, naravni brez antioksidantov in konzervansov, 1l razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5l?
21. Kis alkoholni1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5l?
30. Šampinjoni rezani, v slanici - 360 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?

Sklop 14: Izdelki za dietno prehrano
1. Desert sojin čokolada 4 x 125 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=4x125g?
2. Desert sojin vanilija 4 x 125 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=4x125g?
1. Desert sojin čokolada 4 x 125 g izdelek 4x125g kot Provamel vsebuje poleg alergena soje, še alergen gluten. Naročnikom to blagovno znamko odsvetujemo in raje ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x115g, ki pa razen soje drugih alergenov NE vsebuje. Ali ga lahko ponudimo?
2. Desert sojin vanilija 4 x 125 g izdelek 4x125g kot Provamel vsebuje poleg alergena soje, še alergen gluten. Naročnikom to blagovno znamko odsvetujemo in raje ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x115g, ki pa razen soje drugih alergenov NE vsebuje. Ali ga lahko ponudimo?
7. Sirni namaz ABC Class. (natur) - 100 g izdelek vsebuje alergen mleko. Gre za popolnoma navaden namaz, ki se običajno ne uporablja za diete. Naročnika prosimo, da ga uvrsti v Sklop 3: Mleko in mlečni izdelki.
Ali lahko ponudimo npr. veganske porcijske namaze brez vseh alergenov kot ZwergenWiesse BIO, brez vseh alergenov v 50g pakiranju različni okusi?
12. Kruh. izdelek, 200 g - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje (kv. SCHAR in podobno) izdelek kot Schar vsebuje alergen sojo. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po »brez soje«. Hvala
14. Keks polnozrnat bio sadni 150 g izdelek (bio keks Medex) vsebuje gluten, oreščke, jajca, sojo in mleko, ter je tako neprimeren za diete. Naročniku dosti bolj priporočamo kekse kot Orgran, ki so brez vseh alergenov (ki pa žal niso bio). Ali lahko ponudimo npr. sadne piškote brez sladkorja v 130g pakiranju brez vseh alergenov kot Orgran?
15. Krekerji polnozrnat integ. 250 g izdelek vsebuje alergene kot so jajca, gluten, mleko in sezam. Je neprimeren za dietetno prehrano. Ali lahko ponudimo večzrnate krekerje kot Orgran v 100g pakiranju, ki pa ne vsebujejo nobenega alergena?
17. Kroglice, riževe BIO 150 g izdelek je bil umaknjen iz tržišča, zaradi slabše prodaje. Ali lahko ponudimo naročniku izdelek kosmiči v obliki O-jev iz riža in ostalih sestavin brez vseh alergenov v 300g pakiranju, ki pa ni BIO?
18. Čokoladni kosmiči za v mleko, brez glutena, 375 g, kot Bio choco piu ali lahko ponudimo čokoladne kosmiče (kakavove) v 375g pakiranju brez vseh alergenov, ki pa niso bio? Bio choco piu namreč vsebujejo mleko v sledovih.
20. Puding rižev vanilija bio 4x100 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek 4x100g?
21. Puding rižev kakao bio 4x100 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek 4x100g?

Sklop 15: Ostalo prehrambeno in trgovsko blago
9. Riž parboiled, brušen, dolgozrnat - 1 kg razpisano imate večjo količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
11. Rjavi riž parboled - 800 g kg razpisano imate večjo količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
12. Polenta ins. - 4x1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
12. Polenta ins. - 4x1 kg ne vemo ali ceno izdelka podamo na kos 1000g ali na zavitek 4x1000g?
21. Ovsena kaša - 1 kg izdelek na trgu v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo ovsene kosmiče v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor na vprašanje negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Drugače pa smo ovseno kašo našli v manjših pakiranjih. Prosimo uredite.
29. Tunina v oljčnem olju, v pločevinki - 185 g - v kolikor želite izdelek kot Rio mare, zahtevajte izdelek s tuno vrste tunnus albacares. Hvala za razumevanje.
35. Keksi polnozrnati 5 žit Bio 140 g ali lahko ponudimo bio polnozrnate piškote v 250g pakiranju?
37. BIO keksi (različni okusi), kot Medex enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature izdelka. Naročnika prosimo, da določi gramaturo izdelku ali pa spremeni enoto mere v kg. V kolikor se odločite za slednjo možnost, tudi primerno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
39. Grisini - 500 g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? V kolikor je odgovor na vprašanje negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
40. Grisini polnozrnati - 2x125 g ali ponudimo ceno izdelka na kos=125g ali na zavitek=2x125g?
41. Grisini polnozrnati - 3x60 g ali ponudimo ceno izdelka na kos 60g ali na zavitek=3x60g?
43. Poper črn mlet - 50 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
44. Poper črn cel 650 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
45. Cimet - 10 g ali lahko ponudimo izdelek v 45g pakiranju?
47. Lovorov list - 250 g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g ali pa v 60g pakiranju? V kolikor je odgovor na vprašanje negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
52. Šipkov čaj v filter vrečki - 1 kg ali lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?
61. Kakav instant - 1 kg, kot Benquick g v kolikor želi naročnik izdelek kot Benquick naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala
62. Kakao - 800 g g v kolikor želi naročnik izdelek kot Benquick naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala
68. Pecilni prašek - 5x13 g ali ceno izdelka ponudimo na kos 13g ali na zavitek 5x13g?
71. Olje v plastenkah - sončnično 1l razpisano imate veliko količino izdelka, ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
73. Margarina - 250 g, kot Becel v kolikor želite margarino kot Becel, omejite sestavo, ki je lastna samo Becel margarini, da boste v zagotovilo resnično dobili le to margarino. Ali pa dovolite, da ponudimo običajno margarino za namaze v 500g pakiranju. Hvala
75. Sladkor rjavi 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
76. Sladkor mleti 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
77. Sveže vlečeno testo naročnika prosimo, da premakne izdelek v Sklop 16: Zamrznjeni izdelki iz testa, saj gre za hlajen izdelek, ki ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek namreč potrebuje drugačno rokovanje, shranjevanje in distribucijo. Naročnika prosimo za razumevanje.
78. Lisnato testo na roli naročnika prosimo, da premakne izdelek v Sklop 16: Zamrznjeni izdelki iz testa, saj gre za hlajen izdelek, ki ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek namreč potrebuje drugačno rokovanje, shranjevanje in distribucijo. Naročnika prosimo za razumevanje.
79. Higienski leseni zobotrebci v zulcu 200/1 ali ceno izdelka podamo na zavitek izdelka? Prosimo spremenite.
80. Vžigalice velike gosp. 100/1 ali ceno izdelka podamo na zavitek izdelka? Prosimo spremenite.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Sklop 9: Sokovi - naravni 100%
1. Pomaranča sok, naravni 100% - 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
ne

3. Jabolko sok, naravni 100% - 0,2 l ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
ne


Sklop 13: Konzervirano sadje, zelenjava ter ostala živila
8. Grah - 4000 g ali lahko ponudimo izdelek v 2500g pakiranju? Izdelek resnično minimalno odstopa od 4000g-35%. Hvala za razumevanje.
ne

18. Paradižnikov koncentrat - 580 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Izdelek resnično minimalno odstopa od 580g+35%. Hvala za razumevanje.
ne

19. Kis vinski, naravni brez antioksidantov in konzervansov, 1l razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5l?
ne

21. Kis alkoholni1/1 razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5l?
ne

30. Šampinjoni rezani, v slanici - 360 g ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
ne


Sklop 14: Izdelki za dietno prehrano
1. Desert sojin čokolada 4 x 125 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=4x125g?
Popravljamo mersko enoto v zav.


2. Desert sojin vanilija 4 x 125 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=125g ali na zavitek=4x125g?
Popravljamo mersko enoto v zav.

1. Desert sojin čokolada 4 x 125 g izdelek 4x125g kot Provamel vsebuje poleg alergena soje, še alergen gluten. Naročnikom to blagovno znamko odsvetujemo in raje ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x115g, ki pa razen soje drugih alergenov NE vsebuje. Ali ga lahko ponudimo?
ne

2. Desert sojin vanilija 4 x 125 g izdelek 4x125g kot Provamel vsebuje poleg alergena soje, še alergen gluten. Naročnikom to blagovno znamko odsvetujemo in raje ponudimo izdelek kot Valsoia v 2x115g, ki pa razen soje drugih alergenov NE vsebuje. Ali ga lahko ponudimo?
ne

7. Sirni namaz ABC Class. (natur) - 100 g izdelek vsebuje alergen mleko. Gre za popolnoma navaden namaz, ki se običajno ne uporablja za diete. Naročnika prosimo, da ga uvrsti v Sklop 3: Mleko in mlečni izdelki.
Ali lahko ponudimo npr. veganske porcijske namaze brez vseh alergenov kot ZwergenWiesse BIO, brez vseh alergenov v 50g pakiranju različni okusi?
Popravljamo opis:
7. Otroški namaz, sončnična semena 29%, paradižnikova mezga 29%, sončnično olje, paradižnik 10%, enakovredno kot Bio otroški namaz, Zwergenwiese, 50 g

12. Kruh. izdelek, 200 g - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, soje (kv. SCHAR in podobno) izdelek kot Schar vsebuje alergen sojo. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po »brez soje«. Hvala
Popravljamo opis:
12. Kruh. izdelek, 200 g - brez glutena, konz., laktoze, pšenice, jajc, (kv. SCHAR in podobno)

14. Keks polnozrnat bio sadni 150 g izdelek (bio keks Medex) vsebuje gluten, oreščke, jajca, sojo in mleko, ter je tako neprimeren za diete. Naročniku dosti bolj priporočamo kekse kot Orgran, ki so brez vseh alergenov (ki pa žal niso bio). Ali lahko ponudimo npr. sadne piškote brez sladkorja v 130g pakiranju brez vseh alergenov kot Orgran?
lahko

15. Krekerji polnozrnat integ. 250 g izdelek vsebuje alergene kot so jajca, gluten, mleko in sezam. Je neprimeren za dietetno prehrano. Ali lahko ponudimo večzrnate krekerje kot Orgran v 100g pakiranju, ki pa ne vsebujejo nobenega alergena?
da

17. Kroglice, riževe BIO 150 g izdelek je bil umaknjen iz tržišča, zaradi slabše prodaje. Ali lahko ponudimo naročniku izdelek kosmiči v obliki O-jev iz riža in ostalih sestavin brez vseh alergenov v 300g pakiranju, ki pa ni BIO?
Popravljamo opis:
17. Kosmiči v obliki O-jev iz riža in ostalih sestavin, brez vseh alergenov v 300g pakiranju

18. Čokoladni kosmiči za v mleko, brez glutena, 375 g, kot Bio choco piu ali lahko ponudimo čokoladne kosmiče (kakavove) v 375g pakiranju brez vseh alergenov, ki pa niso bio? Bio choco piu namreč vsebujejo mleko v sledovih.
lahko

20. Puding rižev vanilija bio 4x100 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek 4x100g?
Popravljamo mersko enoto v zav.

21. Puding rižev kakao bio 4x100 g ali ceno izdelka ponudimo na kos=100g ali na zavitek 4x100g?
Popravljamo mersko enoto v zav.


Sklop 15: Ostalo prehrambeno in trgovsko blago
9. Riž parboiled, brušen, dolgozrnat - 1 kg razpisano imate večjo količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
ne

11. Rjavi riž parboled - 800 g kg razpisano imate večjo količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
ne

12. Polenta ins. - 4x1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
lahko

12. Polenta ins. - 4x1 kg ne vemo ali ceno izdelka podamo na kos 1000g ali na zavitek 4x1000g?
Popravljamo mersko enoto v zav.

21. Ovsena kaša - 1 kg izdelek na trgu v zahtevani gramaturi ne najdemo. Ali lahko ponudimo ovsene kosmiče v 500g pakiranju? V kolikor je odgovor na vprašanje negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Drugače pa smo ovseno kašo našli v manjših pakiranjih. Prosimo uredite.
zahtevamo ovseno kaša saj je na trgu, kot Mlinarstvo Kolenko

29. Tunina v oljčnem olju, v pločevinki - 185 g - v kolikor želite izdelek kot Rio mare, zahtevajte izdelek s tuno vrste tunnus albacares. Hvala za razumevanje.
kot smo napisali

35. Keksi polnozrnati 5 žit Bio 140 g ali lahko ponudimo bio polnozrnate piškote v 250g pakiranju?
lahko

37. BIO keksi (različni okusi), kot Medex enota mere je kos, a izdelek nima določene gramature izdelka. Naročnika prosimo, da določi gramaturo izdelku ali pa spremeni enoto mere v kg. V kolikor se odločite za slednjo možnost, tudi primerno korigirajte zahtevano količino izdelka. Hvala
Dopolnjujemo opis:
37. BIO keksi (različni okusi), kot Medex 140g

39. Grisini - 500 g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? V kolikor je odgovor na vprašanje negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko

40. Grisini polnozrnati - 2x125 g ali ponudimo ceno izdelka na kos=125g ali na zavitek=2x125g?
Popravljamo mersko enoto v zav.

41. Grisini polnozrnati - 3x60 g ali ponudimo ceno izdelka na kos 60g ali na zavitek=3x60g?
Popravljamo mersko enoto v zav.

43. Poper črn mlet - 50 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
ne

44. Poper črn cel 650 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
lahko

45. Cimet - 10 g ali lahko ponudimo izdelek v 45g pakiranju?
lahko

47. Lovorov list - 250 g izdelek v zahtevani gramaturi ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g ali pa v 60g pakiranju? V kolikor je odgovor na vprašanje negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
lahko 100g

52. Šipkov čaj v filter vrečki - 1 kg ali lahko ponudimo okus šipek-hibiskus?
lahko

61. Kakav instant - 1 kg, kot Benquick g v kolikor želi naročnik izdelek kot Benquick naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala
Dopolnjujemo opis:
61. Kakav instant min. 25% kakavovih delcev - 1 kg, kot Benquick

62. Kakao - 800 g g v kolikor želi naročnik izdelek kot Benquick naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala
Dopolnjujemo opis:
62. Kakao, min. 25% kakavovih delcev - 800 g

68. Pecilni prašek - 5x13 g ali ceno izdelka ponudimo na kos 13g ali na zavitek 5x13g?
Popravljamo mersko enoto v zav.

71. Olje v plastenkah - sončnično 1l razpisano imate veliko količino izdelka, ali lahko ponudimo izdelek v 10l pakiranju?
ne

73. Margarina - 250 g, kot Becel v kolikor želite margarino kot Becel, omejite sestavo, ki je lastna samo Becel margarini, da boste v zagotovilo resnično dobili le to margarino. Ali pa dovolite, da ponudimo običajno margarino za namaze v 500g pakiranju. Hvala
Dopolnjujemo opis:
73. Margarina, rastlinska olja min. 45% -sončnično, laneno, palmino, repično, 250 g, kot Becel

75. Sladkor rjavi 1 kg ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
lahko

76. Sladkor mleti 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ne

77. Sveže vlečeno testo naročnika prosimo, da premakne izdelek v Sklop 16: Zamrznjeni izdelki iz testa, saj gre za hlajen izdelek, ki ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek namreč potrebuje drugačno rokovanje, shranjevanje in distribucijo. Naročnika prosimo za razumevanje.
ne bomo prestavljali

78. Lisnato testo na roli naročnika prosimo, da premakne izdelek v Sklop 16: Zamrznjeni izdelki iz testa, saj gre za hlajen izdelek, ki ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek namreč potrebuje drugačno rokovanje, shranjevanje in distribucijo. Naročnika prosimo za razumevanje.
ne bomo prestavljali

79. Higienski leseni zobotrebci v zulcu 200/1 ali ceno izdelka podamo na zavitek izdelka? Prosimo spremenite.
Popravljamo opis:
79. Higienski leseni zobotrebci v tulcu 200/1,
merska enota je zav, kot je v predračunu


80. Vžigalice velike gosp. 100/1 ali ceno izdelka podamo na zavitek izdelka? Prosimo spremenite.
Popravljamo mersko enoto v zav.


LP