Dosje javnega naročila 003722/2020
Naročnik: OBČINA MIRNA, Glavna cesta 28, 8233 Mirna
Blago: EKO-UP Kreativni center ekološko- ustvarjalnega podjetništva (tehnološka oprema dvorane kulturnega doma)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.627,92 EUR

JN003722/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2020
JN003722/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN003722/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN003722/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2020
JN003722/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.10.2020
JN003722/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2020
JN003722/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2020
JN003722/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.12.2020
JN003722/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003722/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MIRNA
Glavna cesta 28
8233
SI
Mirna
Slovenija
Občinska uprava, Tanja Šinkovec
tanja.sinkovec@mirna.si
+386 59083802
+386 73047707

Internetni naslovi
http://www.mirna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://mirna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18859
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: EKO-UP Kreativni center ekološko- ustvarjalnega podjetništva (tehnološka oprema dvorane kulturnega doma)
Referenčna številka dokumenta: 430-0014/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32330000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sklop 1: Gradbeno obrtniška dela
Sklop 2: Ozvočenje in intercom povezave
Sklop 3: Svetlobna scenska razsvetljava odra
Sklop 4: Sistem videoprojekcijske opreme dvorane
Sklop 5: Nosilna konstrukcija odrske tehnike
Sklop 6: Sistem zavese
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbeno obrtniška dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212322
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mirna
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbeno obrtniška dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je bil prijavljen na 4. javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ozvočenje in intercom povezave
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31682220
32342400
32343000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mirna
II.2.4 Opis javnega naročila
Ozvočenje in intercom povezave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je bil prijavljen na 4. javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Svetlobna scenska razsvetljava odra
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
31518100
31518600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mirna
II.2.4 Opis javnega naročila
Svetlobna scenska razsvetljava odra
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je bil prijavljen na 4. javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistem videoprojekcijske opreme dvorane
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32210000
32320000
32322000
32351000
32351300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mirna
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistem videoprojekcijske opreme dvorane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je bil prijavljen na 4. javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Nosilna konstrukcija odrske tehnike
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44210000
44212320
45262420
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mirna
II.2.4 Opis javnega naročila
Nosilna konstrukcija odrske tehnike
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je bil prijavljen na 4. javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistem zavese
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39515100
44115811
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mirna
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistem zavese
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt je bil prijavljen na 4. javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2020   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2020   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2020   02:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentciji na STRANI 7, TOČKA 5 navajate sledeče;
"V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov
naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s
podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem"

Nadalje v razpisni dokumentaciji ( pogoji za sodelovanje ) navajate, da morajo podizvajalci podati zahtevane izjave.

Prosim pojasnite razhajanje zgoraj opisanih zahtev.


ODGOVOR

Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ponudniki niso dolžni navesti podizvajalcev, ker gre za javno naročilo blaga (prevladujoč predmet). Kar pa ne pomeni, da ponudniki ne smejo navesti podizvajalcev (npr. v primeru, da se sklicujejo na njihove kapacitete zaradi izpolnjevanja pogojev). Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje in jih bo naročnik preverjal, če jih bodo ponudniki navedli. V zvezi s tem si naročnik pridržuje zahtevati dodatna dokazila.


Datum objave: 23.06.2020   02:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu dokumentacije smo predvsem v tehničnem popisu naleteli na nekaj anomalij, zaradi katerih smatramo, da je OGLED OBJEKTA za pripravo ponudbe nujen in to pred rokom za postavitev vprašanj.
Na področju, ki je predmet tega razpisa imamo dolgoletne izkušnje, in se vedno trudimo, da se sprojektom zagotovita uporabnost in ekonomičnost.
Izpostavljamo le eno od nejasnosti; konfiguracija t.i "power pack-a" Premium 68 6 x 10 A ne obstaja....podobnih nejasnosti pa je v popisu še nekaj.


ODGOVOR

Ogled objekta bo potekal v ponedeljek, 29. 6. 2020 ob 10. uri v zgradbi kulturnega doma na Mirni na naslovu Sokolska ulica 2.

Ogled je namenjen samo seznanitvi z objektom, predmet ogleda ne more biti razčiščevanje nejasnosti glede samih tehničnih zahtev. V zvezi s tem morajo biti vse zahteve in predlogi podani preko Portala javnih naročil. V kolikor ste opazili anomalije oziroma lahko ponudite drugačne enakovredne rešitve, prosimo da podate svoje predloge sprememb, ki jih bo naročnik preučil.

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb in postavitev vprašanj, tako da bo mogoče zastavljanje vprašanj tudi po izvedenem ogledu. Sprememba bo objavljena v kratkem.

Datum objave: 03.07.2020   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za sklope 2, 3, 4, 5, 6 naročnika prosimo za navedbo željene opreme na način, kot tip. Določeni tehnični opisi so napisani nejasno in iz njih ni možno razbrati vseh bistvenih kvalitet izdelkov, ki naj jih morebitni ponudniki ponudijo.

Lep pozdravODGOVOR

Naročnik je na spletni strani poleg razpisne dokumentacije objavil popravljene popise del in opreme, ki  jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudb. Kjer so navedeni tipi posamezne opreme, je to zgolj z namenom, da se opredeli kot primer artikle, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika so relevantni tehnični opisi, kot so podani, ne pa morebitne dodatne lastnosti, ki jih imajo primeroma navedeni artikli posameznih proizvajalcev.

Naročnik bo podaljšal rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudb. Ponudnike pozivamo, da so pri podajanju vprašanj in predlogov bolj konkretni in specifični ter naj vežejo svoje predloge oziroma vprašanja na posamezne postavke oziroma artikle.

Datum objave: 03.07.2020   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika ponovno pozivamo, da ponovno objavi popis opreme z navedbami željenih modelov kot tip. Tehnične specifikacije oz. zahteve so nejasne in ne omogočajo korektne izdelave ponudbe morebitnemu ponudniku. Glede na bližajoč čas izteka vprašanj prosimo za čimprejšnji odgovor.

LP

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani poleg razpisne dokumentacije objavil popravljene popise del in opreme, ki  jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudb. Kjer so navedeni tipi posamezne opreme, je to zgolj z namenom, da se opredeli kot primer artikle, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika so relevantni tehnični opisi, kot so podani, ne pa morebitne dodatne lastnosti, ki jih imajo primeroma navedeni artikli posameznih proizvajalcev.

Naročnik bo podaljšal rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudb. Ponudnike pozivamo, da so pri podajanju vprašanj in predlogov bolj konkretni in specifični ter naj vežejo svoje predloge oziroma vprašanja na posamezne postavke oziroma artikle.Datum objave: 03.07.2020   09:29
VPRAŠANJE
Glede na to, da še vedno nismo prejeli odgovorov na vprašanja prosimo za podaljšanje roka za oddajo dodatnih vprašanj. Prav tako prosimo naročnika, da glede na kratke roke redno odgovarja na vprašanja.

Lp

ODGOVOR

Naročnik je na spletni strani poleg razpisne dokumentacije objavil popravljene popise del in opreme, ki  jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudb. Kjer so navedeni tipi posamezne opreme, je to zgolj z namenom, da se opredeli kot primer artikle, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika so relevantni tehnični opisi, kot so podani, ne pa morebitne dodatne lastnosti, ki jih imajo primeroma navedeni artikli posameznih proizvajalcev.

Naročnik bo podaljšal rok za postavitev vprašanj in oddajo ponudb. Ponudnike pozivamo, da so pri podajanju vprašanj in predlogov bolj konkretni in specifični ter naj vežejo svoje predloge oziroma vprašanja na posamezne postavke oziroma artikle.


Datum objave: 09.07.2020   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zaradi želje po pripravi korektne in konkurečne ponudbe vas prosimo za pojasnitve tehničnih specifikacij oz. dopolnitev le teh.

Za Sklop 2 postavka 1.2, naročnik navaja model NDX500, ponudnik predvideva, da gre za model kot tip NUMARK NDX500. Ta model pa ne ustreza
tehničnim zahtevam, ki jih je podal naročnik saj ne gre za 19" CD/USB predvajalnik. Prosimo za pojasnitev.

Za Sklop 2 postavka 1.3 in 1.4, naročnik navaja kot enakovredne proizvode proizvajalca SENNHEISER, proizvajalec SENNHEISER omogoča delovanje baterij do približno 8h, zahteva v tehnični specifikaciji pa je 15h, prosimo za potrditev da naročniku ustreza delovanje do približno 8 ur. Oziroma prosimo za navedbo modela kot tip z navedo proizvajalca in modela

Za Sklop 2 postavka 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4 naročnik navaja modele kot tip o katerih ni možno pridobiti nobenih dodatnih informacij, morebitni ponudnik prosi za navedbo proizvajalca in modela kot tip, ponudnik predvideva da gre npr. pri navedbi BG-LR222 za navedbo zgolj modela. Morebitni ponudnik ponavlja, da kljub dobremu poznavanju trga, tovrstnih modelov zvočnikov in ojačevalnikov ne pozna, in kljub širokem preverjanju na trgu, nikjer ni uspel pridobiti informacij o navedenih modelih kot tip. Prosimo za dopolnitev.

Za Sklop 2 pri postavkah 2.1, 2.3, 2.4 so prav tako vprašljive tehnične specifikacije saj naročnik pri postavki 2.1 zahteva zvočni pritisk 125/131 dB med navedbama je znatna razlika, prosimo za pojasnitev ali ponudnik želi največji zvočni pritisk 125 dB ali 131 dB, pri postavki 2.3 zahteva zvočni pritisk 127/137 dB med navedbama je znatna razlika, prosimo za pojasnitev ali ponudnik želi največji zvočni pritisk 127 dB ali 137 dB, pri postavki 2.4 zahteva največji zvočni pritisk 137/140 dB med navedbama je znatna razlika prosimo za pojasnitev ali ponudnik želi največji zvočni pritisk 137 dB ali 140 dB. Prosimo za pojasnitev.

Za sklop 3 pri postavkah 1.1 in 1.13 naročnik ni navedel modela kot tip, prosimo za dopolnitev saj po mnenju morebitnega ponudnika navedba modela kot tip pri teh dveh postavkah ključno opredeljuje željeno kvaliteto izdelka, ki ga naročnik išče.

Za sklop 3 pri postavki 1.2 je naročnik navedel model kot tip DX610, ki ga proizvajalec Electron ne proizvaja prosimo za pojasnitev.

Za sklop 3 pri postavki 1.4 je naročnik navedel model kot tip Curve 1200F Pro proizvajalca Teatro, po naših informacijah ta model proizvaja podjetje Teclumen ža pa ta model po naših informacijah ni več v proizvodnji prosimo za pojasnitev.

Za sklop 3 pri postavki 1.7 je naročnik navedel model kot tip TF500S prosimo za navedbo modela in proizvajalca.

Za sklop 3 pri postavki 1.14 je naročnik navedel model kot tip DTS Moon HTI 1200, proizvajalec tega izdelka ne proizvaja več prosimo za pojasnitev.

V upanju na čimhitrejši odgovor se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR

Pri nekaterih postavkah je prišlo do napake. Naročnik je na spletni strani poleg razpisne dokumentacije objavil popravljene popise del in opreme za sklopa 2 in 3, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudb. Kjer so navedeni tipi posamezne opreme, je to zgolj z namenom, da se opredeli kot primer artikle, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika so relevantni tehnični opisi, kot so podani, ne pa morebitne dodatne lastnosti, ki jih imajo primeroma navedeni artikli posameznih proizvajalcev.

Za Sklop 2 postavka 1.2, naročnik navaja model NDX500, ponudnik predvideva, da gre za model kot tip NUMARK NDX500. Ta model pa ne ustreza
tehničnim zahtevam, ki jih je podal naročnik saj ne gre za 19" CD/USB predvajalnik. Prosimo za pojasnitev.

Ponudi se namizni model enakovredno ali boljše Numark ND 500

Za Sklop 2 postavka 1.3 in 1.4, naročnik navaja kot enakovredne proizvode proizvajalca SENNHEISER, proizvajalec SENNHEISER omogoča delovanje baterij do približno 8h, zahteva v tehnični specifikaciji pa je 15h, prosimo za potrditev da naročniku ustreza delovanje do približno 8 ur. Oziroma prosimo za navedbo modela kot tip z navedo proizvajalca in modela

Navajamo model: Enakovredno ali boljše SENNHEISER ew 100 G4-945-S-B (brezžični ročni mikrofon) in SENNHEISER ew 300 G4-HEADMIC1-RC-AW+). (brezžični naglavni mikrofon)

Za Sklop 2 postavka 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4 naročnik navaja modele kot tip o katerih ni možno pridobiti nobenih dodatnih informacij, morebitni ponudnik prosi za navedbo proizvajalca in modela kot tip, ponudnik predvideva da gre npr. pri navedbi BG-LR222 za navedbo zgolj modela. Morebitni ponudnik ponavlja, da kljub dobremu poznavanju trga, tovrstnih modelov zvočnikov in ojačevalnikov ne pozna, in kljub širokem preverjanju na trgu, nikjer ni uspel pridobiti informacij o navedenih modelih kot tip. Prosimo za dopolnitev.

Tudi tukaj je prišlo do napake. Predlagamo, da ponovno pregledate popis sklop 2 kjer so narejeni popravki.

Za Sklop 2 pri postavkah 2.1, 2.3, 2.4 so prav tako vprašljive tehnične specifikacije saj naročnik pri postavki 2.1 zahteva zvočni pritisk 125/131 dB med navedbama je znatna razlika, prosimo za pojasnitev ali ponudnik želi največji zvočni pritisk 125 dB ali 131 dB, pri postavki 2.3 zahteva zvočni pritisk 127/137 dB med navedbama je znatna razlika, prosimo za pojasnitev ali ponudnik želi največji zvočni pritisk 127 dB ali 137 dB, pri postavki 2.4 zahteva največji zvočni pritisk 137/140 dB med navedbama je znatna razlika prosimo za pojasnitev ali ponudnik želi največji zvočni pritisk 137 dB ali 140 dB. Prosimo za pojasnitev.

Za sklop 3 pri postavkah 1.1 in 1.13 naročnik ni navedel modela kot tip, prosimo za dopolnitev saj po mnenju morebitnega ponudnika navedba modela kot tip pri teh dveh postavkah ključno opredeljuje željeno kvaliteto izdelka, ki ga naročnik išče.

Narejen je popravek v popisu zadostuje light mešalna miza z 512 ch, enakovredno ali boljše Chamsys QuickQ 10

Za sklop 3 pri postavki 1.2 je naročnik navedel model kot tip DX610, ki ga proizvajalec Electron ne proizvaja prosimo za pojasnitev.

Narejen je popravek v popisu naveden izdelek je enakovredno ali bolši Lite puter DX610

Za sklop 3 pri postavki 1.4 je naročnik navedel model kot tip Curve 1200F Pro proizvajalca Teatro, po naših informacijah ta model proizvaja podjetje Teclumen ža pa ta model po naših informacijah ni več v proizvodnji prosimo za pojasnitev.

Narejen je popravek v popisu. Ker je izdelek težko dobavljiv ga zamenjamo z enakovrednim ali boljšim Ldr aria pc 1000 plus.

Za sklop 3 pri postavki 1.7 je naročnik navedel model kot tip TF500S prosimo za navedbo modela in proizvajalca.

Narejen je popravek v popisu. Tudi ta model je nedobavljiv nadomesti ga - enakovreden ali boljši LDR INNO A1000.

Za sklop 3 pri postavki 1.14 je naročnik navedel model kot tip DTS Moon HTI 1200, proizvajalec tega izdelka ne proizvaja več prosimo za pojasnitev.

Narejen je popravek v popisu LDR CANTO 575 MSR lamp, + FOLLOWSPOT STANDDatum objave: 09.07.2020   11:21
Pri nekaterih postavkah je prišlo do napake. Naročnik je na spletni strani poleg razpisne dokumentacije objavil popravljene popise del in opreme, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudb. Kjer so navedeni tipi posamezne opreme, je to zgolj z namenom, da se opredeli kot primer artikle, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika so relevantni tehnični opisi, kot so podani, ne pa morebitne dodatne lastnosti, ki jih imajo primeroma navedeni artikli posameznih proizvajalcev.