Dosje javnega naročila 003775/2020
Naročnik: EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Prešernova cesta 6, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova dela kleti v učilnice.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003775/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.06.2020
JN003775/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2020
JN003775/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003775/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Prešernova cesta 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ema Kozar
ema.kozar@presernova.si
+386 12006730

Internetni naslovi
https://www.presernova.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.presernova.si/
ESPD: https://www.presernova.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18868
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova dela kleti v učilnice.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so GOI dela za prenovo dela kleti v učilnice, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so GOI dela za prenovo dela kleti v učilnice, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2020   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da objavite sheme vrat.

Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Posredujemo vam odgovor projektanta:
Sheme vrat niso potrebne, saj so vsa vrata gladka in v popisu natančno opisana, smeri odpiranja pa so razvidne iz tlorisa.


Datum objave: 23.06.2020   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V RD imate navedeno za referenčni pogoj tudi:
POGOJI ZVKD, OE LJUBLJANA:
Mizarska dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki je že izvajal dela na podobnih spomeniškovarstvenih objektih, z najmanj eno referenco na objektih kulturne dediščine, potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS.
Kamnoseška dela (teracerska) lahko izvaja teracer in/ali konservator restavrator z najmanj eno referenco na objektih s sorodnimi prvinami (teraco, kamen) s strani generalnega konservatorja ZVKDS.

Ali moramo ta pogoj izpolnjevati, glede na to, da v popisu ni mizarskih in ne kamnoseških del?


Ali mora biti naveden kader za izpolnjevanje referenc zaposlen pri ponudniku oz. ali ga moramo navesti kot podizvajalca?

Hvala.

Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Referenca je v skladu s soglasjem ZVKDS in v skladu s točko A8 popisa nujna.

Odgovor na vaše drugo vprašanje vprašanje:
Ni obvezno, da je kader za izpolnjevanje referenc zaposlen pri ponudniku, ob upoštevanju sledečega: ponudnik lahko zahteve glede strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov izkaže z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, vendar pa morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila izvesti storitve, za katere so bile zahtevane te zmogljivosti. To pomeni, da morajo biti ti drugi subjekti vključeni v ponudbo in sodelovati pri izvedbi naročila. V tem primeru ga morate torej navesti kot podizvajalca.


Datum objave: 24.06.2020   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V RD imate navedeno:
Mizarska dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki je že izvajal dela na podobnih spomeniškovarstvenih objektih, z najmanj eno referenco na objektih kulturne dediščine, potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS.

GLEDE NA TO, DA SO VRATA KOVINSKA, NIMAMO MIZARSKIH DEL. Zakaj moramo izpolnjevati pogoje za dela, ki jih ni v popisu?

Prosimo za čimprejšnji odgovor.

Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Takšna je zahteva ZVKDS in ne naročnika. Vsak poseg v dediščino, ki se izvaja v nasprotju z kulturnovarstvenim soglasjem je po ZVKD-1 »nedovoljen poseg«.