Dosje javnega naročila 003735/2020
Naročnik: OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
Gradnje: Izvajanje nadzora nad gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Spodnje Lancovo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.380,00 EUR

JN003735/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2020
JN003735/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2020
JN003735/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.04.2021
JN003735/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN003735/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003735/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Janko Pirc
janko.pirc@radovljica.si
+386 45372315
+386 45314684

Internetni naslovi
http://www.radovljica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.radovljica.si/objava/265329
ESPD: https://www.radovljica.si/objava/265329
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18887
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje nadzora nad gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Spodnje Lancovo
Referenčna številka dokumenta: 4301-0009/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje nadzora nad gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Spodnje Lancovo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacije
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Radovljica, Lancovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje nadzora nad gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Spodnje Lancovo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 za cilj rast in delovna mesta; prednostna os 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; prednostna naložba 6.1 ...

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova vodovoda
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Radovljica, Lancovo
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje nadzora nad gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda Spodnje Lancovo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 za cilj rast in delovna mesta; prednostna os 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; prednostna naložba...


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2020   10:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2020   10:00

Dodatne informacije:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 za cilj rast in delovna mesta; prednostna os 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; prednostna naložba 6.1 Vlaganja v vodnih sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve; specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokler in v kolikor ne bo izdana odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za predmetno operacijo in finančna konstrukcija ne bo zaprta
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2020