Dosje javnega naročila 003870/2020
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: IS - monitoring
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 847.724,32 EUR

JN003870/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.06.2020
JN003870/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2020
JN003870/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
JN003870/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2020
JN003870/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003870/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 117-284225
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jerneja Škofič
aktrp@gov.si
+386 15807715
+386 14789206

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357223/R.D.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18905
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IS - monitoring
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve izgradnje novega informacijskega sistema za izvajanje pregledov s spremljanjem (monitoring) ter zagotavljanje ustrezne oblike podatkov Sentinel za potrebe statističnih analiz ter delovanja spletnih aplikacij za obdobje treh (3) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so storitve izgradnje novega informacijskega sistema za izvajanje pregledov s spremljanjem (monitoring) ter zagotavljanje ustrezne oblike podatkov Sentinel za potrebe statističnih analiz ter delovanja spletnih aplikacij za obdobje treh (3) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot so navedeni v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot so navedeni v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2020   15:13
VPRAŠANJE
Spostovani
Imela bi vprasanje vezano na izobrazbo. V razpisni dokumentaciji navajate da mora vodja projekta imeti izobrazbo:

Najmanj VII. raven izobrazbe, kar pomeni visokošolsko univerzitetno izobrazbo,
specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnjo), magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi oz. magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) tehnične ali
družboslovne smeri

Mi imamo kandidata ki je dostudiral na Hrvaskem leta 92 diplomirani inzenir elektrotehnike , stopnja (VII/1) . Po prekvalifikaciji v SLO je dobil naziv diplomirani inženir elektrotehnike leta 96 -diploma visokosolskega studija elektrotehnike. Glede na zahteve razpisa se pri izobrazbi gleda
Izrazi raven, podraven, vrsta in področje izobrazbe so za potrebe tega javnega naročila uporabljeni v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)

Zanima me ali njegova izobrazba spada v VII. Raven ali v 6/2 oziroma ali ustreza ravni zahtevni v razpisni dokuemntaciji?
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne more podati konkretnega odgovora glede ustreznosti posameznega kadra v tej fazi. Naročnik bo presojal ustreznost posameznega kadra v fazi pregledovanja ponudb, ko bo imel na voljo vsa zahtevana dokazila, iz katerih bo razvidna tudi raven izobrazbe.

Za vodjo projekta naročnik zahteva v točki 8.1.4.2 A Navodil ponudnikom, najmanj VII. raven izobrazbe, zato raven izobrazbe VI/2 za vodjo projekta ni ustrezna.

Po prejšnjem ( do okvirno leta 2015) študijskem programu se je pridobilo VII. raven izobrazbe z zaključkom:
- specializacije po visokošolskem strokovnem programu ali
- visokošolskega univerzitetnega izobraževanja.

Po (novem) bolonjskem programu, tj. od študijskega leta 2015/2016 naprej, se pridobi VII. raven izobrazbe z zaključkom:
- programa magisterij stroke (2. bol. st.).

Naročnik še pojasnjuje, da se je VI/2 raven izobrazbe pridobila po starem študijskem programu po visokošolskem strokovnem izobraževanju (izvajale so ga višje strokovne šole), od študijskega leta 2015/2016 po (novem) bolonjskem programu pa se pridobi po visokošolskem strokovnem in univerzitetnem programu (1. bol. st).

Lep pozdrav.