Dosje javnega naročila 900063/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Rakete (izstrelki)
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.508.300,00 EUR

JN63/2020 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 15.06.2020
JN63/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2020
JN125/2020 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 16.09.2020
JN125/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2020
Zahtevek za revizijo
    JN63/2020 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
2020/S 118-287778
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Rakete (izstrelki)

Datum objave: 15. 6. 2020
Številka objave: JN63/2020


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Sonja Jekovec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712357. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 80/2020-ON-PSPs; Nakup letalskih raket ZRAK-ZEMLJA 2,75“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Tehnično skladišče Drulovka, Breg ob Savi b.š., 4000 Kranj, Slovenija
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup letalskih raket ZRAK-ZEMLJA 2,75“ (1500 kosov) s tremi predvidenimi dobavami - 2021-2023
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 35620000 (Rakete (izstrelki))
35622000 (Taktične rakete)
35622200 (Rakete zrak-zemlja)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Nakup letalskih raket ZRAK-ZEMLJA 2,75“ (1500 kosov)
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 12. 2020, Zakljucek 31. 1. 2023.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 80/2020-ON-PSPs, 430-118/2020
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 16. 7. 2020
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2020/6/2440-15023148133447923829/J
N_VAB_80_ON-PSPS_2020.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 7. 2020
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 17. 7. 2020
Čas: 9:30
Kraj: MORS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 6. 2020
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2020   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Navezujoč na naročilo MORS 80/2020-ON-PSPs in tehnične zahteve za postopek »Nakup letalskih raket ZRAK-ZEMLJA 2,75 (1500 kosov)« želimo ponuditi proizvod, ki v celoti izpolnjuje funkcionalne naročnikove zahteve saj je isti tip rakete že v uporabi v SV, v sledečih točkah pa predlagamo spremembe tehničnih zahtev oz dimenzij:

- Točka 1.13 Dolžina vžigalnika skupaj z busterjem maksimalno 102 mm (4 inc):
predlagamo, da se zahteva spremeni: Dolžina vžigalnika skupaj z busterjem maksimalno 102,4 mm (4,04 inc)
Pojasnilo proizvajalca: »The specifications of the B70 have been updated since the edition of 2014 to align them to the M427 data in NAVAIR 11-1F-2. This document specifies a maximum length of 4.04, which is 102.4mm. The updated specifications therefore reflect the maximum length of 102.4mm.«

- Točka 1.19 Dolžina raketnega motorja je 997-1002 mm:
predlagamo, da se zahteva spremeni: Dolžina raketnega motorja je lahko do 1006,7 mm


Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR

Naročnik se strinja in spreminja pogoje iz točke 1.13, ker bistveno ne odstopa od ponudnikovih zahtev. Prvotna zahteva v točki 1.13 Dolžina vžigalnika skupaj z busterjem maksimalno 102 mm (4 inc) ) se spremeni z naslednjo vsebino:

Točka 1.13 »Dolžina vžigalnika skupaj z busterjem maksimalno 102,4 mm«


Naročnik se strinja in spreminja pogoje iz točke 1.19, ker bistveno ne odstopa od ponudnikovih zahtev. Prvotna zahteva v točki 1.19 Dolžina raketnega motorja je 997-1002 mm se spremeni z naslednjo vsebino:

Točka 1.19 »Dolžina raketnega motorja je 997-1006.7 mm«