Dosje javnega naročila 003907/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: SKATEPARK STOŽICE - GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.119.630,00 EUR

JN003907/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2020
JN003907/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN003907/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2020
JN003907/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.10.2020
JN003907/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
jn003907/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.07.2021
JN003907/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.09.2021
jn003907/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.09.2021
JN003907/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.04.2022
JN003907/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003907/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357301/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18922
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SKATEPARK STOŽICE - GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA
Referenčna številka dokumenta: 430-1087/2020-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobava opreme za gradnjo skate parka v Centru Stožice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobava opreme za gradnjo skate parka v Centru Stožice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2020   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo za objavo razpisne dokumentacije v obliki, da jo bomo lahko odpirali vsi ponudniki. Datoteke DS_store namreč ne moremo odpreti. Prosimo, da jo naročnik shrani v pdf ali drugo ustrezno obliko.
Prav tako naročnika prosimo za objavo vseh (izvedbenih) načrtov.
Hvala.
Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Datoteka .DS_Store je sistemska datoteka računalnika, nastala pri ustvarjanju datoteke za objavo in je za ponudnike brezpredmetna, tako da je ne upoštevajte.

Razpisna dokumentacija je skupaj z vso projektno dokumentacijo dostopna na spletni strani Mestne občine Ljubljana pod objavo predmetnega razpisa:

https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/skatepark-stozice-gradbeno-obrtniska-in-instalacijska-dela/Datum objave: 03.07.2020   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da bo zahtevo ''gospodarski subjet mora zagotoviti še vodje posameznih del za področje:
- gradbeno-obrtniških del
- elektro inštalacij
- strojnih inštalacij''

moral izpolniti le IZBRANI ponudnik, in da v fazi ponudbe za zgoraj omenjene 3 vodje ni potrebno navajati nobenih podatkov in dokazil, ter da je reference in dokazila potrebno predložiti le za VODJO DEL?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Vaše razumevanje je pravilno.Datum objave: 03.07.2020   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za izdelavo ponudbe potrebujemo definirano obliko vadbenega prostora oz. vsaj nekaj dodatnih smernic. V dokumentaciji nismo zasledili točnega popisa ali izrisa športne opreme - skateparka.
- Je tloris iz dokumenta ''Lokacijski prikaz_Vodilni_nacrt.pdf'' željena končna oblika?
- Ali naročnik od proizvajalca zahteva izkaz - certifikat (SIST EN 14974:2006+A1:2010), oziroma s čim bo naročnik preverjal izpravnost vgrajene športne opreme?

Hvala za Vaš čas,
lp

ODGOVOR
- Športna oprema ni predmet te dokumentacije. Ovire, ki jih rolkarji uporabljajo bodo izvedene s strani rolkarjev. V risbah so elementi športne opreme izrisani shematsko kot preverbal vmestitve, niso pa predmet razpisa.
- Športna oprema ni predmet razpisa.
Datum objave: 03.07.2020   13:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za izdelavo ponudbe potrebujemo definirano obliko vadbenega prostora oz. vsaj nekaj
dodatnih smernic. V dokumentaciji nismo zasledili točnega popisa ali izrisa športne opreme -
skateparka.
- Je tloris iz dokumenta ''Lokacijski prikaz_Vodilni_nacrt.pdf'' željena končna oblika?
- Ali naročnik od proizvajalca zahteva izkaz - certifikat (SIST EN 14974:2006+A1:2010),
oziroma s čim bo naročnik preverjal izpravnost vgrajene športne opreme?

Hvala za Vaš čas,
lp

ODGOVOR
- Športna oprema ni predmet te dokumentacije. Ovire, ki jih rolkarji uporabljajo bodo izvedene s strani rolkarjev. V risbah so elementi športne opreme izrisani shematsko kot preverbal vmestitve, niso pa predmet razpisa.
- Športna oprema ni predmet razpisa.
Datum objave: 03.07.2020   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vljudno vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe do 17.07.2020, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Zaradi dopustov ne dobimo ponudb dobaviteljev.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, nov rok za oddajo ponudb je 17.7.2020 do 10:00. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17.7.2020 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Naročnik skladno s tem podaljšuje rok za prejem dokazila o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe, in sicer mora naročnik dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 17.7.2020 do 10.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. Nadstropje, 1000 Ljubljana.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je lahko predloženo tudi le v elektronski obliki (v sistemu e-JN), če je veljavnost le-tega možno elektronsko preveriti in njegovo morebitno unovčenje ni vezano na original dokument v papirni obliki.
Datum objave: 03.07.2020   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
V skupni rekapitulaciji ste predvideli postavko za NEPREDVIDENA DELA. Prosimo, da zaradi enakopravne obravnave ponudnikov določite odstotek teh del ali pa jih črtate (ker je obračun del po dejanskih izmerah in je ta strošek pri oddaji ponudbe nepotreben). Prosimo za korekcijo. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik določa odstotek nepredvidenih del v skupni rekapitulaciji na 5 %. Naročnik bo objavil popravljen Popis del.Datum objave: 03.07.2020   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko za prilogo 6/1 uporabimo referenčno potrdilo na obrazcu iz drugega razpisa?

ODGOVOR
Da, v kolikor v celoti vsebuje vse podatke, zahtevane v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 03.07.2020   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!
v popisu opreme so fronte omar izdelane iz kompozitne max plošče, v shemah pa je opisan mediapan - kaj upoštevamo? Prosimo za hitri odgovor. Hvala.

ODGOVOR
Fronte omar se izdela iz kompozitne max plošče. V shemah je v tekstu opis desno zgoraj opisano, da so fronte iz kompozitne max plošče.