Dosje javnega naročila 003869/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor
Blago: PISARNIŠKI MATERIAL, razdeljen v štiri sklope
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 482.259,16 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003869/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.06.2020
JN003869/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2020
JN003869/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2020
JN003869/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2020
JN003869/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2020
JN003869/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN003869/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 05.11.2020
JN003869/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2020
JN003869/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2020
JN003869/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.11.2020
JN003869/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.12.2020
JN003869/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2020
JN003869/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2021
JN003869/2020-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2021
JN003869/2020-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
JN003869/2020-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
JN003869/2020-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
JN003869/2020-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
JN003869/2020-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2021
JN003869/2020-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.10.2021

Revizijski zahtevki
29.10.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
29.10.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
17.11.2020 Naročnik je zavrgel zahtevek za revizijo
20.11.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
20.11.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
14.12.2020 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-187-20_ZD_Adolfa_Drolca_Maribor.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN003869/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 117-283365
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za javna naročila in nabavo, Irena MIHELIČ, univ. dipl. ekon.
javna.narocila@zd-mb.si
+386 22286294
+386 22286589

Internetni naslovi
http://www.zd-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-mb.si/Storitve/Obvestila/Javna-naro%C4%8Dila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18932
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zdravstveni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PISARNIŠKI MATERIAL, razdeljen v štiri sklope
Referenčna številka dokumenta: JN4-B/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
PISARNIŠKI MATERIAL, razdeljen v štiri sklope
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: 0512 - PISARNIŠKI PAPIR izdelan iz okoljsko manj obremenjujočega materiala
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30197643
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
1. sklop: 0512 - PISARNIŠKI PAPIR izdelan iz okoljsko manj obremenjujočega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: 0501- PISARNIŠKI MATERIAL
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
2. sklop: 0501- PISARNIŠKI MATERIAL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. sklop: 050201 - OBRAZCI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22822200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
3. sklop: 050201 - OBRAZCI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 4. sklop: 0504 - TISKARNIŠKI MEDIJI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
4. sklop: 0504 - TISKARNIŠKI MEDIJI.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2020   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Ulica talcev 9
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2020   07:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Ali se priloga: »JN4-B-20 posebna priloga.xls« izpolni le v primeru, ko ponudnik ponuja nadomesten material za tiskanje, ali tudi za originalen material?
2. Kot navajate, se vzorci in katalogi dostavijo na zahtevo naročnika v 7 dneh od poziva. Ali prav razumemo, da katalogov ni potrebno prilagati ponudbi?
Hvala

ODGOVOR
Tabelo »JN4-B-20 posebna priloga.xls« izpolnijo vsi ponudniki (za originalne in enakovredne tiskarniške medije), priloge (certifikate, standarde, ) po zahtevi iz posebne priloge, pa predložijo ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne medije
Za 1. in 2. sklop mora ponudnik priložiti slike/prospekte s podrobnim tehničnim opisom in tehničnimi podatki proizvajalca ponujene opreme za vsako posamezno postavko, ki morajo biti zložene in označene po zaporedju iz specifikacije predračuna. Prospekti so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Slike morajo odražati dejansko ponujeni material in ne smejo biti simbolične
Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika posredovati določene vzorce blaga in morebitne dodatne kataloge, ki se nanašajo na sklope, za katere je podal prijavo. Vzorce, kataloge in raziskave bo moral ponudnik dostaviti naročniku v zahtevanem roku oz. največ v roku 7 dni od podane zahteve.
Datum objave: 22.06.2020   08:18
VPRAŠANJE
Ali je potrebno predložiti katalog pri ponudbi ali šele naknadno na poziv?
Prosimo vas, da katalog predloži samo zmagovalni ponudnik, saj je s pripravo kataloga zelo veliko dela.

ODGOVOR
Kakor je zahtevano v prilogi 10 Posebna priloga ponudbe za 1. in 2. sklop, mora ponudnik priložiti skupaj s ponudbo slike/prospekte s podrobnim tehničnim opisom in tehničnimi podatki proizvajalca ponujene opreme za vsako posamezno postavko, ki morajo biti zložene in označene po zaporedju iz specifikacije predračuna. Prospekti so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Slike morajo odražati dejansko ponujeni material in ne smejo biti simbolične
Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika posredovati določene vzorce blaga in morebitne dodatne kataloge, ki se nanašajo na sklope, za katere je podal prijavo. Vzorce, kataloge in raziskave bo moral ponudnik dostaviti naročniku v zahtevanem roku oz. največ v roku 7 dni od podane zahteve.


VPRAŠANJE
Prosimo vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj, saj je rok zelo kratek (samo 4 delovne dni).
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Roki ostajajo nespremenjeni.Datum objave: 24.06.2020   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pod zaporedno številko 46 v sklopu 4, ste napisali, da naročate: "črnilo HP 3JA28AE 963 rumeno, XL". Koda rumenega črnila je 3JA29AE. Ali vam v tej točki ponudimo HP črnilo 3JA29AE?
hvala

ODGOVOR
Da, pravilna oznaka črnila je 3JA29AE


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. v sklopu 4, pri zaporedni točki 118 zahtevate "črnilo HP LOS570AE 853 XL črno". HP črnilo s tako oznako ne obstaja, tudi ne z oznako L0S570AE. Prosim, posredujte nam pravo oznako črnila, ki jo želite naročiti ali pa izdelek brišite iz seznama.
ODGOVOR: Pravilna oznaka črnila je HP LOS70AE 953XL črno

2. v sklopu 4, pri zaporedni točki 119 zahtevate "črnilo LEXMARK 50F0HA0 črno (tiskalnik Lexmark MS310dn)". Ali ste morda mislil, da vam ponudimo toner z oznako 50F2H00? Prosim za potrditev.
ODGOVOR: Da, pravilna oznaka črnila je 50F2H00Datum objave: 30.06.2020   12:54
Vprašanje: 26. 6. 2020
7. Prosimo vas, če lahko kataloge in prospekte priloži samo zmagovalec.
Z pripravo katalogov je ogromno dela in vas prosimo, da zahtevate izdelavo samo od zmagovalca.
ODGOVOR: Zahteva ostaja nespremenjena.

8. Spoštovani, Prosimo vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj, ki je samo do 29.06.2020, rok za oddajo ponudbe pa šele 21.07.2020. Smo namreč v obdobju, ko zaradi virusa delamo skrajšani delovni čas, bližajo se dopusti, objavljenih je veliko razpisov, na katere se želimo prijaviti in vse skupaj ima za posledico, da ne utegnemo v samo nekaj dneh pregledati celotnega razpisa s predračunom vred. Običajno naročniki določijo rok za postavitev vprašanj nekje 10 dni pred rokom za oddajo ponudb, 6 dni pred rokom pa na vsa vprašanja odgovorijo. Tako imamo tudi ponudniki dovolj časa za pripravo čim bolj ugodne ponudbe, kar pa je seveda v vašo korist. V pričakovanju podaljšanja roka za postavljanje vprašanj vas lepo pozdravljam.
ODGOVOR: Roki ostajajo nespremenjeni.

9. Spoštovani, glede na to, da je vaš razpis kar obsežen in zahteven, saj moramo v obrazec predračuna vpisovati precej podatkov, vas prosimo, da spremenite zahtevo in predložitev kataloga zahtevate samo od izbranega ponudnika. Ponudniki moramo v predračun vpisati tudi naziv artikla, kataloško številko in proizvajalca artikla. Iz teh podatkov pa se da razbrati kaj ponudniki ponujamo. Za izdelavo kataloga potrebujemo kar precej časa, in glede na to, da se bliža čas dopustov, le-tega nimamo. V pričakovanju razumevanja vas lepo pozdravljam.
ODGOVOR: Zahteva ostaja nespremenjena.

10. Spoštovani. V izjavi 9 zahtevate, da imajo tiskarniški mediji sposobnost za ustvarjanje poročil o stanju tiskalnika in tonerja. Ali to pomeni za vse artikle ali samo za določene? NPR. tiskarniški medij: Barva za fax PANASONIC KXF-136 . Na podlagi izbora vaših artiklov tega pogoja ne more zagotoviti noben ponudnik.
ODGOVOR: Velja za medije, kateri v originalu slednje tudi omogočajo.

V izjavi 9 zahtevate, da ima vsa embalaža za ves ponujeni material ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo (mobiusova zanka). Ali to pomeni za vse artikle za vse sklope? Če ponujamo original material na embalažo ne moremo vplivati. Ali to velja samo za sklop 4 in v primeru, da se ponudi enakovredne artikle? Če je odgovor, da je potrebno ponuditi za vse artikle, ali to pomeni, da moramo original tonerje in črnila prepakirati v lastno embalažo, ki ustreza tej izjavi, prav tako za artikle iz drugih sklopov?
ODGOVOR: Velja za 4. sklop: Tiskarniški mediji. Tabelo Posebna priloga ponudbe (Excell) izpolnijo vsi ponudniki (za originalne in enakovredne tiskarniške medije), priloge pa predložijo ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne medije (navedeno v posebni prilogi ponudbe).

V izjavi 9 zahtevate, da je ves material za tiskanje, ki ga ponujamo, proizveden s strani proizvajalca, ki izpolnjuje kriterije okoljevarstvenega in kakovostnega standarda ISO 14001 ali enakovrednega standarda - velja za 4. sklop priloga dokazilo,
- ali to velja samo v primeru, da je ponujamo enakovreden material. Če ponujamo original material, so ti podatki javno dostopni, če original proizvajalec tega certifikata nima, tudi od ponudnikov tega ne morete zahtevati.
ODGOVOR: Tabelo Posebna priloga ponudbe (Excell) izpolnijo vsi ponudniki (za originalne in enakovredne tiskarniške medije), priloge pa predložijo ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne medije, kateri v originalu slednje tudi omogočajo.

V izjavi 9 zahtevate, da je ves material za tiskanje, ki ga ponujamo, proizveden s strani proizvajalca, ki izpolnjuje kriterije standarda za varnost in zdravje pri delu in sistema za upravljanje varnosti OHSAS 18001 ali enakovrednega standarda - velja za 4. sklop priloga dokazilo. Ali to velja samo v primeru, da je ponujamo enakovreden material. Če ponujamo original material, so ti podatki javno dostopni, če original proizvajalec tega certifikata nima, tudi od ponudnikov tega ne morete zahtevati.
ODGOVOR: Tabelo Posebna priloga ponudbe (Excell) izpolnijo vsi ponudniki (za originalne in enakovredne tiskarniške medije), priloge pa predložijo ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne medije, kateri v originalu slednje tudi omogočajo.

V izjavi 9 zahtevate, da material za tiskanje v skladu z Zakonom o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 uradno prečiščeno besedilo, 47/04 ZdZPZ, 61/06 ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 ZFfS-1; v nadaljevanju ZKem) ni razvrščen kot nevaren proizvod in ob normalni rabi ne škoduje človeku ali okolju, oziroma je razvrščen kot nevaren proizvod in je zanj izdelan varnostni list v skladu z ZKem, pripravljen na podlagi Uredbe št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 in njunih sprememb ter dopolnitev - velja za 4. sklop priloga dokazilo.
Ali prav razumemo, če material ni razvrščen kot nevaren proizvod nam ni potrebno prilagati nobenega dokazila.
ODGOVOR: Da

V izjavi 9 zahtevate, da tonerji in kartuše ustrezajo standardu ISO/IEC 19752:2004 (tonerji za črno-bele stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 19798:2007 (tonerji za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 24711:2007 (kartuše) - velja za 4. sklop priloga dokazilo. Menimo da teh testov za original ne potrebujemo prilagati, saj je to test, ki ga določa proizvajalec originala. Ali je potrebno te teste prilagati tudi za originalni material ali samo če ponudimo enakovredni material?
ODGOVOR: Tabelo Posebna priloga ponudbe (Excell) izpolnijo vsi ponudniki (za originalne in enakovredne tiskarniške medije), priloge pa predložijo ponudniki, ki bodo ponudili enakovredne medije (navedeno v posebni prilogi ponudbe).

Vprašanje: 29. 6. 2020
11. Pozdravljeni, V sklopu papir fotokopirni, ali se količine nanašajo na posamezen list papirja ali pakiranja po 500/250 kot je v opisu blaga. Ceno torej ponudimo za 1 a4/a3 list papirja?
ODGOVOR: Količine predstavljajo list papirja, torej je potrebno ceno podati za 1 list papirja. Ponudnik v stolpec J navede svojo enoto pakiranja torej ZAV in v stolpcu I napiše pakiranje torej 500/250 kom.

12. Spoštovani. Glede na to, da so dovoljeni enakovredni tonerji, nas zanima sledeče: ker je strošek delanja certifikata kar velik, se za manjše kapacitete tonerja ne splača delati certifikatov in se zato vedno delajo le za večje kapacitete. Zanima nas glede na to, da imate za določen tip tiskalnika razpisano manjšo in večjo kapaciteto tonerja, ali vam lahko tudi za manjšo ponudimo toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani? Ta toner bi za vas prišel cenovno bolj ugoden od manjšega, kar bi vam tudi zmanjšalo stroške tiskanja.
Hvala za odgovor. Lepo pozdravljeni
ODGOVOR: Da, toner z večjo zmogljivostjo natisnjenih strani

13. Spoštovani, zanima nas ali vam lahko ponudimo HP - Contractual tonerje (white/brown box), ki so prav tako originalni od proizvajalca strojne opreme, samo da so pakirani v belih/rjavih škatlah. Razlika je v tem, da za omenjene »C« tonerje ponudniki pridobimo boljše cene, posledično tudi naročnik. Od naročnika pa je zaradi tega potrebno pridobiti:
- serijsko št. tiskalnika (serial number)
- točno oznako tiskalnika (product number)
Omenjene podatke bi bilo ob podpisu pogodbe potrebno vključiti v dodatno pogodbo, ki jo za te artikle zahteva HP. Zanima nas ali lahko ponudimo te artikle in če lahko, ali boste podpisali dodatno pogodbo in posredovali potrebne podatke? Hvala za odgovor in lep pozdrav!
ODGOVOR: Ne

14. Vaša zahteva: Excel tabela mora biti v celoti izpolnjena.
Prosimo za dodatno pojasnilo kaj konkretno (pri vseh sklopih) se vpiše pri nekaterih zahtevah v predračunu:
- Količina med EM JN in EM dob.
- Način pakiranja
- Količina med EM sklad. in EM dob.
- Planirana vrednost
ODGOVOR: V kolono I (količina med EM JN in EM dob) ponudnik navede koliko komadov je v njegovem pakiranju torej v ŠKA/ZAV (npr. 100).
Način pakiranja (kolona N) je opisna navedba pakiranja. Torej če bo ponudnikova EM ŠKA in je naročnikova EM KOM, napiše ŠKA = 100 KOM.
Kolona J (EM dobavitelja) je ponudnikova enota, po kateri bo dobavljal material torej, če bo material dobavljal komadno je to KOM, če bo dobavljal v pakiranju je to ŠKA, ZAV ali podobno.
Primer: EM JN ZDM (torej naročnika stolpec D) je npr. KOM. Če bo EM dobavitelja/ponudnika ŠKA (stolpec J) in v škatli 100 kom, bo v polju Količina med EN JN in EM dob. (stolpec I) 100, isto v polju količina med EM skladišča in EM dobavitelja (stolpec P).

15. Predračun sklop 1: ena od postavk je, da se vpiše proizvajalca.
Pogosto imamo situacijo, ker ne gre za dobavo artiklov direktno pri proizvajalcu (tudi zato, ker proizvajalci poslujejo le z distributerji in posredniki), ampak preko distributerjev in posrednikov, da nimamo točnega podatka o proizvajalcu. Ali lahko v tem primeru navedemo podatek o blagovni znamki?
ODGOVOR: Naročnik ostaja pri prvotni zahtevi.

Seznam artiklov:
Sklop 1: pisarniški material
3 202002 Barva za žige 25 ML (razne barve)
Ali lahko vam lahko ponudimo barvo z odstopanjem v količini +5ml?
ODGOVOR: Da

10 202001 Blazina za žige (10 X 7 CM)
Te dimenzije blazinic ne poznamo. Prosimo za več podatkov o blagovni znamki ali pa dovolite odstopanje v obeh dimenzijah do +1cm.
ODGOVOR: Da

29 do 42 etikete laser po 100, enota mere je KOM
Etikete so v škatlah po 100 pol A4. Kakšno ceno vpišemo ceno za etiketo ali ceno za 1 polo A4?
ODGOVOR: Za 1 polo

43 206006 Etikete računalniške 36,1 X 80 po 1200 enota mere je KOM
Ali vpišemo ceno za 1 etiketo?
ODGOVOR: Za 1 etiketo

44 206004 Etikete samolepilne 18 X 64 KOM
Ali vpišemo ceno za polco ali za etiketo?
ODGOVOR: Za 1 polo

45 206001 Etikete samolepilne 38 X 75 KOM
Ali vpišemo ceno za polco ali za etiketo?
ODGOVOR: Za 1 polo

46 206058 Etikete samolepilne barvne (različne barve), velikost 17,8x10 A4, po 100 pol v škatli KOM
Ali je cena za polo A4 ali za etiketo?
ODGOVOR: Za 1 polo

62 208004 Gumice 50 mm 1/150 KOM
Ali je cena za 1 gumico?
ODGOVOR: Da

66 210020 Karton - Indeks za rednike A4 - abeceda KOM
Ali je cena za zavitek vseh črk ali za karton z eno črko?
ODGOVOR: Za zavitek vseh črk

67 210029 Karton - Indeks za rednike A4 - številke 1-12 KOM
Ali je cena za zavitek vseh številk ali za karton z eno številko?
ODGOVOR: Za zavitek vseh številk

68 210002 Karton - Indeks za rednike A5 - abeceda KOM
Ali je cena za zavitek vseh črk ali za karton z eno črko?
ODGOVOR: Za zavitek vseh črk

74 212122 Kreda barvna 10/1 KOM
Ali je cena za 1 kredo ali za 10 kred?
ODGOVOR: Za 1 kredo

78 212185 Kuverta american (BDS 230 X 110 80 gr), samolepilna, , močnejše lepilo, S TISKOM KOM
a. kakšen je tisk?
b. Glede na navedbe pri vseh kuvertah v seznamu, kjer ni natančno določeno kaj samolepilna pomeni: Na trgu so dobavljive dvojne : samolepilna ali pa silikonska. Ali lahko ponudimo ene ali druge?
ODGOVOR: Tisk: v levem kotu zgoraj: Barvni grb (glej spletno stran naročnika www.zd-mb.si) in naslov naročnika: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. V desnem kotu zgoraj: Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor. Silikonske kuverte.

79 212021 Kuverta american (BDS 230 X 110 80 gr), samolepilna, močnejše lepilo KOM
Na trgu so dobavljive dvojne : samolepilna ali pa silikonska. Ali lahko ponudimo ene ali druge?
ODGOVOR: Silikonske kuverte.

80 212022 Kuverta american levo okence (BD OLS 230 X 110 80 gr), samolepilna, močnejše lepilo KOM
Na trgu so dobavljive dvojne : samolepilna ali pa silikonska. Ali lahko ponudimo ene ali druge?
ODGOVOR: Silikonske kuverte.

81 212186 Kuverta american levo okence (BD OLS 230 X 110 80 gr), samolepilna, močnejše lepilo, S TISKOM KOM
a. kakšen je tisk?
b. Na trgu so dobavljive dvojne : samolepilna ali pa silikonska. Ali lahko ponudimo ene ali druge?
ODGOVOR: Tisk: v levem kotu zgoraj: Barvni grb (glej spletno stran naročnika www.zd-mb.si) in naslov naročnika: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. V desnem kotu zgoraj: Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor. Silikonske kuverte.

82 212189 Kuverta C4 (AD 230 X 320), samolepilna, močnejše lepilo, S TISKOM KOM
a. Na trgu so dobavljive le navadne ali pa silikonske. Ali lahko ponudimo silikonske?
b. kakšen je tisk?
ODGOVOR: Tisk: v levem kotu zgoraj: Barvni grb (glej spletno stran naročnika www.zd-mb.si) in naslov naročnika: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. V desnem kotu zgoraj: Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor. Silikonske kuverte.

83 212191 Kuverta C4 rumena - večja (AD cca. 350 X 250), samolepilna, močnejše lepilo KOM
Na trgu so dobavljive le navadne ali pa silikonske. Ali lahko ponudimo silikonske?
ODGOVOR: Silikonske kuverte

84 212002 Kuverta C4 rumena (AD 230 X 320), samolepilna, močnejše lepilo KOM
Na trgu so dobavljive le navadne ali pa silikonske. Ali lahko ponudimo silikonske?
ODGOVOR: Silikonske kuverte

85 212173 Kuverta C5, bela, levo okence (162x229), samolepilna, močnejše lepilo KOM
Na trgu so dobavljive le navadne ali pa silikonske. Ali lahko ponudimo silikonske?
ODGOVOR: Silikonske kuverte

86 212190 Kuverta C5, belam levo okence (162x229), samolepilna, močnejše lepilo, S TISKOM KOM
a. Na trgu so dobavljive le navadne ali pa silikonske. Ali lahko ponudimo silikonske?
b. kakšen je tisk?
ODGOVOR: Tisk: v levem kotu zgoraj: Barvni grb (glej spletno stran naročnika www.zd-mb.si) in naslov naročnika: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. V desnem kotu zgoraj: Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor. Silikonske kuverte

87 212032 Kuverta podložena 15 X 21, samolepilna, močnejše lepilo KOM
a. Ta artikel obstaja v obliki ovojnice pomeni, da ima odpiranje po krajši strani.
Ali ste mislili ovojnice?
b. ta artikel obstaja le v silikonski izvedbi. Ali ste mislili silikonska?
ODGOVOR: Silikonska, odpiranje po krajši strani.

88 212156 Kuverta podložena 18 X 26, samolepilna, močnejše lepilo KOM
a. Ta artikel obstaja v obliki ovojnice pomeni, da ima odpiranje po krajši strani.
Ali ste mislili ovojnice?
b. ta artikel obstaja le v silikonski izvedbi. Ali ste mislili silikonska?
ODGOVOR: Silikonska, odpiranje po krajši strani.

93 212194 Kuverta za strojno kuvertiranje, american levo okence, močnejše lepilo, brez tiska KOM 3,00
Na trgu obstajajo kuverte v izvedbah: navadna, samolepilna ali pa silikonska. Iz navedbe »močnejše lepilo« ni razvidno kakšno želite. Katero lahko ponudimo?
ODGOVOR: Samolepilne kuverte.

94 212195 Kuverta za strojno kuvertiranje, american levo okence, močnejše lepilo, s 3 barvnim TISKOM KOM 3,00
Na trgu obstajajo kuverte v izvedbah: navadna, samolepilna ali pa silikonska. Iz navedbe »močnejše lepilo« ni razvidno kakšno želite. Katero lahko ponudimo?
ODGOVOR: Tisk: v levem kotu zgoraj: Barvni grb (glej spletno stran naročnika www.zd-mb.si) in naslov naročnika: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. V desnem kotu zgoraj: Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor. Samolepilne kuverte.

95 212018 Kuverte B5 rumene AD, samolepilna, močnejše lepilo KOM
Na trgu so dobavljive le navadne ali pa silikonske. Ali lahko ponudimo silikonske?
ODGOVOR: Silikonske kuverte

96 212187 Kuverte B5, AD, samolepilna, močnejše lepilo, S TISKOM KOM
Na trgu so dobavljive le navadne ali pa silikonske. Ali lahko ponudimo silikonske?
ODGOVOR: Silikonske kuverte

97 212020 Kuverte B6 bele BD S, samolepilna, močnejše lepilo KOM
Na trgu so dobavljive dvojne : samolepilna ali pa silikonska. Ali lahko ponudimo ene ali druge?
ODGOVOR: Silikonske kuverte

98 212188 Kuverte B6, BD S, samolepilna, močnejše lepilo, S TISKOM KOM
Na trgu so dobavljive dvojne : samolepilna ali pa silikonska. Ali lahko ponudimo ene ali druge?
ODGOVOR: Silikonske kuverte

101 213016 Lepilo patafix KOM
Lepilo je v obliki blazinic. Kako zapišemo ceno: za 1 blazinico ali za zavitek blazinic?
ODGOVOR: za 1 blazinico

16. Spoštovani! V okviru razpisne dokumentacije na več mestih za izpolnjevanje pogojev za ponudbo enakovrednih tonerjev zahtevate predložitev certifikatov neodvisnih institucij kot so ISO/IEC 19752:2004, ISO/IEC 19798:2007 in ISO/IEC 24711:2007 in . V zvezi z navedenim izpostavljamo, da nekatere od institucij dokumente, ki jih izdajajo ne poimenujejo »certifikati« temveč »izkazi«, »poročila«, »testna poročila«, itd., pri čemer pa vsebina dokumentov še vedno potrjuje enakovrednost artikla z originalnim. Glede na navedeno sprašujemo, ali razumemo pravilno, da boste ob upoštevanju načela, da ni važen naziv temveč vsebina, kot ustrezna dokazila šteli tudi dokumente neodvisnih institucij, ki so drugače poimenovani, vendar izkazujejo enakovrednost originalnemu artiklu.
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.
ODGOVOR: Da

17. Spoštovani, Seznam artiklov:
Sklop 1: pisarniški material
107 513025 Luknjač pisarniški manjši - za do cca. 20 listov, kvaliteten, kot npr. LEITZ 5038 ali enakovredno KOM
Oznaka luknjača navedena primeroma ima kapaciteto listov do 16L. Ali do cca. 20L pomeni, da lahko ponudimo luknjač do 16 listov?
ODGOVOR: Da

108 513042 Luknjač pisarniški večji - za do cca. 40 listov, kvaliteten, kot npr. LEITZ 5008 ali enakovredno KOM
Oznaka luknjača navedena primeroma ima kapaciteto listov dosti manj kot 40 listov. Ali do cca. 40L pomeni, da lahko ponudimo tudi luknjač do 30 listov?
ODGOVOR: Da

109 513047 Luknjač pisarniški večji - za do cca. 70 listov, kvaliteten, kot npr. LEITZ 5180 ali enakovredno KOM
Oznaka luknjača navedena primeroma ima kapaciteto listov do 65 listov. Ali do cca. 70 listov pomeni, da lahko ponudimo tudi luknjač od 65 do 70 listov?
ODGOVOR: Da

124 214003 Mapa PVC s sponko (razne barve) KOM
Ali lahko ponudimo mapo PP?
ODGOVOR: Da

127 214043 Mapa z elastiko A4 KOM
Mape A4 niso nikoli v natančni dimenziji A4, ampak so zmeraj nekaj večje zaradi funkcionalnosti, da lahko sprejmejo liste A4. Ali lahko upoštevamo termin » za A4«?
ODGOVOR: Da

Od 133 do 142 Papir ..bianco KOM
Enota mere je komad. Ali zapišemo ceno za 1 list oz. 1 komplet 1+1, 1+2, 1+3? Ali je cena za škatlo 1/2000, 1/1000, 1/750, 1/500?
ODGOVOR: za 1 list oz. komplet

Od 143 do 146 Papir A3 1/200 KOM
Ali zapišemo ceno za 1 polo A3 ali za zavitek 1/200?
ODGOVOR: za 1 polo

Od 148 do 150 Papir fotokopirni barvni A4 KOM
Enota mere je KOM. Ali podamo ceno za 1 list?
ODGOVOR: Da

151 210001 Papir indigo A4 1/100 KOM
Enota mere je KOM. Ali podamo ceno za 1 list ?
ODGOVOR: Da

152 212003 Papir karbon A4 1/100 KOM
Enota mere je KOM. Ali podamo ceno za 1 list ?
ODGOVOR: Da

153 217138 Papir kolaž A4 20/1 KOM
Enota mere je KOM. Ali podamo ceno za 1 list ?
ODGOVOR: Da

161 219088 Platnice za vezavo A4 SteelMat - prva in zadnja stran matiran PVC, jekleno hrbtišče v različnihbarvah, hrbtišče 1 mm, min-max listov 01-08 KOM
Belgijska blagovna znamka Unibind je imela v programu Steelmat. Pod tem imenom teh platnic ne trži več in je sedaj pod imenom Uniflex. Zato ni več samo 1mm, ampak je najmanjša 1-3mm oz. do 15 listov. Ali lahko ponudimo 1-3mm?
ODGOVOR: Da

Od 162 do 172 Platnice Steelmat
Belgijska blagovna znamka Unibind je imela v programu Steelmat. Pod tem imenom teh platnic ne trži več in je sedaj pod imenom Uniflex. Ali lahko ponudimo enakovredno Uniflex?
ODGOVOR: Da

201 519045 Spenjač za akte 24/6, za spenjanje 20 listov, kvaliteten, kot npr. SAX 620 ali enakovredno
Ali lahko ponudimo spenjač v kvaliteti Primula 12?
ODGOVOR: Da

218 219005 Sponke za spise št.3 ŠKA
Ali je v škatlici 100 sponk?
ODGOVOR: Da

219 219069 Sponke za spise št.5 ŠKA
Ali je v škatlici 100 sponk?
ODGOVOR: Da

223 219051 Svinčnik kemični črni, kot npr. Pilot Super Grip ali Pilot Matic ali enakovredno
Katere karakteristike so za vas pomembne in jih boste upoštevali pri pregledu vzorcev: ali je to dolžina pisanja, ali prozorno telo, ali grip oprijem (grip oprijem je različen pri obeh primeroma navedenih pisalih), oz. zapišite kaj vam je še pomembno, da pisalo izkazuje?
ODGOVOR: Imeti mora karakteristike kot npr. Pilot Super Grip ali Pilot Matic ali enakovredno. Obvezen vzorec.

224 219004 Svinčnik kemični moder, kot npr. Pilot Super Grip ali Pilot Matic ali enakovredno
Katere karakteristike so za vas pomembne in jih boste upoštevali pri pregledu vzorcev: ali je to dolžina pisanja, ali prozorno telo, ali grip oprijem (grip oprijem je različen pri obeh primeroma navedenih pisalih), oz. zapišite kaj vam je še pomembno, da pisalo izkazuje?
ODGOVOR: Imeti mora karakteristike kot npr. Pilot Super Grip ali Pilot Matic ali enakovredno. Obvezen vzorec.

225 219050 Svinčnik kemični rdeč, kot npr. Pilot Super Grip ali Pilot Matic ali enakovredno
Katere karakteristike so za vas pomembne in jih boste upoštevali pri pregledu vzorcev: ali je to dolžina pisanja, ali prozorno telo, ali grip oprijem (grip oprijem je različen pri obeh primeroma navedenih pisalih), oz. zapišite kaj vam je še pomembno, da pisalo izkazuje?
ODGOVOR: Imeti mora karakteristike kot npr. Pilot Super Grip ali Pilot Matic ali enakovredno. Obvezen vzorec.
226 219083 Svinčnik kemični zelen, kot npr. Pilot Super Grip ali Pilot Matic ali enakovredno
Katere karakteristike so za vas pomembne in jih boste upoštevali pri pregledu vzorcev: ali je to dolžina pisanja, ali prozorno telo, ali grip oprijem (grip oprijem je različen pri obeh primeroma navedenih pisalih), oz. zapišite kaj vam je še pomembno, da pisalo izkazuje?
ODGOVOR: Imeti mora karakteristike kot npr. Pilot Super Grip ali Pilot Matic ali enakovredno. Obvezen vzorec.

18. sklop 2 - pisarniški material:
1 202113 Barva za frankirni stroj Pitney Bowes, rdeča, 100 ml
Od uradnega distributerja za Slovenijo smo dobili podatek, da ta barva ni več dobavljiva. Kako naj ravnamo pri izpolnjevanju postavke?
ODGOVOR: Naročnik iz predračuna 2. sklopa pod zap. št. 1 črta šifro 202113 Barva za frankirni stroj Pitney Bowes, rdeča, 100 ml. Ponudnik pri šifri 202113 predračuna ne izpolnjuje pusti prazna polja oz. vpiše 0.

243 223134 Vložek - bombice za penkalo 7 cm, po 8 kom KOM
a. Prosimo za več podatkov o blagovni znamki bombic, ker ne poznamo pakiranja 8/1.
b. Enota mere je KOM. Ali podamo ceno za 1 bombico ali 1 škatlico?
ODGOVOR: Naročnik iz predračuna 2. sklopa pod zap. št. 243 črta šifro 223134 Vložek - bombice za penkalo 7 cm, po 8 kom. Ponudnik pri šifri 223134 predračuna ne izpolnjuje pusti prazna polja oz. vpiše 0.

245 223004 Vložki za penkalo - bombice 1/6 (razne barve) KOM
Enota mere je KOM. Ali podamo ceno za 1 bombico ali 1 škatlico?
ODGOVOR: za 1 bombico