Dosje javnega naročila 003840/2020
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Storitve: Vzdrževanje Microsoft licenc
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.980.665,95 EUR

JN003840/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.06.2020
JN003840/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN003840/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 24.08.2020
JN003840/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003840/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 116-282578
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Matej Šnuderl
matej.snuderl@dem.si
+386 23005465
+386 23005685

Internetni naslovi
http://www.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18924
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje Microsoft licenc
Referenčna številka dokumenta: JN 011/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje Microsoft licenc.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.668.108,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje Microsoft licenc
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.668.108,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Niso zahtevana.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2020   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2020   18:32
VPRAŠANJE 01
Spoštovani,

na vaši spletni strani ni razpisne dokumentacije za javno naročilo "Vzdrževanje Microsoft licenc", štv. JN003840/2020-E01 : https://www.dem.si/sl/b2b/javna-narocila/

ODGOVOR 01
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena.
Datum objave: 26.06.2020   10:13
VPRAŠANJE 02
Spoštovani!

V razpisu ste zapisali sledečo zahtevo:

Ponudnik mora razpolagati z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali in sicer:
b. najmanj enim (1) certificiranim strokovnjakom 70-713 (Software Asset Management (SAM) - Core) z aktivnim znanjem slovenskega jezika:

Certifikat , ki ga zahtevate ni na voljo za opravljanje že od 31. 12. 2019. To zadevo lahko preverite na sledeči Microsoft uradni strani:
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/posts/exam-and-certification-retirement-roundup-july-2019

Prav tako ni objavljen naslednik tega certifikata.

Ker je razpis namenjen nakupu nove Microsoft tehnologije, ki v času certifikate ni bila niti na voljo, prosimo za odstranitev tega pogoja. Certifikat namreč ne potrjuje znanja o Microsoft tehnologijah, ki so predmet razpisa. S tem pogojem pa naročnik omejuje prijavo nekaterim ponudnikom in zmanjšuje možnost pridobitve konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR 02
Vaš predlog je naročnik sprejel.
Hkrati naročnik obvešča potencialne ponudnike, da bo korigirana dokumenta I. Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in II.Obrazci, v katerih bo ta popravek upoštevan, v kratkem objavil na svoji spletni strani.

Datum objave: 26.06.2020   10:14
VPRAŠANJE 03
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno predložiti tudi certifikat 70-713 Software Asset Management (SAM) - Core, kljub temu, da sam razpis zajema zgolj dobavo licenc. Ker se certifikat ne nanaša na vsebino o izvajanju SAMa oz. podobne storitve, podlage za omenjeni certifikat ni. Predlagamo, da se ta certifikat izloči.

ODGOVOR 03
Gl. Odgovor 02.
Datum objave: 03.07.2020   13:18
VPRAŠANJE 04
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji, v pogodbi prosimo za dopolnitev naslednjih členov:

a) Pogodba 2. člen
Prosimo za preoblikovanje člena in sicer:
Predmet pogodbe je vzdrževanje licenčnega sporazuma Microsoft Enterprise Agreement, v skladu s predračunom in tehničnim specifikacijami naročnika. Licenčni sporazum Microsoft Enterprise Agreement je priloga tej pogodbi.

b) Pogodba 4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo vse pomanjkljivosti in napake dobavljenih licenc, kar vključuje tudi izgubo funkcionalnosti in povzročitve nedelovanja računalniškega programa, odpravil na lastne stroške najkasneje v petih (5) delovnih dneh od dneva prijave napake.

Izvajalec zgolj posreduje licence naročniku in nima vpliva na vsebino ali delovanje, zato prosimo za popravek 4. člena:
Izvajalec se zavezuje, da bo vse pomanjkljivosti in napake dobavljenih licenc, kar vključuje tudi izgubo funkcionalnosti in povzročitve nedelovanja računalniškega programa, sporočil na Microsoft na lastne stroške najkasneje v petih (5) delovnih dneh od dneva prijave napake.

c) Pogodba 14. člen
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe, če ugotovi, da so se razmere na trgu tako spremenile, da bi storitve, ki so predmet te pogodbe pod enakimi pogoji na trgu lahko dobil ceneje ali če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja.
Ker so pogoji za odstop od pogodbe že definirani v Microsoft pogodbi prosimo za dopolnitev oziroma preoblikovanje 14. člena, in sicer tako da naročnik lahko odstopi od pogodbe ob upoštevanju pogojev za odstop navedenih v Microsoft pogodbi.


ODGOVOR 04
a) Naročnik bo preoblikoval člen in sicer:
Predmet pogodbe je vzdrževanje licenc programske opreme Microsoft v skladu s predračunom, tehničnimi specifikacijami naročnika in licenčnim sporazumom Enterprise Agreement, ki so priloga k tej pogodbi. V primeru nasprotja med to pogodbo in prilogami, veljajo najprej določbe te pogodbe.
b) Naročnik bo preoblikoval člen kot navajate.
c) Naročnik bo dopolnil člen z dikcijo:
Glede odpovedi pogodbe je potrebno upoštevati tudi določila o veljavnosti in prekinitvi pogodbe, navedenih v Microsoft Enterprise Agreement. V primeru nasprotja med to pogodbo in Microsoft EA, veljajo najprej določbe te pogodbe.

Hkrati naročnik obvešča potencialne ponudnike, da bo korigiran dokument II. Obrazci, v katerem bo ta popravek upoštevan, v kratkem objavil na svoji spletni strani.

Datum objave: 03.07.2020   13:28
VPRAŠANJE 05
Spoštovani.
V tehnični specifikaciji v tabeli 2. Licence skupaj količina 10 za licenco MQG-00002 MeetingRoom ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerDvc ne ustreza razdelitvi po družbah. Skupna količina je 11 in ne 10 kot je navedeno. Prosimo za popravek tabele 2. Licence skupaj.

ODGOVOR 05
Zahvaljujemo se vam za opozorilo, dejansko je prišlo do naše napake. Pravilna količina je 11.

Hkrati naročnik obvešča potencialne ponudnike, da bo korigiran dokument III. Tehnične specifikacije, v katerem bo ta popravek upoštevan, v kratkem objavil na svoji spletni strani.
V dokumentu IV. Predračun pa je navedena pravilna količina in ostane nespremenjen.

Datum objave: 06.07.2020   12:05
VPRAŠANJE 06
Spoštovani.
Microsoftov izpit 70-713 (Software Asset Management (SAM) - Core) je bil hleta 2019 ukinjen, zato prosim da ta pogoj umaknete z obrazca 7. https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-713.aspx Hvala.

ODGOVOR 06
Odgovor na zastavljeno vprašanje je bil že podan z odgovorom št. 02. Hkrati je bila ustrezno korigirana in objavljena korigirana Dokumentacija v zvezi z oddajo JN na spletni strani naročnika.