Dosje javnega naročila 003797/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Dobava promocijskega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.439,58 EUR

JN003797/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2020
JN003797/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.06.2020
JN003797/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.06.2020
JN003797/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2020
JN003797/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2020
JN003797/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003797/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
JN003797/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003797/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18920
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gozdarstvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdrastvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava promocijskega materiala
Referenčna številka dokumenta: PROMO 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39294100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava promocijskega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava promocijskega tekstila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava promocijskega tekstila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava promocijskih artiklov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava promocijskih artiklov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava promocijskega delovnega materiala
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava promocijskega delovnega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2020   09:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2020



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2020   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnik bo izvedel toliko pogajanj cen, kot želi. Ali je to v skladu z Zakonom o javnih naročilih?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Da, v skladu z ZJN-3 mora naročnik med pogajanji vnaprej pisno napovedati zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če se pogaja le z enim kandidatom. Za predmetno naročilo v skladu s točko 5. Navodil ponudnikom, ki je del dokumentacije za predmetno naročilo, ni določeno število krogov pogajanj, je pa navedeno, da bo naročnik pogajanja izvedel najmanj v enem krogu oziroma v toliko krogih, kolikor jih bo štel za smiselne glede na okoliščine po oddaji ponudb ter bo pisno napovedal zadnji krog pogajanj.

Datum objave: 17.06.2020   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali se da kje videti vzorce
USB (dvojni) polnilec za avto
Strgalo za led z LED-lučkami
Denarnica (drobižnica) na zadrgo

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik nima vzorcev predmetnih artiklov. Ponudniki ponudijo artikle v skladu z naročnikovimi zahtevami - opisi in dimenzije v obrazcu »Predračun«, ki je del dokumentacija za to naročilo. Naročnik še pojasnjuje, da so podatki (opisi in dimenzije) po posameznih artiklih ustrezni in zadostni, da lahko potencialni ponudniki pripravijo ponudbo za posamezni sklop predmetnega naročila.


Datum objave: 18.06.2020   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vaša zahteva:
»Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih imajo ponudniki odprte poslovne račune ali z obrazcem BON-2, ki ga pridobijo na AJPES-u.«

V zahtevi niste navedli koliko so lahko potrdila (BON2 ali potrdila bank) stara.
Vsa ta potrdila so plačljiva in se ne morejo izdati ravno na dan oddaje ponudb.
Običajno pri javnih naročilih naročniki zapišejo, da potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma , ki je določen za oddajo ponudb.

Ali so lahko potrdila stara do 30 dni od datuma za oddajo ponudb?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe za predmetno naročilo se v drugem odstavku točke 7.4. (EKONOMSKI POGOJI IN FINANČNI POLOŽAJ) spremenijo na način, da se po novem glasi: »Dokazilo: Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava (ponudnik in partner) ter obrazec BON-2 ali potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih imajo ponudniki/partnerji odprte poslovne račune. Obrazec BON-2 oziroma potrdila ne smejo biti starejši od tridesetih (30) dni od datuma, ko ponudnik odda ponudbo«.

Naročnik bo popravek dokumentacije za predmetno naročilo objavil na svoji spletni strani.



Datum objave: 18.06.2020   10:05
VPRAŠANJE
Navedeno imate "Predvidena količina (obdobje 36 mesecev)" - ali to enkratna dobava?
Ali se vsakič tiska isti logo na artikel?


ODGOVOR

1. Ne. V skladu z dokumentacijo za predmetno naročilo (2. točka Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe ter 2. člena vzorca pogodbe in z njim povezani členi) je dobava predmetnih artiklov po posameznem sklopu sukcesivna v času trajanja pogodbe za naročilo, navedene količine so okvirne in za naročnika niso zavezujoče.

2. Da.

Datum objave: 18.06.2020   10:06
VPRAŠANJE
Ali se" Predvidena količina (obdobje 36 mesecev)" dobavi enkratno, npr, 300 kos USB ključa?
Če ne , koliko dobav se predvideva?


ODGOVOR
Ne. V skladu z dokumentacijo za predmetno naročilo (2. točka Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe ter 2. člena vzorca pogodbe in z njim povezani členi) je dobava predmetnih artiklov po posameznem sklopu sukcesivna, navedene količine so okvirne in za naročnika niso zavezujoče. Naročnik bo naročal predmetne artikle glede na svoje potrebe v času trajanja pogodbe.





Datum objave: 18.06.2020   10:08
VPRAŠANJE
Ali je logo enak za celotno obdobje za celotno predvideno količino istega artikla?
Ali logo pripravi naročnik?

ODGOVOR

1. Da in je dostopen na spletni strani naročnika: https://www.sidg.si/index.php/medijsko-sredisce/logotip-sidg.
2. Da.

Datum objave: 18.06.2020   10:12
VPRAŠANJE
Pri nekaterih artiklih ni naveden tisk ali gravura ali vezenje. Ali je pravilno da ni navedeno, ko gre za promocijske artikle?

ODGOVOR

Tisk ali gravura ali vezenje ni navedeno samo pri artiklih v predračunu od 1 od 4 v sklopu 1, kjer pa je predviden tisk logotipa.


Datum objave: 18.06.2020   10:17
VPRAŠANJE
Koliko mutacij je na enem artiklu za predvideno količino 36 mesecev?

Kašna je predvidena dinamika naročil : 1x letno, 2x letno; mesečno?

ODGOVOR

1. Naročnik ne razume v celoti postavljenega vprašanja. Prosimo, da ga bolj natančno specificirate.

2. Ne. V skladu z dokumentacijo za predmetno naročilo (2. točka Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe ter 2. člena vzorca pogodbe in z njim povezani členi) je dobava predmetnih artiklov po posameznem sklopu sukcesivna, navedene količine so okvirne in za naročnika niso zavezujoče. Naročnik bo naročal predmetne artikle glede na svoje potrebe v času trajanja pogodbe.


Datum objave: 18.06.2020   10:17
VPRAŠANJE
Pri nekaterih artiklih imate navedeno dovoljeno odstopanje +-10%.
Ali pri artiklih, kjer ni navedeno odstopanje, tudi dovolite +-10% odstopanje?


ODGOVOR
Ne, odstopanje +-10% je dovoljeno samo pri tistih artiklih, kjer je to izrecno navedeno.




Datum objave: 19.06.2020   10:24
VPRAŠANJE
Sklop 2 Slikovni stenski koledar
Ali se lahko nudi koledar dimenzije 33x53, spodnji prostor za tisk 33x5?


ODGOVOR
Ne. Ponudnik mora v skladu s Predračunom ponuditi predmetni artikel najmanj v dimenzijah 33 x 54 cm.


Datum objave: 19.06.2020   11:03
VPRAŠANJE
Glede na odgovor:
Datum objave: 18.06.2020 10:12
ODGOVOR
Tisk ali gravura ali vezenje ni navedeno samo pri artiklih v predračunu od 1 od 4 v sklopu 1, kjer pa je predviden tisk logotipa.
prosim za pojasnilo:
Ali je tudi na te artikle tisk logotipa? Torej vsi artikli imajo tisk?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

Za artikle v sklopu 1 v postavkah 1-4 je predviden tisk logotipa, kot je bilo že odgovorjeno z odgovorom, objavljenim z dne 18.06.2020 ob 10:12 uri.
Za vse ostale artikle v sklopu 1 ter za vse artikle v sklopu 2 in 3, pa je, kot je navedeno v predračunu pri posameznem artiklu, predviden tisk ali gravura ali vezenje logotipa.



Datum objave: 22.06.2020   13:58
VPRAŠANJE
Vaš logo je temno zelena in svetlo zelena.

Če se delajo dopisni listi, kuverte in podobne tiskovine potem se to potiska v eni barvi, svetlo zelena se sestavi iz rastra.

Če bi tiskala majice, dežnik ,vrečke in podobno, se pa to tiska v dveh polnih barvah.

Imate navedeno pri artiklih "tisk logotipa 1 barva, 1 pozicija".

Koliko barv se potem tiska ( vse ena niansa zelene)?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Naročnik pojasnjuje, da je logotip naročnika v dveh barvah, tiska pa se v eni barvi, ki bo določena v dogovoru z naročnikom naknadno.



Datum objave: 22.06.2020   14:00
VPRAŠANJE
V skladu z dokumentacijo za predmetno naročilo (2. točka Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe ter 2. člena vzorca pogodbe in z njim povezani členi) je dobava predmetnih artiklov po posameznem sklopu sukcesivna v času trajanja pogodbe za naročilo, navedene količine so okvirne in za naročnika niso zavezujoče. Zanima nas ali je tisk enak za celotno obdobje na isti artikel?

NPR 23 Terilec orehov (jurček) Dimenzije: najmanj 10 cm; Opis: Lesen terilec orehov v obliki gobe (jurčka), s temnejšo rjavo barvo klobuka in svetlejšo barvo beta gobe; gravura logotipa, 1 pozicija kos 20

Ali je gravura vedno enaka? Kakšne so predvidene količine odjema tekom 36 mesecih?

ODGOVOR
Da, gravura je vedno enaka, okvirne količine so razvidne iz obrazca Predračun.


Datum objave: 22.06.2020   14:01
VPRAŠANJE
Ali je vaš logo 1 ali 2 bavni?

ODGOVOR
Logotip naročnika je dvobarvni, tiska pa se v eni barvi.



Datum objave: 22.06.2020   14:04
VPRAŠANJE
sklop 2:
1 Kemični svinčnik Dimenzije: 1-1,5 x 13-14 cm; (+/- 10% odstopanje) Opis: Kemični svinčnik iz lesa, modro črnilo, gravura logotipa naročnika 1000 Ali je lahko iz bambusa?

2 Barvice Dimenzije: 9 x 18 x 0,9 mm; (+/- 10% odstopanje) Opis: 12 barvic za risanje v kartonski embalaži natur barve, tampo tisk: 1 barva, 1 pozicija 50
Ali je navedena napačna merska enota, verjetno so mišljeni cm?

6 Blok z lesenimi platnicami Dimenzije: 15 x 21 cm; (+/- 10% odstopanje) Opis: Blok A5 s spiralo, spiralna vezava po daljši stranici, 100 listni, papir notranji listi: 80 g papir. Gravura logotipa SiDG 300
Ali so lahko platnice iz bambusa? Ali je lahko 80 listni?

ODGOVOR.

1. Ne.
2 Da, mišljena je merska enota cm.
3. Ne, ponudnik ponudi predmetni blok v skladu s specifikacijami, navedenimi v obrazcu Predračun.








Datum objave: 22.06.2020   14:04
VPRAŠANJE
Za artikle v sklopu 1 v postavkah 1-4 je predviden tisk logotipa - torej se tiska logo v 2 barvah?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Tiska se v eni barvi.



Datum objave: 22.06.2020   14:27
sklop 3:
4 Strgalo za led z LED-lučkami Dimenzije: 21 x 9,5 x 1,7 cm; (+/- 10% odstopanje) Opis: Strgalo za led s tremi LED-lučkami in baterijskimi vložki, tisk: 1 barva, 1 pozicija 50
Dobavitelj, katerega model strgala navajate, le tega nima več v ponudbi. Na voljo je model z dimezijo 28,5 x 9,8 x 3,5 cm. Ali vam lahko ponudimo tega?

6 Brezžični namizni polnilec za telefon Dimenzije: Kapaciteta: 2100 mAh; Opis: Brezžični univerzalni namizni polnilec za mobilni telefon, s polnilnim USB kablom in vsaj enim izhodom za USB. Dotisk logotipa v skladu s CGP SiDG na zgornji strani 20
Brezžični namizni polnilci omogočajo brezžično polnjenje mobilnih telefonov, ki imajo opcijo brezžičnega polnjenja, to so novejši modeli. Tak polnilec ima lahko različne izhodne moči nima pa baterije. Power banki pa imajo baterije kot navajate, vendar se telefon polni preko kabla. Kaj točno želite?

11 Stekelnička v neoprenu Dimenzije: Ø najmanj 70 mm x 240 mm, kapaciteta 600 ml; Opis: Steklenička za vodo iz borosilikatnega stekla z enobarvno neopren obleko, z aluminijastim pokrovčkom, Tisk logotipov na neopren obleko, 1 barva, 1 pozicija 20
Ali lahko ponudimo stekleničko s črnim neoprenskim etuijem, ki ima tanek rob v zeleni ali sivi barvi?

16 Naglavna svetilka "
Dimenzijje: 7,8 x 6 x 4,1 cm; (+/- 10% odstopanje) Opis: Naglavna svetilka z osmimi LED lučkami na nastavljivem traku, vključno z baterijami, Tisk: 1 barva, 1 pozicija" 50
Ali lahko ponudimo naglavno svetilko z osmimi led lučkami in dvema rdečima led lučkama, ki služita za utripanje. S pritiskom na gum se izbere željeni način ali svetenje z belo svetlobo ali utripanje z rdečo svetlobo.

18 Emajlirani lončki Dimenzije: 350 ml; Opis: Lonček, Tisk: 1 barva, 1 pozicija 50
Ali je lahko kapaciteta 380 ml?

ODGOVOR:

SKLOP 3:
4. Strgalo za led: Ponudnik ponudi predmetni artikel v skladu s specifikacijami (merami), navedenimi v obrazcu Predračun.
6. Brezžični namizni polnilec: Artikel mora izpolnjevati specifikacije, navedene v obrazcu Predračun. Za lažjo predstavo navedenega artikla bo naročnik objavil sliko - primer takšnega artikla na svoji spletni strani.
11. Steklenička v neoprenu: Ne, artikel mora izpolnjevati specifikacije, navedene v obrazcu Predračun.
16: Naglavna svetilka: Da, lahko se ponudi ob pogoju, če izpolnjuje že vse navedene zahteve v obrazcu Predračun.
18. Ne, artikel mora izpolnjevati specifikacije, navedene v obrazcu Predračun.





Datum objave: 22.06.2020   14:32
VPRAŠANJE
sklop 3
22 Čokoladni cekini Dimenzije: najmanj 3,8 cm; Opis: Čokoladni cekini (srebrniki ali zlatniki) z odtisnjenim logotipom na zadnji strani 1500
Minimalno naročilo za odtis na zadnji strani je 7000 kos, za manjša naročila je možna nalepka z logom. Ali se lahko ponudi z nalepko?

ODGOVOR
Ne, ponudnik ponudi predmetni artikel v skladu s specifikacijami, navedenimi v predračunu.




Datum objave: 22.06.2020   14:38
VPRAŠANJE
Pri sklopu 1, pri tekstilu, od 1. do 4. ni navedena barva majice, prav tako pri številki 17, 18, me zanima ali želite vrečke v bež naravni barvi ali v drugih barvah, saj se cena spremeni.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da bo naročnik barvo tiska pri artiklih od 1 do 4 določil naknadno v dogovoru z izbranim izvajalcem, pri artiklih pod št. 17 in 18 pa je zahtevana natural barva (bež).




Datum objave: 23.06.2020   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vaš zapis:
- Navodila:
10.1 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
»Rok veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe.«
- Pogodba:
Finančno zavarovanje, 12. Člen:
»Dobavitelj se obvezuje, da bo v 5 (petih) dneh od sklenitve te pogodbe, predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od maksimalne predvidene pogodbene vrednosti v EUR z DDV po posameznem sklopu, in sicer izvršnico, podpisano s strani zakonitega zastopnika izvajalca ter overjeno s strani notarja ali upravne enote, z dobo veljavnosti še najmanj šestdeset (60) koledarskih dni po preteku veljavnosti pogodbe.«

Prosimo za vaš komentar vezano na razhajanje podatka o veljavnosti zavarovanja po preteku veljavnosti pogodbe (30 dni , 60 dni).

ODGOVOR
Prvi odstavek 12. člena vzorca pogodbe za predmetno naročilo se spremeni na način, da se po novem glasi:

»Dobavitelj se obvezuje, da bo v 5 (petih) dneh od sklenitve te pogodbe, predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od maksimalne predvidene pogodbene vrednosti v EUR z DDV po posameznem sklopu, in sicer izvršnico, podpisano s strani zakonitega zastopnika izvajalca ter overjeno s strani notarja ali upravne enote, z dobo veljavnosti še najmanj trideset (30) koledarskih dni po preteku veljavnosti pogodbe.«

Naročnik bo popravek dokumentacije za predmetno naročilo objavil na svoji spletni strani.



Datum objave: 23.06.2020   09:12
VPRAŠANJE
Sklop 1
18. Nahrbtna bombažna vreča (nahrbtnik) z močnimi debelimi vrvicami: lahko ponudimo 120 g?

Sklop 2
Blok z lesenimi platnicami: lahko ponudimo 80 listni?

Sklop 3
Brezžični namizni polnilec za telefon: lahko ponudimo 2200 mAh?
Steklenička v neoprenu: lahko ponudimo 500 ml?
Obesek za ključe - meter: lahko prosimo z sliko artikla?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. Ne. Ponudnik ponudi predmetni artikle v skladu z specifikacijami, in sicer 140 g z dovoljenim +- 10% odstopanjem.
2. Ne. Ponudnik ponudi predmetni blok v skladu s specifikacijami, navedenimi v obrazcu Predračun.
3. Ne. Ponudnik ponudi predmetna artikla (Brezžični namizni polnilec za telefon ter steklenička v neoprenu) v skladu s specifikacijami, navedenimi v obrazcu Predračun. Naročnik bo na svoji spletni strani objavil vzorec artikla Obesek za ključe - meter.




Datum objave: 23.06.2020   09:15
VPRAŠANJE
sklop 3
20 Denarnica (drobižnica) na zadrgo Dimenzije: 10,5 x 9 x 0,8 cm; (+/- 10% odstopanje) Opis: Denarnica za hrambo kovancev, z dvema predalčkoma in dvema zadrgama, z obeskom za ključe, iz mikrofibre, tisk: 1 barva, 1 pozicija 300
Denarnica z navedenimi karakteristikami ne obstaja ali lahko ponudimo brez obeska za ključe, ostale karakteristike pa bodo kot so navedene?
Obstaja z obeskom, ampak z enim žepkom in dimenzije 10,5 x 7,5 x 5 cm. Kaj ponudimo?


ODGOVOR

Da, ponudnik v ponudbi ponudi predmetni artikel s specifikacijami, navedenimi v predračunu, razen obesek za ključe, ki je opcijski.




Datum objave: 23.06.2020   09:17
VPRAŠANJE
Včeraj objavljeni odgovori so očiten dokaz da imate že dogovorjen posel in je razpis zgolj formalnost. Razpisani artikli ali niso dobavljivi ali je izdelava pogojena s količino. Takšne količine in dobavljivost je možna samo če že nekdo ima zalogo od prej.
Ne vemo zakaj vstrajate pri točno določenih artiklih, dimenzijah,... Ali je to toliko pomembno? Ali ne želite dobiti ugodne ponudbe?

ODGOVOR
Naročnik v zvezi z navedenim odločno zavrača vse navedbe o dogovorjenem poslu. Predmetno naročilo je javno objavljeno, ponudbo po posameznem sklopu pa lahko oddajo vsi gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve naročnika v dokumentaciji za to naročilo po posameznem sklopu. Zahteve naročnika po posameznem artiklu so določene v skladu z ZJN-3 ter v skladu s potrebami naročnika po promocijskih artiklih.

Kot je razvidno iz predračuna, naročnik dovoljuje tudi odstopanje +- 10% pri določenih artiklih, pri določenih artiklih pa je navedba »najmanj«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi tudi artikel, katerih mere so večje od minimalnih določenih v predračunu. V primeru, da bi naročnik sprejel vsak ponujeni artikel (različnih dimenzij in opisov), bi bile prejete ponudbe za predmetno naročilo po posamezne sklopu neprimerljive med sabo in naročnik takšnega naročila ne bi mogle oddati v skladu z veljavno zakonodajo.

V skladu z dokumentacijo za predmetno naročilo so količine po posameznem artiklu okvirne, dobava pa je sukcesivna v času trajanja pogodbe za obdobje 36 mesecev, in ne enkratna. Navedeno pomeni, da ponudniku ni potrebno dobaviti vse količine naenkrat (ne potrebuje zaloge za vse količine), ampak v določenem časovnem obdobju, se pravi v obdobju 36 mesecev.





Datum objave: 23.06.2020   09:18
VPRAŠANJE
Sklop 2
Blok z lesenimi platnicami: so platnice lahko iz bambusa? je blok lahko 80 listni?


ODGOVOR
Ne. Ponudi se artikel v skladu s specifikacijami v predračunu.



Datum objave: 23.06.2020   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kdaj bo objavljena slika Brezžični namizni polnilec za telefon?
prosimo tudi za sliko Blok z lesenimi platnicami
Hvala

ODGOVOR
Vzorčni sliki za predmetna artikla sta objavljeni na spletnih straneh naročnika pod POJASNILO.



Datum objave: 23.06.2020   09:42
VPRAŠANJE
11 Stekelnička v neoprenu Dimenzije: Ø najmanj 70 mm x 240 mm, kapaciteta 600 ml; Opis: Steklenička za vodo iz borosilikatnega stekla z enobarvno neopren obleko, z aluminijastim pokrovčkom, Tisk logotipov na neopren obleko, 1 barva, 1 pozicija 20
Ali je lahko nudi kapaciteta steklenice 550 ml?

ODGOVOR

Ne. Ponudnik ponudi predmetni artikel v skladu z specifikacijami.



Datum objave: 23.06.2020   10:02
VPRAŠANJE
11 Stekelnička v neoprenu Dimenzije: Ø najmanj 70 mm x 240 mm, kapaciteta 600 ml; Opis: Steklenička za vodo iz borosilikatnega stekla z enobarvno neopren obleko, z aluminijastim pokrovčkom, Tisk logotipov na neopren obleko, 1 barva, 1 pozicija 20

Steklenička kapacitete 600 ml ima dimenzijo Ø5,6 x 24,5 cm, zahtevana dimenzija ne ustreza kapaciteti 600 ml. Kaj želite 600 ml ali najmanj 70 mm x 240 mm?

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi predmetni artikle v skladu s specifikacijami v predračunu: Ø najmanj 70 mm x 240 mm, kapaciteta 600 ml.




Datum objave: 23.06.2020   10:11
POJASNILO - PREDRAČUN

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil obrazec "Popravek predračuna z dne 23.06.2020", in sicer na podlagi sprememb glede na dane odgovore na zastavljena vprašanja na portalu JN v zvezi s posameznimi artikli za predmetno naročilo. Spremembe bodo označene z rdečo barvo.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji za predmetno naročilo po posameznem sklopu predložiti obrazec "Popravek predračuna z dne 23.06.2020".



Datum objave: 23.06.2020   12:13
Pojasnilo v zvezi z objavljenim odgovorom z dne 17.06.2020 ob 14:36 uri: Navedeni odgovor se spremeni na način, da se po novem glasi:

»Naročnik nima vzorcev predmetnih artiklov. Ponudniki ponudijo artikle v skladu z naročnikovimi zahtevami - opisi in dimenzije v obrazcu »Predračun«, ki je del dokumentacija za to naročilo, razen za artikel Denarnica (drobižnica), ki jo ponudnik v ponudbi ponudi s specifikacijami, navedenimi v predračunu, razen obesek za ključe, ki je opcijski. Naročnik še pojasnjuje, da so podatki (opisi in dimenzije) ostalih predmetnih artiklov ustrezni in zadostni, da lahko potencialni ponudniki pripravijo ponudbo za posamezni sklop predmetnega naročila.«