Dosje javnega naročila 003841/2020
Naročnik: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI, Mladinska ulica 5, 9252 Radenci
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 184.162,58 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003841/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2020
JN003841/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2020
JN003841/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN003841/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.09.2020
JN003841/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.10.2020
JN003841/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2020
JN003841/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.12.2020
JN003841/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.05.2021
JN003841/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.07.2021
JN003841/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.11.2021
JN003841/2020-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003841/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Mladinska ulica 5
9252
SI
Radenci
Slovenija
Tajništvo, Janja Prašnikar Neuvirt
janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si
+386 25669160
+386 25669170

Internetni naslovi
http://sgtr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357377/POSLANO_V_OBJAVO.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357377/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18939
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci
Referenčna številka dokumenta: JN1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 17
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 17
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe (zamrznjene)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ribe (zamrznjene)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Moka in mlevski izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Moka in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena živila
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana živila
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje, oreščki, semena in zelišča
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje, oreščki, semena in zelišča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Pijače
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pijače
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sveže sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mlečni izdelki
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko meso in mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.08.2020
Konec: 31.07.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 36 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2020   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste navedli, da se cene lahko spremenijo za indeksa cen življenjskih potrebščin. Prosimo Vas, da omenjeno dopolnite tako, da se cene lahko spremenijo za indeks cen tistega blaga, na katerega se se posamezen sklop nanaša na primer za meso, za jajca, za moko,....

Hvala za razumevanje in lep dan še naprej,

ODGOVOR

Naročnik je indeks cen (povprečni indeks cen življenjskih potrebščin ) izbral, ker meni, da le-ta najbolj neposredno vpliva na cene. Povprečni letni indeks kaže spremembe cen od začetka leta do tekočega meseca glede na enako obdobje v prejšnjem letu. Naročnik s predmetnim javnim naročilom sicer zasleduje dobavo blaga, ki so s to dobavo povezane, vendar samo dejstvo, da je blago, ki je predmet obravnavanega javnega naročila, sestavljeno iz posameznih živil, ne pomeni, da je naročnik zavezan uporabiti indeks cen za posamezno živilo.


Datum objave: 07.07.2020   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

* v RD zahtevate, da so cene iz ponudbenega predračuna fiksne za obdobje 12 mesecev. Za spremembo cen navajate kumulativni indeks življenjskih potrebščin. Prosimo, da dodate k indeksu življenjskih potrebščin, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane oziroma storitev. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš najemnine, pijačo, meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi indeks drugačen - kot predlagamo.

* ali se za izračun indeksa vzame začetno obdobje datum podpisa oz. začetek veljavnosti sporazuma npr. 01.08.2020 in končno obdobje 12i mesec po podpisu pogodbe npr. 31.07.2021 in je to % za izračun indeksa?

* če pravilno razumemo se sklepa okvirni sporazum za vsak sklop le z enim ponudnikom?

* ali je merilo za sklop 1, 2, 3 in 17 le cena?

* ali zahtevate, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov ter salam enaka ceni mesa in izdelkov ter salam v kosu?

Hvala za odgovore.ODGOVOR


Naročnik je na vprašanje indeksacije že odgovoril dne 29.6.2020.
Izračun indeksacije je podrobno opisan v razpisni dokumentaciji na strani 13.
Okvirni sporazum se za vsak sklop sklepa z enim ponudnikom.
Merilo je samo cena.
Da.

Datum objave: 07.07.2020   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ESPD obrazcu smo v delu V zasledili Zmanjšanje številka ustreznih kandidatov.
Ta del se običajno pri razpisih za prehrano ne pojavlja, zato vas prosimo, da nam sporočite, kaj moramo vpisati pod:
- izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov: DA ALI NE (ali lahko pustimo prazno)
- Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila: KAJ NAJ NAPIŠEMO?
- Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih: KAJ NAJ NAPIŠEMO?

Hvala v naprej za pomoč.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravljen ESPD obrazec.

Datum objave: 07.07.2020   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da artikli in enote mere v predračunu niso urejeni (kosi, razponi teže,...), prosimo, da podaljšate rok za postavitev vprašanj, ker se bo po vašem uradno objavljenem popravku predračuna sigurno pojavilo še kakšno vprašanje glede gramatur izdelkov, ki bi jih lahko ponudili.

Hvala že v naprej.

ODGOVOR

Artikli in enote mere so navedeni v razpisni dokumentaciji-predračun po sklopih in sicer pri vsakem posameznem sklopu. Vsi ponujeni artikli morajo biti preračunani na enoto mere v skladu s oblikovanim stolpcem 7.

Datum objave: 07.07.2020   15:01
VPRAŠANJE
Sklop 13 Splošno prehrambeno blago
Prosimo, da pri vseh artiklih določite samo eno gramaturo izdelka ali pa enoto mere spremenite v kg.
Razpon v teži artikla OD-DO namreč ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
Hvala.

ODGOVOR
Artikli in enote mere so navedeni v razpisni dokumentaciji-predračun po sklopih in sicer pri vsakem posameznem sklopu. Vsi ponujeni artikli morajo biti preračunani na enoto mere v skladu s oblikovanim stolpcem 7. V stolpcu 8 in 9 se navede cena na enoto za posamezen artikel.

VPRAŠANJE
Sklop 11 Suho sadje, oreščki, semena in zelišča
Prosimo, da pri vseh artiklih določite samo eno gramaturo izdelka ali pa enoto mere spremenite v kg.
Razpon v teži artikla OD-DO namreč ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
Hvala.

ODGOVOR
Artikli in enote mere so navedeni v razpisni dokumentaciji-predračun po sklopih in sicer pri vsakem posameznem sklopu. Vsi ponujeni artikli morajo biti preračunani na enoto mere v skladu s oblikovanim stolpcem 7. V stolpcu 8 in 9 se navede cena na enoto za posamezen artikel.

VPRAŠANJE
Sklop 9 Konzervirana živila
Prosimo, da pri vseh artiklih določite samo eno gramaturo izdelka ali pa enoto mere spremenite v kg.
Razpon v teži artikla OD-DO namreč ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
Hvala.

ODGOVOR
Artikli in enote mere so navedeni v razpisni dokumentaciji-predračun po sklopih in sicer pri vsakem posameznem sklopu. Vsi ponujeni artikli morajo biti preračunani na enoto mere v skladu s oblikovanim stolpcem 7. V stolpcu 8 in 9 se navede cena na enoto za posamezen artikel.

VPRAŠANJE
Sklop 8 Zamrznjena živila
Prosimo, da pri vseh artiklih določite samo eno gramaturo izdelka ali pa enoto mere spremenite v kg.
Razpon v teži artikla OD-DO namreč ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
Hvala.

ODGOVOR
Artikli in enote mere so navedeni v razpisni dokumentaciji-predračun po sklopih in sicer pri vsakem posameznem sklopu. Vsi ponujeni artikli morajo biti preračunani na enoto mere v skladu s oblikovanim stolpcem 7. V stolpcu 8 in 9 se navede cena na enoto za posamezen artikel.

VPRAŠANJE
Sklop 6 Kruh in pekovski izdelki
Prosimo, da pri vseh artiklih določite samo eno gramaturo izdelka ali pa enoto mere spremenite v kg.
Razpon v teži artikla OD-DO namreč ne omogoča pravične primerjave med ponudniki.
Hvala.

ODGOVOR
Artikli in enote mere so navedeni v razpisni dokumentaciji-predračun po sklopih in sicer pri vsakem posameznem sklopu. Vsi ponujeni artikli morajo biti preračunani na enoto mere v skladu s oblikovanim stolpcem 7. V stolpcu 8 in 9 se navede cena na enoto za posamezen artikel.Datum objave: 08.07.2020   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 4. je možna dostava 2x tedensko (torek, čet)?
Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis. Hvala!
Lp

ODGOVOR


LAHKO (ODOBRIMO).

Datum objave: 08.07.2020   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 4
postavka 5: želite artikel meso, v pol lupine?
postavka 15: lahko ponudimo 250-300g?
postava 8: lahko ponudimo dimljen losos file?

ODGOVOR

Odgovori pripisani pri posamezni postavki

postavka 5: želite artikel meso, v pol lupine? DA
postavka 15: lahko ponudimo 250-300g? DA
postava 8: lahko ponudimo dimljen losos file? DA

Datum objave: 08.07.2020   13:36
VPRAŠANJE
Imamo vprašanja za sklop 8 zamrznjena živila:
artikel 6: želite cele jurčke ali rezane na kocke ali rezane na rezine?
artikel 13: prosimo, da določite samo eno vrsto tortelinov, ker ne smete pod eno postavko zahtevati različnih artiklov. V kolikor želite imeti v predračunu vse tri artikle, morate za vsakega narediti ločeno postavko. Na voljo so mesni tortelini ali pa tortelini skuta+špinača.
artikel 19: prosimo, da določite samo eno vrsto fižola, ker ne smete pod eno postavko zahtevati različnih artiklov. V kolikor želite imeti v predračunu vse tri vrste fižola, morate za vsakega narediti ločeno postavko.
artikel 25: prosimo, da artikel prestavit v sklop kruh in pekovski izdelki, ker spada tja. Hvala.
artikel 26: prosimo, da artikel prestavit v sklop kruh in pekovski izdelki, ker spada tja. Hvala.
artikel 27: prosimo, da artikel prestavit v sklop kruh in pekovski izdelki, ker spada tja. Hvala.
artikel 28: prosimo, da artikel prestavit v sklop kruh in pekovski izdelki, ker spada tja. Hvala.

ODGOVOR


artikel 6: rezane na kocke ali rezine
artikel 13: skuta+špinača
artikel 19: pisan fižol - češnjevec
artikli 25, 26, 27, 28: ostanejo v tem sklopu, naročnik povprašuje po zamrznjenih artiklih

Datum objave: 08.07.2020   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovore na vprašanja:
Sklop 9 : Konzervirano
2 Artičoka vložena (od 400 ml do 720 ml ) Ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
6 Feferoni pekoči (od 250 g do 500 g) Ali lahko ponudimo 620g pakiranje?
11 Kečap (od 700 g do 1000 g ) Ali lahko ponudmo ketchup s konzervansi?
18 Koruza sladka sterilizirana (od 100 g do 200 g) Ali lahko ponudimo 340g pakiranje?
19 Koruza vložena storži (od 100 g do 200 g) Ali lahko ponudimo 425g pakiranje?
24 Marmelada gozdni sadeži (od 500 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo 320g pakiranje?
25 Marmelada jagodna (od 500 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo marmelade s površinskim konzervansom kalijev sorbatom?
26 Marmelada marelična (od 500 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo marmelade s površinskim konzervansom kalijev sorbatom?
27 Marmelada slivova (od 500 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo marmelade s površinskim konzervansom kalijev sorbatom?
33 Pašteta s šunko (od 25 g do 40 g) Ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
39 Šampinjoni v slanici rezani (od 660 g do 720 g) Ali lahko ponudmo 400g pakiranje?
Sklop 13: Splošno prehrambeno blago
4 Čokolada jedilna min. 50 % kakava (od 200 g do 500 g) s 50 % deležem kakava čokolade ne najdemo, lahko vam ponudimo s 48% kakva?
5 Čokolada jedilna min. 75 % kakava (od 200 g do 500 g) Ali lahko ponudimo 100g pakiranje?
10 Jajca, velikost MJajca, velikost MJajca, velikost MJajca, velikost MJajca, velikost MJajca, velikost M Ali podamo ceno na eno jajce?
31 Mandeljni, lističi 200 g Ali lahko podamo 100g pakiranje?
44 Paradižnikova juha (od 900 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo 1,5kg pakiranje?
47 Preliv za sladice čokolada (od 200 g do 500 g) Ali lahko ponudimo 950g pakiranje?
48 Preliv za sladice jagoda (od 200 g do 500 g) Ali lahko ponudimo 950g pakiranje?
64 Soda bikarbona (od 40 g do 100 g) Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Sklop 14 : Pijače
8 Sadni sirup bezeg, 5 litrov Ali lahko ponudimo 1l pakiranje?
10 Sadni sirup jagoda, 5 litrov Ali lahko ponudimo 1l pakiranje?
18 Sok jagodni 100%, 100% jagodni sok ne obstaja, ali ponudimo nektar?
32 Naravna mineralna voda gazirana 1,5 l (6 plastenk) kot npr. Radenska Classic Ali podamo ceno na paket (6 kosov v paketu)?
33 Naravna mineralna voda gazirana 0,25 l (12 stekleničk) kot npr. Radenska Classic Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)?
34 Naravna mineralna voda gazirana 1 l (6 steklenic) kot npr. Radenska Classic Ali podamo ceno na paket (6 kosov v paketu)?
35 Naravna mineralna voda gazirana 0,5 l (12 plastenk) kot npr. Radenska Classic Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)?
36 Negazirana naravna mineralna voda 0,25 l (12 stekleničk) kot npr. Naturelle Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)?
37 Negazirana naravna mineralna voda 0,5 l (12 plastenk) kot npr. Naturelle Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)?
38 Voda različni okusi 0,5 l, brez konzervansov (12 plastenk) kot npr. oaza Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)?
Lep pozdrav,ODGOVOR

Odgovori so pripisani pri posamezni številki artikla zraven.

Sklop 9 : Konzervirano
2 Artičoka vložena (od 400 ml do 720 ml ) Ali lahko ponudimo 290g pakiranje? DA
6 Feferoni pekoči (od 250 g do 500 g) Ali lahko ponudimo 620g pakiranje? DA
11 Kečap (od 700 g do 1000 g ) Ali lahko ponudmo ketchup s konzervansi? DA
18 Koruza sladka sterilizirana (od 100 g do 200 g) Ali lahko ponudimo 340g pakiranje? DA
19 Koruza vložena storži (od 100 g do 200 g) Ali lahko ponudimo 425g pakiranje? DA
24 Marmelada gozdni sadeži (od 500 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo 320g pakiranje? DA
25 Marmelada jagodna (od 500 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo marmelade s površinskim konzervansom kalijev sorbatom? DA
26 Marmelada marelična (od 500 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo marmelade s površinskim konzervansom kalijev sorbatom? DA
27 Marmelada slivova (od 500 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo marmelade s površinskim konzervansom kalijev sorbatom? DA
33 Pašteta s šunko (od 25 g do 40 g) Ali lahko ponudimo 50g pakiranje? NE
39 Šampinjoni v slanici rezani (od 660 g do 720 g) Ali lahko ponudmo 400g pakiranje? DA

Sklop 13: Splošno prehrambeno blago
4 Čokolada jedilna min. 50 % kakava (od 200 g do 500 g) s 50 % deležem kakava čokolade ne najdemo, lahko vam ponudimo s 48% kakva? DA
5 Čokolada jedilna min. 75 % kakava (od 200 g do 500 g) Ali lahko ponudimo 100g pakiranje? DA
10 Jajca, velikost MJajca, velikost MJajca, velikost MJajca, velikost MJajca, velikost MJajca, velikost M Ali podamo ceno na eno jajce? DA
31 Mandeljni, lističi 200 g Ali lahko podamo 100g pakiranje? DA
44 Paradižnikova juha (od 900 g do 1000 g) Ali lahko ponudimo 1,5kg pakiranje? DA
47 Preliv za sladice čokolada (od 200 g do 500 g) Ali lahko ponudimo 950g pakiranje? DA
48 Preliv za sladice jagoda (od 200 g do 500 g) Ali lahko ponudimo 950g pakiranje? DA
64 Soda bikarbona (od 40 g do 100 g) Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? DA

Sklop 14 : Pijače
8 Sadni sirup bezeg, 5 litrov Ali lahko ponudimo 1l pakiranje? NE
10 Sadni sirup jagoda, 5 litrov Ali lahko ponudimo 1l pakiranje? NE
18 Sok jagodni 100%, 100% jagodni sok ne obstaja, ali ponudimo nektar? DA
32 Naravna mineralna voda gazirana 1,5 l (6 plastenk) kot npr. Radenska Classic Ali podamo ceno na paket (6 kosov v paketu)? DA
33 Naravna mineralna voda gazirana 0,25 l (12 stekleničk) kot npr. Radenska ClassicAli podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)? DA
34 Naravna mineralna voda gazirana 1 l (6 steklenic) kot npr. Radenska Classic Ali podamo ceno na paket (6 kosov v paketu)? DA
35 Naravna mineralna voda gazirana 0,5 l (12 plastenk) kot npr. Radenska Classic Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)? DA
36 Negazirana naravna mineralna voda 0,25 l (12 stekleničk) kot npr. Naturelle Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)? DA
37 Negazirana naravna mineralna voda 0,5 l (12 plastenk) kot npr. Naturelle Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)? DA
38 Voda različni okusi 0,5 l, brez konzervansov (12 plastenk) kot npr. oaza Ali podamo ceno na paket (12 kosov v paketu)? DA


Datum objave: 09.07.2020   06:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila:

*sklop 1 meso
1 čevapčiči - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno, ker so različne cene.
3 goveji file pljučna - Ali je v kosu?
4 jagnjetina - Ali je s kostjo? Ali je v kosu? Odločite se ali za stegno ali hrbet, ker so različne cene.
5 mladi goveji hrbet - Ali je v kosu?
6 mlado gov. pleče - Ali je v kosu?
7 mlado gov. stegno- Ali je v kosu?
9 pleskavice - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno, ker so različne cene.
10 srna hrbet - Ali je v kosu? Ali je s kostjo?
11 srna stegno - Ali je v kosu? Ali je s kostjo?
15 svinjska prsa - Prosimo za opis artikla.
19 svinjski file - Ali je v kosu?
20 svinjski kare - Ali je v kosu?
21 svinjski kare - Ali je v kosu?
23 svinjsko pleče - Ali je v kosu?
25 svinjsko stegno - Ali je v kosu?
26 svinjska krača - Ali povprašujete po sveži?
27 telečje pleče - Ali je v kosu?
28 telečje stegno - Ali je v kosu?
28 telečje file - Ali je v kosu?
31 zajec - ali povprašujete po celem zajcu s kostmi?

* sklop 2 mesni izdelki
2 hrenovke mini - ali so iz mešanega mesa?
3 hrenovke - Po kateri vrsti povprašujete. npr. goveje, telečje,...?
9 ocvirki - Ali povprašujete po suhih ocvirkih?
10 ocvirki - Ali povprašujete po ocvirkih zalitih v masti?
11 pariška - Ali je v kosu?
14 piščančja posebna - Ali je v kosu? Ali je salama?
15 pišč. prsa v ovoju - - Ali je v kosu?
18 prekajena domača klobasa - Ali povprašujete po suhi klobasi?
20 prekajeno pleče - Ali je za kuhanje? Ali je v kosu?
22 pršut - Ali povprašujete po suhem ali kuhanem pršutu?
23 suha domača - - Ali je v kosu?
24 suha ogrska - Ali je v kosu?
26 šunka delikatesna - Ali je v kosu? Prosimo za natančen opis artikla.
24 šunka prekajena - Ali je za kuhanje?
28 šunka v ovitku-pečena šunka - To sta dva različna artikla. Odločite se za eno, ker so različne cene.

* perutninsko meso
1 kokoš - Ali je mišljena za juho?
2 piščanec - Ali je mišljen za peko?
3 bedra - Ali so s kostjo in kožo?
5 pišč. prsa - Ali so s kostjo in kožo?
6 pišč. stegna - Ali povprašujete po zgornjem delu beder?
8 pič. file - Ali so prsa?
9 piš. ražnjiči - Ali so z zelenjavo?
10 pišč. zrezki - Ali so prsa?
12 puranji file - Ali so prsa?
13 puranji zrezki - Ali so prsa?

* sklop 17 eko meso in mesni izdelki
1 mlado gov. pleče - Ali je v kosu?
2 mlado gov. stegno - Ali je v kosu?
3 konjsko meso - žrebički - Ali je v kosu?
3 konjsko meso - žrebički - Ali je brez kosti?
3 konjsko meso - žrebički - Po katerem kosu mesa povprašujete? Odločite se za eno, ker so zelo različne cene.

Hvala za odgovore.ODGOVOR

Odgovori so pripisani pri posameznih artiklih.

*sklop 1 meso
1 čevapčiči - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno, ker so različne cene. MEŠANO MESO
3 goveji file pljučna - Ali je v kosu? DA
4 jagnjetina - Ali je s kostjo? Ali je v kosu? Odločite se ali za stegno ali hrbet, ker so različne cene. (S KOSTJO V KOSU HRBET)
5 mladi goveji hrbet - Ali je v kosu? DA
6 mlado gov. pleče - Ali je v kosu? DA, V KOSU IN KOCKE
7 mlado gov. stegno- Ali je v kosu? DA
9 pleskavice - Ali so iz mešanega mesa ali govejega? Odločite se za eno, ker so različne cene. IZ MEŠANEGA MESA
10 srna hrbet - Ali je v kosu? Ali je s kostjo? V KOSU BREZ KOSTI
11 srna stegno - Ali je v kosu? Ali je s kostjo? V KOSU BREZ KOSTI
15 svinjska prsa - Prosimo za opis artikla. POTREBUŠEVINA (SVEŽA SVINJSKA POTREBUŠEVINA S KOŽO)
19 svinjski file - Ali je v kosu? DA
20 svinjski kare - Ali je v kosu? DA
21 svinjski kare - Ali je v kosu? KOTLET (NAREZAN, NASEKAN-ZAREBERNICE)
23 svinjsko pleče - Ali je v kosu? DA IN KOCKE
25 svinjsko stegno - Ali je v kosu? DA
26 svinjska krača - Ali povprašujete po sveži? NE PO PREKAJENI
27 telečje pleče - Ali je v kosu? DA
28 telečje stegno - Ali je v kosu? DA
28 telečje file - Ali je v kosu? DA
31 zajec - ali povprašujete po celem zajcu s kostmi? DA

* sklop 2 mesni izdelki
2 hrenovke mini - ali so iz mešanega mesa? DA
3 hrenovke - Po kateri vrsti povprašujete. npr. goveje, telečje,...? IZ MEŠANEGA MESA
9 ocvirki - Ali povprašujete po suhih ocvirkih? DA
10 ocvirki - Ali povprašujete po ocvirkih zalitih v masti? DA
11 pariška - Ali je v kosu? DA IN NAREZANA
14 piščančja posebna - Ali je v kosu? Ali je salama? DA V KOSU IN NAREZANA
15 pišč. prsa v ovoju - - Ali je v kosu? DA V KOSU IN NAREZANA
18 prekajena domača klobasa - Ali povprašujete po suhi klobasi? DA
20 prekajeno pleče - Ali je za kuhanje? Ali je v kosu? DA ZA KUHANJE IN V KOSU
22 pršut - Ali povprašujete po suhem ali kuhanem pršutu? PO SUHEM
23 suha domača - - Ali je v kosu? DA IN NAREZANA
24 suha ogrska - Ali je v kosu? DA IN NAREZANA
26 šunka delikatesna - Ali je v kosu? Prosimo za natančen opis artikla. DA V KOSU IN NAREZANA (KOT PIZZA ŠUNKA)
24 šunka prekajena - Ali je za kuhanje? (NAPAČNA ZAPOREDNA ŠTEVILKA-27) NE NI ZA KUHANJE
28 šunka v ovitku-pečena šunka - To sta dva različna artikla. Odločite se za eno, ker so različne cene. ŠUNKA V OVITKU

* perutninsko meso
1 kokoš - Ali je mišljena za juho? DA
2 piščanec - Ali je mišljen za peko? DA
3 bedra - Ali so s kostjo in kožo? DA
5 pišč. prsa - Ali so s kostjo in kožo? DA
6 pišč. stegna - Ali povprašujete po zgornjem delu beder? DA
8 pič. file - Ali so prsa? DA, VENDAR BREZ KOSTI IN KOŽE
9 piš. ražnjiči - Ali so z zelenjavo? DA
10 pišč. zrezki - Ali so prsa? DA
12 puranji file - Ali so prsa? DA
13 puranji zrezki - Ali so prsa? DA

* sklop 17 eko meso in mesni izdelki
1 mlado gov. pleče - Ali je v kosu? DA
2 mlado gov. stegno - Ali je v kosu? DA
3 konjsko meso - žrebički - Ali je v kosu? DA
3 konjsko meso - žrebički - Ali je brez kosti? DA
3 konjsko meso - žrebički - Po katerem kosu mesa povprašujete? Odločite se za eno, ker so zelo različne cene. - HRBET