Dosje javnega naročila 004543/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: ZAŠČITNI KOMBINEZONI IN RAZKUŽILO ZA ROKE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.040,00 EUR

JN004543/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.07.2020
JN004543/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.07.2020
JN004543/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.08.2020
JN004543/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN004543/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2020
JN004543/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2020
JN004543/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2020
JN004543/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.12.2020
JN004543/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004543/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357449/JN_VAB_206_JNMV_2020.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357449/espd/ESPD_kombinezoni_in_razkuzilo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNI KOMBINEZONI IN RAZKUŽILO ZA ROKE
Referenčna številka dokumenta: MORS 206/2020-JNMV (430-239/2020)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
ZAŠČITNI KOMBINEZONI IN RAZKUŽILO ZA ROKE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNI KOMBINEZONI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, LJUBLJANA-Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAŠČITNI KOMBINEZONI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZKUŽILO ZA ROKE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, LJUBLJANA-Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Razkužilo za roke- gel
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2020   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko ponudimo zaščitno oblačilo v beli barvi?
Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR
Ne. Naročnik vztraja pri barvah, kot je navedeno v objavljeni razpisni dokumentaciji: - barva: rumena ali zelena.
Datum objave: 22.07.2020   09:19
VPRAŠANJE
Prosim, da objavite dokumentacijo še v Wordu za lažje izpolnjevanje obrazcev.
Hvala.

ODGOVOR - 430-239/2020-5
Naročnik je na željo ponudnika posredoval v objavo popravek, z dodano razpisno dokumentacijo tudi v word formatu.


Datum objave: 22.07.2020   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani.


Razkužilo zahtevate izrecno v obliki gela ali lahko ponudimo navadno razkužilo, ki se uporablja v bolnišnicah?

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri razpisanih tehničnih zahtevah: Razkužilo je v obliki gela.


Datum objave: 24.07.2020   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko ponudimo razkužilo v gelu 500ml, ki vsebuje 65% etanola? Hvala.

ODGOVOR
Ne. Naročnik vztraja pri svojih objavljenih zahtevah.
Datum objave: 24.07.2020   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

stanje na trgu dobave zaščitne opreme vladajo izrazito negotove razmere, saj se svetovani proizvajalci, katero zaščitno opremo dobavljamo, dnevno srečujejo z izrednim povpraševanjem s celega sveta, v odvisnosti od čez noč sprejetih ukrepov oblasti, naglega spreminjanja epidemiološke slike, in ne morejo in ne moremo zagotavljati dobavnih rokov in dobav, kot se to pričakuje strogo v skladu s pogodbeni določili iz vzorca vaše pogodbe. Poslovanje na trgu zaščitne opreme je podvrženo izrednim nihanjem in soočenju s pomanjkanjem materiala in proizvodnih kapacitet za izdelavo le te v kratkih dobavnih rokih. Prav tako so motene logistične in transportne poti do Slovenije, ki so prav tako podvržene vedno novim omejitvam in ukrepom, zaradi česar prihaja do zamikov dobav in nezmožnosti dobav. Prosimo vas, da kot naročnik to upoštevate v svojih pogodbah, saj so vaše zahteve po kratkih dobavnih rokih, in posledicah zamud ali ne-izdobav, nesorazmerne glede na stanje, ki vlada na trgu zaščitne opreme in bo skrajno negotovo, izredno tudi v prihodnje.

V skladu z navedenim vas pozivamo, da ravnate sorazmerno (v skladu z načelom sorazmernosti) in omogočite oddajo ponudbe, ker so riziki, ki se prelagajo na ponudnike nesorazmerni, kar ni dopustno. Želimo sodelovati v javnem naročilu, kjer naročnik zahteve določa na način, da so smiselno povezane s predmetom javnega naročila in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete v samo pogodbo ustrezen člen o višji sili:

»Višja sila po tej pogodbi je vsaka okoliščina ali dogodek, ki je izven nadzora pogodbene stranke, pri čemer se kot primeri višje sile primeroma štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, pandemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani oblasti (organov) kot so sprememba zakonodaje/predpisov, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja ali izrednih ukrepov, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile ali pogonskih goriv ali električne energije; sprememba cen materialov ali storitev na trgu več kot 50%, vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije, omejitve v obliki karanten, embargo. Kot primer višje sile so tudi vsako nihanje epidemije (nalezljive bolezni, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«) kjerkoli po svetu, ki vodi v poslabšanje epidemiološke slike kjerkoli po svetu, in vsi ukrepi v povezavi z epidemijo (nalezljivo boleznijo, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«), ki jih sprejmejo oblasti (organi) kjerkoli po svetu ter vse posledice teh ukrepov, četudi so bili sprejeti pred podpisom pogodbe. Stranki se sporazumeta, da višjo silo predstavljajo vse posledice »SARS-CoV-2 COVID-19« ali podobne nalezljive bolezni, ki vplivajo na celotno dobavno verigo dobavitelja.

V primeru nastanka višje sile prizadeta stranka za neizpolnitev oziroma zapoznelo izpolnitev obveznosti, na izpolnitev katerih vpliva višja sila, ni odgovorna, niti ni dolžna drugi stranki povrniti škode iz tega naslova. V primeru nastanka višje sile ima prizadeta stranka pravico zahtevati spremembo dogovorjene cene. V primeru spremembe dogovorjene cene stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Prizadeta stranka (tj. stranka, ki ji je onemogočena izpolnitev obveznosti oziroma pravočasna izpolnitev obveznosti zaradi višje sile) nasprotno stranko takoj, najkasneje pa v petih delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu oziroma nastanku in predvidenem trajanju ovire (višje sile) na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah.

Dobavitelj in Naročnik morata v primerih višje sile storiti vse potrebno za odstranitev oziroma ublažitev vpliva in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Prizadeta stranka mora, takoj ko je to po prenehanju višje sile mogoče, nadaljevati z izvajanjem pogodbenih obveznosti, skladno s to pogodbo.

V primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 30 dni, pri čemer naročnik in dobavitelj ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko Naročnik ali dobavitelj odstopi od Pogodbe v delu, ki se nanaša na predmet, na katerega se nanaša višja sila, in to brez odpovednega roka. V primerih odstopa skladno s tem odstavkom ima dobavitelj pravico do plačila že izvedenih dobav v tem delu. Drugih zahtevkov glede tega dela dobavitelj nima, niti ni upravičen zahtevati plačila kakršnekoli škode iz naslova odstopa od pogodbe skladno s tem odstavkom. Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom.«

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo, ki se nanaša na podaljšanje dobavnih rokov:

»Dobavni rok se lahko kadarkoli sporazumno podaljša. Dobavni rok se podaljša tudi v primeru, ko je potrebno zaradi okoliščin, ki niso na strani dobavitelja, dobavni rok podaljšati. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Podaljšanje roka uredita naročnik in dobavitelj z aneksom k tej pogodbi.«


V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe s 15-dnevnim odpovednim rokom, v primeru okoliščin, ki niso na strani dobavitelja. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, v kolikor je zahtevano.«

V skladu z navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Vse do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko ponudnik umakne svojo ponudbo v primeru okoliščin, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani ponudnikovih pogodbenih partnerjev ponudniku, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru umika ponudbe v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je to zahtevano.«

S spoštovanjem,


ODGOVOR
Roki se sporazumno ne morejo podaljševati, saj potem ni določen končen datum dobave in s tem objektivnost ni zagotovljena.

V vzorcu pogodbe imamo določilo o višji sili, na katerega se sklicujemo v primeru situacij, ki jih povzroča COVID-19, in to zadošča.

Datum objave: 29.07.2020   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zahteve razkužila so zelo zanimive, od katerih pa zgleda, da ne želite odstopati. Da pa lahko pripravimo želeno ponudbo, vas vljudno rosimo za trgovinsko ime izdelka oz. proizvajalca katerega želite.

Hvala in lp!

ODGOVOR
Na tržišču je veliko razkužil različnih proizvajalcev, ki ustrezajo našim razpisnim pogojem.

Naročnik je predpisal minimalne tehnične zahteve, ki jih mora ponujeno razkužilo dosegati.
Datum objave: 13.08.2020   09:48
Zadeva: Odgovori na vprašanja
Zveza: Vprašanja na objavljeno javno naročilo z oznako JN004543/2020-W01 z dne 17. 7. 2020 in dodatek z oznako JN004543/2020-K01 z dne 22. 7. 2020; MORS 206/2020-JNMV, zaščitni kombinezoni in razkužilo za roke

1. Vprašanje (prispelo 28.07.2020 ob 9:29)
Pozdravljeni, če prav razumemo je dobava enkratna?
Odgovor:
Da.

2. Vprašanje (prispelo 28.07.2020 ob 11:31)
Sklop 1: Glede na težave z dobavnimi roki, nas zanima ali bo naročnik omogočil tudi delne dobave po 1/3?
Odgovor:
Ne.

Ali so morda že znane velikostne številke?
Odgovor:
Naročnik opredeljuje velikost zaščitnih kombinezonov v velikostni številki XL.

3.Vprašanje (prispelo 28.07.2020 ob 11:41)
Spoštovani,v RD imate zapisano, da mora ponudnik v ponudbi predložiti: Varnostni list, Številko pod katero je vpisan v biocidnem registru, Test razkužila z različnimi količinami nanosa ter primerjavo učinkovitosti z drugimi razkužilnimi sredstvi. Zakonsko določeno je, da če proizvajalec oz. ponudnik sredstvo prijavi v register biocidov RS, potem mora ob prijavi predložiti opravljen test učinkovitosti sredstva! Tako imajo pristojni organi vse potrebne informacije o učinkovitosti in primerjavi sredstev! Naše sredstvo ima opravljeno stalno prijavo v registru biocidov RS (v času COVID-a so bile možne tudi začasne prijave sredstev, brez predhodne predložitve testa učinkovitosti, vendar pa prijava sredstva velja samo začasno t.j. do konca leta). Vljudno prosimo, da v kolikor ima sredstvo STALNO prijavo v registru biocidov RS, NI potrebno predložiti "Test razkužila z različnimi količinami nanosa ter primerjavo učinkovitosti z drugimi razkužilnimi sredstvi". Priložili bomo dokazilo o stalni prijavi razkužila. V primeru začasne prijave bi zahteva ostala nespremenjena.
Odgovor:
Naročnik odstopa od navedenega testa (test razkužila z različnimi količinami nanosa ter primerjavo učinkovitosti z drugimi razkužilnimi sredstvi).

4. Vprašanje (prispelo 28.07.2020 ob 11:49)
Spoštovani, da lahko pripravimo pravilno ponudbo, vljudno prosim za informacijo o trgovinskem imenu razkužila, katero ustreza zahtevam: 71% etanola, Max 0,02 terc-butil alkohola. Predvidevamo, da gre za generijski produkt (t. j. produkt dostopen širši javnosti) in je v tem primeru trgovinsko ime javen podatek!
Odgovor:
Tgovinsko ime naročniku ni poznano.

5. Vprašanje (prispelo 29.07.2020 ob 7:43)
Pri poziciji razkužil zahtevate, da ponudniki predložimo opravljen test o učinkovitosti in št. poda katero je vpisano v register biocidov RS. Glede na to, da lahko proizvajalec razkužilo vpiše v register biocidov samo pod pogojem, da predloži test o učinkovitosti in da imajo pristojni organi opravljen test o učinkovitosti v svojih evidencah, nas zanima, ali lahko predložimo izjavo proizvajalca o opravljenem testu?
Proizvajalec nam je zagotovil, da je celotna analiza testa poslovna skrivnost in da nam zahtevanih podatkov ne more posredovati. Prav tako z podatki že razpolagajo pristojni organi.
Odgovor:
Naročnik odstopa od navedenega testa (test razkužila z različnimi količinami nanosa ter primerjavo učinkovitosti z drugimi razkužilnimi sredstvi).

6.Vprašanje (prispelo 29.07.2020 ob 22:51)
Ker nameravamo sredstvo po zahtevani specifikaciji pripeljati iz druge evropske države, nas zanima ali vam lahko številko pod katero je vpisano razkužilo v biocidnem registru, pošljemo kasneje? Ker drugače moramo razkužilo registrirati in plačati postopek, ne vemo pa ali bomo dejansko zmagali. Ker v primeru da ne zmagamo, sredstva ne nameravamo uvoziti.
Odgovor:
Ne.

7. Vprašanje (prispelo 30.07.2020 ob 7:48)
-V zvezi z antibakterijskim sredstvom za dezin. rok imamo sledeča vprašanja: ali lahko razkužilo vsebuje 70 % etanola, kar zadošča vsem kriterijem (tudi za Covid 19). V primeru negativnega odgovora zahtevamo pojasnilo, zakaj ne ustreza.
Odgovor:
Ne. Naročnik pojasnuje, da strokovna literatura sicer govori o dezinfekcijskih sredstvih, ki so predmet JN in, ki morajo za predviden namen imeti vsaj 70 % koncentracijo etanola. Ta predpostavlja uporabo razkužila v sterilnem okolju, ter predvsem dokazovanje, katera koncentracija je učinkovita.
Stroka zaradi navedenega ter možnega dopustnega odstopanja, predvsem pri raztopinah zagovarja, določeno stopnjo varnosti, kar zagotavlja sicer zahtevane učinke. Hkrati s tem stroka opozarja tudi na razloge, ki izhajajo iz prakse.
Raztopine, ki vsebujejo več kot 70% etanola (v zahtevanem primeru 71%), teoretično in praktično zagotavljajo večjo stopnjo varnosti in garancijo za učinkovito delovane etanola na mikroorganizme. Z upoštevanjem dopustnega odstopanja, se na tak način zagotavlja realnih blago z vsebnostjo 70% etanola, ki predstavlja pogoj za učinkovitost.
Zgoraj navedeno se utemeljuje s primeri: Pri dezinfekciji rok, v kolikor sicer umite roke, niso bile do konca osušene, pri nanosu razkužila, voda, oziroma vlaga, na rokah razredčita razkužilo. Enako velja v primeru potnih rok. Tudi pri umazanih rokah razkužilo deluje najprej na organske nečistoče. V praksi to pomeni, da je dejanska efektivna koncentracija etanola ob stiku z virusi pogosto manjša od tiste, ki je navedena na embalaži razkužila.
Namen razkužila, z višjo koncentracijo etanola od 70%, je ravno ta, da sledi strokovni literaturi, da z upoštevanjem določenih anomalij, uporabniku zagotavlja pričakovano in potrebno varnost.

-V razpisni dokumentaciji zahtevate tudi test razkužila z različnimi količinami nanosa ter primerjavo učinkovitosti. Zanima nas, zakaj? Sredstvo je vpisano v register biocidov in to zadostuje. Z omenjenim zahtevkom omejujete konkurenco oziroma favorizirate samo enega ponudnika, ki ima omenjene teste. Glede na navedeno predlagamo, da omenjeno zahtevo (test razkužila in primerjavo učinkovitosti) izključite iz razpisne dokumentacije.
Odgovor:
Naročnik odstopa od navedenega testa (test razkužila z različnimi količinami nanosa ter primerjavo učinkovitosti z drugimi razkužilnimi sredstvi).

8.Vprašanje (prispelo 30.07.2020 ob 11:53)
Za pridobitev številke pod katero je vpisan produkt v biocidnem registru je potrebno čakati več kot 1 mesec. S tem so avtomatsko iz možnosti sodelovanja na razpisu izločeni ponudniki, kateri še nismo pripeljali produkt, kateri ustreza specifikaciji v Slovenijo. Vam lahko pošljemo ponudbo brez številke pod katero je produkt vpisan v biocidni register?
Odgovor:
Ne.

9. Vprašanje (prispelo 31.07.2020 ob 7:35)
Vljudno prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo razkužilo z 76 % etanola (sredstvo ustreza ostalim zahtevam!).
Odgovor:
Ponudniki lahko ponudite razkužilo z 76 % etanola.

10 Vprašanje (prispelo 31.07.2020 ob 7:46)
Prosimo za dovoljenje, da lahko predložimo izjavo proizvajalca, da razkužilo vsebuje manj kot 0,1 % terc butil alkohola (kar je tudi meja za "zakonit" alkohol). Poleg tega je izdelek prijavljen kot biocid, kar pomeni, da so pristojni organi pregledali celotno sestavo razkužila in ga prepoznali kot učinkovitega ter primernega za uporabo.
Odgovor:
Naročnik vztraja, da mora ponudnik za ponujeno blago dokazati izpolnjevanje razpisnih pogojev (maksimalno 0,02 % terc-butil alkohola).

11. Vprašanje (prispelo 31.07.2020 ob 7:54)
Rok za zastavitev vprašanj se izteče čez 2 uri vi pa še vedno ne odgovarjate na vprašanja! Če za že odgovorite pa je odgovor negativen oz. na način "naročnik vztraja pri svojih objavljenih zahtevah"! Kako si predstavljate, da bomo ponudniki predložili ustrezne ponudbe, če ne odgovarjate? Ko se rok za zastavitev vprašanj izteče, je ponudnikom ONEMOGOČENA nadaljnja komunikacija z naročnikom, ali je morebiti to vaš namen? Da bo potem izbran favoriziran ponudnik?
Odgovor:
Naročnik v postopku javnega naročila spoštuje vsa načela javnega naročanja ter enako obravnava vse zainteresirane potencialne ponudnike.

12. Vprašanje (prispelo 31.07.2020 ob 8:06)
V pogodbi za sklop 2 v 8. členu navajate "V primeru ugotovljene napake, naročnik uveljavlja garancijski zahtevek in določi primeren rok za odpravo napak oz. zamenjavo blaga, ki ne sme biti krajši od 45 dni." V 10. členu pa navajate, da ima naročnik pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni. Ali prav razumemo, da rok za zamenjavo blaga ne sme biti krajši od 45 dni, če pa blaga ne dostavimo v roku 30 dni pa lahko naročnik odstopi od pogodbe?
Odgovor:
Naročnik vztraja pri navedeni dikciji in pojasnuje, da 8. člen izpostavlja možnost uveljavljanja garancijskega zahtevka s strani naročnika. Ta od ponudnika zahteva odpravo neskladnosti v roku, ki ne sme biti krajši od 45. dni, oziroma ponudnik ima čas za odpravo napak v roku, ki ne sme biti krajši od 45 dni.
Naročnik pojasnjuje tudi 10. člen, ki izpostavlja, da lahko naročnik odstopi od sklenjenega dogovora, v primeru, da ponudnik zamuja dogovorjene roke za 30 dni.
13. Vprašanje (prispelo 31.07.2020 ob 8:50)
V RD zahtevate, da ponudnik predloži test razkužila z različnimi količinami nanosa ter primerjavo učinkovitosti z drugimi razkužilnimi sredstvi. Prosimo za dodatno pojasnitev kako naj zgleda ta primerjava učinkovitosti z drugimi razkužilnimi sredstvi? Z katerimi razkužilnimi sredstvi? Kdo in na kakšen način ter obseg to izvede? Naše sredstvo je testirano za bakterije: EN1276, EN 1500, EN13727, glive: EN1650, EN13624 in viruse: EN14476. Zanima nas, če predložimo uradno dokazilo (tabelo) proizvajalca, v kateri je naveden standard, odmerek, kontaktni čas, temperatura in vrsta (sev virusa) ali s tem izpolnimo zgoraj navedene zahteve? Preglednica je uradna in ima vpisano avtorizacijo številko.
Odgovor:
Naročnik odstopa od navedenega testa (test razkužila z različnimi količinami nanosa ter primerjavo učinkovitosti z drugimi razkužilnimi sredstvi).

14. Vprašanje (prispelo 31.07.2020 ob 8:52)
ali lahko ponudimo razkužilno sredstvo s 76 % etanola?
Odgovor:
Ponudniki lahko ponudite razkužilo z 76 % etanola.

15. Vprašanje (prispelo 31.07.2020 ob 8:56)
Zahtevate "skenirano sliko in tehnično dokumentacijo proizvajalca". Ali je dovolj če predložimo tehnični list v katerem je slika ponujenega proizvoda? Hvala.
Odgovor:
Da.

16. Vprašanje (prispelo 07.08.2020 ob 14:42)
Pozdravljeni, ali vam lahko ponudimo razkužilo za roke z minimalno vsebnostjo etanola 71%?
Odgovor:
Da.