Dosje javnega naročila 003872/2020
Naročnik: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana
Blago: Strežniki 2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.110.178,49 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003872/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.06.2020
JN003872/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.06.2020
JN003872/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2020
JN003872/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN003872/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.09.2020
JN003872/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2020
JN003872/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2020
JN003872/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003872/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 117-283371
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
razpis@arnes.si, pravna služba
razpis@arnes.si
+386 14798877
+386 14798878

Internetni naslovi
http://www.arnes.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357461/RD_Strežniki_2020_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18958
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strežniki 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup strežnikov in strežniških komponent
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup strežnikov in strežniških komponent kot izhaja iz specifikacij za SKLOP 1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
CEF: 2017-SI-IA-0124. Strengthening operational aspects of cyber-security capacities in Slovenia oziroma »Krepitev kapacitet odzivnega centra za kibernetske incidente SI-CERT ; Izvedba naročil v okviru programa »COVID-19 Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojo izobraževalnega procesa«, je pod odložnim pogojem pridobitve kohezijskih sredstev.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup strežnikov in strežniških komponent kot izhaja iz specifikacij za SKLOP 2.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
CEF: 2017-SI-IA-0124. Strengthening operational aspects of cyber-security capacities in Slovenia oziroma »Krepitev kapacitet odzivnega centra za kibernetske incidente SI-CERT; Izvedba naročil v okviru programa »COVID-19 Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojo izobraževalnega procesa«, je pod odložnim pogojem pridobitve kohezijskih sredstev.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2020   12:15
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18958


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Tehnološki park 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2020   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko namesto bančne garancije predložimo kavcijsko zavarovanje?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v skladu z navodili lahko namesto bančne garancije predložite tudi enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Lep pozdrav

Datum objave: 24.06.2020   12:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za informacijo:
- ali je v garancijo potrebno navesti za kateri sklop se prijavljamo ter
- ali za sklop 2 ni predvidena garancija?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Za sklop 2 zavarovanje ni zahtevano.
Iz garancije naj bo razvidno, kateremu sklopu pripada.


Datum objave: 24.06.2020   15:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri pogojih za sodelovanje zahtevate, da ima ponudnik pogodbo s proizvajalcem opreme. Pri tem zahtevate kopijo pogodbe s proizvajalcem.
Vprašanje: Ali lahko namesto pogodbe priložimo drugo dokazilo: npr. certifikat izdan s strani proizvajalca o našem partnerskem statusu ali izjavo proizvajalca s katero potrdi pogodbeni odnos?

Hvala

ODGOVOR

Naročnik želi, da ima ponudnik ustrezen pogodbeni odnos (t.i. distribucijski odnos) s proizvajalcem/principalom ali dobaviteljem opreme, ki jo ponuja. Naročnik se želi zavarovati, da ima ponunik pogodbeno urejeno oskrbo za opremo, ki jo ponuja. Naročnik je kot način dokazovanja tovrstnega pogodbenega odnosa predvidel neposredno pogodbo med proizvajalcem/principalom opreme in ponudnikom ali pa med ponudnikom in dobaviteljem te opreme, pri čemer je v primeru pogodbe med ponudnikom in dobaviteljem, potrebno zagotoviti celotno verigo pogodbenih odnosov za distribucijo do proizvajalca. Namesto pogodbe pa lahko ponudniki predložijo tudi certifikat o partnerskem statusu ali izjavo proizvajalca/principala, iz katere izhaja, da imata urejen pogodbeni odnos za distribucijo ponujene opreme.

Datum objave: 03.07.2020   08:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo sledeče vprašanje glede Sklopa 2:

Navajate, da je zahtevani garancijski rok za komponente za nadgradnjo Lenovo TS SR630 / SR650 do izteka garancije strežnikov, v katere bodo vgrajene (oz najmanj eno leto).
Predvidevamo, da zahtevate originalne komponente proizvajalca Lenovo, z ustreznimi produktnimi številkami, kot so navedene v originalni tehnični dokumentaciji za oba strežnika?

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Res je tako, zahtevamo originalne komponente z ustreznimi produktnimi številkami, kot so navedene v originalni tehnični dokumentaciji.


Datum objave: 07.07.2020   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo vprašanje glede Sklopa 1, točke 1.4.:
Ali je sprejemljivo, če ponudimo strežnik z dvema procesorjema (dual socket strežnik)?

hvala

ODGOVOR

Da, lahko ponudite ustrezen strežnik, ki ima namesto enega, dva procesorja.Datum objave: 07.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo vprašanje glede Sklopa 1, točki 1.25 in 1.27.:
Ali je sprejemljivo, če ponudimo SAS kartici z večjo hitrostjo SAS protokola? Namesto 6Gb/s bi ponudili 12Gb/s.

hvala

ODGOVOR

To ni sprejemljivo. Kartice bomo uporabili za nadgradnjo oz. razširitev obstoječega sistema, kjer so zahtevane kartice že preizkušene in v uporabi.

Datum objave: 15.07.2020   11:46
Naročnik pojasnjuje objavo popravka za JN Strežniki 2020:

1. Mesto popravka:

Naročnik je pri pregledu razpisne dokumentacije za javno naročilo Strežniki 2020 odkril napako, do katere je prišlo v obrazcu ePRO Specifikacije, SKLOP 1 v postavki 1.27:

LSI SAS 9400-8e, SAS/NVMe, 2x Mini-SAS SFF8644 kartica

Postavka 1.27 se po popravku pravilno glasi:

LSI SAS 9400-8e, SAS, 2x Mini-SAS SFF8644 kartica

2. Pojasnilo popravka:

Pri specifikaciji ene izmed treh HBA kartic je prišlo do tipkarske napake, zahtevana je bila podpora NVMe funkcionalnosti, katero ta konkretni model kartice ne podpira. Iz tega razloga je naročnik s popravkom zahtevo po omenjeni funkcionalnosti umaknil.

3. Spremembe v postopku JN zaradi popravka:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe, in sicer je nov rok za oddajo: 24.7.2020 do 12:00 (prejšnji rok: 17.7.2020 do 12:00).

Naročnik ne bo podaljšal roka za vprašanja ter odgovore, saj ne gre za tako vrsto spremembe, ki bi lahko povzročila potrebo po dodatni razjasnitvi razpisne dokumentacije, natančneje specifikacij.


Datum objave: 15.07.2020   16:41
Naročnik bo veljavnost vseh dokazil, torej listin in dokumentov (npr. bančna garancija) presojal glede na prvotni rok za oddajo ponudb. Na primer: Veljavnost garancije bo ustrezna, če bo veljavna še tri mesece od prvotnega roka za oddajo ponudb. Bo pa kot ustrezna štel tudi dokazila glede na novi rok za oddajo ponudb.