Dosje javnega naročila 003914/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Sredstva za zaščito osebja in pacientov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 769.635,33 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003914/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.06.2020
JN003914/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.06.2020
JN003914/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN003914/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.08.2020
JN003914/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2020
JN003914/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2020
JN003914/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2020
JN003914/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.08.2020
JN003914/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2020
JN003914/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2020
JN003914/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2021
JN003914/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.02.2021
JN003914/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2021
JN003914/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2021
JN003914/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2021
JN003914/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.08.2021
JN003914/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2021
JN003914/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2021
JN003914/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2021
JN003914/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2022
JN003914/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2022
JN003914/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2022
JN003914/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003914/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 118-285955
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urša Ulčar
ursa.ulcar@zd-lj.si
+386 16203893
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.zd-lj.si/zdlj/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18956
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sredstva za zaščito osebja in pacientov
Referenčna številka dokumenta: JN-9/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sredstva za zaščito osebja in pacientov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kapa zaščitna
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
18444000
33199000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije zdravstvenega doma Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Kapa zaščitna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Plašč zaščitni
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
18444000
33199000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije zdravstvenega doma Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Plašč zaščitni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Predpasnik zaščitni
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
18444000
33199000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije zdravstvenega doma Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predpasnik zaščitni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevleka za obutev zaščitna
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
18444000
33199000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije zdravstvenega doma Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevleka za obutev zaščitna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Maska FFP 2
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
18444000
33199000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije zdravstvenega doma Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Maska FFP 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za udeležbo so opredeljeni v točki 2.3 razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo JN so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2020   10:00
Kraj: Na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2020   07:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker je oddaja razpisa ravno v času pričetka šolskih počitnic, vas prosimo, če lahko oddajo prestavite za vsaj 7 dni.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Zaradi nestabilnih razmer na trgu kot posledica epidemije je moral naročnik v nov razpis za artikle, ki so predmet razpisa. Ker naročnik te artikle nujno potrebuje, je skladno z 4. odstavkom 40. člena ZJN-3 skrajšal rok za prejem ponudb. Zaradi navedenega ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 23.06.2020   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudnik ne more zagotoviti referenčne liste, kajti prodaja na letni ravni znotraj posameznega sklopa je manjša od zahtevane skupne letne ponudbene vrednosti.
Izdelek, ki bi ponudili, je dosegljiv nemoteno, zato vas prosimo, da upoštevate referenčno listo ponudnika z dejansko prodajo brez omejitvene lestvice.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 23.06.2020   07:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da so količine v predračunu okvirna letna količina, medtem ko v samem predračunu navedena polletna količina.
Prosim opredelite obdobje razpisanih količin v predračunu.
Hvala

ODGOVOR

V ponudbenem predračunu je razpisana okvirna polletna količina. Naročnik bo popravil prvi stavek tretjega odstavka točke 2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije in sicer se pravilno glasi: »Količine v predračunu predstavljajo okvirno polletno količino, glede na povprečno porabo iz preteklega obdobja.«.
Čistopis razpisne dokumentacije bo objavljen na spletni strani naročnika do roka za oddajo odgovorov na Portalu javnih naročil.Datum objave: 24.06.2020   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na nabor artiklov zajet v ponudbenem predračunu in glede na izzive razpoložljivosti in dobavljivosti s katerimi se soočamo v izrednih razmerah v kakršnih smo se znašli, nas zanima, ali kot naročnik zahtevate, da imamo ponudniki na dan podpisa pogodbe zagotovljene zaloge blaga v količinah, ki jih razpisujete? Hvala.

ODGOVOR

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije so razpisane okvirne polletne količine, dobava pa bo potekala sukcesivno po potrebi.Datum objave: 24.06.2020   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali pričakujete, da bodo vaše količine po naročilih vezano na tole javno naročilo, vsaj približno enake ocenjeni razpisani količini ali pričakujete, da bodo potrebe po večjih količinah kot jih razpisujete? Ponudnikom ta podatek zelo pomaga pri načrtovanju zalog zaščitnih sredstev, predvsem zdaj, ko so izredne razmere in so povpraševanja po teh artiklih precej večja kot so bila pred pol leta ali pred letom dni.

ODGOVOR

Naročnik iz trenutnih razmer ocenjuje polletne količine, kot izhajajo iz ponudbenega predračuna.


Datum objave: 24.06.2020   10:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
opis za kape zaščitne je precej kratek. Ker so dobave zaščitnih sredstev občasno motene, bi želeli ponuditi kape recimo zelene barve in jih kasneje nadomestiti, v kolikor bi bilo treba, z enakim artiklom a recimo v modri barvi. Bi to bilo sprejemljivo?

ODGOVOR

Naročnik barve za artikel v 1. sklopu: Kapa zaščitna ni opredelil.


Datum objave: 24.06.2020   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vprašanje vezano na reference: ali lahko ponudniki pripravimo reference za skupen predmet blaga "zaščitna sredstva". Načeloma so javna naročila in kasneje pogodbe, katerih predmet so "zaščitna sredstva" in ne posamezni artikli. Ali torej lahko v ponudbi upoštevamo posle za zaščitna sredstva, ki zajemajo artikle, ki jih ponujamo oz. jih vi razpisujete?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 24.06.2020   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko upoštevamo referenčne posle izvedene v obdobju od 1.1.2017 do danes?

ODGOVOR
Da, referenčno obdobje se lahko upošteva od 1. 1. 2017.
Naročnik bo popravil stavek tretje alineje Tehnična in strokovna sposobnost točke 2.3 Pogoji za sodelovanje razpisne dokumentacije in sicer se pravilno glasi: »Referenca ne sme biti starejša od 1. 1. 2017.«.
Čistopis razpisne dokumentacije bo objavljen na spletni strani naročnika do roka za oddajo odgovorov na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 24.06.2020   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji niste objavili obrazca za potrditev referenčnih poslov. V kolikor boste naknadno zahtevali in nas pozvali k predložitvi potrdil o referenčnih poslih, ki jih prijavljamo v obrazcu "Priloga 4" in v ESPD obrazcu, ali lahko kot potrdila priložimo referenčna potrdila, ki niso starejša od treh let in ki smo jih pridobili za potrebe podobnih javnih naročil, kot je vaše? Potrdila o referenčnih poslih bodo vsebovala podatke, ki jih zahtevate o naročniku, času realizacije in kontaktni osebi pri potrjevalcu reference. Hvala.


ODGOVOR
Da, če vsebujejo vse informacije, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 24.06.2020   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri izpolnjevanju smo naleteli na problem pri izračunu končnih vrednosti. Ne ponujamo vseh sklopov, zato na sklopih, ki jih ne prijavljamo, program namesto vrednosti 0,00 EUR izpiše napako #DEL/0! in posledično se to izpiše tudi v skupnih vrednostih. Ali dovolite, da ponudniki sami popravimo izračunane vrednosti oz. lahko sami vnesemo ročno vrednost 0,00 EUR v sklopih, ki jih ne ponujamo in potem se izračun skupnih vrednosti pravilno računa? Oziroma svetujte kako naj popravimo izračune. Hvala.

ODGOVOR
Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati ponudbenega predračuna. Naročnik bo popravljen ponudbeni predračun objavil na spletni strani naročnika do roka za oddajo odgovorov na Portalu javnih naročil.Datum objave: 24.06.2020   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko v sklopu 1 ponudimo kape, ki ustrezajo vaši specifikaciji, in so v prodajnem pakiranju 150 kosov? Hvala.

ODGOVOR
1.sklop: Da, lahko ponudite osnovno pakiranje 150 kos.Datum objave: 24.06.2020   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora biti v referenčni list ključen samo izdelek, ki ga v sklopu ponujamo, ali dovoljujete, da se vključi tudi soroden izdelek, ki ima drugačno kataloško številko, vendar enak namen.

Hvala

ODGOVOR
Da.Datum objave: 24.06.2020   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali moramo ponudniki priložiti BON-2 obrazec? Hvala.

ODGOVOR
Zahteva naročnika je, da mora ponudnik predložiti potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec. Lahko predložite BON-2 obrazec.Datum objave: 24.06.2020   10:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v točki "Ekonomski in finančni položaj" zahtevate dokazilo, da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja ponudb) niso bili blokirani. Takšnega dokazila ponudniki pred datumom odpiranja ponudb ne moremo pridobiti in ponudbi priložiti, saj banke ne morejo izdati potrdila za datume v prihodnosti, prav tako noben BON obrazec ne vsebuje podatkov za prihajajoče dni. Ali ste mislili, na datum objave javnega naročila in obdobje 6 mesecev pred tem ali pa dokazila zahtevajte naknadno po roku za odpiranje ponudb, ker takrat bo v roku nekaj dni podatke z želenimi datumi možno pridobiti. Ali boste torej popravili zahtevo na "šteto od dneva objave javnega naročila" ali pa spremenite zahtevo in nas naknadno pozovete k predložitvi dokumenta, da bo ustrezal sedaj objavljenemu navodilu? hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zahteva naročnika je, da transakcijski računi ponudnika niso bili blokirani v zadnjih 6 mesecih pred odpiranjem ponudb, kar pomeni 6 mesecev pred 3. 7. 2020.Datum objave: 24.06.2020   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ne bomo ponujali vseh artiklov/sklopov. Ko vnesemo cene samo za prijavljene sklope, se skupna vrednost ponudbe ne izračuna temveč je vpisano #DEL/0!. Ponudniki v obliko in vsebino predračuna ne smemo posegati. Ena možnost je, da dovolite, da vpišemo ročno vrednost 0 pri sklopih/artiklih, ki jih ne ponujamo. Druga možnost je, da pri artiklih/sklopih, ki jih ne ponujamo vpišemo pakiranje 1 (če vpišemo 0 zopet ne izračuna vrednosti) in ceno 0, da bo izračunana vrednost 0. Na tak način ne podremo vaših formul in končne skupne vrednosti se izračunajo. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati ponudbenega predračuna. Naročnik bo popravljen ponudbeni predračun objavil na spletni strani naročnika do roka za oddajo odgovorov na Portalu javnih naročil.Datum objave: 24.06.2020   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v preteklih mesecih smo vam preko ponudb ponudili artikle iz skupine zaščitnih sredstev in smo k ponudbi priložili tudi tehnično dokumentacijo. Zdaj ponujamo iste artikle. Ali moramo res ponovno k vam pošiljati kataloge oz. tehnične specifikacije za artikle, ki ste jih v preteklih mesecih na podlagi ponudb kupovali od nas? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V kolikor naročnik že razpolaga z katalogi oz. prospekti in tehnično dokumentacijo za ponujene artikle iz katerih je razvidno, da artikli izpolnjujejo tehnične specifikacije navedene v ponudbenem predračunu in razpisni dokumentaciji, dokumentacije ni potrebno predložiti. Vendar si naročnik v fazi ocenjevanja ponudb pridržuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo, če je to potrebno za ocenjevanje ponudbe.Datum objave: 24.06.2020   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker smo vam v preteklih mesecih dobavljali artikle, ki jih objavljate v tem javnem naročilu nas zanima, ali lahko ne predložimo vzorcev temveč, v kolikor bomo pozvani, samo napišemo dopis s pojasnilom, da artikle že poznate? hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo ponudnike pozval k predložitvi vzorcev le, če bo to potrebno za ocenjevanje ponudbe.Datum objave: 24.06.2020   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
predvidevamo, da je dovolj, če vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 (priloga 11) samo parafiramo in priložimo v ponudbo? Hvala.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 24.06.2020   14:39
DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM:
Zaradi tehničnih težav je naročnik KONČNE VERZIJE ponudbenega predračuna, razpisne dokumentacije in ESPD obrazca objavil na Portal javnih naročil.
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358413/JN-9-2020_Sredstva_za_zaščito_osebja_in_pacientov.zip
Takoj, ko bodo tehnične težave odpravljene, bodo končne verzije objavljene tudi na spletni strani naročnika.
Prosimo vas, da navedena pojasnila upoštevate pri pripravi ponudb.