Dosje javnega naročila 003815/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo opreme za telefonske storitve v fiksnem govornem omrežju ITSP, št. 430-1792/2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.920,79 EUR

JN003815/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2020
JN003815/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2020
JN003815/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.10.2020
JN003815/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
JN003815/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003815/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357481/430-1792-2019_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18968
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo opreme za telefonske storitve v fiksnem govornem omrežju ITSP, št. 430-1792/2019
Referenčna številka dokumenta: 430-1792/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava opreme za telefonske storitve v fiksnem govornem omrežju ITSP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Telefonski aparati, ojačevalec in adapterja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32550000
32552100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo opreme za telefonske storitve v fiksnem govornem omrežju ITSP, št. 430-1792/2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Telefonski aparat in licenca
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32550000
32552100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana (telefoni). Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (licence).
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo opreme za telefonske storitve v fiksnem govornem omrežju ITSP, št. 430-1792/2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SIP / ISDN prehod
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32522000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (oprema). Lokacije sedežev GPU in PU na območju celotne države (izvedba storitev - za 8 kosov).
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nabavo opreme za telefonske storitve v fiksnem govornem omrežju ITSP, št. 430-1792/2019
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2020   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 10. 7. 2020, in se bo pričelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2020   15:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Naveden je rok dobave opreme (za sklop 1).
Naveden je rok dobave opreme in izvedbe storitev (za sklop 2).
Naveden je rok dobave opreme (za sklop 3). Rok izvedbe storitev je 7 delovnih dni od dobave opreme (za sklop 3).

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2020   13:48
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na sklop. 3 tega javnega naročila:
Na 16. strani razpisne dokumentacije, priloga št. 6.3 ste v 3. točki navedli:
Minimalna konfiguracija posameznega prehoda vsaj 5 x Euro ISDN vmesniki (RJ45 priključek), ....
Ker navedeni zahtevi ustreza samo 1 proizvajalec vas pozivamo, da popravite tehnične specifikacije v tem sklopu tako ,da lahko ponudniki ponudimo tudi napravo z 4 x Euro ISDN vmesniki (RJ45 priključek).

ODGOVOR
Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila (za sklop 3) oz. zahteve naročnika so definirane glede na potrebe naročnika. Zahtevano je vsaj 5 x Euro ISDN vmesnikov (RJ45 priključek). Ponudnik lahko ponudi tudi napravo z več ISDN vmesniki, pod pogojem, da le-ta ustreza vsem ostalih zahtevam iz tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (za sklop 3).

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.Datum objave: 22.06.2020   13:51
VPRAŠANJE
v razpisni dokumentaciji ne najdeno ESPD xml priponke vezane na razpis.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji ni zahteve, da mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (obrazec ESPD), zato naročnik omenjenega obrazca ni priložil razpisni dokumentaciji.
Kot dokaz, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz točk 7.1 in 7.2 iz I. dela razpisne dokumentacije, šteje izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev, ki jo ponudnik poda v Prilogi št. 1, točki II. Poleg tega mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi druga dokazila (dokumente ali izjave ponudnika), če so le-ta navedena pod posamezno zahtevo.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.