Dosje javnega naročila 003873/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 488.994,30 EUR

JN003873/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.06.2020
JN003873/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN003873/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN003873/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.09.2020
JN003873/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003873/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 117-284226
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18967
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vgradnja tirnih mazalnih naprav na javni železniški infrastrukturi v letu 2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
kot je razvidno iz dokumentacije javnega naročila
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2020   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18967


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2020   09:48
Datum prejema: 19.06.2020 12:29
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani!
Navedene lokacije vgradnje mazalnih naprav sovpadajo z lokacijami že vgrajenih naprav v preteklih letih. Naročnika zato prosimo, da preveri točnost lokacij predvidenih vgradenj navedenih naprav.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik je na svoji internetni strani: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300083/narocilo.html objavil popravljena dokumenta: specifikacija naročila ter ponudbeni predračun.


Datum objave: 02.07.2020   13:08
Datum prejema: 24.06.2020   09:36
 
Spoštovani,

ali je za resnost ponudbe veljavna izključno garancija banke (bančna garancija), ali velja tudi kavcijsko zavarovanje (zavarovalnica), kot to velja za dobro izvedbo del in za odpravo napak v garancijskem roku?

Hvala za odgovor.

Odgovor:
Velja tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.Datum objave: 07.07.2020   07:37
Datum prejema: 03.07.2020   08:39

Kot zavarovalnica izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku javnega naročila.

Odgovor:

Dokumentacija, ki bo predložena podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom se bo smatrala kot ustrezna.