Dosje javnega naročila 003915/2020
Naročnik: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje programske in strojne opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.086.123,19 EUR

JN003915/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.06.2020
JN003915/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2020
JN003915/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.07.2020
JN003915/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2020
JN003915/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.11.2020
JN003915/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN003915/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN003915/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN003915/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
JN003915/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003915/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 118-286882
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Jamnik
IJN@zzzs.si
+386 13077279

Internetni naslovi
http://zzzs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357524/RD_IC-VZ-39.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18977
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje programske in strojne opreme
Referenčna številka dokumenta: IC-VZ-39-014/20-S; 430-20/2020-DI/15
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312610
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve vzdrževanja programske in strojne opreme.

Naročilo se deli na naslednje sklope:
SKLOP 1: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM ILMT
SKLOP 2: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM ISP
SKLOP 3: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM QRADAR
SKLOP 4: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM GUARDIUM
SKLOP 5: Vzdrževanje programske opreme Rapid7 Nexpose in Metasploit
SKLOP 6: Nadgradnja in vzdrževanje licenc F5 pri proizvajalcu
SKLOP 7: Vzdrževanje Cisco mrežne in programske opreme ter lokalna tehnična pomoč
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM ILMT
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312610
72251000
72253200
72260000
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM ILMT.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM ISP
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312610
72251000
72253200
72260000
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM ISP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM QRADAR
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312610
72251000
72253200
72260000
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM QRADAR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM GUARDIUM
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312610
72251000
72253200
72260000
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM GUARDIUM.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: Vzdrževanje programske opreme Rapid7 Nexpose in Metasploit
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312610
72251000
72253200
72260000
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje programske opreme Rapid7 Nexpose in Metasploit.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: Nadgradnja in vzdrževanje licenc F5 pri proizvajalcu
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48219700
50312610
72251000
72253200
72260000
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja in vzdrževanje licenc F5 pri proizvajalcu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 7: Vzdrževanje Cisco mrežne in programske opreme ter lokalna tehnična pomoč
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32400000
50312300
50312610
72251000
72253200
72260000
72611000
72700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje Cisco mrežne in programske opreme ter lokalna tehnična pomoč
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2020   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Miklošičeva cesta 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2020   09:07
VPRAŠANJE
Naročnik v dokumentu Navodila ponudnikom na strani 8 kot pogoj za sodelovanje v točki C: Tehnična in strokovna sposobnost, SKLOP 1: Lokalna tehnična pomoč za orodje IBM ILMT, točka 2, zahteva, da ponudnik razpolaga z najmanj enim (1) usposobljenim strokovnjakom, ki ima na dan roka za prejem ponudb veljaven certifikat IBM Certified Administrator - BigFix Inventory V9.5 and Licence Metric Tool V9.2 ali novejši.

Le-ta certifikat je s strani IBMa opuščen (deprecated) iz razloga odprodaje (divesticije) BigFix programske opreme, kot dela IBMovega portfelja, podjetju HCL. Iz tega naslova je IBM prekinil (terminiral) vse certificiranje povezano z BigFix-om. Zahteva se torej certifikat, ki je opuščen, kar pomeni, da zahtevanega certifikata ni več mogoče opraviti, kar pa dejansko pomeni, da ponudniki v tem primeru nimamo enakih možnosti za sodelovanje. Zato naročnika vljudno prosimo, da zahtevani pogoj oz. certifikat umakne kot pogoj za sodelovanje.

Najlepša hvala.

ODGOVOR
Certifikat je še vedno veljaven (Status: Live, https://www.ibm.com/certify/cert.html?id=38008601).
Ker pa izpita (in s tem pridobitve novega certifikata) ni več mogoče opraviti do roka za oddajo ponudb, naročnik dopušča izkazovanje pogoja tudi na način, da ponudnik za vsak prijavljen kader predloži izjavo proizvajalca ali distributerja programske opreme, da je prijavljen kader strokovno usposobljen za vzdrževanje produkta ILMT in poznavanje IBM licenčnih modelov ter v popravljen obrazec ePRO Reference in kadri_popravek (točka 1. »PODATKI O KADRIH SKLOP 1«) za vsak prijavljen kader navede reference, s katerimi izkaže, da je kader v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb, pri vsaj dveh različnih naročnikih, izvajal lokalno tehnično pomoč za orodje ILMT.

Spremenjen pogoj za sodelovanje iz obrazca ePRO_navodila ponudnikom za SKLOP 1, točka C: Tehnična in strokovna sposobnost se torej glasi:

a) ponudnik predloži za vsak prijavljen kader veljaven certifikat ALI
b) ponudnik predloži za vsak prijavljen kader dokazila o strokovni usposobljenosti:
- izjava proizvajalca ali distributerja
- referenca za izvajanje lokalne pomoči (v zadnji 5 letih pri dveh različnih naročnikih)

Naročnik bo objavil dopolnjen obrazec ePRO _Reference in kadri_popravek.
Datum objave: 08.07.2020   12:05
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo naročnika za navedbo ocenjene vrednosti posameznega sklopa razpisa.
Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ocenjene vrednosti ne bo razkrival z namenom, da ponudniki podrobno preučijo celotno razpisno dokumentacijo in vse zahteve naročnika ter na osnovi teh zahtev podajo svojo ponudbeno ceno.Datum objave: 16.07.2020   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu dokumentacije prosim potrditev, da je predmet povpraševanja (sklop 7) izključno vzdrževanje opreme za katero imate ustrezno zagotovljene suporte proizvajalca. V sklopu vzdrževanja se tako dejansko zagotavlja samo storitve opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik nima sklenjene ločene pogodbe za vzdrževanje s principalom/proizvajalcem, ampak mora zagotoviti vzdrževanje pri principalu ponudnik v okviru svoje storitve za celoten čas trajanja pogodbe. Vse zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 16.07.2020   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za obrazložitev xls tabele "Spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7.xls". Predvidevam, da se cene mesečnega vzdrževanja HW (list "strojna oprema") vpisuje v stolpce H, I in J. Kjer je navedeno N/A predvidevamo oprema za posamezno obdobje ni predmet vzdrževanja. Opremo se vzdržuje po režimu opredeljeno v stolpcu G.
Prosim za potrditev pravilnega razumevanja tabele.

Kaj se vpisuje v stolpce K, L, M in N. Te postavke po nastavljenih formulah nimajo vpliva na ponudbeno ceno. Ali je predviden vnos tudi za te postavke? Ali cena teh postavk vpliva na "oceno" ponudbe?

Skupna ponudbena vrednost iz tabele "Spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7.xls" na listu "Strojna oprema"se verjetno prepiše v dokument "ePRO_predračun_sklop_7.doc" v vrstico 1.1 "Vzdrževanje strojen opreme". Prosim za pojasnilo v kakšni vrednosti, ker gre za različno navedbo dolžine pogodbenega razmerja (količina) - predračun upošteva 39 mesecev, v kalkulaciji "spisek mrežne opreme" pa je 36 mesecev pa še to ne za vso opremo. Kaj in v kolikih zneskih bomo kot hipotetični ponudnik upravičeni zaračunati?

Prosim tudi za pojasnilo izračuna ponudbe iz tabele "Spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7.xls" na listu "Programska oprema".
Kaj se vpisuje v stolpec H - prosim obrazložitev tudi pomena opomb v stolpcu "I".
Znesek "Naročnine brez DDV" - izračunan v celici H31 nima vpliva na ponudbeno vrednost v celici G35 "Povprečno na mesec". Tako skupaj ta izračun (mesečno) ne odraža dejanske cene mesečnega vzdrževanja posamezne opreme po posameznih postavkah. Katero ceno se posledično vpiše v "ePRO_predračun_sklop_7.doc" v vrstico 1.2?

Hvala za pojasnilaODGOVOR
Potrjujemo pravilno razumevanje tabele:
- ponudnik cene mesečnega vzdrževanja vpisuje v stolpce H, I in J glede na režim opredeljen v stolpcu G
- vrednost "N/A" v stolpcih H in I pomeni, da oprema v tem obdobju ni predmet vzdrževanja

Stolpci K, L, M, N so informativne narave, če naročnik med izvajanjem pogodbe spremeni vzdrževalni režim za posamezen kos opreme. Cena teh postavk ne vpliva na oceno ponudbe.

V vrstico 1.1 »Vzdrževanje strojne opreme« v obrazcu »ePRO Predračun Sklop 7« se vpiše podatek iz polja H1641 iz zavihka Strojna oprema obrazca »Spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7«

3. Sprememba priloge "Spisek mrežne opreme za vzdrževanje"
Popravljeni datumi izteka vzdrževanja v glavi in trajanje v mesecih v nogi dokumenta:

- zavihek "Strojna oprema":
- tekst celice J5 se popravi na "1.1.2023 do 30.11.2023"
- vrednost celice J1637 se popravi na "11" (mesecev)
- tekst celice F1640 se popravi na "Skupaj 40 mesecev"
- formula v celici H1641 se popravi na "=H1640/40"

- zavihek "Programska oprema":
- tekst celice G4 se popravi na "Vrednost na mesec brez DDV 1.1.2023-30.11.2023"
- vrednost celice G32 se popravi na "11" (mesecev)
- tekst celice H33 se popravi na "Skupaj 40 mesecev"
- formula v celici G35 se popravi na "=(E33+F33+G33)/40"
- v stolpcu I v Opombe v prazna polja dodano »mesečno od 1.8.2020«

Naročnik popravlja naslednje dokumente:
1. ePRO Specifikacije_Sklop 7, prvi odstavek se po novem glasi: »Predmet naročila so storitve vzdrževanja Cisco strojne in programske mrežne opreme, tehnična pomoč ter periodične in druge storitve opredeljene v podrobnih specifikacijah za obdobje od 1. 8. 2020 do vključno 30. 11. 2023 (40 mesecev).«

2. ePRO Predračun_Sklop 7, postavke 1.1, 1.2a in 1.3: Trajanje vzdrževanja se iz 39 mesecev popravi v 40 mesecev.

Pojasnilo izračuna ponudbe iz tabele "Spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7.xls" na listu "Programska oprema":
V stolpcu I je način obračunavanja podpore in licenčnin oz. naročnin.
- mesečno pomeni mesečno obračunavanje od navedenega datuma do izteka pogodbe. Vrednosti se vpisujejo v stolpec D, glede na količino se izračunajo stolpci E, F in G
- naročnina na Umbrello se plača 3x v enkratnem znesku (letno). Vrednost letne naročnine se vpiše v stolpec D, v stolpcu H se izračuna vrednost za 3 leta
- naročnine na DNA se plačajo 1x v enkratnem znesku za 3 leta. Vrednost posamezne naročnine se vpiše v stolpec D, v stolpcu H se izračuna skupna vrednost naročnin glede na število naprav.

Vrednost G35 (povprečna mesečna cena vzdrževanja) naj bi bila enaka kot v Predračun točka 1.2a
Vrednost H31 (vsota enkratnih plačil tekom izvajanja pogodbe) naj bi bila enaka kot v Predračun točka 1.2b

Glede navedbe ponudnika »Tako skupaj za izračun (mesečno) ne odraža dejanske cene mesečnega vzdrževanja posamezne opreme po posameznih postavkah«, naročnik pojasnjuje, da je potrebno ločiti med ponudbeno vrednostjo, ki se plača v enkratnem znesku (polje H31) in mesečnimi plačili (polje G35).

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upoštevati popravek obrazca "Spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7.xls (zadnja verzija). V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo na starem obrazcu, bo naročnik takšno ponudbo označil za nedopustno.
Datum objave: 16.07.2020   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosredovana dokumentacija ne omogoča priprave ponudbe in ustreznega izračuna. Prosimo za podrobnejše informacije na podlagi katerih bo možen izračun stroškov in sicer:

Število virtualnih strežnikov CCM/CUP ( npr. 2xCCM + 2xCUP)
Trenutna verzija CCM (npr: 12.5.1.10000-22)
Število virtualnih strežnikov CCX: (npr. 2 virtualna strežnika)
Trenutna verzija CCX (npr: 12.5.1.10000-31)
Licence CCX (npr: premium server, premium ha, 35x premium agent seat

Prosimo vas tudi za dodatno obrazložitev terminov v zavihku programska oprema:

Vzdrževanje programske opreme - ali je mišljeno le vzdrževanje ali tudi nakup licenc ?
Podpora za produkt - kaj vse pričakujete pod to postavko ?

ODGOVOR
Podatki glede števila virtualnih strežnikov CCM/CUP in CCX ter trenutne verzije:
- 2x CUCM (12.5.1.11900-146)
- 1x IM&P (12.5.1.11900-117)
- 2x UCCX (12.0.1.1000-24)

Naročnik ima naslednje licence za CCX:
- Licenca CCX: 35x Enhanced Seat
- Licenca CCX Add-on je mišljena HA licenca

Dodatna obrazložitev terminov v zavihku "Programska oprema":
- mišljeno je le vzdrževanje licenc, ki jih ima naročnik, s polno podporo proizvajalca
- podpora za produkt: mišljena je pomoč ponudnika ob morebitnih težavah z virtualnimi strežniki in funkcionalnostmi, ki jih le te ponujajo (za WSA, Umbrello), z možnostjo prijave 24/7 pri proizvajalcu in čimprejšnjo odpravo napake.
- pri ISE je poleg tega tudi vzdrževanje licenc, ki jih ima naročnik, s polno podporo proizvajalca.
Datum objave: 16.07.2020   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V navodilu ponudnikom, sklop 7 točka 3 navajate, da mora ponudnik dostaviti veljavno kopijo pogodbe s proizvajalcem. Tovrstne pogodbe so v podjetjih kot tudi v sami pogodbi označene kot poslovna skrivnost stopnje 1 in je vsakršno posredovanje in razkritje predmet kazenske odgovornosti, prav tako je enostransko posredovanje pogodbe brez soglasja vseh podpisnikov kaznivo. Zaradi varovanja poslovne skrivnosti podjetja in varovanja podatkov je takšna zahteva nesprejemljiva neglede na stopnjo razkritja podatkov. Naročnika pozivamo k ukinitvi zahteve ali pa se le-ta nadomesti z izjavo proizvajalca.

ODGOVOR
Naročnik je v obrazcu ePRO Navodila ponudnikom predvidel, da ponudnik tiste dele pogodbe, ki predstavljajo poslovno skrivnost zakrije, tako da s tega vidika ne vidimo razloga za umik zahteve. Naročnik pa dopušča, da se izpolnjevanje zahteve dokaže tudi izjavo proizvajalca iz katere je nedvoumno razvidno:
- da ponudnik ima s proizvajalcem sklenjeno veljavno pogodbo,
- na katero tehnologijo se nanaša sklenjena pogodba,
- kdo sta pogodbena partnerja,
- nivo principalove podpore za prodajo ponujene tehnologije, vključno s pogoji dobave, jamstvi in garancijskimi pogoji,
- nivo principalove podpore za servis ponujene tehnologije, vključno z oskrbo z rezervnimi deli,
- status, ki ga ima ponudnik pri principalu,
- začetek in konec veljavnosti pogodbe,
- potrditev, da je pogodba veljavno podpisana.


Datum objave: 16.07.2020   14:04
VPRAŠANJE
Vprašanja na temo vzdrževanja:

V navodilu ponudnikom v sklopu 7 in točki 5 navajate da mora ponudnik priskrbeti izjavo, da je sposoben v času štirih ur odpraviti okvaro ali pa vzpostaviti delujoč ekvivalent okvarjeni opremi na katerem koli kosu nameščenem v RS. Ta izjava ni skladna z nadaljnjimi specifikacijami, kjer je navedeno, da je čas štirih ur zahtevan le za opremo označeno pod režimom vzdrževanja "A" in to le v Ljubljani in okolici. Naročniku pozivamo, da spremeni izjavo tako, da se bo nanašala le na režim "A" oz. bo skladna z nadaljnjimi razpisnimi pogoji v specifikacijah sklop 7 (režimi vzdrževanja opreme)

V specifikacijah sklop 7 pod režimi vzdrževanja opreme navajate pri rešimu vzdrževanja C, da bo ponudnik okvaro na opremi ki je v vzdrževalnem režimu C odpravil v istem delovnem dnevu. Dikcija v praksi pomeni, da bi npr. prijavljena napaka ob 23:00 uri morala biti odpravljena v roku ene ure kar je fizično nemogoče. Verjetno je bilo tukaj mišljeno, da se odpravi v roku 24 ur od prijave napake. Naročnika pozivamo, da spremeni sporno zahtevo, tako, da bo omogočala realne pogoje za odpravo napake.ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj, vezan na sklop 7, točka 5 obrazca ePRO Navodila ponudnikom, in sicer se pogoj po novem glasi:
Ponudnik je kadrovsko in tehnično sposoben v času štirih ur (Ljubljana in okolica) oziroma 8 ur (ostale lokacije) od prejema prijave okvare (ki jo lahko naročnik storitve prijavi 24 ur na dan in vse dni v letu), odpraviti okvaro na okvarjeni opremi v režimu "A" ali pa vzpostaviti delujoč funkcionalen ekvivalent okvarjeni opremi na kateremkoli kosu vzdrževane opreme, nameščene na teritoriju Republike Slovenije.
Dokazilo: Lastna izjava ponudnika.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti)

Naročnik tudi spreminja obrazec ePRO Specifikacije_Sklop 7, Režimi vzdrževanja opreme, ki se po novem glasi:
c) Režim vzdrževanja C (24/7 isti dan): Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu C odpravil v istem delovnem dnevu od prijave okvare, če je napaka prijavljena do 12. ure. Če je napaka prijavljena po 12. uri, je rok odprave napake najkasneje do 12. ure v naslednjem delovnem dnevu.
Datum objave: 16.07.2020   14:13
VPRAŠANJE
Prosimo vas za posredovanje navodil za izpolnjevanje predračuna strojne in pogramske opreme - dokument spisek mrežne opreme za vzdrževanje _sklop 7 .

V zavihku strojna oprema zahtevate dvojni vnos podatkov mesečne cene vzdrževanja (polje H4-J5 in polje K5-N5).Katera polja želite, da so izpolnjena in kateri seštevek se naj upošteva ? končni seštevek na zavihku strojna oprema ni opredeljen, v programski opremi pa je le ta opredeljen. Prosim za popravek tabele tako, da bo jasno opredeljeno, kaj mora ponudnik izpolniti in končni seštevek ponudbe, ki je podlaga ponudbo_ pogodbo navedeno (skupna končna pogodbena vrednost je .. EUR brez DDV oziroma EUR z DDV.)

V zavihku programska opreme (dokument spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7) vas prosim za pojasnitev posameznih postavk in potrebnega zakupa licenc, katere mora ponudnik zagotoviti. Iz tabele ni razvidno, katere licence mora naročnik zagotoviti in za katere nudi le vzdrževanje in podporo. Prav tako ni razvidno katere licence naročnik že ima zakupljene in je potrebno le vzdrževanje in podpora. Naročnika pozivamo, da zagotovi seznam vseh obstoječih licenc, ki so predmet naročila ter njihovo veljanost na način, da si lahko vsak ponudnik izračuna točne stroške tako zakupa licenc kot nadaljnje podpore in vzdrževanja že zagotovljenih licenc s strani naročnika. Npr. ali so licence za CCX agente klicnega centra in CCM licence za telefone že zagotovljene s strani naročnika za celotno obdobje in je potrebno le vzdrževanje ali mora te licence ponudnik zagotoviti sam znotraj ponudbene vrednosti.

Nadaljnje se od naročnika zahteva, da razpolaga z vsemi dostopnimi podatki za oddaljen dostop, gesli od opreme ipd ter, da bodo le-ti ustrezno predani izbranemu ponudniku.

ODGOVOR
Odgovor na vprašanje je podan v odgovorih, ki ju je naročnik objavil 16. 7. 2020 ob 13:58 uri in 16. 7. 2020 ob 14.00 uri. Posodobljena je tudi Excel tabela (Spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7-popravek), ki jo bo naročnik objavil, da se datumi, opisi in formule ujemajo s specifikacijami. Upoštevajo se le seštevki polj H, I in J. Polja K, L, M in N so informativne narave.

Dodatno pojasnilo: Ker se sklopi opreme različno vključujejo v vzdrževanje (1. 7. 2021 in 1. 1. 2023), tudi mesečni znesek vzdrževanja ne more biti enak ves čas izvajanja pogodbe. Zaradi primerljivosti ponudb smo vpeljali povprečen mesečni znesek vzdrževanja, za katerega pričakujemo, da bo enak kot v Predračunu v polju 1.1. Poudarjamo, da ponudnik ni dolžan izpolnjene tabele predložiti ponudbi, ampak jo je dolžan priložiti le izbran ponudnik ob podpisu pogodbe.

V prilogi Programska oprema so navedene vse licence in naročnine ter tipi in količine, ki jih uporablja naročnik s časovnimi veljavnostmi. Dodatno pojasnilo je bilo objavljeno tudi v odgovoru, ki ga je naročnik objavil 16. 7. 2020 ob 14.00 uri.

Naročnik bo izbranemu ponudniku po podpisu pogodbe zagotovil vsa potrebna dostopna gesla, pooblastila in oddaljen dostop do naprav in strežnikov, ki so potrebna za izvajanje pogodbe.
Datum objave: 16.07.2020   14:48
VPRAŠANJE
Na temo ustrezne priprave korektnega predračuna za telefonski sistem vas prosimo za posredovanje naslednjih podatkov:

- podrobni načrt - low level design za celotno telefonijo
- število virutalnih strežnikov, na katerih lokacijah, na katerih fizičnih strežnikih
- informacijo na kakšen način je zagotovljena redundanca za telefone na centralni lokaciji in na oddaljenih lokacijah
- kako je zagotovljena redundanca proti providerju telefonije
- ali bodo s strani naročnika priskrbljene vse potrebne licence in supporti, ki so predpogoj za vzdrževanje proti pincipalu (Smartnet, SWISS za ključne elemente, CUBE+VGW, CCX agent in CCM.

Namreč v ponudbeni dokumentaciji ni jasna razmejitev med vzdrževanjem, podporo in potrebnimi licencami, ki so predpogoj za samo vzdrževanje in podporo sistema. Prosimo vas za dodatna jasna pojasnila v teh točkah z namenom, da se pripravi pravilna ponudba ki bo omogočala obojestransko zadovoljstvo in dolgoročno sodelovanje. V kolikor licenčni del zagotovi naročnik vas prosim za ustrezen seznam časovni seznam zakupljenih licenc.

ODGOVOR
V prilogi Programska oprema so navedene vse licence in oprema vključno z lokacijami, ki sestavljajo rešitev IP telefonije pri naročniku. Ponudnik mora zagotoviti vzdrževanje pri principalu za navedene licence s polno podporo proizvajalca. V razpisni dokumentaciji (vključno s kosovnico v Excel tabeli) so navedeni vsi podatki potrebni za oddajo ponudbe in oblikovanje ponudbene cene.


Datum objave: 16.07.2020   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za podatek ali so predmet vzdrževanja oz. javnega naročila sklop 7 tudi kakršnekoli licence, ki so glede na popis opreme potrebne za izvajanje podpore/supporta ? V kolikor je odgovor pritrdilen in jih naročnik ne zagotovi vas prosim za specifikacije licenc, ki so potrebne za izvajanje vzdrževanja in podpore za posamezen tip opreme.

Arihitektura omrežja s strani naročnika ni bila posredovana zato Iz posredovanega popisa teh podatkov ni mogoče opredeliti. Prosimo vas za posredovanje arhitekture omrežja in dodatna pojasnila glede licenc na način, da bo mogoč jasen pregled in priprava tehničnih rešitev.


ODGOVOR
Predmet vzdrževanja je specificiran v obrazcu »Spisek mrežne opreme za vzdrževanje_sklop 7«. Ponudnik mora poskrbeti, da je urejena tudi vsa ustrezna podpora in licence pri proizvajalcu za čas trajanja pogodbe.

V razpisni dokumentaciji (vključno s kosovnico v Excel tabeli) so navedeni vsi podatki potrebni za oddajo ponudbe in oblikovanje ponudbene cene.
Datum objave: 16.07.2020   15:05
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1
Naročnika vljudno prosimo, da za sklope 1-6 pojasni v kakšni obliki mora biti referenca. Ali mora biti le-ta v obliki:
a) Pisne reference: posredovanje kontaktnih podatkov stranke
b) Na vpogled v prostorih ponudnika

Vprašanje št. 2
Certifikati IBM Certified Administrator - Security Guardium V10.0 in V10.1.2 nimajo preteka roka veljavnosti, kar pomeni da veljajo za nedoločen čas. Prosimo naročnika, da potrdi, da bo sprejel omenjene certifikate kot veljavne, tudi če bo med datumom nastanka certifikata in rokom za prejem ponudbe, časovno obdobje daljše od 3 let.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Ad 1) Naročnik v sklopih 1-6 ne zahteva referenc, kar je razvidno iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom.
Ad 2) Ponudnik mora predložiti veljaven certifikat. V kolikor velja certifikat za nedoločen čas in nima omejene veljavnosti (s strani proizvajalca ni predpisanega obnavljanja), bo naročnik takšen certifikat štel kot ustrezen.Datum objave: 16.07.2020   15:08
VPRAŠANJE
Ponudnik razpolaga z najmanj 1 kadrom, ki ima na dan roka za prejem ponudb veljaven certifikat IBM Certified Administrator - Security Guardium V10.0, katerega datum opravljanja je 15 marec 2017.

Naročnik v dokumentu Navodila ponudnikom v točki 2. sklopa 4 navaja, da bodo upoštevani le certifikati, ki izkazujejo praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje in niso starejši od treh let od roka za prejem ponudbe (če gre za certifikate za katere je s strani proizvajalca predpisano obnavljanje).

Zgoraj omenjenemu certifikatu sama veljavnost ne poteče, prav tako na trgu ne obstaja novejša verzija certifikata.
Ali to pomeni, da naročnik v dotičnem primeru ne bo priznal certifikata (ker je datum opravljanja le-tega na dan roka oddaje ponudbe starejši od 3 let), čeprav je certifikat še vedno veljaven?


ODGOVOR
Ponudnik mora predložiti veljaven certifikat. V kolikor velja certifikat za nedoločen čas in nima omejene veljavnosti (s strani proizvajalca ni predpisanega obnavljanja), bo naročnik takšen certifikat štel kot ustrezen.
Datum objave: 16.07.2020   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V predpripravljeni tabeli xlsx spiska strojne opreme želimo dodatna pojasnila, katera polja tabele se bodo upoštevala pri končnem izračunu v predračunu_sklop 7 ?

ODGOVOR

Pojasnilo je naročnik podal v odgovoru, ki ga je objavil 16. 7. 2020 ob 13.58 uri.


Datum objave: 16.07.2020   15:14
VPRAŠANJE
Zdravo,

Navodila ponudnikom, stran 12/14 zahteva, da certifikati niso starejši od treh let . Prosimo vas za stališče in popravek v primeru, ko je Cisco certifikat veljaven več kot 3 leta. V tem primeru ni razloga za omejitev certifikata na trajanje 3 leta.


ODGOVOR
Ponudnik mora predložiti veljaven certifikat. V kolikor velja certifikat za nedoločen čas in nima omejene veljavnosti (s strani proizvajalca ni predpisanega obnavljanja), bo naročnik takšen certifikat štel kot ustrezen.Datum objave: 16.07.2020   15:17
VPRAŠANJE
Zahtevo za vpogled ali kopijo sklenjene pogodbe s proizvajacem opreme Cisco ocenjujemo kot nedopustno zahtevo, nadaljnje naročnik narekuje tudi vsebino že sklenjenih pogodb. Vpogled v poslovne listine med dvema partnerja niso dopustne in so predmet kazenske in odškodninske odgovornosti. Sposobnost ponudnika se preverja na druge načine kot je to že večkratno zahtevano pri drugih postavkah tega razpisa (reference, kader, izjave ipd..)

V kolikor zahteva ne bo umaknjena to ocenjujemo kot poizkus vpogleda v tajne listine med dvema partnerjema oz. najmanj omejevanje konkurence in opozarjamo naročnika, da bomo sprožili ustrezne postopke za preveritev legitimnosti razpisa v večih točkah.

ODGOVOR
Pojasnilo je naročnik podal v odgovoru, ki ga je objavil 16. 7. 2020 ob 14:03 uri.