Dosje javnega naročila 003883/2020
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Storitve: JPE-SAL-163/20 Odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 183.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003883/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2020
JN003883/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2020
JN003883/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.08.2020
JN003883/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2020
JN003883/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2020
JN003883/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2021
JN003883/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
JN003883/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2021
JN003883/2020-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2021
JN003883/2020-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003883/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18984
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve; Podjetniške in poslovne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SAL-163/20 Odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov
Referenčna številka dokumenta: JPE-SAL-163/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška ulica 19, v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.09.2020
Konec: 19.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2020   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   10:50
POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SAL-163/20 - Odvoz nevarnih in nenevarnih odpadkov


1. Dne 30. 6. 2020 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»V razpisni dokumentaciji ste pod odpadke, ki se prevzemajo brezplačno po shemah uvrstili tudi odpadka 13 02 05* in 13 03 07*, ki nista predmet shem in vam jih ponudnik ne more prevzeti brezplačno. Prosim za pojasnilo.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo na način, da se:

 v tč. 2.2.1. razpisne dokumentacije (2.2.1. Tehnične zahteve) v delu »BREZPLAČNI ODVOZ PO SHEMAH« črta besedilo;
o v prvi alineji: »odpadna neklorirana, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj (klasifikacijska številka 13 02 05*)« ter v tabeli odpadek pod zap. št. 1: Odpadna neklorirana, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj, klasifikacijska št. 13 02 05*;
o v drugi alineji: »neklorirana olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj (klasifikacijska številka 13 03 07*)« ter v tabeli odpadek pod zap. št. 2: Neklorirana olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj, klasifikacijska št. 13 03 07*;

 v tč. 2.2.1. razpisne dokumentacije (2.2.1. Tehnične zahteve) na koncu tabele, v kateri so našteti nevarni in nenevarni odpadki, ki jih mora izbrani ponudnik prevzemati (pred navedbo obveznosti brezplačnih odvozov po shemah), dodata novi postavki:
o pod zap. št. 27: Odpadna neklorirana, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj, in sicer:

Zap. štev. Vrsta odpadka
(nevarni označeni z zvezdico) Klasifikacijska številka Enota mere Okvirna količina za obdobje 2 let
27 Odpadna neklorirana, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj 13 02 05* kg 2500


o pod zap. št. 28: Neklorirana olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj, in sicer:

Zap. štev. Vrsta odpadka
(nevarni označeni z zvezdico) Klasifikacijska številka Enota mere Okvirna količina za obdobje 2 let
28 Neklorirana olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih olj 13 03 07* kg 500


Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljen popis storitev z dne 1. 7. 2020, v katerem so navedeni vsi popravki, ki se ga-ustrezno izpolnjenega priloži k ponudbi.

Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Ta popravek postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 1. 7. 2020 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.