Dosje javnega naročila 003923/2020
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Gradnje: Rekonstrukcija lokalne ceste skozi vas Podgorje v Kamniku
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003923/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2020
JN003923/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2020
JN003923/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003923/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Eva Cerar
Eva.Cerar@kamnik.si
+386 018318220

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18991
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija lokalne ceste skozi vas Podgorje v Kamniku
Referenčna številka dokumenta: 351-0099/2020-3/9
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste skozi vas Podgorje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lokalna krajevna (LK) št. 160511-PODGORJE-ZBIRNA CESTA (skozi vas Podgorje)
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema razširitev ceste na 5 m vozišča, in sicer je od tega 1 m pasu za odpuščanje. Prav tako zajema postavitev javne razsvetljave ter obnovo vodovoda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogoji razpisne dokumentacije in pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2020   09:10
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2020   08:41
VPRAŠANJE
naročnik naj podaljša rok za vprašanja in oddajo ponudbe za toliko časa kolikor je pozneje objavil razpis

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi zelo kratkega roka za pripravo ponudb prosimo, da čim prej objavite razpisno dokumentacijo na spletni strani, katera je navedena kot dostop do razpisne dokumentacija.

S spoštovanjem.

VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na kratek rok za oddajo ponudbe prosimo da nemudoma objavite popise del oz. podaljšate rok za oddajo

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kje najdemo razpisno dokumentacijo.

Hvala

VPRAŠANJE
Spoštovani,

za vodjo del je zahtevana referenca na državni cesti. Gre za napako?


ODGOVOR NA VSA VPRAŠANJA
Spoštovani,

naročnik je ustavil postopek javnega naročila, o čemer je na Portalu javnih naročil objavil Sklep (Odločitev) o ustavitvi predmetnega javnega naročila.

Lep pozdrav