Dosje javnega naročila 003880/2020
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zmogljivejših optičnih čitalnikov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 33.213,28 EUR

JN003880/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2020
JN003880/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2020
JN003880/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.07.2020
JN003880/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003880/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357548/RD_JN-3.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18983
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zmogljivejših optičnih čitalnikov
Referenčna številka dokumenta: JN-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30216110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup 4 zmogljivejših optičnih čitalnikov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30216110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubjana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup 4 zmogljivejših optičnih čitalnikov, s 5-letno garancijo in storitvami vzdrževalnih servisov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.07.2020   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 7. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2020   12:00
VPRAŠANJE
ESPD ni na voljo. Ga ponudniki ne potrebujemo izpolniti? V EJN je postavka za ESPD odprta.

ODGOVOR
Naročnik želi ponudnikom zagotoviti kolikor je mogoče enostaven način priprave in oddaje ponudbe. Zato obrazca ESPD v tem postopku ni potrebno izpolniti in priložiti ponudbi. Izpolnjevanje pogojev ponudnik potrdi s predložitvijo obrazca N-4 Izjava o izpolnjevanju pogojev.
Datum objave: 03.07.2020   12:21
VPRAŠANJE
prosim vas za podrobnejšo razlago vzdrževalnega servisa, ki naj bi obsegal;
Menjavo potrošnega materiala vlečni modul z vlečnimi valčki in ostalo je odvisna od količine skeniranih dokumentov. Predvidoma bi menjali komplet vzdrževalnega servisa 3 x letno po napravi.
Prosim vas za podatek kakšna je količina skeniranih dokumentov na mesečni ali dnevni ravni, saj bo osnova za pripravo cene na enoto vzdrževalnega servisa.

ODGOVOR
Optični čitalniki imajo različen namen uporabe in zato tudi različno obremenitev. Na posameznem čitalniku se poskenira v povprečju 100.000 poštnih vročilnic na mesečni ravni, na drugem pa tudi do 600.000 strani A4.

Ravno iz tega razloga je naročnik predvidel skupno 60 vzdrževalnih servisov (3x/leto * 5 let * 4 kos). Dejansko število izvedenih vzdrževalnih servisov pa bo odvisno od dejanske obremenitve (uporabe) posameznega optičnega čitalnika. Vsak vzdrževalni servis pa mora vključevati enake storitve in sicer:
1. menjavo potrošnega materiala: vlečni modul z vlečnimi valčki, separacijske ploščice, separacijski modul,
2. čiščenje transporta,
3. čiščenje optike,
4. čiščenje zunanjosti in notranjosti (demontaža optičnega čitalnika),
5. preventivni pregled optičnega čitalnika in sistemskih nastavitev,
6. testni zagon.