Dosje javnega naročila 003862/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mariboru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 47.336,00 EUR

JN003862/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2020
JN003862/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN003862/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.09.2020
JN003862/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003862/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jerneja Zorko
jerneja.zorko@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
https://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava OPPN za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: JN 6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN stanovanjska soseska Novo Pobrežje v Mestni občini Maribor, okoljsko poročilo, elaborat ekonomike in program opremljanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN stanovanjska soseska Novo Pobrežje v Mestni občini Maribor, okoljsko poročilo, elaborat ekonomike in program opremljanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference vodje OPPN10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Določeno v 7. členu vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2020   14:11
VPRAŠANJE 1
Spoštovani.

Zanima me ali so za prijavo na razpis za izdelavo elaborata ekonomike in program opremljanja potrebne kakšne reference.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR 1
Referenčne zahteve so navedene v obrazcu ePRO: Navodila ponudnikom, točka 7.E.10.

Datum objave: 24.06.2020   11:02
VPRAŠANJE 2
Pozdravljeni,

predlagamo, da se kot ustrezna referenca za strokovnjaka 4 za izdelava programa opremljanja in elaborata ekonomike upošteva tudi, da je strokovnjak izdelal vsaj 2 elaborata ekonomike, od tega vsaj enega za območje večje od 3ha in enega za stanovanjsko gradnjo, kot ustrezno izpolnjen pogoj.
Hvala.

ODGOVOR 2
Naročnik pogoja ne bo spreminjal.