Dosje javnega naročila 003853/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak za območje sortirnice mešanih komunalnih odpadkov in kompostarne
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003853/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2020
JN003853/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN003853/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003853/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18989
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak za območje sortirnice mešanih komunalnih odpadkov in kompostarne
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/011
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak za območje sortirnice mešanih komunalnih odpadkov in kompostarne
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje obratovalnega monitoringa parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2020   12:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V OBR4 je v drugem stoplcu navedeno, da se meritve izvedejo 1x na leto. V tretjem stolpcu je navedeno, da se meritve izvedejo 1x na 3 leta. Podatka sta protislovna. Kateri podatek je pravilen?

V postavki (5) v OBR4 (Izdelava načrta o meritvah in poročilo v sklade z OVD) je navedeno, da se izvede načrt 3x v treh letih in 1x v enem letu. Število izpustov in število načrtov meritev ni usklajeno - 4 izpusti in 3 načrti meritev.

Prosim za uskladitev podatkov in obrazložitev navedenega.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani.

Izvesti se mora ena meritev v treh letih, torej v enem izmed treh let, se bo izvedla ena meritev.

Izvajalec je postavke nastavil tako, da je število Izdelav načrtov o meritvah in poročilo v skladu z OVD strnil v en dokument (to je postavka št. 5 predračuna) za vse štiri izpuste (to je postavke 1, 2, 3, 4 predračuna). Skladno z že objavljenim predračunom OBR-4, se Izdelava načrta o meritvah in poročilo v skladu z OVD, izvede 3x v času trajanja pogodbe, torej 1x v posameznem letu.

Lep pozdrav.