Dosje javnega naročila 003863/2020
Naročnik: OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Gradnje: Gradnja kanalizacijskega sistema in šolskega dvorišča ob OŠ Kajetana Koviča
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003863/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2020
JN003863/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2020
JN003863/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2020
JN003863/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003863/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POLJČANE
Bistriška cesta 65
2319
SI
Poljčane
Slovenija
Občina Poljčane
obcina@poljcane.si
+386 28029220
+386 28029226

Internetni naslovi
http://www.poljcane.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357587/JN_GRADNJE_RD_jun2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19002
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja kanalizacijskega sistema in šolskega dvorišča ob OŠ Kajetana Koviča
Referenčna številka dokumenta: 1/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja kanalizacijskega sistema in šolskega dvorišča ob OŠ Kajetana Koviča vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja kanalizacijskega sistema in šolskega dvorišča ob OŠ Kajetana Koviča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2020   10:00
Kraj: elektronsko preko eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2020   14:34
Dodatna dokumentacija (skica) je objavljena na spletni strani Občine Poljčane: http://www.poljcane.si/wp-content/uploads/2020/06/B01_130-16_igrisce-poljcane18_FINAL-7_URB-OPREMA_25-1.pdf


Datum objave: 07.07.2020   10:45
Naročnik potencialne ponudnike obvešča, da je zaradi ugotovljenih napak pri popisih, in sicer v formulah excelovih tabel, na portalu javnih naročil in na spletni strani občine objavil popravljene excelove tabele (Popisi del), v katere naj ponudnik vpišejo svoje cene.
Glede na navedeno je naročnik spremenil tudi roke za oddajo in odpiranje ponudb.