Dosje javnega naročila 003876/2020
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava kostanjevih drogov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 369.745,40 EUR

JN003876/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2020
JN003876/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN003876/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.01.2021
JN003876/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003876/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Portal javnih naročil naročnika, Maja Bačnik
maja.bacnik@elektro-ljubljana.si
+386 12304283
+386 12304135

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19007
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava kostanjevih drogov
Referenčna številka dokumenta: JN2020/027
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212226
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo kostanjevih drogov«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212226
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostava razpisanega materiala je na vnaprej dogovorjene lokacije: posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče družbe Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana-Črnuče)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je »dobava kostanjevih drogov«, po specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so objavljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila na naročnikovi internetni strani.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2020   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2020   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10. julija 2020 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020