Dosje javnega naročila 003865/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: OBNOVA TELOVADNICE NA OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 337.017,87 EUR

JN003865/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2020
JN003865/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2020
JN003865/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.10.2020
JN003865/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003865/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19008
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA TELOVADNICE NA OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
Referenčna številka dokumenta: 4102-552/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA TELOVADNICE NA OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA TELOVADNICE NA OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2020   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2020   08:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali lahko za resnost ponudbe namesto bančne garancije plačamo depozit?

Prosimo za čimprejšnji odgovor.

Hvala.

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne. Ponudnik mora za zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Lep pozdrav


Datum objave: 23.06.2020   08:55
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da namesto bančnega zavarovanja za resnost ponudbe omogoči ponudnikom v fazi oddaje predložiti bianco menico z menično izjavo po izboru ponudnika pa se naj zahteva predložitev bančne garancije v roku 8 dni o oddaji naročila.

Po UREDBI o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju št. 00714-10/2016 z dne 7. april 2017 je za zavarovanje primernih več instrumentov zavarovanja. Naročnik zahteva finančno zavarovanje, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.
Uredba določa tudi izjeme, pri katerih naj naročnik ne bi smel zahtevati bančne garancije za izpolnitev ponudnikovih obveznosti. In sicer: pri javnem naročilu blaga ali storitev, ki jih ni treba objaviti v evropskem uradnem listu, pri javnem naročilu gradenj, katerih ocenjena vrednost (brez DDV) na splošnem področju znaša do 500.000 evrov.
Smatramo, da predmetno naročilo ne presega prej navedenega zneska, zato prosimo naročnika, da omogoči predložitev menice z menično izjavo, kot garancijo za resnost ponudbe. Za ponudnike je namreč vsak nepotreben strošek pri pripravi ponudb zelo pomemben.

Prosimo za čim hitrejši odgovor.ODGOVOR

Naročnik bianco menice kot finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne dopušča. Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel da morajo ponudniki kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe priložiti bančno garancijo ALI kavcijsko zavarovanje.

Predložitev bianco menice, v času SARS-Cov-2 odsvetuje tudi Direktorat za javna naročila, citiram; "V trenutnih razmerah oziroma v uvidu ukrepov v zvezi z virusom SARS-CoV-s pa do umiritve epidemiološke situacije v Slovenije naročnikom priporočamo, da kot zavarovanje za resnost ponudbe ne zahtevajo menice, ki predstavlja vrednostni papir, izdan v papirni obliki, ki mora biti vedno originalno ter lastnoročno podpisan ter je lahko predložen zgolj v fizični obliki"

Naročnik zahteve ne bo spreminjal.


Datum objave: 24.06.2020   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Lahko priložimo že potrjene reference naročnika.

ODGOVOR

Spoštovani!

Lahko, vendar mora potrjena reference vsebovat podatke kot jih je naročnik definiral na svojih obrazcih.

Lep pozdrav


Datum objave: 30.06.2020   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da iz popisa del pri tlakarskih delih poz. 1 Dobava in polaganje športnih tal v telovadnicah, ploskovno elastičnih po DIN 18032-2, EN 14904, FIBA.... črta zahtevo po DIN 18032-2, saj ta standard pri nas in v Evropsiki Uniji ne uporablja, ampak samo EN 14904.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani!

Standard DIN 18032-2 je veljaven standard. Drži, da je uporaba tega standarda prostovoljna, bolj priporočena, se pravi da gre za izbiro naročnika. Naročnik je predpisal uporabo tega standarda, ker želi, da se zagotovi neka lastnost športnega poda. Standard EN 14904 pa je harmonizirani standard, katerega uporaba je po Evropski uredbi o gradbenih proizvodih obvezna. Pomembna lastnost pri športnem podu je odboj žoge, ki je neposredno povezan s togostjo poda in posledično z zdravjem uporabnikov. Navedeno lastnost poda podrobneje definirana standard DIN 18032-2, kot standard EN 14904, zato bo naročnik obdržal zahtevo po izpolnjevanju pogojev po standardu DIN 18032-2.

Lep pozdravDatum objave: 30.06.2020   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na referenčne zahteve preverjamo ali boste upoštevali tudi referenco za objekt, kjer smo bili sami investitorji in izvajalci ali pa je bi investitor in izvajalec naš partner/ podizvajalec in je objekt pridobil uporabno dovoljenje.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo upošteval vse reference, ki zadostijo namembnosti in klasifikaciji kot je zahtevano in je za njih bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Lep pozdrav


Datum objave: 02.07.2020   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na referenčne zahteve preverjamo ali boste upoštevali tudi referenco za objekt, kjer smo bili sami investitorji in izvajalci ali pa je bi investitor in izvajalec naš partner/ podizvajalec in je objekt pridobil uporabno dovoljenje.


ODGOVOR

POPRAVEK ODGOVORA

Spoštovani!

Naročnik bo upošteval vse reference, ki zadostijo namembnosti in klasifikaciji kot je zahtevano v razpisni dokumentacijo.

Lep pozdrav