Dosje javnega naročila 003875/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA DEZINFEKCIJSKEGA SREDSTVA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003875/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2020
JN003875/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2020
JN003875/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.08.2020
JN003875/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003875/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Penev
petra.penev@lpp.si
+386 15822613
+386 15822550

Internetni naslovi
http://www.lpp.si/javna-narocila

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.lpp.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19010
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA DEZINFEKCIJSKEGA SREDSTVA
Referenčna številka dokumenta: LPP-54/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33741300
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Dobava dezinfekcijskega sredstva« za zaposlene, z namenom zajezitve in omilitve posledic COVID-19.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33741300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LPP d.o.o., Celovška cesta 160, 100 Ljubljana (skladišče)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Dobava dezinfekcijskega sredstva« za zaposlene, z namenom zajezitve in omilitve posledic COVID-19. Dezinfekcijsko sredstvo mora biti namenjeno razkuževanju rok in trdnih površin. Poleg dezinfekcijskega sredstva morajo ponudniki ponuditi tudi ustrezne plastenke in pumpice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2020   12:15
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2020   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.06.2020   14:51
Ponudniki lahko ponudite dezinfekcijsko sredstvo v katerikoli od navedenih embalaž: 5L, 10L ali 20L. Naročnik je temu primerno dopolnil tudi predračun, objavljen na spletni strani https://www.lpp.si/javna-narocila.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.06.2020   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Dobava dezinfekcijskega sredstva: Pod zaporedno števiko 4 ste zapisali, da želite embalažo 5, 10 ali 20 L.
Lahko vam ponudimo samo v eni od teh embalaž? Samo 5 L ali samo 10L ali samo 20 L kanistre?
Hvala za vaš odgovor.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudite dezinfekcijsko sredstvo v katerikoli od navedenih embalaž: 5L, 10L ali 20L. Naročnik je temu primerno dopolnil tudi predračun, objavljen na spletni strani https://www.lpp.si/javna-narocila.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.06.2020   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ker smo slovenski proizvajalec dezinfikacijskih sredstev za površine in roke nas zanima ali se lahko pošlje ponudba za plastenke brez razpršilk?
Ravno tako nimamo v proizvodnji 0,1 l embalaže. Se lahko pošlje ponudba samo za ostale količine?

Hvala in lp,

ODGOVOR
Ponudba se mora poslati za vse količine, navedene v predračunu.

Lep pozdrav.Datum objave: 30.06.2020   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 65 g etanola + 4 g 2-propranola na 100 g izdelka, kar predstavlja več kot 70% (vol.) vsebnost alkoholov? Smernice WHO in NIJZ namreč predpisujejo vsebnost etanola v razkužilu za roke min. 60% in to strokovno zahtevo predlagani izdelek nesporno izpolnjuje.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
60% (etanol) razkužilo ni dovolj za razkuževanje površin, je pa za razkuževanje rok. Ker je naročnikova zahteva po razkužilu za razkuževanje rok in površin, mora biti prisotnost etanola vsaj 70%.

Lep pozdrav.Datum objave: 30.06.2020   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno prosimo za dodatno pojasnilo sledeče strokovne zahteve:
»Želimo, da z enim potiskom pumpice dobimo predpisano količino raztopine za enkratno dezinfekcijo rok«.
Kaj smatrate za predpisano količino dezinfekcijskega sredstva? Ali je to količina sredstva, ki je potrebna za higiensko dezinfekcijo rok in s katero je bilo dezinfekcijsko sredstvo tudi testirano po mednarodnem standardu za higiensko dezinfekcijo EN 1500? Ali pa je to morda neka imaginarna količina, ki jo je deklariral oz. si jo je enostavno izmislil nek posamezen proizvajalec, ker se njemu zdi pač primerna in uporabna, čeprav brez preverljive podlage v smislu dejanskega učinka sredstva v deklarirani količini na različne mikroorganizme nenazadnje zahtevate izdelek, ki izkazuje baktericidno, virucidno in fungicidno delovanje?
Prosimo tudi za pojasnilo, kako boste preverjali, ali ponujeno sredstvo zagotavlja baktericidno, virucidno in fungicidno delovanje? Ker je to pač napisano na etiketi posameznega izdelka ali pa boste zahtevali predložitev opravljenih testiranj v akreditiranih laboratorijih EU po mednarodno predpisanih in priznanih EN standardih za vsak zahtevan mikroorganizem (bakterije, virusi, glive)?
Vnaprej hvala za pojasnilo in lep pozdrav!

ODGOVOR
Zahteve glede ustreznosti predpisane količine raztopine smo podali zaradi nedelujočih in slabih pumpic. Pumpica mora z enkratnim potiskom dozirati natanko določeno količino (ml) s strani proizvajalca.

V kolikor bo naročnik dvomil v resničnost navedb in izjav ponudnika, bo od ponudnika zahteval vsa potrebna dokazila, ki bodo izkazovala resničnost navedb, zahtevanih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.07.2020   13:03
Pojasnilo glede zahtevanega Potrdila o vpisu v register biocidnih proizvodov na trgu RS (Priloga 10)
Glede na to, da je register javno objavljen, je dovoljeno, da ponudniki pod prilogo 10 napišete lastno izjavo o vpisu v Register biocidnih proizvodov na trgu RS, z navedbo številke vpisa v ta register.

Lep pozdrav,
Petra