Dosje javnega naročila 004105/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba GOI del za obnovo stavbe Okrajnega sodišča v Ljutomeru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 151.008,22 EUR

JN004105/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2020
JN004105/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2020
JN004105/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2020
JN004105/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.09.2020
JN004105/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004105/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357642/Razpisna_dokumentacija_4300_8_2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19187
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del za obnovo stavbe Okrajnega sodišča v Ljutomeru
Referenčna številka dokumenta: 4300-8/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba GOI del za obnovo stavbe Okrajnega sodišča v Ljutomeru.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljutomer
II.2.4 Opis javnega naročila
Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.07.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
Predmetna projektna dokumentacija (PZI) (priloga št. 2) je dostopna na naslednji spletni povezavi: https://sovd.gov.si/download/PZI_4300_8_2020?prej=65653
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   11:13
VPRAŠANJE
Prosimo vas, za objavo projektov.
lp

ODGOVOR
Predmetna projektna dokumentacija (PZI) (priloga št. 2) je dostopna na naslednji spletni povezavi:
https://sovd.gov.si/download/PZI_4300_8_2020?prej=65653Datum objave: 01.07.2020   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika vljudno prosimo, da omogoči kopiranje vrstic ali pa vsaj jezičkov zaradi lažje priprave ponudbe,
saj izvajalci določene pozicije posredujemo različnim dobaviteljem za pripravo ponudbe.
lp

ODGOVOR
Za pomoč pri pripravi ponudbe je naročnik odklenil vsebino ponudbenega predračuna. Odklenjena vsebina je dosegljiva na naslednji spletni povezavi:
https://sovd.gov.si/download/pripomocek?prej=66057

Objavljeni pripomoček se ne uporablja kot obrazec za oddajo ponudbe (ponudbenega predračuna). V oddano ponudbo je potrebno med drugim priložiti izpolnjen obrazec Priloga št. 1-1 - Ponudbeni predračun.

Datum objave: 08.07.2020   12:19
Naročnik je pri pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ugotovil, da je objavil okrnjeno projektno dokumentacijo. Zaradi slednjega bo naročnik naknadno objavil povezavo do celotne projektne dokumentacije.

Datum objave: 08.07.2020   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo vas, če lahko objavite naslov projektanta oz. kontaktne podatke. Firma A.R.H studio skupina d.o.o. je na objavljenih telefonskih številkah nedosegljiva.

ODGOVOR
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.Datum objave: 08.07.2020   13:25
VPRAŠANJE
Po pregledu projektne dokumentacije in popisov ugotavljamo, da je predvideno odstranjevanje in ponovna vgradnja novih betonskih obrob deb. 3 cm na špalete oken. Takšna izvedba z direktnim lepljenjem oz. montažo na zid je nedopustna, saj bo prihajalo do toplotnih mostov in pojava plesni na notranji strani ob špaletah oken. Špalete morajo biti izolirane. Zaradi širine obstoječih okenskih profilov pa ni možno le te izolirati in nato namestiti betonske obrobe. Prosimo za pojasnitev, kaj naj nudimo. V projektu tloris pritličja je označena pozicija D2 in D3, ki pa ni izrisana v detajlu. Prav tako ni shem V1 in V2.

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav pri objavi na portalu JN so v mapi PZI Arhitekture izpadli določene datoteke .pdf, za kar se opravičujemo. Dopolnjena projektna dokumentacija je dostopna na naslednji spletni povezavi: https://sovd.gov.si/download/PZI_4300_8_2020_DOPOLNITEV_8_7_2020?prej=66470
V dopolnjeni projektni dokumentaciji se nahajajo tako detajli D2 in D3 ter V1 in V2.


VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo pri Alu stenah z drsnimi vrati ali so le ta na požarni poti ali obstaja požarna centrala in morajo biti le ta vezana na obstoječo centralo.

ODGOVOR
Drsna vrata so na požarni (evakuacijski) poti. V objektu ni požarne centrale, zato ni potrebe, da so vrata vezana na požarno centralo.Datum objave: 08.07.2020   13:27
VPRAŠANJE
Prosimo vas, za objavo projektov.

ODGOVOR
Naročnik zaradi dopolnitve projektne dokumentacije spreminja odgovor objavljen na portalu JN dne 1. 7. 2020 ob 11.13 uri, in sicer z navedbo nove spletne povezave na kateri je dostopna dopolnjena projektna dokumentacija (priloga št. 2): https://sovd.gov.si/download/PZI_4300_8_2020_DOPOLNITEV_8_7_2020?prej=66470Datum objave: 08.07.2020   14:52
VPRAŠANJE
Po ogledu na terenu in pregledu popisov in projektov smo ugotovili sledeče: okvirji okrog oken so iz brušenega terrazza deb. 5 cm (v popisu beton 3 cm); novi okvirji so predvideni beton 3 cm (verjetno bi moral biti brušeni terrazzo deb. 3 cm oz. obloga iz rezanega kamna, ki bi se lepila preko toplotne izolacije špalet deb. 2 do 3 cm.

ODGOVOR
Glede na to da objekt ni pod spomeniškim varstvom, je projektant predvidel racionalnejšo izvedbo v betonu, ki pa mora biti ustrezno obdelan in po videzu podoben obstoječemu. Izdelovalec teh elementov mora biti vešč takšne izdelave.

VPRAŠANJE
Količine fasade in fasadnega odra so bistveno prenizke

ODGOVOR
Fasada in odri so ustrezno preračunani, so pa zajeti v več postavkah.

VPRAŠANJE
Nikjer ni zajeta obdelava napuščev horizontalni del in odstranitev lesene obloge vertikale oz. zaključek vertikalnega dela ob žlebu.

ODGOVOR
Celotna obdelava napuščev je zajeta v postavkah 15 in 16. V GOI delih pod razdelkom A. Sanacija fasade in sicer se v ceni postavk upošteva tudi vse zaključke in potrebne odstranitve lesenih delov. Izdelava po detajlu D13.

VPRAŠANJE
Pravilno bi bilo žlebove demontirati, odstraniti les nalepiti tanjšo izolacijsko oblogo in urediti zaključek vertikalne obloge z statiko.

ODGOVOR
Žlebove v horizontalni smeri načelno ni potrebno demontirati, odstraniti pa je potrebno les in urediti zaključke.

VPRAŠANJE
Ni prereza in ni vidno iz popisa kolikšna je globina odkopa okoli objekta

ODGOVOR
Razvidno iz načrtov fasad list 23 načrt severna in južna fasada.

VPRAŠANJE
Nikjer ni odstranitve kovinskih rešetk na oknih.

ODGOVOR
Kovinske rešetke niso bile predvidene za demontažo v kleti, v pritličju pa se le te odstranijo skupaj z betonskimi okvirji in se jih po zaključku vgradi nazaj.

VPRAŠANJE
Ni detajlov zaključkov fasadnih pasov in napušča.

ODGOVOR
Priložen detajl D13 za napušč, ostalo v projektu fasade.

VPRAŠANJE
Popis v delu odstranitev obstoječih elementov na fasadi bi moral biti natančnejši, saj gre za 14 zunanjih enot klimatskih naprav pri katerih je potrebno na novo urediti odtoke kondenza, da tudi drugi elementi fasade niso opisani (ne gre za malenkosti).

ODGOVOR
V popis (popravek obrazca ponudbenega predračuna) je dodana količina 14 elementov klimatskih naprav s prezračevalnimi rešetkami in ponovna montaža teh elementov tudi s kondenznim odvodom.

VPRAŠANJE
Prestaviti bo potrebno tudi peskolove

ODGOVOR
V načrtu severna in južna fasada list 22 je prestavitev peskolovov načeloma predvidena, dopustno pa je, da se ureja z asimetrično postavitvijo vertikalnega žleba.

VPRAŠANJE
Glede na to, da je potrebno ponuditi zadevo na ključ in ob upoštevanju poštenosti do vseh ponudnikov je ob takšnih zahtevah potrebno izdelati detajlnejšo projektno dokumentacijo, ne pa zahtevati od ponudnikov, da si sami ogledujejo, rešujejo detajle in izračunavajo manjkajoča dela. Na tak način ponudbe niso primerljive, saj ne temeljijo na istih osnovah.

ODGOVOR
Zaradi tehničnih težav pri objavi na portalu JN so v mapi PZI Arhitekture izpadli določene datoteke .pdf, za kar se opravičujemo in dopolnitev projektne dokumentacije objavljamo. Spletna povezava je navedena na portalu JN.

Naročnik je dopolnil popis v delu pri izvedbi fasade in sicer je dopolnil popis z odstranitvijo elementov na fasadi in ponovno montažo le teh. Prav tako je glede na vprašanja dodal detajl napušča D13. Ker je izvedba razpisana na ključ izvajalec le to upošteva v okviru rizika za ključ.
Datum objave: 16.07.2020   17:40
VPRAŠANJE
V skladu z veljavnim ZJN vas opozarjamo, da izdelavo PID in NOV izvzamete iz popisov del za vsa dela. Takšna postavka je po veljavnem ZJN sporna in nezakonita. Projektant je sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije, katera je predmet tega javnega naročila v ločenem postopku oddaje storitve projektiranja. Torej je že neposredno povezan z naročnikom in predmetom tega javnega naročila. Naročnik pa sedaj od zainteresiranih ponudnikov zahteva, da pridobijo od tega istega projektanta "ponudbo" in le to "konkurenčno". Naročnik bi lahko - pa tega očitno ni storil ali pa omenjeno ne(-na-)merno ni vključil v pogodbo za projektiranje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije in popisov del v povezavi s tem vprašanjem. PID dokumentacijo lahko izdela katerokoli konkurenčno, za to registrirano podjetje.Datum objave: 16.07.2020   17:43
VPRAŠANJE
Dne 8.7.2020; 14;52 navajate odgovor: "V popis (popravek obrazca ponudbenega predračuna) je dodana količina 14 elementov klimatskih naprav s prezračevalnimi rešetkami in ponovna montaža teh elementov tudi s kondenznim odvodom. V dodani postavki pa se klimatske naprave odpeljejo na gradbiščno deponijo."
Prosimo za odgovor: ali se stare montirajo ali dobava novih in koliko je klimatskih naprav in koliko rešet?

ODGOVOR
Pojasnjujemo, da se demontirane klimatske naprave s prezračevalnimi rešetkami vključno s kondenznim odvodom hranijo do ponovne montaže vseh elementov na gradbišču. Prav tako velja za rešetke v pritlični etaži.Datum objave: 16.07.2020   17:45
VPRAŠANJE
Prosimo za sheme stavbnega pohištva - sheme dveh sten? Ali je predvidena zamenjava oken?

ODGOVOR
Shema vrat V1 in V2 se nahajata na listu D3 (v projektni dokumentaciji). Zamenjava oken ni predvidena.