Dosje javnega naročila 004515/2020
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: DOBAVA TEKOČINE ZA RAZLEDITEV / PROTILEDITEV LETAL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004515/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.07.2020
JN004515/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN004515/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004515/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Irma Cof
irma.cof@fraport-slovenija.si
+386 42061373
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357667/RD-JN-2020-B5-SAS_6_DS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19557
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA TEKOČINE ZA RAZLEDITEV / PROTILEDITEV LETAL
Referenčna številka dokumenta: JN-2020-B5-SAS/6/DS
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24951310
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava tekočine za razleditev / protileditev letal Tip I in Tip IV za naslednje tri zimske sezone (2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24951311
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava:
1) Tekočine za razleditev / protileditev letal Tip I (Aicraft De-icing / Anti-icing fluid Type I) v predvideni količini 50.000 kg letno oz. 150.000 kg v obdobju treh zimskih sezon.
2) Tekočine za razleditev / protileditev letal Tip IV (Aicraft De-icing / Anti-icing fluid Type IV) v predvideni količini 10.000 kg letno oz. 30.000 kg v obdobju treh zimskih sezon.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo navedenih tekočin za naslednje tri zimske sezone (2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.09.2020
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.08.2020   12:30
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2020   11:55
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.07.2020