Dosje javnega naročila 003952/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA "CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA"
ZJN-3:

JN003952/2020-A01 - Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003952/2020-A01 Predhodno informativno obvestilo (EU 1 - SL) 2020/S 119-288067

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
To obvestilo je samo za predhodno obveščanje
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA "CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA"
Referenčna številka dokumenta: 430-1139/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA OBJEKTA, KI BO OMOGOČIL PROSTORE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, KNJIŽNICO, MLADINSKI CENTER, DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE, LEKARNA, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE ZA OBČANE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA - LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
IZGRADNJA OBJEKTA, KI BO OMOGOČIL PROSTORE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, KNJIŽNICO, MLADINSKI CENTER, DNEVNI CENTER ZA STAREJŠE, LEKARNA, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE ZA OBČANE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.10 Informacije o variantah
II.2.11 Informacije o variantah
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:
II.2.14 Dodatne informacije
II.3 Predvideni datum objave obvestila o naročilu
15.12.2020


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za prejem prijav interesa
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

IV.2.5 Predvideni datum začetka postopka oddaje naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
ZAINTERESIRANI LAHKO DODATNE INFORMACIJE PRIDOBIJO S POSLANO ZAHTEVO NA NA SLUŽBO ZA LOKALNO SAMOUPRAVO MU MOL NA E- NASLOV ANDREJ.BIZJAK@LJUBLJANA.SI IN TAJNISTVOSLS@LJUBLJANA.SI

ZAINTERESIRANE NAPOTUJEMO, DA SLEDIJO SPLETNI STRANI "WWW.LJUBLJANA.SI" , KjER BODO OBJAVLJENE TUDI MOREBITNE DODATNE ALI NOVE INFORMACIJE (SPREMEMBA ROKOV, ....IPD)

VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI JAVNI PARTNER PRIČAKUJE NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 17.7.2020 DO 14.00 URE NA NASLOV - MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA, SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020