Dosje javnega naročila 003882/2020
Naročnik: OBČINA KOMEN, Komen 86, 6223 Komen
Gradnje: RAZŠIRITEV KUHINJE V OŠ KOMEN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003882/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2020
JN003882/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2020
JN003882/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003882/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMEN
Komen 86
6223
SI
Komen
Slovenija
Frančeškin Boštjan
bostjan.franceskin@komen.si
+386 57310461
+386 57310460

Internetni naslovi
http://www.komen.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357686/JN_razsiritev_kuhinje_v_OS_KOMEN-RD_in_popisi.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357686/espd/Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19017
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RAZŠIRITEV KUHINJE V OŠ KOMEN
Referenčna številka dokumenta: 430-0014/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je RAZŠIRITEV KUHINJE V OŠ KOMEN.
Objekt osnovne šole se nahaja na naslovu Komen 61a, Komen.
Obstoječa šolska kuhinja bo ukinjena. Nova kuhinja bo urejena v pritličnem prizidku na delu šolskega dvorišča
Predmet javnega naročila je podrobneje razviden iz tehnične dokumentacije. (dostopna tudi na naslovu:https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLiQGphzuoSOgfiAK8?e=QfDh1g)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komen
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je RAZŠIRITEV KUHINJE V OŠ KOMEN.
Objekt osnovne šole se nahaja na naslovu Komen 61a, Komen.
Obstoječa šolska kuhinja bo ukinjena. Nova kuhinja bo urejena v pritličnem prizidku na delu šolskega dvorišča (na severovzhodni strani osnovne šole). Predmet posega je tudi rekonstrukcija dela pritličja obstoječe šole in terase nad kolonado na severovzhodni strani. Maksimalne tlorisne dimenzije prizidka bodo 16.34 m x 7.95 m. Maksimalne tlorisne dimenzije rekonstruirane terase nad kolonado bodo 26.30 m x 6.29 m. Dovoz do prizidka bo obstoječ. Med prizidkom in telovadnico bo urejeno servisno dvorišče. Od najbližje meje t.j. meje s parcelo štev. 3511/3 k.o. Komen (prav tako v lasti Občine Komen), bo prizidek oddaljen najmanj 4.90 m. Od vseh preostalih mej bodo odmiki bistveno večji. Streha nad prizidkom bo ravna - urejena bo kot pohodna servisna terasa. Fasade prizidka bodo ometane in deloma obložene s perforiranimi vlaknocementnimi ploščami.Predmet javnega naročila je podrobneje razviden iz tehnične dokumentacije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. (dostopna tudi na naslovu: https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLiQGphzuoSOgfiAK8?e=QfDh1g )
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
- po določilih 42. in 43. člena Posebnih gradbenih uzanc in
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6.7.2020 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun".Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2020   10:00

Dodatne informacije:
projektna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu:
https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLiQGphzuoSOgfiAK8?e=QfDh1g

Ponudnikom se bo omogočilo ogled lokacije, ki bo organiziran dne 29.6. ob 9.00 na lokaciji šole - Komen 61a, Komen.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2020   12:31
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo z objavo projektne dokumentacije- načrtov, shem stavbnega pohištva.

Hvala!

ODGOVOR

Vsaj na treh mestih objave je objavljena povezava do projektne dokumentacije.
Objavljamo jo še enkrat:
https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLiQGphzuoSOgfiAK8?e=QfDh1g


Datum objave: 19.06.2020   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas tip obračuna?
Dejanske količine in fiksne cene?
Hvala.
Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Prosim da natančno preučite razpisno dokumentacijo in vse priloge, saj je omenjen tip obračuna večkrat zapisan( v obrazcu predračun, v poglavju 4.3.1 razpisne dokumentacije,...)
Ponovno:
javno naročilo se oddaja po načelu »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.Datum objave: 19.06.2020   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas:
- ali se lahko prijavimo na razpis z referenco podizvajalca.
- kakšen delež lahko opravlja podizvajalec, glede na celoto?
Prosimo za hiter odgovor.
Hvala.


ODGOVOR

v zvezi ponudbe s podizvajalci si natančno preberite poglavje 2.1.3.1 razpisne dokumentacije in pa seveda 81 člen ZJN-3.


Datum objave: 19.06.2020   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas ali lahko uporabimo referenco podizvajalca?
Prosimo za hiter odgovor.
Hvala.

ODGOVOR
v zvezi ponudbe s podizvajalci si natančno preberite poglavje 2.1.3.1 razpisne dokumentacije in pa seveda 81 člen ZJN-3.Datum objave: 22.06.2020   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Zanima nas ali so svetilke za kuhinjo ustrezne, saj take iz popisa imajo zaščito IP20? Predlagamo večjo zaščito IP.

ODGOVOR

Popisi se ne spreminjajo, prosim da podaste ponudbo v skladu s popisi.


Datum objave: 23.06.2020   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali prav razumemo, da pri referenčnem pogoju zadostuje izvedba GOI del na objektih CC-SI 126 in ni nujno da so dela za kuhinjo na CC-SI 126.

ODGOVOR

Pravilno ste razumeli referenčne pogoje:
GOI dela (novogradnja, prenova ali podobna dela, na stavbah s klasifikacijo CC-SI 126) v količini in vrednosti kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 23.06.2020   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosili bi za popise v excel datoteki, ker priložene nam ne uspe odpreti, hvala.


ODGOVOR

Popisi so v excel formatu, vendar so arhivirani v zip formatu. Razširite popisi.zip datoteko za dostop do excel popisov


Datum objave: 24.06.2020   09:52
VPRAŠANJE
Ali zadostuje tudi referenca vezana na objekt po CC klasifikaciji razvrščen v kategorijo 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; najmanj v vrednosti kot je navedena v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Referenca ne zadostuje.
Priznane bodo samo reference za dela na stavbah s klasifikacijo CC-SI 126.. - stavbe splošnega družbenega pomena, v skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 24.06.2020   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
po ponovnem ogledu obeh ZIP datotek ne najdemo popisov v nobeni obliki, niti PDF niti Word ter excel obliki, prosimo za pomoč, hvala!

ODGOVOR
Ostali ponudniki nimajo težav s popisi.
Kljub vsemu pa objavljamo povezavo na popise v nestisnjeni obliki:
https://1drv.ms/u/s!AjgfRLBPuBpLiQOkBYAiKeR21TJG?e=u1cxggDatum objave: 26.06.2020   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vezano na popise:
- naročnika prosimo, da spremeni obliko / zajem stolpcev za tisk, pri stojnih instalacijah. Ali to naredimo vsi ponudniki sami?
- naročnika prosimo, da pri zunanji ureditvi razkrije vrstice od 21 do 29. Ali to naredimo vsi ponudniki sami?

Hvala.

ODGOVOR
Popisov ne smete spreminjati. Tiskanih popisov se ne potrebuje. Priloga v ponudbi so samo excel popisi.
Pri zunanji ureditvi so vrstice 21-29 zakrite ker ne prestavljajo nobenega pomembnega podatka v vezi ponudbe.Datum objave: 26.06.2020   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ker so popisi zajetni nas zanima ali so popisi objavljeni v ZIP formatu identični popisom objavljeni na povezavi, dne 24.06.2020. Prosimo za hiter odgovor. Hvala.

ODGOVOR
Popisi so identični.Datum objave: 29.06.2020   20:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Ker je četrtek, dne 25.06.2020, praznik, je v veliko podjetij petek 26.06.2020 kolektivni dopust. Veliko ljudi ni / ni bilo prisotnih cel teden.
Kljub temu, da je, na prvi pogled rok dovolj dolg, pa glede na letošnje razmere v Sloveniji (in po Svetu), ko je bila epidemija, in so ljudje komaj čakali dopust ali prvi možen oddih, realno ni. Da bodo ponudbe merodajne ali popolne, naročnika prosimo za podaljšanje roka, za vsaj tri dni, t.j. do 09.07.2020.
Pripis: določenih cen tudi ni mogoče dobiti tako hitro, saj imajo nekatera specializirana podjetja, po sprostitvi ukrepov, ne glede na prej napisano, veliko povpraševanj. Ponudbo želimo pripraviti strokovno, z upoštevanjem dejanske tehnologije gradnje, zato prosimo za ugoditev prošnje.
Prosimo za razumevanje.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 29.06.2020   20:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika, zaradi zajetnosti popisa in raznolikosti del, prosimo za podaljšanje roka za za oddajo ponudbe za en teden, do 13.07.2020.
Se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 29.06.2020   20:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnik je objavil zelo raznovrsten in zajeten popis. Naročnika tako prosimo za podaljšanje roka, za vsaj en teden, saj v tem tednu veliko ljudi ni bilo prisotnih na svojih delovnih mestih. Ponudbo želimo narediti strokovno pravilno.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 29.06.2020   20:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na zajetnost popisov in projektne dokumentacije, naročnika prosimo za podaljšanje roka, do vsaj petka, 10.07.2020 oziroma v kolikor je mogoče do ponedeljka 13.07.2020.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 29.06.2020   20:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za podaljšanje roka za vprašanja, do 02.07.2020, ter roka za oddajo ponudbe do 10.07.2020. Popisov je veliko, dela so obsežna, nastopili so dopusti. Prosimo za razumevanje.
Hvala.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 29.06.2020   20:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas kako si je naročnik zamislil predelavo greznice v čistilno napravo? V greznici je veliko plinov, ki so skozi čas prešli tudi v stene. Obstoječega betona ne bo možno sčistiti do točke, da ne bo oddajal zdravju škodljivih plinov.
Zato smatramo, da ta rešitev ni primerna za zdravje. Priporočamo rušitev greznice ter gradnjo čistilne naprave.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Projekti so pripravljeni strokovno, zato naročnik ne bo spreminjal projektov in popisov.Datum objave: 30.06.2020   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo za dodaten termin ogleda. Hvala.
Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR
Ogled je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika: g. Frančeškin (051606942)Datum objave: 30.06.2020   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Popis elektro instalacij, 3. razdelilniki, 1. razdelilnik R-Kuh. V popisu ni navedena vremenska postaja. Navedeno je le, da mora krmilnik omogočiti povezavo na vremensko postajo. Ali se doda vremensko postajo ali bo / je ta obstoječa?
Hvala.

ODGOVOR
ponudnik ne sme spreminjati ali dodajati postavk v popisih.Datum objave: 30.06.2020   11:24
VPRAŠANJE
V popisih je veliko računskih napak in manjkajočih formul. Glede na to, da ponudniki ne smemo spreminjati popisov, prosimo, da naročnik objavi popise, kjer bodo formule urejene.

ODGOVOR
Ponudnik ne sme spreminjati popisov.
Naročnik bo ponudbe pregledal in ocenil v skladu z ZJN-3.
V primeru da bo naročnik pri preverjanju ugotovil kakršnekoli napake, pomanjkljivost, .. bo postopal v skladu z 89.členom ZJN-3.Datum objave: 30.06.2020   11:24
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da iz popisov izključi postavko za projektantski nadzor, saj je v domeni naročnika, da to naroči. V popisu je več manjkajočih formul. Prosimo, da naročnik odpravi napake in objavi nove popise.

ODGOVOR

Ponudnik ne sme spreminjati popisov.
Naročnik bo ponudbe pregledal in ocenil v skladu z ZJN-3.
V primeru da bo naročnik pri preverjanju ugotovil kakršnekoli napake, pomanjkljivost, .. bo postopal v skladu z 89.členom ZJN-3.


Datum objave: 30.06.2020   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri zunanji ureditvi je navedeno, da se ruševine asfalta peljejo na gradbeno deponijo. Od grmičevja in izkopov pa na stalno deponijo. Kje je postavka za odvoz ruševin (asfalta, ...) na stalno deponijo?
Hvala.

ODGOVOR
Prosimo preverite razpisno dokumentacijo, posebej pa še točko 4.3.1.