Dosje javnega naročila 003906/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: NAKUP ANESTEZIJSKIH APARATOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.217,00 EUR

JN003906/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2020
JN003906/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2020
JN003906/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2020
JN003906/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2020
JN003906/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.08.2020
JN003906/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003906/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Marija Žefran
marija.zefran@sb-nm.si
+386 73916170
+386 73321095

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si
https://www.sb-nm.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-nm.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19045
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ANESTEZIJSKIH APARATOV
Referenčna številka dokumenta: 16-24/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33172100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup 3 kosov anestezijskih aparatov za inhalacijsko anestezijo odraslih in otrok, z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33172100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup anestezijskih aparatov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2020   08:42
V razpisni dokumentaciji na strani 2, je prišlo do administrativne napake, in sicer pri navedbi rokov za predložitev in odpiranje ponudb.

Pravilni roki so:

Rok za predložitev ponudb: do 14.07.2020 do 09:00
Odpiranje ponudb 14.07.2020 ob 09:01


Datum objave: 06.07.2020   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Želimo ponuditi anestezijski aparat priznanega proizvajalca, ki ima največji delež aparatov na evropskem in svetovnem trgu. Ker je aparat zasnovan drugače, kot je napisano v specifikacijah, postavljam naslednja vprašanja:
A1 Ali je dopustna velikost ekrana 15 inčev?
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik dopušča tudi 15 inch velikost zaslona.
A4 Minutni Volumen puščanja in A6 Volumen puščanja: Aparat, ki ga želimo ponuditi ne prikazuje volumna puščanja, ker puščanje sistema do 100 ml popolnoma kompenzira (če je puščanje sistema večje od 100 ml, aparat ne gre čez začetni test). Ni pomembno, ali sistem pušča 1 ml ali 99 ml. V tem okviru proizvajalec jamči popolno kompenzacijo puščanja in ne pride do težav, tudi če ventiliramo z zelo majhnimi volumni. Na ekranu je prikazana spirometrijska krivulja.
Ali lahko ponudimo aparat, ki ima namesto prikaza volumna puščanja spirometrijske krivulje, puščanje pa ima kompenzirano?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.
B., C. Aparat, ki ga želimo ponuditi ima ročni mešalec plinov. Pline uravnavamo z vrtljivimi gumbi za pretok plinov. Ali lahko ponudimo tak aparat?
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.
B1 Ali lahko ponudimo aparat z Dih. V. 5 1500 pri tlačnih ventilacijah in 20 1500 pri VCV, PCV-VG in SIMV)
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.
B12 Ogrevanje dihalne zmesi: Predlagam, da umaknete to zahtevo, saj ni nobenega dokaza, da bi pacienti imeli kakršnekoli težave zaradi anestezije z anestezijskimi aparati, ki ne ogrevajo dihalne zmesi. Tudi tisti redki primeri, ki so bili kdaj objavljeni, so bili ovrženi, za vzrok težave pa je bila spoznana nepravilna uporaba. Toplota, ki jo prejme zrak od senzorja pretoka se hitro porazgubi, preden doseže pacienta.
ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.
C2 Območje odmerjanja od 200ml do vsaj 15 l/min: Ali lahko ponudimo aparat, ki odmerja O2 in zrak od 100 do 15 l/min, N2O pa od 100 do 10 l/min?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.
D7, E7 Anestezijski aparat, ki ga želimo ponuditi ima priključek za povezavo z monitorjem. Povezovanje mora omogočiti proizvajalec monitorjev. Navesti bi bilo treba proizvajalca in model monitorja ter s katerimi anestezijskimi aparati se lahko povezuje.
ODGOVOR NAROČNIKA: Predmet nabave je tudi monitor, tako da proizvajalca monitorja ne moremo navesti.

Datum objave: 08.07.2020   09:45
Spoštovani!

Zaradi odsotnosti člana komisije vam odgovorov na prejeta vprašanje ne moremo podati v roku, zato bomo podaljšali rok za odpiranje ponudb, in sicer na 20.7.2020.

Hvala za razumevanje.

Datum objave: 13.07.2020   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
želeli bi vam ponuditi anestezijski aparat, ki v veliki večini ustreza oziroma nudi več kot navajate vaših osnovnih tehničnih zahtevah. Da bi lahko popolnoma ustrezali vašim zahtevam vas prosimo za naslednje spremembe.
V zahtevi A1 navajate Barvni LCD zaslon vsaj 19 inchni, na dotik.
Vprašanje 1:
Glede nato, da ste enemu od ponudnikov že ugodili, da je lahko zaslon velikost vsaj 15 inchov, ali pravilno razumemo, je ustrezen zaslon med 15 inch in 19 inch, kot je bilo prvotno navedeno?
ODGOVOR NAROČNIKA: Zaslon mora biti vsaj 15 inch-ni.

V zahtevi B1 zahtevate: Dihalni volumen od 10 do 1400 ml, frekvenca do 99/minuto pri volumsko kontrolirani ventilaciji
Vprašanje 2:
Ali se strinjate, da se lahko ponudi anestezijski aparat, ki nudi Dihalni volumen od 10 do 1500 ml, frekvenca do 100/minuto pri volumsko kontrolirani ventilaciji?
ODGOVOR NAROČNIKA: DA

V zahtevi C3 zahtevate: Minimalna konc. O2 25% pri anesteziji z majhnimi pretoki
Vprašanje 3:
Ali se strinjate, da se lahko ponudi anestezijski aparat, ki nudi še nižjo koncentracijo O2 21% pri anesteziji z majhnimi pretoki?
ODGOVOR NAROČNIKA: DA

Vprašanje 4:
Ali lahko navede katere parametre naj ima monitor življenjskih funkcij.
V naprej se zahvaljujemo za odgovore.
ODGOVOR NAROČNIKA:
Monitor za spremljanje življenjskih funkcij mora imeti minimalno naslednje parametre: HR+analiza, NIBP, 2 x inv. tlaki, Sa O2, telesna temperatura, modul za NMT, prenos podatkov iz aparata za anestezijo, Et CO2, koncentracija plinov, HL7 protokol.

VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na:
D. APARAT MORA VSEBOVATI VSAJ MASLEDNJI PRIBOR ZA UPORABO:
D1 Hlapilnik za Sevorane

Hlapilnike običajno zagotavljajo dobavitelji hlapnih anestetikov. Tudi zato, da ob morebitni zamenjavi dobavitelja novi dobavitelj zagotovi ustrezne hlapilnike brez stroškov za vas.

Vprašanje:
Ali se strinjate, da ponudimo anestezijski aparat brez hlapilnika, ker vam ga bo zagotovil vaš dobavitelj hlapnih anestetikov?
ODGOVOR NAROČNIKA: Da.

Vprašanje se nanaša na:
E. OSTALE ZAHTEVE
E7 Monitor mora zagotavljati zajem podatkov vseh vitalnih funkcij pacientov in prenos nastavitev aparata za anestezijo (modul ventilacije, osnovnih parametrov, plinov, pritiski) v modul informacijskega sistema naročnika.

Na vprašanje potencialnega ponudnika: »Anestezijski aparat, ki ga želimo ponuditi ima priključek za povezavo z monitorjem. Povezovanje mora omogočiti proizvajalec monitorjev. Navesti bi bilo treba proizvajalca in model monitorja ter s katerimi anestezijskimi aparati se lahko povezuje« ste odgovorili: »Predmet nabave je tudi monitor, tako da proizvajalca monitorja ne moremo navesti.«

Vprašanje:
Ali je predmet naročila anestezijski aparat z anestezijskim monitorjem, ki prikazuje modul ventilacije, osnovne parametre, pline, pritiske ter omogoča prenos podatkov v informacijskij sistema naročnika, monitor vitalnih funkcij (npr. EKG, SpO2, NiBP, iBP itd.) pa ni predmet naročila.


ODGOVOR NAROČNIKA: Predmet naročila je anestezijski aparat z anestezijskim monitorjem in monitor za spremljanje življenjskih funkcij.