Dosje javnega naročila 003904/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Izvajanje del na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 178.304,70 EUR

JN003904/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.06.2020
JN003904/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.07.2020
JN003904/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.07.2020
JN003904/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2021
JN003904/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.03.2022
JN003904/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2022
JN003904/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003904/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Barbara Slak Turk
barbara.turk-slak@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sb-nm.si/
ESPD: http://www.sb-nm.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19044
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje del na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Referenčna številka dokumenta: 16-11/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90721600
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje del na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, po sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje redne osebne dozimetrije in redno poročanje o rezultatih naročniku in pristojnemu upravnemu organu.
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38341200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje redne osebne dozimetrije in redno poročanje o rezultatih naročniku in pristojnemu upravnemu organu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru poteka pogodb pred zaključkom novega javnega naročila, se podaljša zgolj za obdobje do zaključka postopka.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje pregledov virov ionizirajočih sevanja (RTG aparatov) in redno poročanje naročniku in pristojnemu upravnemu organu.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90721600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Nm
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje pregledov virov ionizirajočih sevanja (RTG aparatov) in redno poročanje naročniku in pristojnemu upravnemu organu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru poteka pogodb pred zaključkom novega javnega naročila, se podaljša zgolj za obdobje do zaključka postopka.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje nalog predpisanih z Zakonom o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti.
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98113100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje nalog predpisanih z Zakonom o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru poteka pogodb pred zaključkom novega javnega naročila, se podaljša zgolj za obdobje do zaključka postopka.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Organizacija seminarja in preskusov znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
80522000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Organizacija seminarja in preskusov znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru poteka pogodb pred zaključkom novega javnega naročila, se podaljša zgolj za obdobje do zaključka postopka.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitrev sistema za spremljanje doz pacientov in kvartalno poročanje po aparatih
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90721600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: nm
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev sistema za spremljanje doz pacientov in kvartalno poročanje po aparatih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru poteka pogodb pred zaključkom novega javnega naročila, se podaljša zgolj za obdobje do zaključka postopka.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2020   09:01

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2020   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo vas, če lahko pošljete povezavo za ESPD obrazca v xml obliki.

Najlepša hvala in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
Ker gre za naročilo male vrednosti uporaba ESPD obrazca ni obvezna, naročnik je ni predvidel. V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno, da ponudnik 3. v razdelek ESPD / Izjava naloži scan izpolnjene, podpisane in žigosane Krovne izjave ponudnika.Datum objave: 02.07.2020   11:17
VPRAŠANJE
V prijavi je zahtevana predložitev referenc, kot sledi, pogoj 4, citiramo:
"Da ima izkušnje s področja predmeta javnega naročila, ki jih dokazuje s predložitvijo 3 pozitivnih referenc za izvajanje ponujenih storitev v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb, za vsak sklop, ki ga ponuja." Iz dokumentacije sledi, da je potrebno predložiti "podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. " Prav tako je iz tabele na strani 25 razpisne dokumentacije razvidno, da je potrebno predložiti "Referenčna listo gospodarskega subjekta za vsak sklop, ki ga ponuja" in tudi "Potrdilo o dobro opravljenem delu za vsak sklop, ki ga ponuja".
Ker je časa za pridobitev potrdil o dobro opravljenem delu izjemno malo, obenem pa je čas dopustov, predlagamo, da se rok za oddajo ponudbo podaljša vsaj do 17.7.2020 ali pa se "potrdila o dobro opravljenem delu" predloži kasneje.
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik podaljšuje rok za predložitev in odpiranje ponudb na 17.7.2020.


VPRAŠANJE
Vprašanje za SKLOP 3:
Med nalogami predpisanimi z Zakonom o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti je navedena izdelava Ocen varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, ki jih izdela pooblaščeni izvedenec za varstvo pred sevanji. Ni pa navedena izdelava Programov radioloških posegov, ki jih izdela pooblaščeni izvedenec za medicinsko fiziko. Predlagamo dopolnitev ponudbenega obrazca s še to postavko.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik se strinja s predlagano spremembo. V ta namen bo na spletni strani naročnika objavil popravek predračuna, ki bo vključeval navedene postavke.


Vprašanje za SKLOP 4:
Predvidena je organizacija seminarja in preskusov znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za 20 oseb letno oziroma 60 v treh letih. Obsegi usposabljanja za delavce z viri sevanja so zelo različni glede na to s kakšnimi viri sevanj delajo. Razponi so v medicini od 8 ur do 20 ur. Za ponudbo je potrebno vedeti za koliko oseb je potrebno 8 urno usposabljanje, za koliko 16 urno usposabljanje in za koliko 20 urno usposabljanje. Prav tako prosimo za podatek o tem, če je možno izvesti usposabljanje v skupinah, torej eno ali dvodnevno usposabljanje na lokaciji naročnika. V tem primeru lahko izvedemo npr. dvodnevno usposabljanje na lokaciji naročnika in optimiziramo izvedbo, tako da prvi dan poslušajo vsi udeleženci in drugi dan le tisti, ki potrebujejo 16 urno usposabljanje. Ceno v tem primeru podamo v skupini do 20 udeležencev na dan in ne na osebo. Za 20 urno usposabljanje predlagamo izvedbo v rednih terminih na lokaciji ponudnika (ker je teh udeležencev najmanj) in lahko podamo ceno na udeleženca.
Predlagamo, da se ponudbeni obrazec spremeni tako, da bo vključeval:
- Dvodnevno usposabljanje za delo z diagnostičnim RTG za skupino do 20 udeležencev (na lokaciji naročnika)
- 20 urno usposabljanje za delavce na interventnem RTG in CT na osebo (na lokaciji ponudnika)

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik se strinja s predlagano spremembo. V ta namen bo na spletni strani naročnika objavil popravek predračuna, ki bo vključeval navedene postavke.