Dosje javnega naročila 000535/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-111/19; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.346.953,20 EUR

JN000535/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
JN000535/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN000535/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2020
JN000535/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN000535/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.08.2020
JN000535/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2020
JN000535/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2020
JN000535/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2020
JN000535/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000535/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 169-409793

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-111/19; RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
Referenčna številka dokumenta: 43001-314/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - 1
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.104.060,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0158 OBJR Rekonstrukcija prepusta v Ilirski Bistrici
19-0007 OBJR Rekonstrukcije 5 manjših premostitvenih objektov _ R3-688/1233 Poljčane - Majšperk
18-0159 OBJR Rekonstrukcija dveh prepustov v Gradu
19-0007 OBJR Rekonstrukcije petih manjših premostitvenih objektov _ R3-662/5407 Metlika - Božakovo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV90
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
02-0160 - REKO Nazarje-Gornji Grad
98-0565 URED Šaleška cesta v Velenju
18-0047 URED Ureditev ceste skozi naselje Kamna Gorica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV90
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
19-0007 OBJR Rekonstrukcije petih manjših premostitvenih objektov _ R3-732/8215 Pondor - Tabor
13-0034 OBJR Nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi
18-0017 OBJR Most čez Velko v Lenartu (MB0055)
18-0070 OBJR Ureditev nadvoza nad železniško progo (KP0106)
10-0001 OBJR Most čez potok v Notranjih Goricah
18-0026 OBJR Most čez Suho Strugo v Peršetih (GO0037)
18-0105 OBJR Rekonstrukcija nadvoza Ljubljana Brinje (LJ0143)
18-0139 OBJR Intervencijska popravila premostitvenih objektov _ RT-937/8710 Bresternica Gaj Sveti Jurij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0139 OBJR Intervencijska popravila premostitvenih objektov _ R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Novokračine
19-0007 OBJR Rekonstrukcije petih manjših premostitvenih objektov _ RT-926/6506 Koprivna - Črna
18-0020 OBJR Most čez Potok v Radljah (MB0239)
18-0139 OBJR Intervencijska popravila premostitvenih objektov _ G1-2/1313 Ormož Središče ob Dravi
18-0030 OBJR Most čez Podvinski potok v Bregu (NM0117)
18-0015 OBJR Most čez Ložnico v Sp. Ložnici (MB0144)
18-0106 OBJR Most čez poljsko pot v Stanežičah (LJ0005)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
13-0001 KOLE Ureditev DKP G13 Ljubljana Kamnik Vransko - Celje, v območju Občin Prebold Braslovče Tabor Vransko
13-0001 KOLE Ureditev DKP R25 Šmartno ob Paki Braslovče Polzela Prebold Žalec
13-0001 KOLE Ureditev DKP 28 Šentjur - Podplat - Rogaška Slatina - Rogatec
13-0001 KOLE Ureditev DKP R28 Bistrica ob Sotli Kozje - Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV60
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
13-0001 KOLE Ureditev DKP G14 Huda luknja
13-0001 KOLE Ureditev DKP Celje - Štore - Šentjur
13-0001 KOLE Ureditev DKP sklop 2 Celje - Žalec
13-0001 KOLE Ureditev DKP sklop 3 Celje - Dobrna
13-0001 KOLE Ureditev DKP Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki - Mozirje

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV60
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 7
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0124 OBJR Most čez Sotlo v Polju pri Bistrici (CE0076)
19-0008 OBJR Rekonstrukcija mostu Sava Bohinjka (KR0120) Bohinj
19-0007 OBJR Rekonstrukcije petih manjših premostitvenih objektov _ R2-447/0288 Šempeter Latkova vas
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 8
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
10-0025 OBJN G1-5 Radeče Boštanj: most čez Savo v Logu
00-0022 OBJR PESNICA v Dornavi
98-0388 OBJS Most čez Muro v Petišovcih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 9
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0141 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Ormožu (PT0034)
18-0157 OBJR Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju PT0372
18-0156 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Lahinjo NM0135
08-0140 Most čez Savinjo v Rimskih Toplicah (CE0048)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 10
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0140 Rekonstrukcija mostu čez Kolpo v Vinici (NM0141)
18-0022 OBJR Most čez Suhadolnico v Podgorju (MB0310)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 11
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0023 OBJR Most čez Hudournik v Fali (MB0255)
18-0069 OBJR Most čez Unico (LJ0117)
19-0006 OBJR Rekonstrukcija mostu čez Ščavnico (MS0228)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 12
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
98-9004 RVZD Redno vzdrževanje objektov _ R2-447/0292 Trojane - Želodnik
18-0139 OBJR Intervencijska popravila premostitvenih objektov _ RT-907/1101 Krnica Zgornja Radovna
18-0139 OBJR Intervencijska popravila premostitvenih objektov _ R2-442/1319 Dobrovnik Rondo Dolga vas
10-0156 KOLE Kolesarska povezava Most na Soči-Tolmin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 13
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
18-0036 OBJR Rekonstrukcija nadvozov v Podljubelju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV50
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izvedene recenzije s strani imenovanega vodje recenzije10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 14
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
94-0413 OBVO obvoznica Luče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena za izvedbo naročila za posamezni sklop/ cena za storitev brez DDV60
Izdelani načrti s strani imenovanega odgovornega revidenta20
Izdelana revizijska poročila s strani imenovanega odgovornega revidenta20

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000535/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 022-048455
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.01.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 1

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 2

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KO-BIRO podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 47.597,95 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 32.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 3

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
APPIA družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPIT Gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica
Vojkova cesta 19
5250
SI
Solkan
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 122.998,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 94.670,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 4

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PONTING, inženirski biro d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 28
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 92.423,19 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 126.334,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 5

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 169.672,13 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 126.221,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 6

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PONTING, inženirski biro d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 28
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 230.327,87 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 141.815,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 7

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KO-BIRO podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 140.861,02 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 44.900,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 8

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PONTING, inženirski biro d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 28
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 293.811,87 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 166.336,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 9

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PONTING, inženirski biro d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 28
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 244.983,61 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 160.347,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 10

Številka sklopa: 10
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 10

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KO-BIRO podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
Mlinska ulica 32
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 117.213,11 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 27.800,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 11

Številka sklopa: 11
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 11

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.08.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
APPIA družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPIT Gradbeni inženiring d.o.o. Nova Gorica
Vojkova cesta 19
5250
SI
Solkan
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 75.950,72 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 47.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 12

Številka sklopa: 12
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 12

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PONTING, inženirski biro d.o.o.
Strossmayerjeva ulica 28
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 103.140,35 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 118.537,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 13

Številka sklopa: 13
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 13

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 14

Številka sklopa: 14
Naslov: RECENZIJE IN REVIZIJE PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ pri investicijah na državnih cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2019 - SKLOP 14

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.07.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROMICO družba za projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 40.983,61 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 17.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2020