Dosje javnega naročila 004687/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN
ZJN-3: Odprti postopek

JN004687/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
JN004687/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004687/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 142-348825
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/357868/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN
Referenčna številka dokumenta: MORS 218/2020-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SREDSTVO ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.08.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.08.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2020   23:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.08.2020   14:21
Zadeva: Odgovori na vprašanja
Zveza: Vprašanja na objavljeno javno naročilo JN004687/2020-B01 z dne 23.7.2020; MORS 218/2020-ODP, sredstvo za razkuževanje površin1. Vprašanje (prispelo 31.07.2020 ob 8:28)
ALI vam je pomembnejša oblika sredstva ali namen uporabe? Ali lahko "kot enakovredno" ponudimo tekoče sredstvo, ki v celoti ustreza namenu uporabe, kot je razpisan?

Odgovor:
Predvideno blago je namenjeno za razkuževanje površin in opreme, kjer obstaja sum na prisotnost novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).
Naročnik vztraja pri navedeni obliki sredstva, torej v prahu, predvsem iz razloga načina in zagotavljanja pogojev varnega shranjevanja. Pri blagu v tekočem agregatnem stanju obstaja možnost razlitja, vdihavanja, itd., tako pri shranjevanju, kot pri transportu.


2. Vprašanje (prispelo 07.08.2020 ob 13:06)
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji želite sredstvo za razkuževanje površin. Pri tehničnem opisu ste se omejili na prašek Ecocid ali enakovredno. V zvezi z vašimi zahtevami lahko ponudnik ponudi samo Ecocid prašek, ker ni enakovrednega (po sestavi razkužila) izdelka na tržišču. S tem ste omejili konkurenco na enega samega ponudnika.
Glede na zgoraj navedeno sprašujemo: ali lahko ponudimo čistilno in dezinfekcijsko sredstvo, katerega učinkovitost je potrjena v skladu z EN 1040 ,1275, 1276 in 13697 , primerno za razkuževanje površin in opreme, primerno tudi za uporabo v kuhinjah za čiščenje in dezinfekcijo, v tekoči obliki, skladno s Haccap sistemom, vpisano v register biocidnih proizvodov, popolnoma topno v vodi. Deziifekcijsko sredstvo uničuje bakterijo P. aeruginosa, ki povzroča infekcijo dihal (test metod EN 1276, 13697), uničuje bakterijo Stapylococcus aureus. V primeru negativnega odgovora nas zanima, zakaj ne, saj naše sredstvo ravno tako učinkovito kot Ecocid nudi varno in učinkovito zaščito pred virusi, pa tudi pred bakterijami in ima opravljene vse teste. Lepo pozdravljeni.

Odgovor:
Termin »enakovredno« se v obravnavanem primeru nanaša na do sedaj uporabljano blago »ECOCID S«, pri čemer naročnik ne pogojuje enakega proizvoda.
Ponudniki ponudite sredstvo, ki je namenjeno razkuževanju površin in opreme, kjer obstaja sum na prisotnost novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).
Naročnik vztraja pri navedeni obliki sredstva, torej v prahu, predvsem iz razloga načina in zagotavljanja pogojev varnega shranjevanja. Pri blagu v tekočem agregatnem stanju obstaja možnost razlitja, vdihavanja, itd., tako pri shranjevanju, kot pri transportu