Dosje javnega naročila 003963/2020
Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP ORMOŽ IN RTP RAČE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 96.071,78 EUR

JN003963/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.06.2020
JN003963/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2020
JN003963/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN003963/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.09.2020
JN003963/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003963/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
daniela.podgornik-pekic@elektro-maribor.si
daniela.podgornik-pekic@elektro-maribor.si
+386 22200128
+386 22200107

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-maribor.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19098
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP ORMOŽ IN RTP RAČE
Referenčna številka dokumenta: 2201-26/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP ORMOŽ IN RTP RAČE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP ORMOŽ IN RTP RAČE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 54
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z ZJN-3
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
razvidno iz dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2020   09:15
Kraj: e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.07.2020   10:00

Dodatne informacije:
razvidno iz dokumentacije naročnika
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2020   12:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za informacijo, kdaj in kako je možen ogled obeh objektov, ki sta predmet razpisa (RTP Ormož, RTP Rače).

ODGOVOR

Ogled bo v sredo 8. 7. 2020, in sicer:

- ob 9:00 v RTP Rače ter
- ob 12:00 v RTP OrmožDatum objave: 07.07.2020   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za informacijo, za ogled obeh objektov, z naslovi RTP Rače in RTP Ormož.

ODGOVOR

RTP Ormož je na naslovu našega nadzorništva Ormož:
Nadzorništvo Ormož
Ljutomerska cesta 38/b
2270 Ormož

RTP Rače pa na naslovu našega nadzorništva Rače-Fram:
Nadzorništvo Rače-Fram
Fram 14b
2313 Fram

Ogled bo v sredo 8. 7. 2020, in sicer:

- ob 9:00 v RTP Rače ter
- ob 12:00 v RTP Ormož

Datum objave: 10.07.2020   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi JN IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP ORMOŽ IN RTP RAČE vas prosimo za naslednja pojasnila oz. potrditve:
1. Ali lahko priložimo k ponudbi referenčna potrdila za projektanta in pooblaščenega inženirja, katera izkazujejo zahtevane pogoje (objekt...., leto izdelave, datum TP oz. STP, vrsta dok., kontaktna oseba investitorja...), niso pa izpolnjena na priloženih obrazcih A/4.1 in A/4.2 za RTP Ormož in RTP Rače?
2. RTP Rače: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg gradbenih del, opisanih v PN, tč. 1.11 Objekt z okolico?
3. RTP Rače: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg gradbenih del, opisanih v PN, tč. 2.1.2 110 kV stikališče (nova drsna vrata)?
4. RTP Rače: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg strojnih del, opisanih v PN, tč. 2.1.3 Hlajenje in ogrevanje?
5. RTP Ormož: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg gradbenih del, opisanih v PN, tč. 1.11 Objekt z okolico?
6. RTP Ormož: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg strojnih del, opisanih v PN, tč. 2.1.3 Hlajenje in ogrevanje?
7. RTP Ormož: Ali je potrebno v ponudbi upoštevati za lastno rabo z enosmernimi, izmeničnimi in razsmerjenimi razvodi izdelavo shem delovanja z notranjim ožičenjem, spončnimi letvami in razporeditvijo elementov v posameznih omarah?
8. RTP Rače in RTP Ormož: Ali je predmet projektantskih storitev za lastno rabo tudi nov usmernik in razmernik ter aku. baterije?
9. RTP Ormož: Prosimo za zahteve, katere moramo kot projektanti upoštevati pri storitvah za ureditev deponije za rezervne distribucijske TR z vso potrebno ureditvijo VGN?
10. RTP Rače: Ali je potrebno za asfaltne manipulativne površine izven TR betonskih temeljev, kjer se lahko pojavi izlitje olja, predvideti ločen sistem odvodnjavanja in zbiranja olja preko ločene oljne jame s kapaciteto enega TR +10 % rezerve in lovilca olj ter odvoda v ponikovalnico? Če je odgovor DA, ali vpišemo ceno v ponudbeni predračun, alineja "Nova oljna jama energetskih transformatorjev, celovita obnova VGN in alarmiranje"?
11. RTP Rače: Ali je mišljen TK prostor v sklopu obstoječega komandnega prostora kot ločen požarni sektor?
ODGOVOR
1. Ali lahko priložimo k ponudbi referenčna potrdila za projektanta in pooblaščenega inženirja, katera izkazujejo zahtevane pogoje (objekt...., leto izdelave, datum TP oz. STP, vrsta dok., kontaktna oseba investitorja...), niso pa izpolnjena na priloženih obrazcih A/4.1 in A/4.2 za RTP Ormož in RTP Rače?
Da.

2. RTP Rače: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg gradbenih del, opisanih v PN, tč. 1.11 Objekt z okolico?
Ponudbena cena projektiranja za vsa gradbena in strojna dela na objektu, katera nimajo posebej specificirane postavke v ponudbenem predračunu, se vpiše v postavko »Zamenjava tlakov v RTP«.

3. RTP Rače: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg gradbenih del, opisanih v PN, tč. 2.1.2 110 kV stikališče (nova drsna vrata)?
Ponudbena cena projektiranja za vsa gradbena in strojna dela na objektu, katera nimajo posebej specificirane postavke v ponudbenem predračunu, se vpiše v postavko »Zamenjava tlakov v RTP«.

4. RTP Rače: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg strojnih del, opisanih v PN, tč. 2.1.3 Hlajenje in ogrevanje?
Ponudbena cena projektiranja za vsa gradbena in strojna dela na objektu, katera nimajo posebej specificirane postavke v ponudbenem predračunu, se vpiše v postavko »Zamenjava tlakov v RTP«.

5. RTP Ormož: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg gradbenih del, opisanih v PN, tč. 1.11 Objekt z okolico?
Ponudbena cena projektiranja za vsa gradbena in strojna dela na objektu, katera nimajo posebej specificirane postavke v ponudbenem predračunu, se vpiše v postavko »Zamenjava tlakov v RTP«.

6. RTP Ormož: V katero postavko naj vpišemo cene v ponudbeni predračun za obseg strojnih del, opisanih v PN, tč. 2.1.3 Hlajenje in ogrevanje?
Ponudbena cena projektiranja za vsa gradbena in strojna dela na objektu, katera nimajo posebej specificirane postavke v ponudbenem predračunu, se vpiše v postavko »Zamenjava tlakov v RTP«.

7. RTP Ormož: Ali je potrebno v ponudbi upoštevati za lastno rabo z enosmernimi, izmeničnimi in razsmerjenimi razvodi izdelavo shem delovanja z notranjim ožičenjem, spončnimi letvami in razporeditvijo elementov v posameznih omarah?
NE.
Naročnik na RTP Ormož spreminja obseg povpraševanja.
V RTP Ormož se iz povpraševanja v celoti briše komplet postavka »lastna raba z enosmernimi, izmeničnimi in razsmerjenimi razvodi«!

8. RTP Rače in RTP Ormož: Ali je predmet projektantskih storitev za lastno rabo tudi nov usmernik in razmernik ter aku. baterije?
DA za objekt RTP Rače.
NE za objekt RTP Ormož.

9. RTP Ormož: Prosimo za zahteve, katere moramo kot projektanti upoštevati pri storitvah za ureditev deponije za rezervne distribucijske TR z vso potrebno ureditvijo VGN?
Deponija (okvirnih dim. cca 12 m x 7 m) za odlaganje el. opreme se izvede kot armirano betonska plošča z odvodnjavanjem z linijskimi rešetkami. Odvodnjavanje iz deponije se pelje v oljno jamo preko separatorja olja po meteornem odvodnjavanju.

10. RTP Rače: Ali je potrebno za asfaltne manipulativne površine izven TR betonskih temeljev, kjer se lahko pojavi izlitje olja, predvideti ločen sistem odvodnjavanja in zbiranja olja preko ločene oljne jame s kapaciteto enega TR +10 % rezerve in lovilca olj ter odvoda v ponikovalnico? Če je odgovor DA, ali vpišemo ceno v ponudbeni predračun, alineja "Nova oljna jama energetskih transformatorjev, celovita obnova VGN in alarmiranje"?
DA

11. RTP Rače: Ali je mišljen TK prostor v sklopu obstoječega komandnega prostora kot ločen požarni sektor?
DA
Datum objave: 10.07.2020   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo razjasnite pod katero postavko RD, PZI in PID v ponudbenem predračunu za RTP Ormož 110/20 kV naj vključimo pozicijo »zamenjava vseh krmilno-signalnih kablov sekundarnih sistemov«, ki je v obsegu obnove, kot to definira točka 1.1. pripadajoče projektne naloge.


ODGOVOR

Obseg del, »zamenjava vseh krmilno-signalnih kablov sekundarnih sistemov« ni predmet povpraševanja tega razpisa.