Dosje javnega naročila 004603/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba poslovne analize obstoječih postopkov izvajanja javnih razpisov v luči vzpostavitve celovite informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004603/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.07.2020
JN004603/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2020
JN004603/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004603/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19113
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba poslovne analize obstoječih postopkov izvajanja javnih razpisov v luči vzpostavitve celovite informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov
Referenčna številka dokumenta: 4300-10/2020; NMVPAJR-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba poslovne analize obstoječih postopkov izvajanja javnih razpisov v luči vzpostavitve celovite informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
73220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba poslovne analize obstoječih postopkov izvajanja javnih razpisov v luči vzpostavitve celovite informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.08.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.01.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.08.2020   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.08.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2020   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med kadrovskimi pogoji je med drugim navedeno »da ima enega izmed certifikatov s področja poslovne analize (CCBA® (Certification of Competency in Business Analysis from International Institute of Business Analysis) ali CBAP® (Certified Business Analysis Professional in Business Analysis from International Institute of Business Analysis) ali CBA (Certified Business Analyst from ANISAN Technologies) ali PMI-PBA® (PMI Professional in Business Analysis) ali enakovreden«.

Ali se smatra kot enakovreden naslednji certifikat:
CPRE - FL & AL (Certified Professional in Requirement Engineering - Foundation/Advance level) from IREB?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik bo certifikat Certifikat CPRE - FL & AL (Certified Professional in Requirement Engineering - Foundation/Advance level) from IREB upošteval kot enakovreden.
Lep pozdrav


Datum objave: 23.07.2020   07:32
VPRAŠANJE
V sklopu določil o pogajanjih je naročnik med drugim zapisal:
»V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 bodo izvedena pogajanja samo, če naročnik ne bo prejel nobene dopustne ponudbe. Naročnik bo povabil na pogajanja samo ponudnike, katerih ponudbe v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve naročnika iz navodil, vendar vrednost njihove ponudbe presega naročnikova zagotovljena sredstva.«

Glede na konkretne primere iz prakse ugotavljamo, da javni naročniki ne postavljajo realnih ocenjenih vrednosti javnih naročil glede na dejanske razmere na trgu. Ker to najbrž velja tudi za to konkretno naročilo, predlagamo naročniku, da javno objavi ocenjeno vrednost tega javnega naročila. To bo naročnikov skromen prispevek k zmanjševanju nepotrebnih birokratskih ovir, ki jih postavlja javna uprava in bo bistveno poenostavilo odločanje potencialnih ponudnikov, ali je sploh smiselno tratiti svoje vire in čas za pripravo dopustne ponudbe za to javno naročilo, če po njihovem mnenju in prepričanju ocenjena vrednost sploh ne zadošča za kakovostno izvedbo javnega naročila.

Naročnik se mora zavedati, da resna podjetja skrbijo za svoj poslovni ugled in se ne bodo spustila v rizična naročila zaradi napačno postavljene ocenjene vrednosti s strani naročnika. Povsem razumemo naročnika, da se mora obnašati ekonomično, vendar ima to svoje meje, nerealna prenizka cena bo nedvomno imela velik vpliv na kakovost izvedbe projekta in te posledice bo na koncu čutil predvsem naročnik in neposredni uporabniki.


ODGOVOR
Na podlagi ZJN-3 naročnik ni dolžan objaviti ocenjene vrednosti naročila, saj ga zakon k temu ne zavezuje. Naročnik ob tem pojasnjuje, da je bila ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila izračunana na podlagi raziskav trga in preteklih izkušenj naročnika pri podobnih naročilih.


Datum objave: 24.07.2020   09:13
VPRAŠANJE
V tehnični dokumentaciji predvidevate, da se posnetek obstoječega stanja izvede pri velikem številu ključnih deležnikov. Iz izkušenj predvidevamo, da bo zaporedje korakov v postopku izvedbe javnega razpisa pri različnih deležnikih precej podobno, razlike pa se bodo kazale pri poimenovanju in vrsti dokumentov, odgovornosti za izvedbo korakov v postopku, uporabljeni informacijski podpori v postopku in načinu njene uporabe. Ali je za vas sprejemljivo, da se shema postopka izvedbe javnega razpisa nariše enkrat za vse deležnike, vse razlike med deležniki pa se opredelijo v obliki opisov v jasno strukturiranih sklopih?

ODGOVOR
Da, to je povsem sprejemljivo. Pomembno je, da se na podlagi tega predlaga optimalni model enotnega izvajanja javnih razpisov.


Datum objave: 24.07.2020   09:14
VPRAŠANJE
Ali iz tehnične specifikacije pravilno razumemo, da je treba Aktivnost 2: Priprava posnetka obstoječega stanja in priprava predloga optimalnega modela enotnega izvajanja javnih razpisov opraviti pri:

a. Pri MGRT in treh izvajalskih organizacijah: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Javna agencija SPIRIT in Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS, Ribniški sklad).

b. Pri 9 ključnih deležnikih, ki so navedeni: Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Urad RS za mladino, EKO sklad, Mestna občina Slovenj Gradec in občina Ajdovščina

c. Pri največ 9 dodatnih ključnih deležnikih, ki niso navedeni in bodo naknadno usklajeni.

d. Skupaj bo torej treba obdelati 22 ključnih deležnikov.


ODGOVOR
Da, pravilno razumete.Datum objave: 24.07.2020   09:16
VPRAŠANJE
V tehnični dokumentaciji je pri aktivnosti b) Predlog optimalnega modela enotnega izvajanja javnih razpisov navedeno, da je rezultat vključuje predlog funkcionalnih zahtev za informacijsko podporo. Prosimo za natančno metodološko pojasnilo, kako naj bi izgledal za predlog, ker to ni razvidno iz tehnične specifikacije. Če obstaja referenčno gradivo, ki pojasnjuje rezultat iz metodološkega vidika ga vključite v odgovor.

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da bo izvajalec pri svojem delu uporabljal mednarodno uveljavljene standardne metode poslovne analize, ki v največji možni meri uporablja poslovno analitične tehnike. Konkretno za pripravo predloga funkcionalnih zahtev ni predpisanih zahtev glede tega kako naj bi izgledal rezultat. Naročnik pričakuje, da bo predlog funkcionalnih zahtev skladen z zahtevami poslovnega procesa in poslovnimi cilji organizacije. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec že v fazi pripravljanja funkcionalnih zahtev vključil uporabnike v proces iskanja ustrezne rešitve, ki je na koncu namenjena njim. Uporabniki morajo imeti možnost odločanja pri oblikovanju zahtev. Predlog funkcionalnih zahtev mora biti v takšni obliki, da bo primeren za nadaljnjo uporabo kot funkcionalne zahteve za razvoj informacijske rešitve.Datum objave: 24.07.2020   09:18
VPRAŠANJE
V tehnični specifikaciji je pri aktivnosti b) Predlog optimalnega modela enotnega izvajanja javnih razpisov kot rezultat opredeljen 2.b: Analiza stroškov in koristi za možne različice informacijske rešitve. Prosim za natančno metodološko pojasnilo, kako naj bi izgledal rezultat, ker to ni razvidno iz tehnične specifikacije. Če obstaja referenčno gradivo, ki pojasnjuje rezultat iz metodološkega vidika ga vključite v odgovor.

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da bo izvajalec pri svojem delu uporabljal mednarodno uveljavljene standardne metode poslovne analize, ki v največji možni meri uporablja poslovno analitične tehnike. Konkretno za izvedbo analize stroškov in koristi ni predpisanih zahtev glede tega kako naj bi izgledal rezultat. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec pripravil enostavno oceno smotrnosti izvedbe za vsako od možnosti (centralna informacijska rešitev, razvoj posamičnih informacijskih rešitev), s čimer je mišljeno predvsem razmerje med koristmi in stroški (donosnost projekta) ter v kolikšnem času se bodo prihodki (ali prihranki) povrnili porabljena sredstva (doba vračanja).Datum objave: 28.07.2020   14:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je certifikat Entry Certificate in Business Analysis from International Institute of Business Analysis ustrezen za izpolnitev pogoja za poslovnega analitika?

ODGOVOR
Spoštovani,
Certifikat Entry Certificate in Business Analysis from International Institute of Business Analysis se ne smatra kot enakovreden certifikat za izpolnitev pogoja za poslovnega analitika.
Lep pozdrav.


Datum objave: 28.07.2020   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali bo izvajalec poslovna analize lahko sodeloval tudi pri javnem naročilu vzpostavitve informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov?

ODGOVOR
Spoštovani,
Izvajalec poslovne analize bo lahko sodeloval pri javnem naročilu vzpostavitve informacijske podpore postopkov priprave in izvajanja javnih razpisov.
Lep pozdrav.