Dosje javnega naročila 003974/2020
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 506.300,00 EUR

JN003974/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.06.2020
JN003974/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2020
JN003974/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.08.2020
JN003974/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003974/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila
javna.narocila@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.plinovodi.si/sl/drugo/javna-naročila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19041
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja
Referenčna številka dokumenta: P/JNMV/15/2020/PD-SI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20; v nadaljevanju: GZ) za projekte iz Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja, in sicer:
- izvajanje nadzora po GZ in obračunskega nadzora,
- izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1; v nadaljevanju: Uredba).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71247000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje vse Slovenije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20; v nadaljevanju: GZ) za projekte iz Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja, in sicer:
- izvajanje nadzora po GZ in obračunskega nadzora,
- izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1; v nadaljevanju: Uredba).

Vse zahtevane storitve se morajo izvajati skladno z:
- v Republiki Sloveniji veljavno zakonodajo,
- pravili stroke upoštevajoč tehnične standarde, smernice, priporočila in navodila,
- internimi tehničnimi smernicami oziroma specifikacijami naročnika in
- navodili za varno delo na prenosnem sistemu zemeljskega plina naročnika.

Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma (pod)izvajalci izvajati z:
- osebami, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje poklicnih nalog skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/2017; v nadaljevanju: ZAID) za izvajanje nadzora in
- osebami, ki izpolnjuje pogoje za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta v skladu z Uredbo.

Ponudnik mora kot gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti ter mora ponuditi izvajanje storitve v celoti.

Dinamika izvajanja nadzora se bo prilagajala dinamiki izvajanja gradnje posameznega plinovodnega objekta. Vsi projekti se bodo izvajali v Republiki Sloveniji. Trenutno so na prednostni listi sledeči projekti, za katere ima naročnik oziroma bo v kratkem sklenil pogodbe za projektiranje in pridobiva gradbena dovoljenja: MRP Velika Polana, MRP Letališka, MRP Jelovškova Vrhnika, MRP Miklavž na Dravskem polju, MRP Preska, MRP Stanežiče, MRP Starošince, Projekt Jesenice, MRP Verovškova/KEL in drugi po potrebi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2020   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas vrednost razpisanih del?

Hvala in lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da ima ocenjeno vrednost javnega naročila določeno v Sklepu o začetku postopka o oddaji javnega naročila. ZJN-3 naročnika ne zavezuje, da objavi ocenjeno vrednost posameznega javnega naročila. Kljub navedenemu naročnik objavlja, da je ocenjena vrednost javnega naročila 415.000,00 EUR brez DDV.