Dosje javnega naročila 004083/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.009.583,98 EUR

JN004083/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN004083/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2020
JN004083/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2020
JN004083/2020-ODL02P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2020
JN004083/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2021
JN004083/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.04.2021
JN004083/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2021
JN004083/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004083/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 121-296428
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19128
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
Referenčna številka dokumenta: ODUVO-12/2020; 4300-30/2020;
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Ljubljana in PU Koper
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehodi na območju PU Ljubljana in PU Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Ljubljana in PU Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Celje in PU Maribor
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehodi na območju PU Celje in PU Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Celje in PU Maribor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.07.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.07.2020   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je predvidena e-dražba?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

pri javnem naročilu z oznako ODUVO-12/2020 elektronska dražba ni predvidena.
Datum objave: 01.07.2020   10:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas ali bodo pogajanja ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

pri javnem naročilu z oznako ODUVO-12/2020, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ne bo pogajanj.
Datum objave: 01.07.2020   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali mora tudi podizvajalec priložiti S:BON-1 ali S.BON-1/P ?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

pri javnem naročilu z oznako ODUVO-12/2020 v skladu s točko 11.4.2 (Ponudba s podizvajalci) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe podizvajalec ne priloži obrazca S.BON-1 ali S.BON-1/P.
Datum objave: 02.07.2020   12:19
Pojasnilo
V dokumentu »Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe« (označen z RD01-ODUVO-12_2020_-_1_-_Navodila_g_P) predmetnega javnega naročila, je prišlo do napake pri pretvorbi dokumenta iz .doc v .pdf obliko in zato pri točki 10. Merilo, zapis formule, na podlagi katere se izračuna M, ni viden.

Pri točki 10. Merilo se merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izračuna po naslednji formuli:

M = C * (1 (Mer1 + Mer2 + Mer3/100))


Datum objave: 02.07.2020   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na razpisno dokumentacijo pod razdelek merilo ni navedena formula izračuna.

lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je na zastavljeno vprašanje odgovoril s pojasnilom z dne 02.07.2020 ob 12.19 uri.
Datum objave: 03.07.2020   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas pri merilu s socialnega vidika "spodbujanje zaposlitvenih možnosti" (Mer 1), da navedete za katere programe in spodbude za brezposelne osebe, ki jim omogoča Zavod RS za zaposlovanje se prejme dodatne točke? Torej prosimo , da navedete za katere programe in spodbude prejmemo dodatne točke?Ali so to programi za mlade brezposelne na primer prva zaposlitev ali so to starejše osebe, ki so težje zaposljive? Navedite natančno za katere programe se prejme dodatne točke.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitni ponudnik prejme dodatne točke pri merilu s socialnega vidika »spodbujanje zaposlitvenih možnosti« (Mer1) za zaposlitev brezposelnih oseb. Zahtevi naročnika pri Mer1 sta, da je imel morebitni ponudnik navedene osebe zaposlene (ali jih še zaposluje) v obdobju zadnjih dveh let od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil in to s pomočjo katerihkoli spodbud in programov zaposlovanja, ki jih omogoča Zavod RS za zaposlovanje.
Datum objave: 06.07.2020   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na razpisno dokumentacijo imamo naslednja vprašanja:

Prvič:
Referenca velja za storitve upravljanja in vzdrževanja skupaj za obdobje 12ih mesecev ali samo eno področje

Drugič:
Pri popisu materiala nas zanimajo sledeče postavke:
Držala za WC papir, brisačke in milo ali ima naročnik prepisan standard teh materialov

Tretjič:
Pri klimatskih napravah ni predpisanega energetskega razreda (kako se računa v primeru nove montaže vse dodatne cevi, delo,...)

Četrtič:
Zapornice, ali so predpisani zaradi narave vašega posla odzivni časi v koliko časa je potreba zamenjava poškodovanega materiala v primeru poškodb. Je potrebno imeti nujne materiale za vzdrževanje le teh kar na objektu.

lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

Prvič:
v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je zahteva naročnika pri točki 9.1.3. Tehnični pogoji oz. sposobnost, da je ponudnik v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel oz. še uspešno izvaja vsaj eno storitev (za vsak sklop) na področju upravljanja in vzdrževanja poslovnih objektov v neprekinjenem trajanju vsaj 12 (dvanajst) mesecev. Zahteva naročnika je, da predložena referenca zajema obe področji, tj. področje upravljanja in vzdrževanja.

Drugič:
naročnik za sanitarne materiale (držala za WC papir, brisačke in milo), nima posebej predpisanega standarda. Izvajalec je dolžan izpolniti zahteve naročnika v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. milnik za stensko montažo, bel ali transparenten, min. 0,5 l).

Tretjič:
v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v tehničnih specifikacijah določen minimalni obseg nalog izvajalca.

V tehničnih specifikacijah je navedeno, da mora izvajalec pri dobavi materiala upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19; v nadaljnjem besedilu: uredba) in sicer tako, da se dosežejo cilji iz uredbe. Pri klimatskih napravah je to navedeno v točki dve splošnega poglavja - klimatske naprave (delež klimatskih naprav, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov).

Iz 9. člena vzorca pogodbe izhaja, da se pogodbene storitve za upravljanje in vzdrževanje objektov zaračunavajo po sistemu »ključ v roke« iz predračuna in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe. Ostale pogodbene storitve in material se zaračunavajo po cenah na enoto iz predračuna in so fiksne za obdobje veljavnosti pogodbe ter vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta te pogodbe. Material za vzdrževanje se obračuna glede na vsakokratno dejansko porabo materiala, po ponujenih cenah na enoto mere, ki so navedeni v predračunu.

Četrtič:
v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, so v tehničnih specifikacijah, v poglavju »A. Naloge upravnika - Odzivnost in skrb za odpravo napak in popravila«, določeni roki v katerih je potrebno zagotoviti prihod izvajalca na objekt in rok za izvedbo naročnikovih ali uporabnikovih zahtev, kar velja tudi za zapornice. Materiala za vzdrževanje ni potrebno imeti na objektu.
Datum objave: 13.07.2020   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani! V točki 9.1.3. razpisne dokumentacije (tehnični pogoj oz. sposobnost) od ponudnika zahtevate, da izkaže, da je v zadnjih 3 letih uspešno izvedel storitev upravljanja in vzdrževanja poslovnih objektov (v nadaljevanju: storitve) v neprekinjenem trajanju 12 mesecev, pri čemer mora znašati letna vrednost po pogodbi za sklop 1 vsaj 160.000 EUR, za sklop 2 pa 140.000 EUR. Menimo, da je navedeni pogoj nesorazmeren in v nasprotju z osnovnim namenom reference, saj referenčno vrednost postavlja previsoko; Vsebinsko enake storitve, ki so opravljene v primerljivem obsegu in kakovosti, kot storitve iz razpisa, so lahko opravljene za nižjo letno pogodbeno vrednost od referenčne vrednosti po razpisu, razen če se morda pri tem upošteva t.i. skupno pogodbeno vrednost, torej tako stroške materiala kot vrednost storitev. Glede na navedeno menimo, da se tu ni sledilo osnovnemu namenu referenc v postopku javnega naročanja, kot ga določa deseti odstavek 76. člena ZJN-3, ki utemeljuje referenco kot dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj se z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Prav tako sta oba sklopa po svojem obsegu storitev dokaj primerljiva in bi lahko bila njuna referenčna vrednost izenačena.
Na podlagi navedenega, kot rečeno ugotavljamo, da je konkreten referenčni pogoj (letna vrednost po pogodbi) nesorazmeren in vas pri tem pozivamo, da spremenite referenčni pogoj, da bo le ta sorazmeren in v celoti skladen z določili ZJN-3, tako da referenčno vrednost obeh sklopov izenačite in pri njej upoštevate (vanjo vključite) tudi stroške materiala po pogodbi (upoštevanje t.i. skupne pogodbene vrednosti). Hvala.
ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je v Navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, pri točki 9.1.3 Tehnični pogoji oziroma sposobnost, podana zahteva naročnika po uspešno izvedenih oz. izvajanih storitvah upravljanja in vzdrževanja poslovnih objektov, ki vključuje upravljanje, vzdrževanje, storitve in material vezan na upravljanje in vzdrževanje po eni pogodbi (skupna pogodbena vrednost prej naštetega kot celota na letni ravni).
Datum objave: 13.07.2020   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Imamo vprašanje glede referenc. Razpolagamo z referenco, ki se v skladu z nazivom pogodbe nanaša na: upravljanje in obratovanje objektov. V pogodbo spadajo tudi hišniška dela, kar po vsebini po našem mnenju odgovarja vzdrževanju objektov iz predmetnega javnega razpisa. V skladu s pogodbenimi opravili skrbimo (organiziramo) tudi vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov in naprav. Ali takšna referenca odgovarja temu razpisu?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora morebitni ponudnik pri točki 9.1.3 Tehnični pogoji oziroma sposobnost Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe izpolnjevati pogoje glede reference, na način, da je storitev v predloženi referenci po vrsti in vsebini primerljiva v javnem naročilu z oznako ODUVO-12/2020 (kot opredeljeno npr. v tehničnih specifikacijah).
Datum objave: 13.07.2020   15:05
POJASNILO:
Pri pojasnilu objavljenem dne 02.07.2020 ob 12.19 uri je prišlo do napake pri pretvorbi formule iz .doc dokumenta v vrstični zapis objavljen na Portalu javnih naročil, zato naročnik v nadaljevanju podaja pojasnilo s pravilno formulo.

Pri točki 10. Merilo se merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop, ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izračuna po naslednji formuli:

M= C*(1-(Mer1/100+Mer2/100+Mer3/100))

Glede na navedeno se ustrezno spremeni sklic odgovora na objavljeno vprašanje z dne 02.07.2020 ob 12.35 uri.


Datum objave: 14.07.2020   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je zahteva naročnika pri točki 9.1.3. Tehnični pogoji oz. sposobnost, da je ponudnik v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel oz. še uspešno izvaja vsaj eno storitev (za vsak sklop) na področju upravljanja in vzdrževanja poslovnih objektov v neprekinjenem trajanju vsaj 12 (dvanajst) mesecev. Zahteva naročnika je, da predložena referenca zajema obe področji, tj. področje upravljanja in vzdrževanja.
Pri pregledu razpisa ugotavljamo, da je vaša referenčna zahteva po višini neupravičena, nesorazmerna in diskriminatorna, s predmetnim javnim naročilom.

Dejstvo je, da smo kot ponudnik predmetnega javnega naročila, ki ga ponovno oddajate, v enem sklopu, pred v razpisu določenim referenčnim obdobjem, za vas to storitev po vsebini že izvajali. To pa pomeni, da imamo izkušnje in znanje s tega področja. Res pa je, ta je bilo to pred obdobjem, za katerega zahtevate referenco. Glede na obseg javnega naročila in poznavanje relevantnega trga, je dejstvo, da je referenčna zahteva nesorazmerna in ji sedaj lahko zadosti zgolj sedanji izvajalec, ki je iz tega razloga neopravičeno favoriziran, ne da bi za to obstajali objektivno utemeljeni razlogi. To se bo izkazalo na odpiranju ponudb, saj bo edino on lahko tej zahtevi zadostil.

Da je zahteva naročnika glede referenčne vrednosti nesorazmerna in neupravičeno diskriminatorna, kaže tudi dejstvo, da ste, kot naročnik na istem razpisu iz leta 2018 za sklop 1 podali referenčno zahtevo v višini 50.000 eur, v sedanjem razpisu pa je referenca za isti sklop ob praktično nespremenjenem obsegu opravil zahtevana v višini 160.000 eur.

Predlagamo, oz. zahtevamo, da se glede na zgornje ugotovitve in tudi javne razpise iz prejšnjih let zahteva po višini reference zmanjša.

Kot drugo možnost navajamo, da se dopusti, da se predloži referenco po posamezni vrsti posla, kot npr. ločeno referenco s področja upravljanja in ločeno referenco s področja vzdrževanja in servisiranja vgrajenih naprav.

S tem boste nedvomno omogočili, da bo poleg sedanjega izvajalca, ponudbo lahko oddal še kakšen drug ponudnik, kar je nedvomno odraz gospodarnosti in enakopravnega obravnavanja.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

reference so eden izmed (možnih) pogojev, ki jih morajo izpolnjevati morebitni ponudniki, če želijo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Gre za ugotavljanje in dokazovanje tehnične sposobnosti morebitnega ponudnika za izvedbo posla. Referenca, javnih ali zasebnih referenčnih naročnikov, je po svoji naravi pokazatelj, da je morebitni ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno oziroma primerljivo storitev v preteklosti že uspešno izvedel. Naročnik potem lahko utemeljeno sklepa, da je ponudnik že uspešno izvedel primerljivo naročilo in da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila.

Naročnik je v predmetnem postopku javnega naročanja, glede na predmet javnega naročila, višino ocenjene vrednosti, vrsto in obseg storitev zajetih v javnem naročilu ter trajanju izvajanja javnega naročila, ustrezno oblikoval točko 9.1.3 Tehnični pogoji oziroma sposobnost Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za posamezen sklop (v nadaljevanju: tehnični pogoji oziroma sposobnost). Tehnični pogoji oziroma sposobnost so oblikovani v skladu z določili Zakona o javnem naročanju in zagotavljajo enakopravno obravnavo ponudnikov in pošteno konkurenco v postopku javnega naročanja.

Glede na navedeno zahteve naročnika, ki so smiselno povezane s predmetom javnega naročila in njemu sorazmerne, pri tehničnih pogojih oziroma sposobnosti, ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 15.07.2020   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali razpis dopušča, da predložimo ločeni referenci, to je posebej za upravljanje in posebej za vzdrževanje, ki bi v skupni višini odgovarjali zahtevanemu znesku?

Kot ponudnik storitev na trgu razpolagamo s številnimi referencami za vsako vrsto opravil posebej, ne pa tudi skupaj za tako visoke zneske (140.000 eur in 160.000 eur letne vrednosti).
Za obe vrsti opravil zaposlujemo številen kvaliteten kader, posel smo v celoti sposobni opraviti, vendar se zaradi zahteve ene-skupne reference za obe vrsti opravil, na razpis ne bi mogli prijaviti.

Referenčna zahteva s kombinacijo 2 ali več referenc je dokaz dobre prakse. Npr. DARS d.d. ima pri večjih razpisih podobno zahtevo. Res je pomembna referenčna vrednost, ampak za posel, ki ga oddajate, bi bilo temeljnemu načelu sorazmernosti zadoščeno na predlagan način, saj bi ponudnik to vrednost izkazal.

lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je v Navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, pri točki 9.1.3 Tehnični pogoji oziroma sposobnost (v nadaljevanju: tehnični pogoji oziroma sposobnost) določena zahteva naročnika, da za vsak sklop (tako za sklop 1 kot za sklop 2) morebitni ponudnik predloži eno pogodbo (tj. eno referenco), ki vključuje upravljanje in vzdrževanje.

Naročnik javno naročilo izvaja sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki so smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Naročnik je pri tem upošteval pravila javnega naročanja, ki ga zavezujejo, da zahteve določi na način, da so le-te določene v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom predmeta naročila.

Glede na navedeno zahteve naročnika pri tehničnih pogojih oziroma sposobnosti, ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 15.07.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri obrazcu POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE je potrebno vnesti podatke o pravni osebi. Zanima nas, ker je označeno z sivo barvo, kaj vnesemo pod - podatki o pravni osebi (niste navedli katere podatke želite) ? Naziv, matična in naslov to je jasno razvidno, ni pa jasno v prvi vrstici - podatki o pravni osebi katere podatke želite in označeno je z sivo, torej moramo vnesti podatek?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v dokumentu »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - za gospodarske subjekte« razdelek »Podatki o pravni osebi« načeloma namenjen zapisu firme v obliki, v kakršni je vpisana v register, razdelek »Naziv oziroma firma pravne osebe« pa načeloma zapisu skrajšane firma (če se uporablja).

Morebitni ponudnik lahko vpiše v oba razdelka firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register.
Datum objave: 15.07.2020   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali lahko priložimo dokazilo Izjavo o medsebojnem sodelovanju s podizvajalci (v primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti dokazilo o sodelovanju, iz katerega je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in subjektom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd. ) ?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v točki 11.1. Ponudbena dokumentacija je izrecno določeno, kaj mora morebitni ponudnik v ponudbi priložiti. Dokazila o sodelovanju v tej fazi ni potrebno priložiti.

V času pregleda ponudb bo moral ponudnik, predložiti vsa dokazila.

Morebitni ponudnik pa lahko priloži več v fazi oddaje ponudbe, kot je zahtevano točki 11.1. Ponudbena dokumentacija.

V točki 11.4.3 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov je določeno primeroma, kaj predloži ponudnik, ki v ponudbi prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni.
Datum objave: 15.07.2020   14:43
VPRAŠANJE
1. V kolikor se ponudnik prijavlja na oba sklopa, ali zadostuje, da izpolni obrazce Izjava ponudnika s pooblastilom samo enkrat in ni potrebno predložiti dveh izjav (posebej za vsak sklop)?
2. Ali prav razumemo, da naročnik ne zahteva predložitev referenčna potrdila s strani naših naročnikov, temveč je dovolj, da se reference vpišejo v ESPD?

ODGOVOR
Spoštovani,

odgovor na prvo vprašanje:
V primeru, da morebitni ponudnik odda ponudbo za oba sklopa hkrati (tj. sklop 1 in sklop 2) zadostuje, da priloži izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika s pooblastilom« samo enkrat.

odgovor na drugo vprašanje:
ESPD se uporablja kot predhodni dokaz in predstavlja lastno izjavo ponudnika, da izpolnjuje vse zakonske zahteve glede njegove splošne usposobljenosti kot tudi posebne zahteve, ki jih je v postopku javnega naročanja postavil naročnik. ESPD vsebuje uradno izjavo ponudnika, da bo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb iz ESPD.

Zakon o javnem naročanju določa, da lahko naročnik v vsakem trenutku zahteva nekatera ali vsa dokazila v zvezi z navedbami v ESPD, če meni, da je to potrebno za pravilen potek postopka.

Glede na navedeno, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila morebitni ponudnik v fazi oddaje ponudbe ne predloži referenčnih potrdil s strani referenčnih naročnikov. V točki 11.1. Ponudbena dokumentacija Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe je izrecno določeno, kaj mora morebitni ponudnik v ponudbi priložiti.
Datum objave: 15.07.2020   14:46
VPRAŠANJE
Ali moramo v E-JN sistem naložiti tudi predračun v excel obliki?

ODGOVOR
Spoštovani,

v točki 4. Rok in način predložitve ponudbe Navodil gospodarskim subjektom je določeno, da morajo ponudniki ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

V točki 11.1. Ponudbena dokumentacija Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe je izrecno določeno, kaj mora morebitni ponudnik v ponudbi priložiti. Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
1. Izpolnjen obrazec »Predračun - Rekapitulacija« v *.pdf datoteki;
2. Izpolnjen obrazec »Predračun« (Excel);
3. Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);
4. Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo);
5. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem meril iz točke 10 (Merilo) teh navodil.
Datum objave: 16.07.2020   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v objavi na Portalu javnih naročil je pod točko II.1.6 Informacije o sklopih zapisano, da je ponudbe treba predložiti za samo en sklop. Ali je tu prišlo do napake in je mišljeno, da ponudnik lahko odda ponudbo le za en sklop, lahko pa tudi za oba sklopa?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

pod točko II.1.6 Informacije o sklopih v objavi na Portalu javnih naročil, je polje »Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop« ustrezno, saj se to polje izbere, če mora ponudnik oddati ponudbo vsaj za en sklop. Navedeno pomeni, da morebitni ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop ali oba sklopa.
Datum objave: 16.07.2020   14:31
POJASNILO:
Spoštovani,

naročnik dopolnjuje odgovor na vprašanje, ki je bil objavljen dne 13.07.2020 ob 14.32 uri, na način, da že k objavljenemu odgovoru dodaja:

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Sklop pomeni zaključeno celoto v okviru javnega naročila, kjer gre za oblikovanje vsebinsko ali vrednostno samostojnih delov javnega naročila. Naročnik je pri določitvi referenčnega pogoja za vsak sklop posebej upošteval načelo sorazmernosti. Načelo sorazmernosti namreč določa, da je treba javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročila, predvsem glede npr. izbire, določitve in uporabe pogojev in zahtev naročnika, ki morajo biti smiselno povezani s predmetom javnega naročila in so odvisni od vsakega posameznega primera.

Glede na navedeno zahteve naročnika o različni višini referenčnega pogoja za posamezen sklop pri točki 9.1.3 Tehnični pogoji oziroma sposobnost Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, ostajajo nespremenjene.