Dosje javnega naročila 003977/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Gradnje: Izgradnja vročevodnega omrežja - Rabelčja vas
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003977/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.06.2020
JN003977/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.07.2020
JN003977/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2020
JN003977/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003977/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19118
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja vročevodnega omrežja - Rabelčja vas
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/012
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja vročevodnega omrežja - izvedba strojnih in elektro del ter drugih del, brez gradbenih del, Rabelčja vas _ zahod
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj_Rabelčja vas
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja vročevodnega omrežja - izvedba strojnih in elektro del ter drugih del, brez gradbenih del_Rabelčja vas_zahod
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2020   14:05
VPRAŠANJE
Dobro jutro,

Kdaj bo objavljena RD?

Hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani.

Razpisna dokumentacija bo objavljena do 24. 6. 2020.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.07.2020   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev našega razumevanja, da ESPD obrazec ni del ponudbe (čeprav je omenjen v navodilih) in da ga nadomešča obrazec IZJAVA (OBR-2).

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
ESPD ni del ponudbe, nadomešča ga Izjava - OBR 2 (v navodilih je ESPD omenjen, vendar v predmetnem javnem naročilu ni izrecno zahtevan).
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Dobro jutro,

Kdaj bo objavljena RD?

Hvala in lp

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je objavljena.
Lep pozdrav.


Datum objave: 16.07.2020   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponovno sprašujemo naročnika:
Kot predmet naročila v razpisni dokumentaciji navajate:
PREDMET JAVNEGA NAROČANJA: Izgradnja vročevodnega omrežja Rabelčja vas_izvedba strojnih in elektro del ter drugih del brez gradbenih del.
Dela v sklopu »PREDDELA« se pojmujejo tudi kot gradbena dela. Ker gradbena dela niso predmet ponudbe (predvidevamo, da bo naročnik izvedel oddajo teh del ločeno), bi bilo smiselno oziroma predlagamo, da se izloči tudi ta sklop.
Prosimo naročnika za informacijo ali bo predmetni sklop "PREDDELA" izločil iz obsega razpisanih del.

V popisu del smo pri postavki 3.24 Predizolirana krogelna pipa z golimi varilnimi priključki jeklene izvedbe za uvarjanje med predizolirane cevi (celica H218) opazili napako v formuli - celica ne množi pravilno količine in cene na enoto. Prosimo vas za odpravek napake v popisu del.

ODGOVOR

Obrazec je spremenjen Predela so izločena in niso predmet ponudbe. S spremembo se je odpravila tudi računska napaka. Obrazec s spremembo se objavi na spletni strani naročnika.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.07.2020   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas da objavite detajl/risbo fiksnih in drsnih podpor ter bočnega vodila.

S spoštovanjem!


ODGOVOR

Vsa dokumentacijo s katero naročnik razpolaga je objavljena na spletni strani naročnika. Dodana je tudi PZI projektna dokumentacija.
Lep pozdrav.Datum objave: 16.07.2020   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v ponudbenem predračunu (popis del) smo ugotovili, da obstajajo določene računske napake. Ali napake lahko sami popravimo?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Napak ne smete popravljati sami. S spremembo obrazca so se odpravile tudi računske napake. Dopolnitev najdete na spletni strani naročnika.
Lep pozdrav.


Datum objave: 16.07.2020   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani
Kot predmet naročila v razpisni dokumentaciji navajate:
PREDMET JAVNEGA NAROČANJA: Izgradnja vročevodnega omrežja Rabelčja vas_izvedba strojnih in elektro del ter drugih del brez gradbenih del.
Dela v sklopu »PREDDELA« se pojmujejo tudi kot gradbena dela. Ker gradbena dela niso predmet ponudbe (predvidevamo, da bo naročnik izvedel oddajo teh del ločeno), bi bilo smiselno oziroma predlagamo, da se izloči tudi ta sklop.
Prosimo naročnika za informacijo ali bo predmetni sklop "PREDDELA" izločil iz obsega razpisanih del.ODGOVOR

Obrazec je spremenjen Predela so izločena in niso predmet ponudbe.

Lep pozdravDatum objave: 16.07.2020   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas da še objavite PZI dokumentacijo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je objavil PZI projektno dokumenatcijo na spletni strani naročnika.

Lep pozdravDatum objave: 24.07.2020   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v pogodbi v 3. členu je navedeno "...ter druge potrebne preizkuse za pridobitev uporabnega dovoljenja, stroške preizkusnega obratovanja, kot tudi stroške, ki jih določajo splošni pogoji naročnika." Prosimo naročnika za pojasnilo kateri so drugi potrebni preizkusi.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Mišljeni so običajni manjši preizkusi pri projektih podobnih predmetnemu, predvsem npr. tlačni preizkus.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe je med drugim navedeno: "Izvajalec soglaša, da pogodbena vrednost zajema tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroške za preiskave in ateste, stroške izvedbe priključkov na omrežja,...".
Prosimo naročnika za pojasnilo katere preiskave so tu mišljene in zajete.

S spoštovanjem in lep pozdrav.

ODGOVOR

Mišljeni so običajni manjši preizkusi pri projektih podobnih predmetnemu, predvsem npr. tlačni preizkus.

Lep pozdrav.