Dosje javnega naročila 004041/2020
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitev oddaljenega varnostnega kopiranja podatkov za obdobje 4 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004041/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2020
JN004041/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN004041/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004041/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358160/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358160/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19027
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev oddaljenega varnostnega kopiranja podatkov za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: 430-31/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev oddaljenega varnostnega kopiranja podatkov za obdobje 4 let.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev oddaljenega varnostnega kopiranja podatkov za obdboje 4 let s sledečimi zahtevami:

- klient na strežniku, preko katerega se po prvotni konfiguraciji samodejno izvaja storitev varnostnega kopiranja. Klient mora biti delujoč na Windows okolju in zagotavljati kopiranje podatkov iz Veeam Backup programske opreme.
- zakup 8 TB prostora za varnostno kopiranje,
- uporabnik na strani naročnika lahko sam upravlja s programsko opremo in spremlja uspešnost kopiranja podatkov,
- zagotovljena samostojna uporaba in upravljanje varnostnega kopiranja podatkov na oddaljeno lokacijo,
- dostop do podatkov mora biti omogočen samo lastniku šifriranega ključa preko spletnega vmesnika z uporabniškim imenom in geslom,
- ponudnik mora imeti data center vzpostavljen na dveh geografsko ločenih lokacijah, varnostno kopiranje mora biti torej zagotovljeno na obe lokaciji,
- ob neuspešnem kopiranju podatkov mora biti uporabnik nemudoma obveščen preko elektronske pošte,
- samodejno prepisovanje najstarejših podatkov, ko se zapolni prostor, z opcijo, da uporabnik sam izbere rok, ko je prepis dovoljen,
- zagotavljanje varnostnega kopiranja vseh vrst podatkov kot so dokumenti, elektronska pošta, baze, itd.,
- vsi podatki morajo biti ob prenosu in med hrambo šifrirani z visokimi varnostnimi metodami,
- omogočena možnost izbire različnih načinov šifriranja podatkov,
- varnostno kopirani morajo biti podatki, ki so se spremenili v obdobju od predhodnega kopiranja,
- omogočena mora biti uporaba metode stiskanja podatkov, ki se shranjujejo na oddaljeno lokacijo,
- omogočena mora biti nastavitev urnika opravljanja varnostnih kopij po želenih terminih,
- omogočeno mora biti varnostno arhiviranje podatkov po obdobjih,

Iz ponudnikove ponudbe morajo biti razvidni:

- strošek vzpostavitve in vzdrževanja,
- mesečni strošek varnostnega kopiranja po zgoraj opredeljenih pogojih,
- strošek tehnika (ura) za uporabniško podporo (npr. reševanje podatkov, konfiguracija strežnika, ipd.) in
- cena za vsak dodatni TB v času trajanja pogodbe.

Cene po ponudbi se ne smejo zvišati v času trajanja pogodbe.

Dodatne zahteve:

- primarna lokacija za varnostno kopiranju podatkov se mora nahajati na visoko razpoložljivi infrastrukturi in v podatkovnem center, ki ima vzpostavljen standard ISO 27001,
- vsi ključni elementi infrastrukture morajo biti podvojeni,
- ponudnik mora izpolnjevati ustrezne varnostne zahteve,
- ponudnik mora imeti Veeam Service Provider status, saj ima naročnik rešitev vzpostavljeno na programski rešitvi Veeam,
- klient mora podpirati MS Windows, MAC in Linux okolja, kot tudi Linux Debian operacijske sisteme,
- nadzor oblačnega okolja v SOC centru.

Pogodba bo sklenjena za obdobje 4 let z mesečnim obračunom po dejansko opravljenih storitvah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2020   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   12:58
VPRAŠANJE
- Če že uporabljate rešitev Veeam, potrebujemo informacijo glede verzije in kateri licenčnega nivoja (Enterprise, Enterprise Plus)
- V tehnični specifikaciji omenjate kliente, o kakšnemu tipu klientov je govora storitev oddaljenega varnostnega kopiranja podatkov za delovanje ne potrebuje klientov.
- kakšno pasovno širino linka trenutno uporablja naročnik v internet
- kakšno je pričakovano časovno okno za prenos varnostnega kopiranja na lokacijo ponudnika (dnevno, tedensko, mesečno)
- kakšna je količina izvornih podatkov, ki se bodo varnostno backupirali


ODGOVOR
- Za varnostno kopiranje na lokaciji naročnika uporabljamo Veeam Backup & Replication 10 Enterprise.
- V kolikor rešitev, ki jo ponuja ponudnik, ne potrebuje agenta za oddaljeno kopiranje podatkov na napravah, se upošteva samo podpora omenjenim operacijskim sistemom.
- Naročnik je povezan v omrežje HKOM s trenutno max. 85 MBPS v internet.
- Pričakovano časovno okno za prenos varnostnega kopiranja na lokacijo ponudnika je dnevno.
- 8 TB.




Datum objave: 01.07.2020   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za obrazložitev zahteve:
- nadzor oblačnega okolja v SOC centru

Zahtevi namreč ne morejo zadostiti ponudniki z lastnim podatkovnim centrom.

ODGOVOR
Naročnik pri svojem delu ustvarja in pridobiva podatke, ki so zaupne narave in mora zagotoviti maksimalno varnost teh podatkov, ki se bodo prenesli v varnostno kopijo na oddaljeno lokacijo. Ker so v današnjem času varnostna tveganja zelo velika, je nadzor nujen. Pri raziskavi trga smo ugotovili, da ima kar nekaj ponudnikov vzpostavljen svoj SOC oziroma varnostni operativni center.



Datum objave: 01.07.2020   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Varnostno kopiranje zahteva da ima ponudnik mora Veeam Service Provider status, saj ima naročnik rešitev vzpostavljeno na programski rešitvi Veeam.

Ta zahteva jasno omejuje konkurenco saj se navezuje na določeno programsko opremo. pogoj s točno določenim sistemom namenjen izključno omejevanju konkurence, saj ni prav nobenega tehničnega razloga za takšno zahtevo. V zadevi številka: 018-047/2017-7 je namreč Državna revizijska komisija zapisala, da so zahteve, ki niso objektivno opravičljive in bi lahko dajale neupravičeno prednost določenim ponudnikom ali bi jim neupravičeno oteževale ali onemogočale udeležbo v postopku oddaje javnega naročila, protipravne. Zato predlagamo, da naročnik umakne to zahtevo iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik ima vzpostavljeno varnostno kopiranje na lokaciji na programski rešitvi Veeam Backup & Replication 10 Enterprise. Iz tega izhaja naročnikova zahteva v tehničnih specifikacijah.

Naročnik dopušča možnost drugačne rešitve, vendar mora v svojo ponudbeno ceno vključiti vse potrebne licence in storitve ter izkazati partnerstvo s proizvajalcem ponujene programske opreme. Ponudnik mora zagotoviti vse potrebno za zagotavljanje varnostnega kopiranja na oddaljeno lokacijo iz naročnikove lokalne rešitve.

Naročnik bo v tem delu spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.




Datum objave: 01.07.2020   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so licence Veeam že na voljo pri naročniku ali morajo biti del ponudbe? Če niso, podajte več info glede števila fizičnih procesorjev in števila virtualnih strežnikov.

ODGOVOR
Naročnik ima vzpostavljeno varnostno kopiranje na lokaciji na programski rešitvi Veeam Backup & Replication 10 Enterprise. Ponudnik mora zagotoviti vse potrebno za zagotavljanje varnostnega kopiranja na oddaljeno lokacijo iz naše lokalne rešitve.



Datum objave: 01.07.2020   13:01
VPRAŠANJE
Ali je zahtevana kapaciteta 8TB na obeh lokacijah - torej skupaj 16 TB?

ODGOVOR
8 TB.



Datum objave: 01.07.2020   13:01
VPRAŠANJE
Hkrati zahtevate rešitev z Veeam in »omogočena možnost izbire različnih načinov šifriranja podatkov«, česar Veeam ne omogoča. A lahko prosimo pojasnite zahtevo glede različnih šifriranj (tip, na katerem nivoju, ..).

ODGOVOR
Rešitev Veeam omogoča kriptiran prenos podatkov na več nivojih, zaščito je možno povečati tudi z gesli in načinom izmenjave podatkov. V kolikor bo ponudnik ponudil drugo rešitve, mora le-ta vključevati šifriran prenos in možnost dodatne zaščite tudi na drugačen način.



Datum objave: 01.07.2020   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V primeru da naročnik zagotovi Veeam programsko opremo, prosimo za informacijo katero vrsto licenc imate ( standard, enterprise, enterprise plus.)

ODGOVOR
Za varnostno kopiranje na lokaciji naročnik uporablja Veeam Backup & Replication 10 Enterprise, potrebno porgramsko opremo za oddaljeno varnostno kopiranje pa mora zagotoviti ponudnik.