Dosje javnega naročila 004005/2020
Naročnik: OBČINA HOČE - SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Gradnje: Izgradnja črpališča Čreta
ZJN-3: Odprti postopek

JN004005/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.06.2020
JN004005/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004005/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HOČE - SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311
SI
Hoče
Slovenija
metka.meglic@hoce-slivnica.si, Meglič Metka
obcina@hoce-slivnica.si
+386 26165312
+386 26165330

Internetni naslovi
http://www.hoce-slivnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hoce-slivnica.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19146
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja črpališča Čreta
Referenčna številka dokumenta: 43001-27/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja prečrpalne postaje Čreta
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 162.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: kraj Čreta
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja črpališča Čreta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 162.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinanciranje sladno s 23. členom ZFO
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.07.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.07.2020   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA HOČE - SLIVNICA
Pohorska cesta 15
2311
Hoče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2020   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu KopijaPopis_HP_CRETA_komplet.xlsx imate v zavihku "1.1 PREDRAČUN_HP_G na poziciji 15.1." za merilnik pretoka navedeno "... stopnjo mehanske zaščite IP56 ...", v elektro delu, zavihek "2.1 PREDRAČUN EL. INŠTALACIJE na poziciji 1.51" pa " ... stopnjo mehanske zaščite IP68 ..".

Prosim za pojasnilo, kateri podatek je pravilen.
Prosimo navedite stopnjo mehanske zaščite ločeno za senzor in pretvornik ter predvideno izvedbo merilnika - ločena ali kompaktna.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


1. V popisu KopijaPopis_HP_CRETA_komplet.xlsx imate v zavihku "1.1 PREDRAČUN_HP_G na poziciji 15.1." za merilnik pretoka navedeno "... stopnjo mehanske zaščite IP56 ...", v elektro delu, zavihek "2.1 PREDRAČUN EL. INŠTALACIJE na poziciji 1.51" pa " ... stopnjo mehanske zaščite IP68 ..".
Prosim za pojasnilo, kateri podatek je pravilen.

Pravilni podatek je IP 56. Merilnik bi moral biti v stopnji mehanske zaščite IP68, če bi bil vgrajen v jašku, kateri je lahko zalit z vodo.

2. Prosimo navedite stopnjo mehanske zaščite ločeno za senzor in pretvornik ter predvideno izvedbo merilnika - ločena ali kompaktna.

Merilnik je kompaktne izvedbe, kar pomeni da sta senzor in pretvornik v enem ohišju. Takšne induktivne merilne uporablja investitor na ostalih objektih, zato je tendenca da se na vse novopredvidenih objektih vgradijo takšni induktivni merilniki.


Datum objave: 13.07.2020   13:05
Spoštovani,

projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani.

Lep pozdrav,

Datum objave: 20.07.2020   21:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno priložiti eno referenco za gradnjo črpališča in eno za gradnjo vodohrana/zadrževalnika?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani, tako je ponudnik mora ponudbi priložiti dve referenci. Eno za gradnjo črpališča in drugo za gradnjo vodohrana ali zadrževalnika.
Spodaj sta navedeni obe referenci, ki se morata glasiti tako:

1. da je ponudnik v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel gradnjo črpališča za vodovod pri čemer vrednost referenčnega posla znaša najmanj 50.000 EUR brez DDV

2. da je ponudnik v zadnjih 7 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel vodohran ali zadrževalnik pitne vode pri čemer vrednost referenčnega posla znaša najmanj 50.000 EUR brez DDV

LP
Datum objave: 21.07.2020   07:05
VPRAŠANJE
V popisu predračuna imate vrsto postavk raznih upravljalcev, koncesionarjev in celo povsem "nepoznanih organizacij - 5", kot npr.:

1. Nadzor upravljavca vodovoda 25h
2. Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste
v času gradnje s strani upravljavca ceste 1 kom
3. Strokovni nadzor in prisotnost izvajalca prestavitve
obstoječega TK omrežja, ki bo prestavitev nadziral v času
gradnje s strani lastnika TK omrežja. 1 kom
4. Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu 10h
5. Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij predvideno 1 kpl
6. Tehnični nadzor Elektro Maribor predvideno 1 kpl
7. Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu 2h

Obenem pa nikjer navedenih kontaktnih podatkov, na koga se lahko ponudniki obrnemo. Nekatere postavke je nemogoče določiti kaj pomenijo. Tudi enote [kom] in [kpl] so povsem neopredeljene. Pričakovali bi, da imate te stroške že usklajene in smatramo, da niso upravičeno preneseni na izvajalce. Predlagamo, da se za postavke v predračunu definira cena in naj veljajo za vse ponudnike enaka. Dosti izvajalcev javnih služb se pojavlja tudi na JN in takšne postavke predračuna jim lahko dajejo prednost.

Tudi postavka "Pridobitev elektro-energetskega soglasja za 3x 20 A in pogodbe za priključitev na distribucijsko omrežje" je v osnovi vaša obveznost, saj lahko vlogo poda samo invenstitor; pogodba bo njegova.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Pozdravljeni,
Podajamo odgovore na vprašanja:

1. Nadzor upravljavca vodovoda 25h
Upravljavec vodovodnega omrežja na tem območju je Režijski obrat občine Hoče Slivnica, tako da si morate od njih pridobiti ponudbo.

2. Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste v času gradnje s strani upravljavca ceste 1 kom
Upravljavec cestnega omrežja na tem območju je Režijski obrat občine Hoče Slivnica, tako da si morate od njih pridobiti ponudbo.


3. Strokovni nadzor in prisotnost izvajalca prestavitve
obstoječega TK omrežja, ki bo prestavitev nadziral v času
gradnje s strani lastnika TK omrežja. 1 kom
Upravljavec TK omrežja na tem območju je Telekom Slovenije, tako da si morate od njih pridobiti ponudbo.


4. Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu 10h
Tukaj je mišljeno sodelovanje upravljavca pri izvedbi objekta, saj se objekt priključuje na obstoječe vodovodno omrežje.
Upravljavec vodovodnega omrežja na tem območju je Režijski obrat občine Hoče Slivnica, tako da si morate od njih pridobiti ponudbo.

5. Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij predvideno 1 kpl
Na območju gradnje potekajo drugi komunalni vodi, kot npr. TK vodi, zato se mora pri izvedbi del vključiti tudi upravljavce teh vodov. V kakšnem obsegu pa bo izvajalec koristil njihove storitve, pa je odvisno od njega.

6. Tehnični nadzor Elektro Maribor predvideno 1 kpl
Če NN priključek 0,4 kV izvaja izvajalec del sam, si mora pri Elektru Maribor naročiti njihov nadzor. Oni to storitev ponudijo kot komplet!
Če izvajalec del naroči izvedbo NN priključka 0,4 kV za objekt pri Elektru Maribor, pa te storitve ne potrebuje!


7. Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu 2h
Tukaj je mišljeno sodelovanje upravljavca pri izvedbi objekta, saj se objekt priključuje na obstoječe vodovodno omrežje in tudi na območju predvidene gradnje poteka obstoječe vodovodno omrežje.

Upravljavec vodovodnega omrežja na tem območju je Režijski obrat občine Hoče Slivnica, tako da si morate od njih pridobiti ponudbo.
Obenem pa nikjer navedenih kontaktnih podatkov, na koga se lahko ponudniki obrnemo. Nekatere postavke je nemogoče določiti kaj pomenijo. Tudi enote [kom] in [kpl] so povsem neopredeljene. Pričakovali bi, da imate te stroške že usklajene in smatramo, da niso upravičeno preneseni na izvajalce. Predlagamo, da se za postavke v predračunu definira cena in naj veljajo za vse ponudnike enaka. Dosti izvajalcev javnih služb se pojavlja tudi na JN in takšne postavke predračuna jim lahko dajejo prednost.

Tudi postavka "Pridobitev elektro-energetskega soglasja za 3x 20 A in pogodbe za priključitev na distribucijsko omrežje" je v osnovi vaša obveznost, saj lahko vlogo poda samo invenstitor; pogodba bo njegova.

Za delovanje objekta je potrebno tudi to izvesti, kdo je plačnik, pa je nam kot projektantu vseeno, kako je pravilno verjetno vejo pravniki.


Datum objave: 21.07.2020   07:08
VPRAŠANJE
Spoštovani, 16/07/2020

V specifikaciji pod točko 1.5 zavihka 2.1 PREDRAČUN EL. INŠTALACIJE navajate "Dobava in namestitev kompletne potrebne programske in strojne opreme za realizacijo nadzornega centra pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema" ter "..dvosmerno komunikacijo med lokalnim krmilnim sistemom in SCADA nadzornim sistemom prek mobilne podatkovne povezave,"

O katerem nadzornem sistemu in koncensionarju je tukaj govora?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Podajamo odgovor:
1. trenutno še ni nadzornega centra in da se bo ta izvedel po ločenem projektu , več informacij poda Kolektor SISTEH d.o.o. in tudi poda ceno stroška vključitve tega objekta v SCADO. SCADA bo ADVISE (https://www.atvise.com/en/)

Lep pozdrav,Datum objave: 21.07.2020   08:51
VPRAŠANJE
Ali so lahko zahtevani referenci iz enega projekta....

ODGOVOR

Spoštovani,
referenci sta lahko iz enega projekta, v kolikor se je v istem projektu gradilo črpališče za vodohran in vodohran ali zadrževalnik pitne vode (namesto vodohrana). V tem primeru mora znašati vrednost celotnega referenčnega posla najmanj 100.000 brez DDV. Vrednostno pa mora biti točno razdeljeno, koliko je znašala vrednost črpališča (najmanj 50.000 brez DDV) in vrednost vodohrana ali zadrževalnika pitne vode (najmanj 50.000 brez DDV).

Ponudnik naj v ponudbi napiše celotno vrednost projekta, iz katere bo mogoče razbrati vrednost referenčnega posla za črpališče in vrednost referenčnega posla vodohrana ali zadrževalnika pitne vode.
Lep pozdrav.

Datum objave: 23.07.2020   20:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v mapi 2.1 Predračun el.inštalacije, v točki 1.2 in 1.3 zahtevate točno določeno opremo, kar ni v skladu z načeli javnega razpisa. Prosimo vas, da se omejite na lastnosti, ki jih oprema mora izpolnjevati in ne omenjate proizvajalca in način izvedbe, saj na trgu obstajajo boljše rešitve za želeno funkcionalnost.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik v razpisu ni določil samo enega tipa opreme. Skladno z ZJN-3 je naročnik v postavkah 1.2 in 1.3 zraven navedel tip z določilom enakovredno. Kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi enakovredno opremo z enakimi lastnostnimi.

Naročnik k javnemu naročilu daje še posebne obrazložitve:
1. Pri vseh postavkah v popisu za električne inštalacije, ker je bil naveden določen tip oz. proizvajalec piše zdravem »ali enakovredno«. Lastnosti so navedene v popisu del.

2. Vsak ponudnik si naj dobro pogleda popis del!!!

3. Naročnik poudarja da ima skladno z izdelanim popisom del že opremljene 3 objekte (PP in HP Lilek, VH Lilek in VH Mikuž), zato mora biti ponujena oprema za ČP Čreta 100 % kompatibilna z že vgrajeno opremo na obstoječih 3 objektih.

4. Vsak ponudnik lahko ponudi ekvivalentno opremo, vendar mora zato opremo v predračun navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.