Dosje javnega naročila 004094/2020
Naročnik: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 429.572,82 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004094/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.06.2020
JN004094/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2020
JN004094/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2020
JN004094/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.11.2020
JN004094/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2020
JN004094/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2020
JN004094/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2020
JN004094/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2020
JN004094/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2020
JN004094/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2020
JN004094/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2021
JN004094/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004094/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 122-298699
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Jasmina Guštin Vatovec
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška ulica 8
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
Cankarjeva ulica 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358188/RD_23-6-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19154
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: 261-07/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1 - Laboratorijski potrošni material / steklovina
Številka sklopa: SKLOP 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33790000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1 - Laboratorijski potrošni material / steklovina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2 - Laboratorijski potrošni material / plastika
Številka sklopa: SKLOP 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38437000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2 - Laboratorijski potrošni material / plastika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3 - Laboratorijski potrošni material / splošno
Številka sklopa: SKLOP 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 3 - Laboratorijski potrošni material / splošno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4 - Laboratorijski reagenti za celične kulture
Številka sklopa: SKLOP 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 4 - Laboratorijski reagenti za celične kulture
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5 - Laboratorijski reagenti in material za molekularno biologijo
Številka sklopa: SKLOP 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 5 - Laboratorijski reagenti in material za molekularno biologijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6 - Laboratorijski reagenti in material za kvantitativno verižno reakcijo s polimerazo, kompatibilni s sistemom Abiprism 7300 real-time PCR system
Številka sklopa: SKLOP 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 6 - Laboratorijski reagenti in material za kvantitativno verižno reakcijo s polimerazo, kompatibilni s sistemom Abiprism 7300 real-time PCR system
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 7 - Laboratorijski reagenti in material za sekvenciranje na aparaturi ABI 7310
Številka sklopa: SKLOP 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 7 - Laboratorijski reagenti in material za sekvenciranje na aparaturi ABI 7310
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 8 - Laboratorijski reagenti splošno (KE, BK, OK)
Številka sklopa: SKLOP 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 8 - Laboratorijski reagenti splošno (KE, BK, OK)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 9 - Laboratorijski reagenti in material za merjenje koncentracije nukleinskih kislin s sistemom Qbit
Številka sklopa: SKLOP 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 9 - Laboratorijski reagenti in material za merjenje koncentracije nukleinskih kislin s sistemom Qbit
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 10 - Laboratorijski potrošni material in reagenti za mikroskopijo
Številka sklopa: SKLOP 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 10 - Laboratorijski potrošni material in reagenti za mikroskopijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 11 - Oligonukleotidi, detekcija NK, potrošni material
Številka sklopa: SKLOP 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 11 - Oligonukleotidi, detekcija NK, potrošni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 12 - Reagenti za analizo vod in zemlje
Številka sklopa: SKLOP 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 12 - Reagenti za analizo vod in zemlje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 13 - Encimi, reagenti in laboratorijski potrošni material za pripravo in analizo DNA in beljakovin
Številka sklopa: SKLOP 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 13 - Encimi, reagenti in laboratorijski potrošni material za pripravo in analizo DNA in beljakovin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 14 - Genetika
Številka sklopa: SKLOP 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 14 - Genetika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 15 - Nastavki za avtomatske pipete Biohit, Bio-tek
Številka sklopa: SKLOP 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38437000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 15 - Nastavki za avtomatske pipete Biohit, Bio-tek
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 16 - Deionizirana voda
Številka sklopa: SKLOP 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 16 - Deionizirana voda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 17 - Reagenti za delo z bakterijskimi kulturami in kvasovkami
Številka sklopa: SKLOP 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 17 - Reagenti za delo z bakterijskimi kulturami in kvasovkami
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 18 - Tekstil, zaščita, dezinfekcija
Številka sklopa: SKLOP 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 18 - Tekstil, zaščita, dezinfekcija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 19 - Medicinski in laboratorijski material
Številka sklopa: SKLOP 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 19 - Medicinski in laboratorijski material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za udeležbo so navedeni v priloženi dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo so navedeni v priloženi dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19154


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.07.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2020   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate:

"Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
-dva projekta za sukcesivno dobavo laboratorijskega materiala pri enem naročniku.
Predložene reference morajo vsebovati podatke, kot jih vsebuje obrazec št. 8d (obrazec si ponudnik lahko fotokopira). Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri referenčnih naročnikih."

Ali pravilno razumemo, da reference samo navedemo naročnik pa jih bo po potrebi preveril?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je v poglavju 24.2.3 navodil ponudnikom navedel:
---------------------
24.2.3. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST VELJA ZA VSE SKLOPE
1. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
- dva projekta za sukcesivno dobavo laboratorijskega materiala pri enem naročniku.

V primeru, da se posamezni referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev trajati že najmanj eno leto.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci. Vsak subjekt, ki v ponudbi nastopa kot glavni izvajalec, skupni izvajalec ali podizvajalec, mora z lastnimi referencami dokazovati usposobljenost za tisti del posla, ki ga prevzema v ponudbi. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvajati storitve v delu, za katerega se zahtevajo te zmogljivosti.
Predložene reference morajo vsebovati podatke, kot jih vsebuje obrazec št. 8d (obrazec si ponudnik lahko fotokopira). Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri referenčnih naročnikih.

Naročnik bo ugotavljal negativne reference ponudnika vezane na izvedbo javnih naročil pri naročniku in drugih pravnih osebah javnega prava v zadnjih petih letih. Negativne reference bo dokazoval naročnik po naslednjih merilih in kriterijih:
- upravičeno in nesporno obračunane pogodbene kazni zaradi zamude pri izvajanju storitev kot negativna referenca se šteje vsak upravičen in nesporen obračun pogodbene kazni v zadnjih petih letih,
- upravičena in nesporna unovčitev finančnega zavarovanja.
Izločilni pogoj je dokazana negativna referenca ponudnika (ena od navedenih).

Dokazila:
Izpolnjen obrazec ESPD.
Izpolnjena referenčna potrdila iz te razpisne dokumentacije (obrazec št. 8b).
----------------------
Navedeno pomeni, da mora ponudnik za dokazilo svoje tehnične in kadrovske sposobnosti v ponudbi priložiti ESPD obrazec in izpolnjena referenčna potrdila (izpolnjen obrazec št. 8b) skladno z zgornjimi zahtevami. Reference morajo vsebovati podatke, ki jih vsebuje omenjeni obrazec. Zaželeno je, da so reference podpisane s strani referenčnih naročnikov, ni pa nujno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.07.2020   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas naprošamo, da sklope 12, 13 in 14 smiselno razdelite po proizvajalcih in si s tem zagotovite bolj konkurenčne ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je vsebino posameznih sklopov v predračunu določil glede na svoje potrebe in predračuna ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.07.2020   14:19
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

Zaradi obsežnosti razpisa in ker ste sklope organizirali tako, da bo potrebno sodelovanje med različnimi dobavitelji produktov v Sloveniji in ker je čas dopustov vas prosim za podaljšanje roka oddaje.ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik je določil rok za oddajo ponudbe skladno z določili ZJN-3 in roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Naročnik bo z namenom zagotavljanja konkurence in olajšanja sodelovanja med različnimi dobavitelji pri pripravi ponudbe spremenil pogoj za sodelovanje v poglavju 24.2.3 navodil ponudnikom, ki po novem glasi, kot je navedeno v nadaljevanju.
-------------
24.2.3. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST VELJA ZA VSE SKLOPE
1. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
- dva projekta za sukcesivno dobavo laboratorijskega materiala pri enem naročniku.

V primeru, da se posamezni referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev trajati že najmanj eno leto.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

Predložene reference morajo vsebovati podatke, kot jih vsebuje obrazec št. 8d (obrazec si ponudnik lahko fotokopira). Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri referenčnih naročnikih.

Naročnik bo ugotavljal negativne reference ponudnika vezane na izvedbo javnih naročil pri naročniku in drugih pravnih osebah javnega prava v zadnjih petih letih. Negativne reference bo dokazoval naročnik po naslednjih merilih in kriterijih:
- upravičeno in nesporno obračunane pogodbene kazni zaradi zamude pri izvajanju storitev kot negativna referenca se šteje vsak upravičen in nesporen obračun pogodbene kazni v zadnjih petih letih,
- upravičena in nesporna unovčitev finančnega zavarovanja.
Izločilni pogoj je dokazana negativna referenca ponudnika (ena od navedenih).

Dokazila:
Izpolnjen obrazec ESPD.
Izpolnjena referenčna potrdila iz te razpisne dokumentacije (obrazec št. 8b).
------------------

Popravljeni dokument RD_laboratorijski_material_3-7-2020 bo objavljen na portalu e-naročanje v najkrajšem možnem času. Sprememba je označena z rumeno barvo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.07.2020   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas, da razmislite o naslednjem;
prosimo vas, da ustrezno razdelite sklope, da vam lahko ponudimo artikle, ki ustrezajo vašim opisom in sicer za:
Sklop 6: razdelitev sklopa na dva dela, ker v prvem delu (1-3) po opisu želite reagente enega proizvajalca, v drugem delu pa se lahko prijavi več ponudnikov

Sklop 4: razdelitev na dva dela, ker v prvem delu (do zaporedne številke 13) po opisu artikla lahko ponudimo želeno, v drugem delu pa specificirate opise drugih proizvajalcev.

Prosimo, da sklope ustrezno razdelite, ker vam v nasprotnem primeru na žalost ne bomo mogli ponuditi zahtevanega.

Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je vsebino posameznih sklopov v predračunu določil glede na svoje potrebe in predračuna ne bo spreminjal.

Naročnik je z namenom zagotavljanja konkurence in olajšanja sodelovanja med različnimi dobavitelji pri pripravi ponudbe v predhodnem odgovoru, ki je bil objavljen na portalu e-naročanje, spremenil pogoj za sodelovanje v poglavju 24.2.3 navodil ponudnikom, tako da je ponudnikom omogočil, da sodelujejo s partnerji in podizvajalci, hkrati pa morebitnim partnerjem in podizvajalcem ne bo potrebno z lastnimi referencami dokazovati usposobljenosti za tisti del posla, ki ga prevzemajo v ponudbi.

Prav tako je naročnik že v osnovni razpisni dokumentaciji ponudnikom omogočil:
- da predložijo skupno ponudbo z drugimi gospodarskimi subjekti (poglavje 14), pri čemer naročnik ponudnike dodatno opozarja na določila petega odstavka 14. poglavja, in sicer:
--------
Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno prijavo, bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v prijavi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v prijavi skupine ponudnikov pri eni prijavi in hkrati kot podizvajalec pri drugi prijavi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni prijavi glede na določila te točke, naročnik zavrne vse prijave, v katere je ta ponudnik vključen.
-------
- da pri izvedbi naročila sodelujejo s podizvajalci (poglavje 15).

Skladno z zgoraj navedenim, v kolikor ponudnik ne more ponuditi vseh artiklov iz določenega sklopa, ima možnost sodelovanja s preostalimi dobavitelji v skupni ponudbi ali kot podizvajalci.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.07.2020   15:22
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

Sklop 2 -
ali vam lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih? Ali ceno preračunamo na vaše pakiranje?

Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik je v poglavju 11.2 navodil ponudnikom navedel:
-----------------
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponudnik v predračunu izpolni naslednja polja:
- cena na EM v EUR brez DDV.
-----------------
Navedeno pomeni, da ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Ponudniki morajo ponuditi takšna pakiranja, kot jih zahteva naročnik.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.07.2020   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za referenčno potrdilo navajate.
Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
-dva projekta za sukcesivno dobavo laboratorijskega materiala pri enem naročniku.

Naše vprašanje:
Ker en naročnik ponavadi skleni pogodbo za sukcesivno dobavo reagentov in laboratorijske opreme za več let in torej nimamo več pogodb z istim naročnikom za sukcesivne dobave reagentov in laboratorisjke opreme vas sprašujemo ali lahko kot dva ločena projekta navedemo več dobav iz iste pogodbe?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik v poglavju navaja:

---------------------
24.2.3. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST VELJA ZA VSE SKLOPE
1. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
- dva projekta za sukcesivno dobavo laboratorijskega materiala pri enem naročniku.

V primeru, da se posamezni referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev trajati že najmanj eno leto.
-------------------

Navedeno pomeni, da naročnik od ponudnikov kot dokaz tehnične in kadrovske sposobnosti zahteva, da so v zadnjih treh letih od dneva objave obvestila uspešno izvedli vsaj dva projekta za sukcesivno dobavo laboratorijskega materiala pri posameznem referenčnem naročniku, kar ne pomeni nujno, da mora biti isti referenčni naročnik. Lahko gre za dva projekta, ki jih je ponudnik izvedel pri dveh različnih referenčnih naročnikih. V primeru, da se posamezni referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev trajati že najmanj eno leto.

Navedba več dobav iz iste pogodbe ne izpolnjuje zahtev in pogojev naročnika.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.07.2020   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo vprašanje glede sklopa 14 in sicer za Komplet za IZOLACIJO Genomske DNA. Za kakšne vzorce pa želite, da je ponujeni komplet primeren?

Zahvaljujemo se za vaš odgovor in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 14, zap. št. 1, opis artikla "Komplet ZA IZOLACIJO Genomske DNA (enakovredno VWR PEQGOLD)" naročnik zahteva KIT, ki je primeren za izolacijo DNA iz tkivnih in krvnih vzorcev.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.07.2020   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko pri Sklopu 8-Laboratorijski reagenti ponudimo :
poz. 53 klorvodikova kislina 0,1M 1000ml pakiranje namesto 100ml, ki ga zahtevate in ga naš dobavitelj nima?
poz. 84-Agarose-125g je zelo nespecifično pakiranje, ali lahko ponudimo 100g pakiranje, ker naš dobavitelj nima 125g pakiranja?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

spodnja vprašanja se bodo nanašala na sklop 8:

- postavka 25 Etanol absolutni, za molekularno biologijo: ali vam lahko ponudimo 250ML pakiranje
- postavka 28 Fehlings Reagent 1: ali vam lahko ponudimo 1L pakiranje
- postavka 29 Fehlings Reagent 2: ali vam lahko ponudimo 1L pakiranje
- postavka 39: Kaliber briliant blue G250: ali vam lahko ponudimo 10g pakiranje
- postavka 40: Kaliber briliant blue R250: ali vam lahko ponudimo 10g pakiranje
- postavka 46: Kalijev jodat (standard za Titrimetrijo), (kot na primer 215929 Sigma-Aldrich): ali vam lahko ponudimo 100g pakiranje

Drugačna pakiranja bi vam ponudili zato, ker pakiranja, ki ste jih navedli NE obstajajo. V kolikor ne boste pristali na alternativna pakiranja, sklopa ne bomo mogli oddati. Cene bomo preračunali na vaša želena pakiranja.

Lep pozdrav!
ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik za postavke v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 8, zap. št.:
- 25,
- 28,
- 29,
- 39,
- 40,
- 46,
- 53,
- 84,
dovoljuje, da ponudnik poleg pakiranj, navedenih v predračunu, ponudi drugačna pakiranja. V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike ponovno opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.07.2020   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 1: Prosimo za dodatne informacije glede želenih artiklov:
1. Zap.št.6.: Čaša nizka 50 mL (P/10)- želite steklene ali plastične?
2. Zap.št. 12: Čaša ozka (0,5L) - želite stekleno ali plastično?
3. Zap.št. 17 in 18: Erlenmajerica, širok vrat 100 mL in 250 mL - želite plastičen ali steklene?
4. Zap.št. 30: steklena pačka 200x4mm - lahko ponudimo 200 x 5 mm?

Hvala za odgovore.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je sklop 1 imenoval "SKLOP 1: Laboratorijski potrošni material / STEKLOVINA", sklop 2 pa "SKLOP 2: Laboratorijski potrošni material / PLASTIKA".

Skladno z nazivi posameznih sklopov naročnik zahteva, da so:
- artikli ponujeni za sklop 1 iz steklovine,
- artikli ponujeni za sklop 2 pa iz plastičnega materiala.

Naročnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 1, zap. št. 30 (Palica steklena 200 X 4 mm) dovoljuje, da ponudnik ponudi palico debeline 4 mm ali 5 mm. V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna (v tem primeru navede spremenjen naziv izdelka "Palica steklena 200 X 5 mm").

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V odgovoru na vprašanje glede referenc odgovarjate;
Reference morajo vsebovati podatke, ki jih vsebuje obrazec referenčno potrdilo. Zaželeno je, da so reference podpisane s strani referenčnih naročnikov, ni pa nujno.

Vprašanje: Če ni nujen podpis referenčnega naročnika potem moramo spremeniti obrazec, ker je na obrazcu potrebno izpolniti naslednje:
REFERENČNO POTRDILO

Referenčni naročnik: ________________________________________________________________________
Odgovorna oseba referenčnega naročnika: ______________________________________________________
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je izvajalec: __________________________________
na podlagi _________________________________________________________________________
(vpiše se št. pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage),
sklenjene z dne______________________________________________________________________
(vpiše se datum sklenitve pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage)
izvajal sukcesivno dobavo sledečega laboratorijskega materiala (se označi z X)
0 SKLOP 1: Laboratorijski potrošni material / steklovina
0 SKLOP 2: Laboratorijski potrošni material / plastika
0 SKLOP 3: Laboratorijski potrošni material / splošno
0 SKLOP 4: Laboratorijski reagenti za celične kulture
0 SKLOP 5: Laboratorijski reagenti in material za molekularno biologijo
0 SKLOP 6: Laboratorijski reagenti in material za kvantitativno verižno reakcijo s polimerazo, kompatibilni s sistemom Abiprism 7300 real-time PCR system
0 SKLOP 7: Laboratorijski reagenti in material za sekvenciranje na aparaturi ABI 7310
0 SKLOP 8: Laboratorijski reagenti splošno (KE, BK, OK)
0 SKLOP 9: Laboratorijski reagenti in material za merjenje koncentracije nukleinskih kislin s sistemom Qbit
0 SKLOP 10: Laboratorijski potrošni material in reagenti za mikroskopijo
0 SKLOP 11: Oligonukleotidi, detekcija NK, potrošni material
0 SKLOP 12: Reagenti za analizo vod in zemlje
0 SKLOP 13: Encimi, reagenti in laboratorijski potrošni material za pripravo in analizo DNA in beljakovin
0 SKLOP 14: Genetika
0 SKLOP 15: Nastavki za avtomatske pipete Biohit, Bio-tek
0 SKLOP 16: Deionizirana voda
0 SKLOP 17: Reagenti za delo z bakterijskimi kulturami in kvasovkami
0 SKLOP 18: Tekstil, zaščita, dezinfekcija
0 SKLOP 19: Medicinski in laboratorijski material

Datum zaključka naročila: ____________.

(se označi z X)
OPIS DA NE
1. Izvajalec je dobavljal blago neprekinjeno najmanj eno leto.
2. Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve.
3. Izvajalčeve dobave ocenjujemo kot pravočasne, strokovne, kakovostne in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika za preverbo reference je: ___________________________________,
e-pošta________________________________, telefonska št. ____________________________.
Datum: Žig in podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika:

Če obrazec izpolnemo in se podpišemo, potem refernčni naročnik kazensko in materialno odgovarja, ponudnik se pa podpiše.

Prosimo za razlago.

Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

namen referenčnega potrdila je dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti. Naročnik je v razpisni dokumentaciji predložil obrazec št. 8b (Referenčno potrdilo) z zahtevanimi podatki.

Ponudnik lahko predloži:
- obrazec št. 8b, ki je izpolnjen in podpisan s strani referenčnega naročnika
- obrazec št. 8b, ki je izpolnjen, vendar ni podpisan s strani referenčnega naročnika, v kolikor ponudniku ne uspe pridobiti podpisa referenčnega naročnika
- referenčno potrdilo, ki ga je potrdil referenčni naročnik na drugem obrazcu, kot ga je predpisal naročnik, če predložena referenca vsebuje vse podatke, kot jih vsebuje obrazec št. 8b.

V vseh navedenih primerih si naročnik pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri referenčnih naročnikih.

V kolikor ponudnik predloži obrazec št. 8b, ki je izpolnjen, vendar ni podpisan s strani referenčnega naročnika, temveč s strani ponudnika, se ne more smatrati, da referenčni naročnik kazensko in materialno odgovarja za vsebino dokumenta, ki ga ni podpisala odgovorna oseba referenčnega naročnika.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.07.2020   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2: pozicija 7 in 8 - pri centrifugirkah želite specifična pakiranja, zato vas prosimo, če nam zaupate proizvajalca teh centrifugirk?
Oz. ali vam lahko ponudimo pakiranje po 50 centrifugirk v paketu?

Hvala za vaš čas.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 7 in 8 poleg števila kosov na posamezni zavoj, navedenega v predračunu, ponudi 50 kos/posamezni zavoj. Naročnik poudarja, da gre za dovoljeno alternativo števila kosov na zavoj in ne za spremembo pakiranja. Pakiranje, ki je navedeno v predračunu, ostaja nespremenjeno.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim številom kosov na zavoj, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna (v tem primeru navede spremenjen naziv izdelka, "Konična centrifugirka, sterilna, z navojnim zamaškom, 15 mL; 50 kosov/posamezni zavoj" oz. »Konična centrifugirka, sterilna, z navojnim zamaškom, 50 mL; 50 kosov/posamezni zavoj«).

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   11:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2: POZICIJA 9 IN 40: želite krioviale z dodatnim tesnilom: Vam lahko ponudimo krioviale, katere imajo že v zamašku integrirano tesnilo, ravno za dobro tesnjenje oziroma popolnoma enakovredno tesnenje kot če bi bilo dodatno tesnilo?
Hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 9 in 40 ponudi krioviale s tesnilom, ki je integrirano v zamašek.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   11:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2: Poz. 21: Višina petrijevke: Vam lahko ponudimo petrijevko dimenzij 60 x 8 mm ali 60 x 14 mm?
Hvala.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 21 ponudi posodice petrijevke 60x15mm (plastične). Posodice drugih dimenzij niso sprejemljive.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.07.2020   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 2 - poz 23: ali so lahko petrijevke aseptične?
Hvala za odgovor.

S Spoštovanjem,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 22 in 23 ponudi sterilne petrijevke. Aseptične petrijevke niso sprejemljive.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 2 - POZ 40: Krioviale - vam lahko ponudimo čep na zamašku modre barve?
Hvala za odgovor.
S spoštovanjem,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 40 ponudi čep na zamašku modre barve.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   11:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2 - poz. 54 in 56: Vam lahko ponudimo pakiranje po 200 kos v paketu?
Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 54 in 56 poleg pakiranja, navedenega v predračunu, ponudi pakiranje po 200 kos/paket.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2 - poz. 57: Vam lahko ponudimo petrijevke v P/500?
Hvala za odgovor.

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 57 poleg pakiranja, navedenega v predračunu, ponudi pakiranje po 500 kos/paket.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.07.2020   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
SKLOP 3: POZ 6: Prosimo za pojasnitev namena uporabe destilirane vode. Vam lahko ponudimo deionizirano vodo?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 6 lahko ponudi deionizirano destilirano vodo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 3: POZ.25 - želite kvantitativni ali kvalitativni filtrirni papir?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 25 ponudi kvalitativni filtrirni papir v krogih (premer 110 mm).

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   11:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3: POZ.63 - Prosimo za dodatne informacije glede membranskega filtra - za kateri pipetor?
Hvala za pojasnilo.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 63 ponudi membranske filtre za pipetorje, sterilne, ki morajo biti kompatibilni s pipetorji Brand in Finnepipete.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.07.2020   11:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 - poz. 23 in 24 - halja moška in halja ženska: Prosimo za velikosti?
Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3 ponudi:
- zap. št. 23 halja moška bela v velikosti L-XL
- zap. št. 24 halje ženska bela v velikosti M-L.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.07.2020   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 3 - poz. 31: Prosimo za dodatna pojasnila. V primeru da želite rezila, prosimo za velikost?
Hvala.
S spoštovanjem,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 31 ponudi "Rezilo za skalpel, 10-24, sterilno, individualno pakirano" v velikosti 10 in 24.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.07.2020   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 . POZ.51-vam lahko poudimo epruvete s plutovinastim zamaškom? Oz. kakšen zamašek želite?
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 51 ponudijo epruveto z zamaškom, ki mora biti plastičen ali iz podobnega mehkega materiala.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   12:17
VPRAŠANJE
Spošovani,

SKLOP 3 - poz. 12: Vam lahko ponudim stojalo za instrumente velikosti 35 x 17 mm?
Hvala za odgovor.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 12 ponudi stojalo velikosti, kot je navedeno v predračunu. Stojala drugih dimenzij niso sprejemljiva.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.07.2020   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1, zap. št. 39 in 40 kakšne birete želite, s stekleno ali PTFE pipico in katere kvalitete naj bodo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 1, zap. št. 39 in 40 ponudi bireto s stekleno pipico.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.07.2020   11:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 - POZ.77 - Pinceta - Vam lahko ponudimo pinceto dolžine 115 mm?
Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 77 ponudi pinceto istih karakteristik dolžine 115 mm.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna (v tem primeru navede spremenjen naziv izdelka).

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.07.2020   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede prve postavke v sklopu 7: PUFER ZA SEVENIRANJE 5X, kataloška št. 4339843, 12 ml/kos. Pakiranja po 12 ml ni na voljo. Ali vam lahko ponudimo pakiranje po 25 ml?
Najlepša hvala za odgovor.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 7, zap. št. 1 poleg pakiranja, navedenega v predračunu, ponudi pakiranje po 25 ml/kos.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.Datum objave: 09.07.2020   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vprašanje se nanaša na postavko 9 v sklopu 7, POLIMER ZA SEKVENIRANJE IN FRAGMENTNO ANALIZO (Applied Biosystems POP-7 TM Performance Optimized Polymer) - 8 ml pakiranje tega reagenta ne obstaja. Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo 7 ml pakiranje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 7, zap. št. 9 poleg pakiranja, navedenega v predračunu, ponudi pakiranje po 7 ml/kos.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.Datum objave: 09.07.2020   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 19 - Medicinski in laboratorijski material, pod zap. številko 17, 18, 19, kakšno dimenzijo oz. CH sonde Vam ponudimo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V sklopu 8, zap. št: 100 (Trypsin) navajate pakiranje 100 mL. Iz tega sklepamo, da iščete raztopino. Prosim vas za več informacij, kakšno raztopino tripsina iščete?

Ali vam lahko ponudimo pod zaporedno številko 126 (Laktoza) ponudimo Laktozo monohidrat?

Kakšno koncentracijo H202 potrebujete pod zap. št. 97?

Prav tako vas prosim, da lahko oddamo sklop, če lahko v sklopu 8, pri postavkah

96: giberelinska kislina GA3
97: H2O2
124: antibiotik (raztopina gentamicin 50 mg/ml)_Gentamycin sulphate solution_20ML
126: Laktoza

ponudimo alternativna pakiranja, tako da dodatno izpolnimo sivo obarvana polja v desnem delu predračuna in preračunamo cene na vašo EM pakiranja.

Lep pozdrav,


Pozdravljeni,

spodaj podajamo odgovore na posamezna vprašanja:

1. Naročnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 8, zap. št. 100 zahteva 0,25 % Tripsin EDTA.

2. Naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 8, zap. št. 126 ponudi laktozo monohidrat.

3. Naročnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 8, zap. št. 97 zahteva H2O2 koncentracije 30 % vv.

4. Naročnik za postavke v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 8, zap. št.:
- 96
- 97
- 124
- 126
dovoljuje, da ponudnik poleg pakiranj, navedenih v predračunu, ponudi drugačna pakiranja. V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike ponovno opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.
Datum objave: 09.07.2020   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 - zap 13,14,15,16 - za te pipete je proizvajalec podal nove kataloške.
Za zap.št. 15 Enokanalna mehansko nastavljiva pipeta 2-100 L ima proizvajalec zapisano: Enokanalna mehansko nastavljiva pipeta 10-100 L - vam lahko ponudimo le-to? Ker 2-100 uL proizvajalec nima.
Hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik podaja pojasnila za posamezna vprašanja:

1. Vezano na postavke v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 13, 14, 15, 16 - v kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna (v tem primeru navede novo kataloško številko).

2. Naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 15 poleg tiste, navedene v predračunu, ponudi Enokanalno mehansko nastavljivo pipeto 10-100 L.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna (v tem primeru navede spremenjen naziv izdelka, "Enokanalna mehansko nastavljiva pipeta 10-100 L", in novo kataloško številko).

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav

Datum objave: 09.07.2020   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 15, Zap.št. 4 - Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, s filtrom, nesterilni (v vreči), 2-20 L (Brand Filter Tips, Bulk, Volume: 50 to 1000µL (Pack of 960) ali enakovredno) ali želite nastavke 2-20 µL ali 50-1000 µL?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 15, zap. št. 4 ponudi nastavke za avtomatske pipete, kompatibilne s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, s filtrom, nesterilni (v vreči), 2-20 L (Brand Filter Tips, Bulk, Volume: 2-20 L (Pack of 960) ali enakovredno).

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.07.2020   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 - zap 13,14,15,16 - za te pipete je proizvajalec podal nove kataloške.
Za zap.št. 15 Enokanalna mehansko nastavljiva pipeta 2-100 L ima proizvajalec zapisano: Enokanalna mehansko nastavljiva pipeta 10-100 L - vam lahko ponudimo le-to? Ker 2-100 uL proizvajalec nima.
Hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Merske enote v predhodnem odgovoru na zgornje vprašanje so µl. Pri prenosu besedila na portal se znak µ ni izpisal. Se opravičujemo.Datum objave: 09.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2 - poz.18 - Vam lahko ponudimo nastavke za pipete od Brand-a? Oz. za katero pipeto želite nastavke?
Hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 18 ponudi nastavke za pipete 50-1000 pakirane v škatlah (kompatibilno s pipetami BRAND).

Lep pozdrav.Datum objave: 09.07.2020   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 2 - poz.15 - Prosimo za dodatno pojasnilo in sicer, za katere pipete bi želeli nastavke?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 2, zap. št. 15 ponudi nastavke za pipete 0,5- 20 pakirane v škatlah, po 96 kosov (kompatibilno s pipetami BRAND).

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.07.2020   14:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 - POZ.75 - tega izdelka ni več na voljo. Zato prosimo, če to postavko odstranite iz sklopa.
Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 75 poleg navedenega v predračunu, ponudi podoben izdelek.

Postavka po novem glasi:
- Posoda za rastlinsko tkivno kulturo, VESSEL FOR PLANT TISSUE CULTURE, 100 ML (Sigma, SI-V8630-100EA ali podobno).

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.07.2020   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 10 - poz.4 in 10: kolikšno je lahko odstopanje dolžine pincet, za katere ste napisali dolžino 11,5 cm?
Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 10, zap. št. 4 in 10 poleg navedenega v predračunu, ponudi pinceto z odstopanjem v dolžini do 0,5 cm.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.07.2020   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 3. zap. št 64 in 65 Kalibracije pipet
Glede na to, da je v tem sklopu podana storitev in ne gre za blago (Laboratorijski potrošni materal), bi prosili, da se storitev izvzame iz tega sklopa in se ustvari nov sklop.
Prosili bi še za dodatne informacije glede kalibracij (akreditirana metoda v skladu s SIST EN ISO 8655). Ali je zraven kalibracij vključeno še vzdrževalni servis pipete?
Vzdrževalni servis pipete vključuje: čiščenje zunanjih in notranjih delov pipete, predkalibracija, mazanje, menjava filtrov, tesnil in po potrebi naravnavanje.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 64 in 65 potrebuje samo kalibracijo pipet.

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.07.2020   15:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 15
V tem sklopu se zahtevajo nastavki (Brand ali enakovredno), ki so kompatibilni s pipetami proizvajalca Thermo scientific.
Za katerega proizvajalca pipet uporabnik želi nastavke (Biohit ali Thermo Scientific), saj je naslov sklopa: Nastavki za avtomatske pipete Biohit, Bio-tek?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Pozdravljeni,

ne glede na naslov sklopa 15 v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020" naročnik zahteva tudi nastavke za pipete proizvajalca Thermo scientific.

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.07.2020   15:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 - poz. 68. Prosimo vas, da dovolite ponuditi 500 mL dezinfekcijsko milo?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 68 poleg pakiranja, navedenega v predračunu, ponudi pakiranje po 500 ml/kos.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.07.2020   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 15, Zap.št. 1 - v opisu imate: Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, nesterilni (v vreči), 1-5 mL (Brand Pipet Tips, Bulk, Volume: 1 to 5 µL (Pack of 1000) ali enakovredno); pakiranje 75 kos/paket ali želite nastavke 1-5 mL ali 1-5 µL in kakšno pakiranje 1000 kos ali 72 kos/paket?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 15, zap. št. 1 ponudi "Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, nesterilni (v vreči), 1 do 5 µl (Brand Pipet Tips, Bulk, Volume: 1 to 5 µl (Pack of 1000) ali enakovredno)" v pakiranju 1000 kos/paket.

Naročnik izjemoma dovoljuje ponudnikom, da v tabeli Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 15, polje F18, popravijo na pakiranje 1000 kos/paket.

V kolikor ponudnik navedenega polja v predračunu za sklop 15 ne bo popravil, bo naročnik smatral, da ponuja pakiranje 1000 kos/paket in da ponujena cena na EM velja za pakiranje 1000 kos/paket.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.07.2020   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1, Zap. Št. 45 - Plastične petrijevke (120x14) prosimo, da navedete proizvajalca in kat.št. petrijevk in ali so te petrijevke pomotoma v sklopu 1 / STEKLOVINA?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 1, zap. št. 45 ponudi "Steklene petrijevke (120x14 mm)".

Ponudnik lahko za predmeten artikel ponudi tudi "Steklene petrijevke 100x15 mm ali 100x20 mm").

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna (v tem primeru navede spremenjen naziv izdelka).

Lep pozdrav.
Datum objave: 10.07.2020   13:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
SKLOP 1 - ČAŠA OZKA, 0,5 L, poz.12 Čaše so ali 400 mL ali 600 mL, 500 mL čaša ni standardna. Vam lahko ponudimo 400 ali 600 mL čašo?
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 1, zap. št. 12 poleg navedenega v predračunu ponudi "Čaša ozka (600 ml)".

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.07.2020   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za sklop 6, zap. št. 1, 2 in 3 nas zanima ali potrebujete ploščice, stripe in folije za real time PCR aparat Light Cycler 96 Roche ali za ABI 7300 ali za QuantStudio 3?

Hvala.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavke v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 6, zap. št. 1, 2, 3 ponudi artikle, ki so kompatibilni z Real-Time PCR System Light Cycler 96 Roche.

Lep pozdrav.
Datum objave: 10.07.2020   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 - poz. 32 - Vam lahko ponudimo robčke v P/100 kos?
Hvala.
lep pozdrav,

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 3 - poz. 32. Vam lahko ponudimo robčke v paketu 100 kos?
Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 32 ponudi pakiranje po 90 kos/paket.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.07.2020   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-Ali Vam v sklopu 19, pod postavko 20 ponudimo razbremenilno ali hranilno nazogastrično sondo?

-Ali Vam lahko v sklopu 19, pod postavko 20 ponudimo Poliuretansko sondo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 19, zap. št. 20 ponudi hranilno sondo CH16 z dvema stranskima očesoma. Lahko je tudi poliuretanska.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.07.2020   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno postavljamo vprašanje, ker odgovora niste objavili. V sklopu 19 - Medicinski in laboratorijski material, pod zap. številko 17, 18, 19, kakšno dimenzijo oz. CH sonde vam ponudimo?

Lep pozdrav.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 19 - Medicinski in laboratorijski material, pod zap. številko 17, 18, 19, kakšno dimenzijo oz. CH sonde Vam ponudimo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 19:
- zap. št. 17 ponudi sondo CH 14
- zap. št. 18 ponudi sondo CH 10 (enojni nastavek z navojem za brizgo)
- zap. št. 19 ponudi sondo CH 16.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.07.2020   13:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKLOP 15: poz.6 - Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, sterilni, s filtrom, predpakirani, 2-200 L (Brand filter tips, Tipbox ali enakovredno)
Vam lahko ponudimo Brand Tipbox 5-200 L ALI ThermoScientific 20-200 L, ker 2-200 L s filtrom nimajo ne Brand in ne ThermoScientific?
Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 15, zap. št. 6 poleg navedenega v predračunu ponudi Brand Tipbox 5-200 L.

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.07.2020   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-Sklop 3, Zap.št. 64 Kalibracija pipet: Gravimetrični test za nastavljive pipete, 10 meritev na 3 volumnih, neakreditirana metoda ali želite kalibracijo za enokanalne ali večkanalne pipete?

-Sklop 3, Zap. Št 65 Kalibracija pipet: Akreditirana metoda kalibracije pipet v skladu s standardom ISO 8655 - ali želite kalibracijo za enokanalne ali večkanalne pipete?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za postavki v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", sklop 3, zap. št. 64 in 65 ponudi kalibracijo za enokanalne pipete.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.07.2020   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali pravilno razumemo, da lahko obrazec 8c VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI samo podpišemo in ga ni potrebno izpolnjevati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik v poglavju 13 navodil ponudnikom navaja:
------------------
Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje.

Ponudnik s podpisom ESPD obrazca potrjuje, da bo naročniku izročil zahtevano zavarovanje.
----------------
Navedeno pomeni, da izpolnjeno finančno zavarovanje predloži izbrani ponudnik. Ponudnikom v fazi oddaje ponudbe ni potrebno izpolnjevati vzorca finančnega zavarovanja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.07.2020   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno ponuditi 100% sklopa ali lahko ponudimo samo določene artikle iz sklopa?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je v poglavju 11.2 navodil ponudnikom navedel:
----------------
Ponudnik mora ponuditi blago v celoti za sklop, na katerega se prijavlja. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Taka ponudba bo izločena.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
----------------
Navedeno pomeni, da mora ponudnik ponuditi vse artikle v določenem sklopu, na katerega se prijavlja, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.07.2020   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

-SKLOP 6
pos. 9 Ali lahko ponudimo pakiranje 1000 enot /kos

-SKLOP 13
pos. 4 Ali lahko ponudimo pakiranje 5000 enot /kos

Lep pozdrav.


ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ponudnik za postavko v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020":
- sklop 6, zap. št. 9 poleg pakiranja, navedenega v predračunu, ponudi pakiranje po 1000 enot/kos,
- sklop 13, zap. št. 4 poleg pakiranja, navedenega v predračunu, ponudi pakiranje po 5000 enot/kos,

V kolikor ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago z drugačnim pakiranjem, le-to navede v predračunu, in sicer, tako da dodatno izpolni sivo obarvana polja v desnem delu predračuna.

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo zaradi primerljivosti ponudb preračunati cene na EM na pakiranja, ki so zahtevana v predračunu. Ponudniki NE smejo spreminjati zapisano v stolpcu »PAKIRANJE« ali »EM (enota mere). Ponudniki vnesejo samo ceno v stolpec »CENA na EM (EUR brez DDV). Vse ostale postavke ostanejo nespremenjene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.07.2020   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 3. zap. št 64 in 65 Kalibracije pipet
Ponovno vprašanje:
Glede na to, da je v tem sklopu podana storitev (kalibracije pipet) in ne gre za blago (Laboratorijski potrošni materal), bi prosili, da se storitev izvzame iz tega sklopa in se ustvari nov sklop.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik zahteva, da ponudnik za sklop 3 v tabeli "Predracun_laboratorijski_material_22-6-2020", ponudi postavki pod zap. št. 64 in 65.

Naročnik navedenih postavk ne bo umaknil iz predračuna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.07.2020   15:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vaši specifikaciji imate tudi artikle, kot npr. rokavice, razkužila,....kjer vladajo izrazito negotove razmere, saj se svetovani proizvajalci dnevno srečujejo z izrednim povpraševanjem s celega sveta, v odvisnosti od čez noč sprejetih ukrepov oblasti, naglega spreminjanja epidemiološke slike, in ne morejo in ne moremo zagotavljati dobavnih rokov in dobav, kot se to pričakuje strogo v skladu s pogodbeni določili iz vzorca vaše pogodbe. Poslovanje na trgu zaščitne opreme je podvrženo izrednim nihanjem in soočenju s pomanjkanjem materiala in proizvodnih kapacitet za izdelavo le te v kratkih dobavnih rokih. Prav tako so motene logistične in transportne poti do Slovenije, ki so prav tako podvržene vedno novim omejitvam in ukrepom, zaradi česar prihaja do zamikov dobav in nezmožnosti dobav. Prosimo vas, da kot naročnik to upoštevate v svojih pogodbah, saj so vaše zahteve po kratkih dobavnih rokih, in posledicah zamud ali ne-izdobav, nesorazmerne glede na stanje, ki vlada na trgu in bo skrajno negotovo, izredno tudi v prihodnje.

V skladu z navedenim vas pozivamo, da ravnate sorazmerno (v skladu z načelom sorazmernosti) in omogočite oddajo ponudbe, ker so riziki, ki se prelagajo na ponudnike nesorazmerni, kar ni dopustno. Želimo sodelovati v javnem naročilu, kjer naročnik zahteve določa na način, da so smiselno povezane s predmetom javnega naročila in sorazmerne s predmetom javnega naročila.

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete v samo pogodbo ustrezi člen o višji sili:

»Višja sila po tej pogodbi je vsaka okoliščina ali dogodek, ki je izven nadzora pogodbene stranke, pri čemer se kot primeri višje sile primeroma štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, pandemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani oblasti (organov) kot so sprememba zakonodaje/predpisov, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja ali izrednih ukrepov, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile ali pogonskih goriv ali električne energije; sprememba cen materialov ali storitev na trgu več kot 50%, vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije, omejitve v obliki karanten, embargo. Kot primer višje sile so tudi vsako nihanje epidemije (nalezljive bolezni, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«) kjerkoli po svetu, ki vodi v poslabšanje epidemiološke slike kjerkoli po svetu, in vsi ukrepi v povezavi z epidemijo (nalezljivo boleznijo, med njimi »SARS-CoV-2 COVID-19«), ki jih sprejmejo oblasti (organi) kjerkoli po svetu ter vse posledice teh ukrepov, četudi so bili sprejeti pred podpisom pogodbe. Stranki se sporazumeta, da višjo silo predstavljajo vse posledice »SARS-CoV-2 COVID-19« ali podobne nalezljive bolezni, ki vplivajo na celotno dobavno verigo dobavitelja.

V primeru nastanka višje sile prizadeta stranka za neizpolnitev oziroma zapoznelo izpolnitev obveznosti, na izpolnitev katerih vpliva višja sila, ni odgovorna, niti ni dolžna drugi stranki povrniti škode iz tega naslova. V primeru nastanka višje sile ima prizadeta stranka pravico zahtevati spremembo dogovorjene cene. V primeru spremembe dogovorjene cene stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

Dobavitelj in Naročnik morata v primerih višje sile storiti vse potrebno za odstranitev oziroma ublažitev vpliva in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Prizadeta stranka mora, takoj ko je to po prenehanju višje sile mogoče, nadaljevati z izvajanjem pogodbenih obveznosti, skladno s to pogodbo.

V primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 30 dni, pri čemer naročnik in dobavitelj ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko Naročnik ali dobavitelj odstopi od Pogodbe v delu, ki se nanaša na predmet, na katerega se nanaša višja sila, in to brez odpovednega roka. V primerih odstopa skladno s tem odstavkom ima dobavitelj pravico do plačila že izvedenih dobav v tem delu. Drugih zahtevkov glede tega dela dobavitelj nima, niti ni upravičen zahtevati plačila kakršnekoli škode iz naslova odstopa od pogodbe skladno s tem odstavkom. Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom.«

V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo, ki se nanaša na podaljšanje dobavnih rokov:

»Dobavni rok se lahko kadarkoli sporazumno podaljša. Dobavni rok se podaljša tudi v primeru, ko je potrebno zaradi okoliščin, ki niso na strani dobavitelja, dobavni rok podaljšati. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Podaljšanje roka uredita naročnik in dobavitelj z aneksom k tej pogodbi.«


V skladu z zgoraj navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe s 15-dnevnim odpovednim rokom, v primeru okoliščin, ki niso na strani dobavitelja. Kot okoliščine, ki niso na strani dobavitelja, štejejo med drugim vse okoliščine, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe, vse do dobavitelja (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani dobaviteljevih pogodbenih partnerjev dobavitelju, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru odstopa v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, v kolikor je zahtevano.«

V skladu z navedenim vas pozivamo, da vnesete naslednje določilo:

»Vse do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko ponudnik umakne svojo ponudbo v primeru okoliščin, ki vplivajo na dobavo blaga, ki je predmet pogodbe (med njimi okoliščine, ki vplivajo na dobave s strani ponudnikovih pogodbenih partnerjev ponudniku, torej celotno dobavno verigo, kot posledica »SARS-CoV-2 COVID-19« in/ali ukrepov v zvezi s tem). Naročnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode v primeru umika ponudbe v skladu s tem odstavkom, niti do unovčenja morebitnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je to zahtevano.«

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

na podlagi 26. člena osnutka okvirnega sporazuma se za zadeve, ki niso urejene v pogodbi uporablja določila Obligacijskega zakonika, ki določa višjo silo v 153. členu.

Naročnik bo v okvirnem sporazumu z izbranimi izvajalci dodal sledeči člen:
------------------------------------------------------------
OPROSTITEV ODGOVORNOSTI

____. člen

Prekoračitev pogodbenih rokov opravičujejo naslednje izredne okoliščine:
- višja sila,
- ukrepi državnih organov ali organov lokalne skupnosti, ki bi onemogočili izpolnitev pogodbenih obveznosti.

V primeru nastopa izrednih okoliščin bosta pogodbeni stranki posamične izredne okoliščine obravnavali sproti in sporazumno določili ustrezen novi rok za izvedbo svojih obveznosti.

_____. člen

Če pride do vplivov višje sile naročnik in dobavitelj, delno ali v celoti, nista zavezana k izpolnitvi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Stranka okvirnega sporazuma, ki jo prizadene višja sila je dolžna nemudoma oziroma najpozneje v dveh (2) dneh po nastanku le-te pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile. Pri tem mora navesti naravo višje sile, predvideno trajanje in predvidene posledice. O prenehanju okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora zaradi le-teh prizadeta stranka sporazuma takoj oziroma najpozneje v dveh (2) dneh od prenehanja omenjenih okoliščin pisno obvestiti drugo stranko okvirnega sporazuma.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.
--------------------------------------------------------

Ostalih delov razpisne dokumentacije naročnik ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.