Dosje javnega naročila 004011/2020
Naročnik: GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba varstvenih ukrepov za namene spremljanja izpustov toplogrednih plinov in zatiranja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na pilotnem območju Goričko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004011/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.06.2020
JN004011/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN004011/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004011/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Adrijana Trekman
adrijana.trekman@gozdis.si
+386 12007868
+386 12573589

Internetni naslovi
http://www.gozdis.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.gozdis.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19153
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni raziskovalni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba varstvenih ukrepov za namene spremljanja izpustov toplogrednih plinov in zatiranja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na pilotnem območju Goričko
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba varstvenih ukrepov za namene spremljanja izpustov toplogrednih plinov in zatiranja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na pilotnem območju Goričko
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: e-oddaja
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za izvedbo storitve so zagotovljena iz sredstev projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007, sredstev MOP (Sklad za podnebne spremembe) št. pogodbe 2550-19-312013 in iz lastnih sredstev projektnih partnerjev


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 60 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2020   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2020