Dosje javnega naročila 004057/2020
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Gradnje: UREDITEV NOTRANJIH PROSTOROV BRIVNICE IN FRIZERSTVA OZBIČ INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA Investicija se izvaja v sklopu projekta DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004057/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2020
JN004057/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2020
JN004057/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2020
JN004057/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2020
JN004057/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN004057/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004057/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Martina Magajna
martina.magajna@postojna.si
+386 57280700
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19176
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV NOTRANJIH PROSTOROV BRIVNICE IN FRIZERSTVA OZBIČ INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA Investicija se izvaja v sklopu projekta DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212350
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UREDITEV NOTRANJIH PROSTOROV BRIVNICE IN FRIZERSTVA OZBIČ INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA Investicija se izvaja v sklopu projekta DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI in je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalno razvoj
Dela se izvajajo na Objektu Brivnica in frizerstvo Ozbič, Ljubljanska c. 24, 6230 Postojna

Izvedba del zajema investicijsko vzdrževalna del v notranjosti Salona Ozbič.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212350
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: mesto Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
UREDITEV NOTRANJIH PROSTOROV BRIVNICE IN FRIZERSTVA OZBIČ INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA Investicija se izvaja v sklopu projekta DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI in je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Dela se izvajajo na Objektu Brivnica in frizerstvo Ozbič, Ljubljanska c. 24, 6230 Postojna

Izvedba del zajema investicijsko vzdrževalna del v notranjosti Salona Ozbič.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili pogodbe in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicija je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2020   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.07.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.