Dosje javnega naročila 004093/2020
Naročnik: Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 1330 Kočevje
Storitve: Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.500.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004093/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.06.2020
JN004093/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN004093/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
JN004093/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004093/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 122-299597

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Zdravstveni dom Kočevje
Roška cesta 18
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Primož Velikonja
info@zdkocevje.si
+386 40984474
+386 18939035

Internetni naslovi
http://www.zdkocevje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov
Referenčna številka dokumenta: JN 3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov, ki obsega:
- reševalne prevoze na dializo in z dialize - izvedba celotnega programa, ki ga ima naročnik dogovorjenega s Pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS);
- nenujne reševalne prevoze s spremstvom glede na potrebe in naročilo naročnika;
- sanitetne prevoze - glede na potrebe in naročilo naročnika.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štirih (4) let, pri čemer si naročnik pridržuje pravico do predčasne prekinitve okvirnega sporazuma, v kolikor storitev, ki so predmet predmetnega javnega naročila, ne bo več potreboval, vendar najmanj za obdobje enega (1) leta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov, ki obsega:
- reševalne prevoze na dializo in z dialize - izvedba celotnega programa, ki ga ima naročnik dogovorjenega s Pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS);
- nenujne reševalne prevoze s spremstvom glede na potrebe in naročilo naročnika;
- sanitetne prevoze - glede na potrebe in naročilo naročnika.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štirih (4) let, pri čemer si naročnik pridržuje pravico do predčasne prekinitve okvirnega sporazuma, v kolikor storitev, ki so predmet predmetnega javnega naročila, ne bo več potreboval, vendar najmanj za obdobje enega (1) leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zdravstveni dom Kočevje
Roška cesta 18
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.