Dosje javnega naročila 004091/2020
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živi
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.871,76 EUR

JN004091/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.06.2020
JN004091/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2020
JN004091/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.08.2020
JN004091/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
JN004091/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
JN004091/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 12.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004091/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 122-298829
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU
Šolska ulica 6
2344
SI
Lovrenc na Pohorju
Slovenija
računovodkinja, Jolanda Gričnik
jolanda.gricnik@oslovrenc.si
+386 026300022
+386 026300027

Internetni naslovi
http://www.oslovrenc.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.oslovrenc.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19196
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živi
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Živila za prehrano otrok v šoli in vrtcu.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 227.214,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava mleka in mlečnih izdelkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 19.149,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava mesa in mesnih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 74.878,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava in sadje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava sveže zelenjave in sadja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 58.174,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava zamrznjene in konzervirane zelenjave in sadja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8.416,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava sadnih sokov in sirupov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.686,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava mlevskih izdelkov in testenin.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 6.124,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava zamrznjenih izdelkov iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.615,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki , slaščice
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava kruha in pekovskih izdelkov ter slaščic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 31.106,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava ostalega prehrambnega blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 14.807,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava rib
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.601,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulcia 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava jajc.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.658,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji za prijavo so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.08.2020   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 8. 2020 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
Na zastavljena vprašanja bomo odgovarjali do vključno 7. 7. 2020 in nato od 27. 7. 2020 do 3. 8. 2020.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU
Šolska ulica 6
2344
Lovrenc na Pohorju
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2020   13:41
Odgovori na vprašanja:
1. Ali so količine v predračunu za dve leti?
Količine v predračunu so za 1 leto.
2. V okvirnem sporazumu smo popravili 11. člen in v njem izbrisali zahtevo za odvoz nepovratne embalaže.
3. Ne vem, zakaj bi skrajšali veljavnost menice za resnost ponudbe, glede na to, da okvirni sporazum traja 2 leti.
4. 1/1 pomeni 1 kg, 3/1 pomeni 3 kg.
5. Lahko ponudite približke zahtevani ceni in preračunate ceno na zahtevano gramažo.
6. Da. Ker so tako ponudbe med ponudniki primerljive.
7. Hren 1/1 mislimo hren v kozarcu in spada med konzervirano zelenjavo v okviru 4.sklopa - zamrznjena in konzervirana sadje in zelenjava. Zato ni potrebno spreminjati sklopa.
8. Za EKO izdelke smo v preteklosti že imeli poseben sklop, pa se nanj nihče ni prijavil. Zato smo dodali EKO izdelke med redna živila. Če ne ponujate EKO izdelkov, jih pač ne boste vnesli v ponudbo, saj verjetno ne boste edini, ki ne boste ponudili vseh izdelkov v sklopu.
9., 10., 11., 12. vprašanje - odgovor: Če ponujate drugačno pakiranje, kot pa je navedeno v predračunu, vas prosimo, da pač preračunate ceno na kg ali g, ki so navedeni v predračunu. Kadar je dilema glede kom in kg ali kakšna posebnost izdelka, vas prosimo, da v eno do praznih kolon npr. pod kakovost napišete ali gre za kg ali kom. Če bi hoteli ugoditi vsakim vaši predlogom, lahko popravljamo celotne predračune. Predračuni so bili sestavljeni na osnovi dosedanjih dobav.
Datum objave: 27.07.2020   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 10: je možna dostava 1x tedensko (pon)?
Zaradi situacije v državi zmanjšujemo stroške prevoza, vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Da.

Lp
Datum objave: 27.07.2020   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 11: je možna dostava 1x tedensko (pon)?
Zaradi situacije v državi zmanjšujemo stroške prevoza, vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis.
Hvala za odgovor

ODGOVOR

Da.

Lp


Datum objave: 27.07.2020   13:25
VPRAŠANJE
spoštovani,

pozivamo Vas, da nam v doglednem času odgovarjate na vprašanja!

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji ja napisano, da bomo odgovarjali na vprašanja do 7.7. 2020 in zopet od danes 27.7.2020 do 3.8.2020 in tega se tudi držimo.

Lep dan

Datum objave: 27.07.2020   13:29
VPRAŠANJE
spoštovani,

pozivamo Vas, da nam v doglednem času odgovarjate na vprašanja!

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji smo napisala, da bomo na vprašanja odgovarjali do 7.7.2020 in od danes 27.7.2020 do 3.8.2020, kar tudi upoštevamo.

Lep dan.Datum objave: 27.07.2020   13:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da iz sklopa mleko in mlečni izdelki umaknete artikle:
EKO MLEKO DOMAČE 1 L
EKO JOGURTI
EKO SIR
EKO SKUTA
EKO SIRNI NAMAZ 140 G,
saj ne sodijo v ta sklop, ti artikli naj bi bili razpisani v posebnem sklopu.

Hvala za razumevanje in


ODGOVOR
Posebnega sklopa za EKO izdelke nismo pripravili, ker se nanj v prejšnjih letih nihče ni prijavil. Zato smo v vsak sklop na koncu dodali EKO izdelke, da jih lahko ponudnik vpiše, če jih ponuja.

Lep pozdrav
Datum objave: 27.07.2020   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo Vas, da poleg odgovorov priložite tudi vprašanje, saj ponudniki ne vemo, na kaj se nanašajo

ODGOVOR

Sedaj odgovarjam na ta način, da vidite tudi vprašanja. Na začetku pa sem dala vse odgovore med pojasnila.

Lep pozdrav
Datum objave: 27.07.2020   13:35
VPRAŠANJE
spoštovani,

pozivamo Vas, da nam v doglednem času odgovarjate na vprašanja!

ODGOVOR

V javnem razpisu je navedeno, da bomo na vprašanja odgovarjali do 7.7.2020 in od danes 27.7.2020 do 3.8.2020, kar tudi delamo.

Lep dan


Datum objave: 27.07.2020   13:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo obrazcev v Word-u.

Hvala.


ODGOVOR

Obrazcev ne bomo spreminjali. To lahko storite tudi vi.

Lp
Datum objave: 28.07.2020   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisu je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe. Ali zavarovanje po pošti pošljemo na naslov naročnika do datuma za oddajo, saj menice ne moremo oddati elektronsko (ni točnih navodil)?
Pri zavarovanju za resnost ponudbe je omenjeno tudi zavarovanje za dobro izvedbo, vendar glede tega v dokumentaciji ni nobenih navodil oziroma določil. Ali boste zavarovanje zahtevali, v kakšni vrednosti,... ?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji je res napisan samo način oddaje bančne garancije. Če boste pošiljali bianco menico skupaj z menično izjavo (obrazec 9), jo prosim pošljite po pošti priporočeno z izjavo ne odpiraj javni razpis do 5.8.2020 do 12.00 ure.
Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne bomo zahtevali.

Lep dan
Datum objave: 28.07.2020   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate zavarovanje za resnost ponudbe, ki naj bi jo ponudniki v obliki scena oddali preko portala EJN. V praksi je potrebno zavarovanje za resnost ponudbe posredovati naročniku v fizični obliki, ki jo mora prejeti do datuma določena za oddajo ponudb, se pravi do 05.08.2020 do 12:00.

V razpisni dokumentaciji je prav tako navedeno, da bo naročnik zavarovanje za resnost ponudbe uporabil v primeru, da izbrani ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, medtem ko o zavarovanju za dobro izvedbo ni nikjer nič določeno.

Prosimo Vas, da svoja določila obrazložitev.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Bančno garancijo kot sredstvo za zavarovanje resnosti ponudbe naložite v sistem e-JN pod predmetno objavo, v razdelku Druge priloge. Če pa se boste odločili za bianco menico, pa le-to pošljite skupaj z menično izjavo (obrazec 9) po pošti do 5.8.2020 do 12.00 ure.
Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne zahtevamo in ga tudi ne pričakujemo.

Lep danDatum objave: 28.07.2020   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da odklenete v predračunu Mleko in mlečni izdelki celice za vpis ponudnika in celice v stolpcu D (blagovna znamka),
da lahko vpišem podate.

Hvala, lp

ODGOVOR
V obrazcih predračuni za posamezne sklope smo po pomoti zaklenili kolono za vpis blagovne znamke, ki ima za nas samo informativni značaj. Zato vas prosim, da blagovno znamko vpišete v odprti koloni lastna proizvodnja ali kakovost, tako da bomo vedeli da gre za blagovno znamko.

Hvala in lep dan.

Datum objave: 28.07.2020   12:01
VPRAŠANJE
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju v 6. členu določa

"Naročnik lahko zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če mora obvestila v zvezi z javnim naročilom blaga ali storitev poslati v objavo v Uradni list Evropske unije ali če je ocenjena vrednost javnega naročila gradenj (brez DDV) na splošnem področju enaka ali višja od 500.000 eurov, na infrastrukturnem področju pa enaka ali višja od 1.000.000 eurov, v drugih primerih pa izjemoma, če zahtevo po tem zavarovanju opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja."

Glede na to, da vaše javne naročila ne dosega nobenega od zgoraj navedenih določil vas pozivamo, da umaknete zahtevo po zavarovanju za resnost ponudbe!!!

Prav tako nas zanima ali bo v primeru izbire potrebno predložiti zavarovanje za dobro izvedbo saj nikjer razen v določilo za zavarovanje za resnost ponudbe ni navedeno, da bi bilo potrebno.

ODGOVOR
Naš javni razpis smo objavili v uradnem listu Evropske unije pod referenčno številko TED02/2020-358366, torej po vašem gornjem obvestilu lahko zahtevamo zavarovanje za resnost ponudbe.
Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne zahtevamo in ga ni potrebno pošiljati.

Lep dan
Datum objave: 31.07.2020   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pozivamo vas, da spremenite merilo "lastna proizvodnja", saj je merilo diskriminatorno ter objektivno neopravičljivo, kar izhaja iz 48. člena ZJN-2 in tudi iz temeljnega načela enakopravne obravnave ponudnikov iz 9. člena ZJN-2.

Merilo »lastna proizvodnja« je objektivno neopravičljivo in ne odraža ekonomske prednosti ponudnika. Zgolj dejstvo, da nekateri ponudnik ponuja blago lastne proizvodnje, drug ponudnik pa blago, ki ga kupi od proizvajalca, v konkretnem javnem naročilu ne odraža ekonomske prednosti ponudbe. Namreč v kolikor je bila tendenca, da bi se z merilom zaradi lastne proizvodnje doseglo nižjo ceno, se le ta odraža skozi merilo »cena«, v kolikor pa je bila tendenca, da bi se »nagradilo« slovensko blago, pa le-to predstavlja prikrito krajevno diskriminacijo in pravico ponudnika do sklicevanje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov.

Omenjeno merilo krši tako 48. člen ZJN-2 kot 9. člen ZJN-2, ki naročniku nalaga, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Poleg tega, po 7. člen ZJN-2, merilo ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka.

Glede na jasno stališče DKom, da mora ekonomsko najugodnejša ponudba odražati ekonomsko prednost ponudnika in ob upoštevanju 7., 9. in 48. člena ZJN-2 vas pozivamo k spremembi spornega merila.

Namesto merila "lastna proizvodnja" predlagamo, da vključite merilo "več ekoloških živil".

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Merila in način ocenjevanja ponudb je v dokumentaciji za oddajo javnega naročila po odprtem postopku podrobno razloženo. Razpisne dokumentacije ne bomo spreminjali.
Lp
Datum objave: 31.07.2020   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pri "shemi kakovosti" upoštevate IFS?

Lepo pozdravljeni.ODGOVOR
Ne.

LpDatum objave: 31.07.2020   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da ponudbene obrazce naložite v Word-ovi obliki.

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, vas prosimo, da ponovno razmislite ali je smiselno, da ponudniki vse obrazce tiskamo, podpisujemo in nato zopet pretvarjamo v elektronsko obliko za oddajo na portal?

Skladno z informacijami Ministrstva za javno naročanje, ki smo jih dobili na predstavitvenih predavanjih naj bi bila elektronska oddaja ponudb za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).


ODGOVOR
Predračuni bodo ostali v Excelovih tabelah.

LpDatum objave: 31.07.2020   11:31
VPRAŠANJE
Še vedno ne razumemo kako se naj prijavimo npr.za posamezen sklop, ki vsebuje BIO izdelke poleg osnovnih.

Saj v razpisni zahtevate:
Ponudnik lahko predloži ponudbo za:
celoten razpis vse sklope živil
posamezni sklop živil in nikjer ne piše, da se je dovoljeno prijaviti tudi za posamezne artikle.

Hvala in lp.

ODGOVOR
Ponudbo lahko oddate za vse ali za posamezne sklope. Za posamezne artikle se ni dovoljeno prijaviti.

Lp
Datum objave: 31.07.2020   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zakaj nam ponudnikom otežujete delo in ne objavite dokumentacije v wordu?
Ponudba se oddaja elektronsko. Tako da je nekako namen, da se jo tudi elektronsko izpolni. Ne pa da moramo vse printati, ročno izpolnjevati in potem skenirati, zato da jo lahko oddamo ELEKTRONSKO.
V letošnjem letu smo oddali preko 200 razpisov, pa ste edini naročnik, ki ni objavil dokumentacije v wordu.
Prosimo, da še enkrat razmislite o smotrnosti objave dokumentacije v wordu (verjetno je niste pisali v pdfju, ampak ste jo najprej napisali v wordu in potem pretvorili v pdf, tako da vam to ne bi smelo predstavljati problema.)
Hvala lepa.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je v pdf obliki, predračuni pa so v Excelovih tabelah, da se lahko izpolnijo.

Lp
Datum objave: 31.07.2020   11:34
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
KONZERVIRANA ZELENJAVA
9 Olive v konzervi, 1/1 - ali lahko ponudimo olive v steklen kozarcu?


ODGOVOR
Da.

LpDatum objave: 31.07.2020   11:35
VPRAŠANJE
VRPAŠANJE:

Ker je čas dopustov in imamo težave s podpisom menic, nas zanima, če bi bilo ok da pri elektronski oddaji priložimo sken menice, po klasični pošti pa dospe na naslov šole kakšen dan pozneje?

ODGOVOR
Da.

LpDatum objave: 31.07.2020   11:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v predračunu pod rubriko " Blagovna znamka " je stolpec zaklenjen. Ne moremo vpisati v predračun, kar je zahtevano. Prosimo za popravek.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Prosim vpišite blagovno znamko pod stolpec lastna proizvodnja ali kakovost in to pripišite.

Lp
Datum objave: 31.07.2020   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgpvpr:
8. Za EKO izdelke smo v preteklosti že imeli poseben sklop, pa se nanj nihče ni prijavil. Zato smo dodali EKO izdelke med redna živila. Če ne ponujate EKO izdelkov, jih pač ne boste vnesli v ponudbo, saj verjetno ne boste edini, ki ne boste ponudili vseh izdelkov v sklopu.

Ali to pomeni, da nam ni potrebno ponuditi vseh artiklov v predračunu? Ali lahko torej ponudimo samo posamezni artikel? Kako boste delali primerjavo med ponudniki, če en npr,. ne bo ponudil dveh postavk, drugi ne petih, tretji ne ene? Ne razumemo namreč dobro vašega sistema za točkovanje v tem primeru. Oz. je po našem mnenju glede na vašo razpisno dokumentacijo, ponudba, v kateri ne bo ponujenih vseh artiklov, nepopolna in s tem nedopustna.

Hvala za obrazložitev.

ODGOVOR
Za posamezen sklop je potrebno ponuditi vse artikle iz sklopa.

Lp
Datum objave: 31.07.2020   11:41
VPRAŠANJE
Ali lahko oddamo ponudbo recimo v sklopu 4 samo za posamezni podsklop?

ODGOVOR
V 4 sklopu se je možno prijaviti samo na celoten sklop.

LpDatum objave: 31.07.2020   11:43
VPRAŠANJE
Sklop 4
ZAMRZNJENO SADJE
artikel 1: ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 2: gramatura? ali lahko ponudimo pakiranje 2,5kg?
artikel 3: prosimo, da artikel premaknete v sklop EKO izdelkov

ODGOVOR
Lahko, vendar morate preračunati ceno na zahtevano enoto mere, ki je v razpisu.

LpDatum objave: 31.07.2020   11:46
VPRAŠANJE
4 sklop
ZAMRZNJENA ZELENJAVA
artikel 4: kakšen fižol želite? zelen ozki?
artikel 7: hren spada v sklop konzervirano. Prosimo, da ga premaknete tja.
artikel 12: mešana solata spada v sklop konzervirano. Prosimo, da jo premaknete tja.
artikli 15, 16 in 17: prosimo, da jih premaknete v sklop EKO izdelkov.

ODGOVOR
Sorta fižola ni pomembna. Mešana solata je mišljena mešana zelenjava za juho, ki je zamrznjen izdelek.

Lp
Datum objave: 31.07.2020   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede zavarovanja za resnost ponudbe vas pozivamo, da le-to ustrezno popravite;

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali - glede tega nimamo pripomb
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - glede tega nimamo pripomb
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom - to pa prosim izbrišite


upamo, da veste, da zavarovanje za resnost ponudbe velja le do podpisa okvirnega sporazuma.ODGOVOR
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom - tega ne bomo izbrisali in tudi ne bomo upoštevali pri pregledu ponudb, ker tega zavarovanja od vas tudi ne zahtevamo.

Lp

Datum objave: 03.08.2020   09:41
V predračunih pri vseh sklopih zahtevamo, da vpišete EKO izdelke, če jih ponujate. Če EKO izdelkov nimate v vaši ponudbi jih ne rabite vpisati, pa vaše ponudbe zaradi tega ne bomo izločili iz obravnave. Podatki o ponudbi EKO izdelkov so za nas informacija, ali jih lahko nabavimo pri vas, če jih bomo potrebovali.