Dosje javnega naročila 003928/2020
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Dobava olj in maziv
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 152.007,12 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003928/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2020
JN003928/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN003928/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2020
JN003928/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.08.2020
JN003928/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2020
JN003928/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2020
JN003928/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2020
JN003928/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2021
JN003928/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.04.2021
JN003928/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003928/2020-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava olj in maziv
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09211000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava olj in maziv


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2020
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN003928/2020-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.06.2020


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik spreminja Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z oznako MAZ 2020 z dne 18.06.20, in sicer: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila navodila ponudnikom v točki 9.1. PREDRAČUN IN PONUDBENA VREDNOST b) Obrazec »Predračun« V obrazec »Predračun« se vpišejo ponudbene vrednosti na največ dve decimalni mesti: »Vrednost/enoto v EUR brez DDV« za vse postavke po posameznem sklopu, in sicer za tiste sklope, za katere ponudnik podaja ponudbo, ostale vrednosti se samodejno izračunajo. Naročnik dodaja, navodilo, da mora ponudnik pri vsaki postavki, po posameznem sklopu, vpisati tudi Ponujeno znamko in naziv artikla. Naročnik objavlja tudi popravek tehničnih specifikacij; Tehnične specifikacije Popravek 1 z dne 24.06.2020.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik bo na spletni strani objavil dokument Popravek MAZ 2020 in priložil Tehnične specifikacije POPRAVEK 1 z dne 24.06.2020 (sprememba glede na odgovore na zastavljena vprašanja na portalu JN)