Dosje javnega naročila 002540/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 365.905,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002540/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2020
JN002540/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2020
JN002540/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.06.2020
JN002540/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
JN002540/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2021
JN002540/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.07.2021
JN002540/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002540/2020-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Gregor Škrlj
gregor.skrlj@energetika-lj.si
+386 15875319
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka
Referenčna številka dokumenta: JPE-VOD-OK-24/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obratovalni monitoring emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 365.905,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002540/2020-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.04.2020


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.06.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 385.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 365.905,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2020