Dosje javnega naročila 004096/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje softvera za podporo sistema registracije obratov, registra FITO-SEME, spremljanja prometa z zdravili (ZDPROM) in spremljanja vzorčenja (monitoring)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 160.918,00 EUR

JN004096/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.06.2020
JN004096/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.08.2020
JN004096/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.09.2020
JN004096/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004096/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Kristina Rupnik
kristina.rupnik@gov.si
+386 13001321

Internetni naslovi
http://www.uvhvvr.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358394/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/358394/espd/Obrazec_ESPD_vzdrževanje_inf.sistema.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19203
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadgradnje softvera za podporo sistema registracije obratov, registra FITO-SEME, spremljanja prometa z zdravili (ZDPROM) in spremljanja vzorčenja (monitoring)
Referenčna številka dokumenta: U430-9/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnje softvera za podporo sistema registracije obratov, registra FITO-SEME, spremljanja prometa z zdravili (ZDPROM) in spremljanja vzorčenja (monitoring) za obdobje 24-ih mesecev, v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnje softvera za podporo sistema registracije obratov, registra FITO-SEME, spremljanja prometa z zdravili (ZDPROM) in spremljanja vzorčenja (monitoring) za obdobje 24-ih mesecev, v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2020   10:15
Kraj: V informacijskem sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.07.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2020